Šperos.lt > Informatika > Programos > Programų laboratoriniai darbai
Programų laboratoriniai darbai

(114 darbai)

Darbas su Excel programaUžduotys ir jų sprendimai: Edit, Fill, Series...; Format, Cells...; Insert, Picture..., WordArt... komandų naudojimas. Kolontitulų suformavimas. Paprasčiausi skaičiavimai: Formulės sandara, santykiniai ir absioliutieji adresai, formulių kopijavimas, funkcijos. Finansinių funkcijų naudojimas. Grafikai, diagramos… jų apipavidalinimas. Data (Sort, Filter, Subtotals, Consolidate, Pivot Table and Pivot Chart Report) komandų naudojimas. "Kas bus - jeigu?" analizė. Prognozavimas. Skaityti daugiau
Darbas su paprastaisiais bei kai kuriais struktūriniais duomenų tipaisI laboratorinis darbas. Telefonų stoties abonentų ataskaitos skaičiavimas. Uždavinio esmė. Programos algoritmo blokinė schema. Panaudotos duomenų struktūros ir jų parinkimo pagrindimas. Programos algoritmo struktūrograma. Programos tekstas "Pascal" kalba. Uždavinio sprendimo algoritmo aprašymas. Programos vykdymo rezultatas. Skaityti daugiau
Darbas su programa Device ManagerUžduotis: Išnagrinėti programos interfeisą. Į *.txt failą įvesti duomenis apie įrenginius, jų naudojamus resursus (I/O, DMA, IRQ, MEMORY). Sudaryti suvestinę apie pagrindinius įrenginius ir jų naudojamus resursus (eilės nr., įrenginio tipas, įrenginio pavadinimas, naudojami resursai). Skaityti daugiau
DHCP serverio administravimas Linux operacinėje sistemojeDarbo tikslas: Išmokti administruoti DHCP paslaugą Linux operacinėje sistemoje. Pagrindinė užduotis. Suteikti tinklo naudotojams DHCP paslaugą. Darbo eiga. Įdiekite DHCP paslaugą. DHCP tarnybos konfigūravimo failas. Redaguokite. Paleisti DHCP paslaugą. DHCP paslaugos tikrinimas. Nustatykite darbo stoties IP protokolo automatinį konfigūravimą. Paleiskite iš naujo DHCP klientą. Patikrinkite ar klientas gavo reikalingus duomenis. Atsakyti į klausimus. Kas yra DHCP? Koks dokumentas aprašo DHCP protokolą? Kokia organizacija rengia protokolų standartizavimą? Kam naudojamas broadcast adresas? Kam naudojamas RARP (Reverse Address Resoliution Protocol)? Kaip vadinasi dinaminis adresų paskirstymo protokolas IP 6 versijoje? Koks RFC dokumentas aprašo DHCP? Atsakymai. Skaityti daugiau
Dreamweaver MX 2004 freimaiTikslai. Teorija. Puslapio su freimais sukūrimas. Freimų išsidėstymo pasirinkimas. Puslapio suskaldymas į freimus. Freiminio puslapio nustatymai. Nuorodų adresavimas. Papildomų puslapių kūrimas. Skaityti daugiau
Duomenų apsaugaPGP programos panaudojimas ir galimybių panaudojimo analizė. PGP programos tyrimas. PGPkeys. PGPmail. PGPmail programos panaudojimas. Skaityti daugiau
Duomenų bazės (8)Darbo tikslas. Išmokti kurti su MS Visual FoxPro projektus, formas ir užklausas. Užduotis. Darbo eiga. Išvada. Skaityti daugiau
Duomenų bazių kūrimas MS Access priemonėmisDarbo tikslas – įgyti pradinių darbo su duomenų bazėmis (DB) įgūdžių, susipažinti su duomenų bazių valdymo sistema (DBVS) Microsoft Access; išmokti: iškviesti Microsoft Access programą, sukurti DB duomenų struktūrą, sukurti DB lenteles, nurodyti pagrindines jų charakteristikas, išsaugoti sukurtas DB lenteles, papildyti ar pataisyti DB lentelės charakteristikas, sukurti DB lentelės pirminius raktus, nurodyti DB lentelių ryšius, papildyti ir pataisyti DB lentelių ryšius, sukurti formas, papildyti ir pataisyti formas, užpildyti, pataisyti ar papildyti lenteles, suformuoti užklausas, suformuoti ataskaitas, papildyti ir pataisyti ataskaitas, užbaigti darbą su Microsoft Access programa. Užduotis. Skaityti daugiau
