Šperos.lt > Informatika > Programos > Programų kursiniai darbai
Programų kursiniai darbai

(44 darbai)

Kompiuterinis vaizdų redagavimasĮvadas. Adobe Premiere. Sony Vegas. Apple Final Cut Pro. Programų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kompiuterizuotų personalo valdymo sistemų analizėĮžanga. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Principai. Šiuolaikinis požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymą. Žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai. Valdymo sritys. HRM programų pagrindiniai bruožai. Atsiskaitymų už darbą organizavimas kompiuterizuotoje darbo užmokesčio apskaitoje. Programa "Alga 2000® SQL". Apie programą. Programos paskirtis. Programos funkcijos. Spausdinamos ataskaitos. Personalo modulis. Personalo modulio ataskaitos. Internet/intranet priėjimo modulis. Sistemos reikalavimai. Programa "Pragma® v4.0". Programos bruožai. Moduliai. Darbo užmokesčio apskaita. Personalo apskaita. Programos pritaikymo sritys. Sistemos reikalavimai. Naudojamos technologijos. Programa "Bonus". Darbo užmokesčio apskaitos modulis. Darbo laiko apskaitos modulis. Pajamų deklaravimo modulis. Personalo modulis. Kiti moduliai. Programa "Balansas". Sistemos reikalavimai. Branduolys. Atlyginimų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Lygiagrečiojo burbuliuko algoritmo realizacija ir tyrimasLygegrčiųjų algoritmų kursinis darbas. Įvadas. Realizacija. Lygiagretusis burbuliuko algoritmas. Burbuliuko algoritmo modifikacija. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Linux - operacinės sistemos Microsoft Windows pakaitalasĮvadas. Operacinė sistema, pagrindinės jos funkcijos. OS Linux kilmė ir dabartis. Atviroji sistema Unix - jos kilmė. OS Linux atsiradimas. OS Linux paplitimo priežastys. OS Linux sandara. OS Linux distribucijos. Mandrake Linux 9.0 operacinės sistemos pritaikymas ofiso bei multimedijos reikmėms. Mandrake Linux 9.0 versija. Mandrake Linux įdiegimas į IBM tipo personalinį kompiuterį. Mandrake linux kde grafinė vartotojo aplinka ir palyginimas su Microsoft Windows XP grafine aplinka. Mandrake Linux ofisinės ir multimedijos programos, palyginimas su MS Windows programomis. Išvados. Skaityti daugiau
Linux OS diegimas bei konfigūravimasDarbo tikslas. Darbo užduotis. Linux įdiegimas. IP adreso priskirimas serveriui. Papildomų paketų įdiegimas. Vartotojų sukūrimas. Apache2 tarnybos įdiegimas. PHP5 ir MySQL tarnybų įdiegimas. Duomenų valdymo sistemos "Jetbox" įdiegimas. "Samba" tarnybos įdiegimas. Į "Jetbox" įdedame informaciją, kaip sukonfigūruota "Samba". Atsarginės kopijos. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Lotus Domino duomenų bazės ir Domino Everyplace programinio paketo taikymas mobiliems sprendimamsĮvadas. Darbo tikslas. Istorinė sistemos apžvalga. Paskirtis. Lotus domino suderinamumas su operacinėmis sistemomis. Linux operacinės sistemos. Windows 2003 server operacinė sistema. Solaris operacinė sistema. AIX (Advanced Interactive eXecutive) operacinė sistema. Lotus IBM bevieliai sprendimai. EasySync Pro. IBM Mobile Connect. Domino Everyplace Access. Sametime Everyplace. Domino Everyplace SMS. Domino Everyplace Enterprise. Programinio paketo "Domino Everyplace" ypatumai. Taikomosios programos kūrimas Domino Everyplace pagalba. Išvados. Skaityti daugiau
M3U formato bylų analizė ir konvertacijaTikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos detalizavimas. Rezultatai ir išvados. Skaityti daugiau
Metaduomenų panaudojimas turinio valdymo sistemoseTradicinės turinio valdymo sistemos. Pagrindinės TVS sudedamosios dalys. Turinio organizavimas. Temų žemėlapiai. Pagrindinės sąvokos. Turinio organizavimas, naudojant temų žemėlapius. Sistemos architektūra. Metaduomenų sistemos/ Turinio saugyklos protokolas. Sistemos teikiama nauda. Svetainės kūrimas. Ontologijos kūrimas. Metaduomenų kūrimas naudojant ontologiją. Tinklalapio navigacijos organizavimas naudojant metaduomenis. Išvados. Skaityti daugiau
Modeliavimas naudojant kanalinius ir PN paviršiusPdf byla. Įvadas. Teorinė dalis. Kanaliniai paviršiai. Sfera. Cilindras. Kūgis. Toras. Vamzdis. Dupino cilindras. PN paviršiai. Kreivė išreikšta splaino polinomu. Kreivės parametrizacija. Taškų ant kreivės kryptis. Kontrolinio taško sudarymas. NURBS taškų formulė. NURBS paviršiai. Praktinė dalis. Modelio pasirinkimas. Medio modelio konstravimas. Pagrindinė sujungimo problema. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Objektiškai orientuota analizė: TV tiunerisObjektiškai orientuotos analizės kursinis darbas. Tv tiunero programinės įrangos sukūrimas naudojant UML. Įvadas. Projektas. Use case diagrama. Class diagrama. Collaboration Diagrama. Sequence diagrama. Activity diagrama. Išvados. Skaityti daugiau
