Programų referatai

(220 darbai)

Automatizuotos elektroninių puslapių kūrimo priemonėsĮvadas. WWW puslapių kūrimas. WYSIWYG programos. Microsoft FrontPage 2002. Macromedia DreamWeaver MX 2004. Macromedia Flash MX. Allaire Homesite 4.0. Priemonių palyginimas. Išvados. Pateikiamas PowerPoint pristatymas (11 psl.) Skaityti daugiau
Bendri programos Windows 9x (2000, XP) darbo pagrindaiĮvadas. Darbo pradžia. Svarbiausieji darbai programose. Windows aplinkos valdymo pagrindai. Windows darbo laukas. Start mygtukas. Programų meniu. Programų vykdymas. Failų ir katalogų tvarkymas. Lango elementai. Veiksmai su objektais. Dokumento išsaugojimas. Objektų kopijavimas, perkėlimas. Objektų pavadinimo pakeitimas. Objektų (rinkmenų, aplankų) trynimas. Ištrintų objektų atstatymas. Informacijos įrašymas į diskelį. Darbo pabaiga. Kompiuterio išjungimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrojo darbo valdymasĮvadas. Darbo srautų organizavimas. Darbas. Verslo procesai. Darbo priėmimas ir paskirstymas. Organizacinė struktūra. Valdymo procesai. Verslo procesams skirtos informacinės sistemos. Projektavimo dalis. Tikslas. Siekiai. Projekto apimtis. Apimtis. Aplikacijos. Techninė architektūra. Duomenų konvertavimas. Testavimas. Mokymas. Reikalavimai aplikacijų Plėtrai. BM- Bazinio modulio reikalavimai. BM1 – Deklaracijos spausdinimas. BM2 – Duomenų perkėlimas. BM3 – Ataskaitų tobulinimas. BM4 – NTR duomenų integravimas. BM5 - ND taikymas. BM6 – Apskaitos patobulinimai. PM- Papildomų modulių reikalavimai. PM5 – Adreso indeksai. PM6 – Priminimų nauja ataskaita. PM7 – Integruotinos sklypų ir naudojimų informacijos sąrašas. – PM8 Galimybė automatiškai užskaityti delspinigius. PM9 – Įmokų suderinimo aktas. PM10 – Įmonių importas. Metodas – Darbų vykdymo tvarka. Darbų vykdymas. Projektavimas ir konstravimas. Paskirtis. Užduotys ir rezultatai. Diegimas. Paskirtis. Užduotys ir rezultatai. Organizacinė struktūra. Realizacija. Projekto valdymas. Kas yra projekto valdymas? Microsoft Project. Vaizdų peržiūrėjimas. Išteklių lentelė. Išteklių naudojimo vaizdas. Užduočių naudojimo vaizdas. Kalendorinis vaizdas. Tinklinė diagrama. Darbo laiko nustatymas. Ataskaitų apžvalga. Užduočių ataskaita. Kas Ką Kada (Who Does What When) ataskaita. Užduočių sąrašo kūrimas. Užduočių įvedimas. Užduočių trukmės nustatymas. Milestone (Svarbūs įvykiai). Užduočių organizavimas į grupes. Užduočių Sujungimas. Projekto trukmė. Išteklių nustatymas. Darbuotojų apmokėjimo tarifų nustatymas. Išteklių priskyrimas užduotims. Užduočių stebėjimo vykdymas. Komerciniai projektai. Verslo valdymo sistema "Siebel 7". Verslo valdymo sistema AXAPTA. Išvados. Skaityti daugiau
C++ kalbos mokomoji kompiuterinė programaNaujo projekto susikūrimas: kaip dirbame su Microsoft Visual C++ . Naujo projekto susikūrimas: kaip dirbame su C++ Builder. C++ kalbos mokomoji kompiuterinė programa parašyta Visual C++. Programa parašyta C++Builder programa. Skaityti daugiau
CAD CAM sistemų integravimasKas yra CAD/CAM integracija? Inžinerinis konstravimas ir gamyba naudoja CAD/CAM programinę įrangą trims labai skirtingiems tikslams. Duomenų integravimas. Naujoji CAD rinka. CAM naujoje CAD rinkoje. Kam reikalingas integravimas? Kaip nuspręsti, kas labiausiai tinka. TekSoft CAMWorks programinė įranga. Detalės integravimo į CAD,CAM,CNC technologijas schema. Skaityti daugiau