Duomenų perdavimas tarp DTE įrenginių naudojant RS-232C (2)Darbo tikslas. Ištirti nuosekliojo asinchroninio interfeiso RS-232C veikimo principus. Išnagrinėti kaip koduojama informacija siuntimo metu. Atstatyti ir išanalizuoti duomenis ir tarnybinius simbolius naudojant "Hyper Terminal" ir "Serial Port Monitor" programas. Darbo rezultatai. Skirtumai tarp pilno ir nepilno Null-Modem laidais (naudojant Hardware ir Xon/Xoff). Išvados. Skaityti daugiau
Dvimatis masyvasUžduotis. MTR-15. Duota matrica X(n,m). Pagrindinės ir šalutinės įstrižaines minimalius ir maksimalius elementus sukeisti vietomis, jei nei vienas iš jų tarpusavyje nesutampa. Spausdinti matrica prieš ir po veiksmų. Programos aprašymas. Komponentų paskirtis. TForm1 klasės failas Unit1.h. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Duomenų failas "MatricaD.txt". Rezultatų failas "MatricaR.txt". Skaityti daugiau
FIR filtro matematinio modelio sudarymas (3)Užduotis: naudodami MATLAB paketą sugeneruokite nurodytų parametrų sinusinių sumos signalą. Sudarykite FIR filtrą, kuris filtruotų vieną iš sinusinio signalų dedamųjų ir paliktų kitą. Nustatykite filtro charakteristikas. Sudarytu filtru filtruokite sinusinių sumos, vienetinio impulso ir atsitiktinį signalus. Atvaizduokite ir palyginkite pradinius ir filtruotus signalus bei jų spektrus. Duomenys skaičiavimams. Darbo eiga. Programos kodas. Skaityti daugiau
Funkcijos reikšmių iteracinis skaičiavimasFunkcijos reikšmių iteracinis skaičiavimas - 2. Darbo užduotis: Y=A/C+D, kai C=A-x, x kintamasis, A ir D sveikieji skaičiai. Tik kintamasis x kinta cikle, kai vartotojas nurodo ciklo kitimo intervalus (pradžią, pabaigą) ir kitimo žingsnį. Kintamieji A ir D vartotojo įvedamos konstantos. Užduoties analizė. Programos Aprašymas. Programoje naudojami duomenų tipų ir kintamųjų aiškinimas. Pasirinkto algoritmo žodinis paaiškinimas. Atmintinė vartotojui. Programos testavimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Garso failų formatai ir glaudinimo būdaiDarbo tikslas: rasti informacijos apie garso failų formatus. Rezultatai. WAVE (plėtinys .wav) formatas. MPEG-1 Layer 3 (.mp3) formatas. Ogg Vorbis formatas. WMA formatas. MIDI (.mid) formatas. MOD (.mod) formatas. IFF formatas. AIFF formatas. AU (.au, .snd) formatas. Išvados. Skaityti daugiau
Garso failų glaudinimo būdų palyginimasDarbo tikslas: palyginti garso failų glaudinimo būdus MP3 ir WMA. Palyginimui taikyti vieną ir tą patį etaloninį failą sugeneruotą "Cool Edit Pro" programa. Etaloninio failo sukūrimo aprašymas. MP3 ir WMA failų glaudinimo aprašymas. MP3 ir WMA failų palyginamoji spektrinė analizė. MP3 ir WMA failų dydžio priklausomybė nuo kokybės. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Grafika (2)Laboratorinių ir namų darbų atlikimas pagal pateiktus aprašymus. Šviestuvo geometrinis modelis, rastriniai vaizdai, išorinės nuorodos, blokai ir atributai, darbas su išorinėmis duomenų bazėmis, linijos tipai ir formos, brūkšniavimas, 3D modelių formavimas, objektų analizė, tėjinio profilio braižymas. Skaityti daugiau