Open Scource Learning Management SystemsDarbas anglų kalba. Atviro kodo mokymosi valdymo sistemos. Introduction. Findings and Analysis. ATutor. Claroline. ILIAS. Moodle. Conclusions. Recommendations. Glossary. Skaityti daugiau
OpenGL 3D grafikaĮvadas. Programos aprašymas. Pagrindinės programos funkcijos. Figūros piešimas funkcijomis. Sferos funkcijos. Cilindro funkcijos. Veleno funkcijos. Diskų funkcijos. Figūros apšvietimas ir atspindys. Figūros judėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Operating systemsDarbas anglų kalba. Operacinės sistemos. Introduction. What is an operating system? History of operating system. OS in our days. The main functions of an OS. Process management. Device management (os related devices). Motherboard. Processors. Memory. RAM (Random access memory). ROM (read-only memory). Bus. Other input and output units. Hard disk. CD-rom. Visual display unit. Keyboard. Mouse. Storage management. User interface. House keeping. Memory management. Anatomy of the operating system. Examples of OS. MAC OS X. Unix-like operating systems. Microsoft windows. Conclusions. References. Abbreviations. Skaityti daugiau
Oracle duomenų bazė: UAB "Elektros pavara" darbuotojai, mašinos ir objektaiBendra informacija. Lentelės. Kūrimas. Struktūra. Apribojimai. Formos. Peržiūra. Darbuotojai. Darbuotojai ir mašinos. Darbuotojai ir objektai. Įvedimas. Darbuotojai. Mašinos. Objektai. Pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Programavimas (4)Praktinis darbas nr. 1. C++ uždavinio sprendimas ir jo aprašymas. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Programinės dalies aprašymas. Vartotojo instrukcija. Išvados ir pasiūlymai. Programos algoritmo blokinė schema. Skaityti daugiau
Programavimas C++. Mokyklos duomenų bazės administravimasUžduotis. Užduoties analizė. Užduoties išsikelti uždaviniai. Algoritmas. Testavimo rezultatai. Duomenų peržiūra. Duomenų paieška. Duomenų redagavimas. Nepažangių mokinių radimas. Duomenų papildymas. Duomenų trynimas. Duomenų rikiavimas. Programos kodas. Skaityti daugiau
Programavimo kalbų raidaĮvadas. Interpretatoriai. Kompiliatoriai. Programavimo kalbų klasifikacija. Kalbos pritaikytos mašinoms. Mašininė kalba. Simbolinio kodavimo kalbos. Autokodai. Makros. Kalbos, priklausančios nuo mašinų. Problematiškai orientuotos kalbos. Universalios kalbos. Dialoginės kalbos. Neprocedūrinės kalbos. Programavimo kalbų vystymasis. Plankalkul. Asembleris. Lisp. Fortran. Algol. Beisik. Refal. Prolog ir Prolog++. Pascal. C. C kalbos ypatumai. C kalbos trūkumai. C++. C++ projekto pastabos. Ada. Išvada. Skaityti daugiau
Programinė įranga organizacijojeInformacinių technologijų kursinis darbas. Įžanga. Programinė įranga. Taikomosios programos. Tekstų redaktoriai. Ekonominės paskirties programos. Leidybinės sistemos. Kompiuterinė grafika, animacija ir programinė vaizdo įranga. Duomenų bazių valdymo sistemos. Automatizuoto projektavimo sistemos. Matematinės ir statistinės programos. Kitos taikomųjų programų rūšys. Integruoti taikomųjų programų paketai. Sisteminės programos. Operacinės sistemos. Pagalbinės programos. Įrankinės sistemos. Programinė įranga organizacijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Reliacinės duomenų bazių valdymo sistemosĮvadas. RDBVS apibūdinimas. Atvirojo kodo RDBVS. MYSQL. POSTGRESQL. Komercinė RDBVS (Oracle). Komercinių ir atviro kodo RDBVS palyginimas. Pradiniai bruožai. Duomenų tipai. Duomenų dydžiai. Subužklausos naudojimas SQL kalba. Pirminiai raktai ir unikalūs indeksai. Išoriniai raktai. Virtualios lentelės ir jų atnaujinimo valdymas. Transakcijos. Rollback taikymas. Duomenų atribojimo tvarkymas. Aklavietės ir jų likvidavimas. Trigeriai. Objekto naudojimo privilegijos (lygiai). Sistemų platformų palaikymas. Eksploatacinės savybės. VLDB palaikymas. Maksimalus eilučių ir stulpelių kiekis lentelėse. Indeksavimas. Lentelių padalijimų naudojimas. Terminų ir santrumpų žodynas. Išvados ir rezultatai. Skaityti daugiau
SQL kalboje naudojama užklausa [SELECT] ir pagrindinės jos funkcijosĮvadas. Kas yra SQL? Reliacinės duomenų bazės. DB užklausos. Nesudėtinga SELECT užklausa DB. DISTINCT komanda. WHERE komanda. Operacijų tipai SELECT komandoje. Loginio tipo operacijų nagrinėjimas. LIKE funkcija. Duomenų surikiavimas SELECT užklausoje. SELECT užklausa ir su ja naudojamos funkcijos. Skirtingas duomenų išvedimas. Lentelių grupavimas. Išvados. Skaityti daugiau