Computer programs: AutoCAD 2007, 3Ds Max 9, SketchUp 5Darbas anglų kalba. Kompiuterių programos. Introduction. Enunciation. AutoCAD 2007. Autodesk 3Ds Max. Sketchup. Comparison. Autodesk AutoCAD 2007. 3DS Max. Sketchup. Conclusion. Skaityti daugiau
Computer programs: AutoCAD 2007, 3Ds Max 9, SketchUp5Darbas apie kompiuterines programas (anglų kalba). Introduction. Enunciation. AutoCAD2007. Autodesk 3Ds Max 9. SketchUp 5. Comparison. Autodesk AutoCAD 2007. 3Ds Max 9. SketchUp 5. Conclusion. Supplement (2). Skaityti daugiau
Darbas su bylomis ir aplankais kompiuteryjeĮvadas. Informacijos įvardijimas ir organizavimas kompiuteryje. Pagrindiniai bylų tipai ir jų savybės. DOS terpės bylos. WINDOWS terpės bylos. Darbas su aplankais ir bylomis. Kaip sukurti aplanką? Kaip pavadinti bylas ir aplankus? Kaip surasti reikiamą bylą ar aplanką? Specialieji simboliai ieškomų bylų pavadinimuose. Veiksmai su bylomis. Kaip pažymėti bylas ir aplankus? Kaip perkelti bylas ir aplankus? Kaip kopijuoti bylas ir aplankus? Kaip pervadinti bylas ir aplankus? Kaip trinti bylas, katalogus ir objektų ženklus? Kaip apsaugoti bylas nuo ištrynimo? Kaip atkurti ištrintas bylas? Kaip apsaugoti bylas slaptažodžiu? Bylų tvarkymo programos. Langas My Computer. Langas Exploring. Programa Windows Commander. Kaip tas pačias bylas tvarkyti keliuose kompiuteriuose? Kaip sutalpinti diske daugiau bylų ir sukurti archyvą? Programa WinZip. Programa WinRaR. Kaip padvigubinti kompiuterio disko talpą? Kada ir kaip naudoti programą DriveSpace? Kada ir kaip naudoti programą Drive Converter (FAT32)? Kada ir kaip naudotis suglaudinimo programomis? Kaip sukurti kompiuterio bylų archyvą? Kam reikia bylų archyvų? Kaip sukurti bylų archyvą? Kaip iš archyvo atkurti kompiuteryje sugadintą informaciją? Išvados. Skaityti daugiau
Darbas su bylomis ir katalogaisBylos ir katalogai. Veiksmai su bylomis ir katalogais. Skaityti daugiau
Darbas su Microsoft Windows XPĮvadas. Darbo su Microsoft Windows XP pradžia. Windows XP darbo lauko objektai. Pagrindiniai langų elementai ir veiksmai su langais. Veiksmai su Micrososft Windows XP objektais. Veiksmai su katalogais ir rinkmenomis. sistemos parametrų keitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbas su operacine sistema: katalogaiĮvadas. Operacinių sistemų paskirtis. Darbas su operacine sistema. Procesų valdymas. Atminties valdymas. Virtuali atmintis. Failų valdymas. Katalogai. Išvados. PowerPoint pristatymas. MS Excel darbas: operacinių sistemų palyginimas. Skaityti daugiau
Darbas tinkle Windows9x (2000, XP) aplinkojeĮvadas. Failų sistema Windows 2000 aplinkoje. Failai (bylos, rinkmenos). Aplankai (direktorijos, katalogai). Diskai. Failų ir aplankų vardai. Windows langų elementai. Bylos ir katalogai. Programų įdiegimas. Programų vykdymas. Naudinga atmintinė. Kairysis pelės klavišas. Dešinysis pelės klavišas. Klavišas Win. Kaip pakeisti šrifto stilių Microsoft Word 2000? Kaip išskirti teksto fragmentus Microsoft Word 2000? Išvados. Skaityti daugiau