Grafiniai objektai programoje WordGrafinių objektų piešimas. Darbo tikslai. Skaityti daugiau
Grafo paieškos gilyn algoritmasProgramavimo technologijų laboratorinis darbas. Užduotis. Grafo paieškos gilyn algoritmas. Aprašyme naudojamų sutrumpinimų sąrašas. Įvadas. Užduoties analizė. Charakteristikos. Užduoties sprendimo metodas. Skaityti daugiau
Interaktyvios multiprograminės operacinės sistemos modelisAnotacija. Užduotis: Interaktyvi operacinė sistema, kuri leidžia vartotojui interaktyviai paleisti pasirinktas programas, matyti jų išvedamus duomenis ekrane, įvesti reikiamus duomenis iš klaviatūros. Paleidžiant programą, turi būti galimybė įvedimą ir išvedimą nukreipti į failus, t.y. tokiu atveju standartinės įvedimo ir išvedimo komandos rašys nebe į ekraną, o į failą, ir skaitys nebe iš klaviatūros, o iš failo. Realios mašinos aprašymas. Realios mašinos schema. Realios mašinos komponentės. Centrinis procesorius. Atmintis. Įvedimo/išvedimo įrenginiai. Kanalų įrenginys. Puslapiavimo mechanizmas. Operacinės sistemos projektas. Bendrosios sąvokos. Pateikti proceso deskriptoriaus aprašą. Pateikti resurso deskriptoriaus aprašą. Pateikti procesoriaus deskriptoriaus aprašą. Aprašyti multiprograminės operacinės sistemos branduolio primityvai. Nurodytas pasirinktas procesų planuotojo tipas. Apibrėžtas procesų prioritetų skirstymo ir valdymo modelis. OS procesai. Procesų medis. Procesas StartStop. Procesas SelectProgram. Procesas MainProc. Procesas JobChief. Procesas VirtualMachine. Procesas Interupt. Procesas Writer. Procesas Reader. Apžvelgti visi projektuojamos multiprograminės operacinės sistemos resursai. Apžvelgti operatyviosios atminties valdymą (supervizorinė/vartotojo). Skaityti daugiau
Įrašai ir dinaminiai sąrašaiJava antro laboratorinio darbo ataskaita. Užduotis: L2-53. Turime gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, adresas, gimimo metai. Reikia sudaryti nurodyto amžiaus intervalo gyventojų sąrašą. Sąrašą sutvarkyti alfabeto tvarka. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Pavyzdys. Duomenų failas. Rezultatų failas. Pradiniai duomenys. Galutiniai duomenys. Vaizdas ekrane. Pradiniai duomenys. Galutiniai duomenys. Nurodymai kaip paleisti. Programos tekstas. Skaityti daugiau
Įrašo tipasUžduotis: Moksliniai darbuotojai atliko darbus keturiose skirtingose temose. Visos temos gavo premijas. Faile duota tokia informacija: pirmoje eilutėje - premijų dydžiai, tolesnėse eilutėse - darbuotojų pavardės, vardai, darbuotojų indėliai, kurie yra išreikšti naudingumo koeficientu, į eilinę temą. Informacija apie darbuotoją užima vieną eilutę. Remiantis darbuotojų indėliais, suskaičiuoti kiekvienam darbuotojui priklausančios premijos dydį pagal kiekvieną temą atskirai ir bendrą premijų sumą. Rezultatus atspausdinti pagal alfabetą. Duomenų tipai ir kintamieji. Programos aprašymas. Atmintinė vartotojui. Programa Paskalio kalba. Programos testavimo rezultatai. Skaityti daugiau
...