Data-mining technologijosĮvadas. Data-mining sistema. Duomenų gavybos panaudojimo galimybės. Duomenų gavybos programinė įranga. Programinės data-mining įrangos pasirinkimo problema. Produktų savybės. Data-mining procesas ir analizavimo sistemos. Data-mining proceso seka. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
DBVS apsaugos priemonės ir jų teikiamos galimybėsAnotacija. Santrumpos. Įvadas. Tyrimų objektas. Darbo tikslas. Problema. Problemos svarba. DBVS apsaugos priemonės ir jų teikiamos galimybės. IBM DB2. INFORMIX. Microsoft SQL Server. Oracle. Daugiau, nei pamato akis. Išvados. Terminų žodynas. Skaityti daugiau
Deffie Hellman rakto apsikeitimo algoritmasĮvadas. Informacinių sistemų saugumas. Deffie – Hellman algoritmas. Rakto generavimas ir apsikeitimas. Slapto rakto sukūrimas. Koduoti, leisti, ir iškoduoti simetrinę sistemą. Duomenų perdavimo kelias. Matematinis paaiškinimas. Viešojo rakto kriptografija. Pavyzdžiai. Išvados. Klausymai. Skaityti daugiau
Delninių kompiuterių operacinė sistemaĮvadas. Operacinės sistemos paskirtis, vartotojo tipas. Operacinės sistemos taikomųjų uždavinių apibūdinimas. Techninė įranga, reikalinga tokiai operacinei sistemai. Operacinės sistemos architektūra. Programų paketų rinka. Ekonominė nauda. Išvados. Priedai (3) Skaityti daugiau
Diagramų kūrimo paketas "Dia"Įvadas. Programos versijos. Diagramų tipai. Referato tikslas. Referato uždaviniai. Dėstymas. Darbo pradžia. IDEF0 modelių kūrimas Dia priemone. Funkcinis blokas. Rodyklės. Skaidymas. Tekstas. Diagramos pavyzdys. E-R modelių kūrimas Dia priemone. Esybės. Atributai. Ryšys. Diagramos pavyzdys. Chronogramų kūrimas Dia priemone. Chronogramos pavyzdys. Vartotojo taikomųjų uždavinių (Use Case) modelio kūrimas. Panaudos atvejų diagramos. Veiklų diagramos. Bendradarbiavimo diagramos. Sekų diagrama. Klasių diagrama. Būsenų diagramos. Komponentų diagrama. Paskirstymo diagrama. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
DOS operacinės sistemosĮvadas. Pagrindinės žinios apie MS DOS. Pirmoji MS DOS versija. MS DOS vystymasis. Suderinimas ir tinkamumas su kiekvienu kompiuteriu. Ko nebuvo galima patobulinti. Darbas su keliomis programomis vienu metu. MS DOS ir Windows reikalavimai procesoriaus našumui ir atminties talpai. Vartotojo Interfeisas. OS suderinamumas. MS DOS komandų aprašymas su paaiškinimais ir pavyzdžiais. Kaip patekti į DOS aplinką ir iš jos? DOS komandos. Skaityti daugiau
Draudimo sutarčių apdorojimo programa "ECA-PAP" ("Saikas")ECA-PAP įprastinių sutarčių įvedimas. Naujo draudimo objekto (transporto priemonės) suvedimas. Žalios kortos įvedimas. Performinimas. Pratęsimas. Nutraukimas. Skaityti daugiau
Duomenų bazės, jų projektavimas ir kūrimas (2)Sparx Systems Enterprise Architect. Sistemos reikalavimai. Programos įdiegimas. Pradedame darbą su Enterprise Architect. Open a project – Atidarome jau esamą projektą. Create a new project – Sukuriame naują projektą. Vartotojo sąsaja – User Interface. Model Templates – Modelio Šablonai. The Enterprise Architect UML Toolbox – EA UML Įrankių juosta. Diagramos rūšies keitimas. Išvados. Skaityti daugiau
...