Šperos.lt > Informatika > Programos > Programų konspektai
Programų konspektai

(73 darbai)

Programinė įranga (5)Programinė įranga. Taikomoji programinė įranga – tenkinti vartotojų poreikius. Elektroninė skaičiuoklė. Duomenų bazės. Grafinė programinė įranga. Hipertekstinė programinė įranga. Multimedia, MM. Paslaugų programos. Kompiuterių virusai. Programavimo kalbos. Duomenų perdavimo tinklai. D p/p įrenginiai. Tinklai. Internetas. Skaityti daugiau
Programinės įrangos apžvalga ir jos tobulinimo tendencijosDuomenų ir programinės įrangos saugojimo kompiuterio atmintinėse principai. Aplankai (katalogai). Programinės įrangos klasifikacija ir trumpa charakteristika. Operacinės sistemos. Naudojamų operacinių sistemų apžvalga ir klasifikacija. Asmeninių kompiuterių OS. Tinklo operacinės sistemos. Operacinių sistemų paslaugos, struktūra, vartotojo sąsaja. Pagalbinės arba paslaugų programos. Taikomoji programinė įranga. Atvirojo kodo integruotų programų paketų trumpa apžvalga. Programavimo sistemos. Skaityti daugiau
Programuojamieji valdikliai loginės automatikos sistemoseProgramuojamųjų valdiklių sandara ir veikimo principas. Programuojamųjų loginių valdiklių resursai ir bendrieji programavimo elementai. Grafinės programavimo kalbos. Tekstinės programavimo kalbos. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Sąskaitų plano papildymas valiutinėmis sąskaitomis (tiekėjo, pirkėjo, banko)Vartotojo instrukcija. Valiutos įvedimas. Valiutos aprašymo įvedimas. Valiutos kurso įvedimas. Pelno ir nuostolio sąskaitų įvedimas. Valiutos pelno sąskaitos įvedimas. Valiutos nuostolio sąskaitos įvedimas. Valiutų sąskaitų įvedimas. Tiekėjo valiutinė sąskaita. Statistinės sąskaitos "Skolos tiekėjams, USD" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Skolos tiekėjams, USD" įvedimas. Statistinės sąskaitos "Skolos tiekėjams, EUR" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Skolos tiekėjams, EUR" įvedimas. Pirkėjo valiutinė sąskaita. Statistinės sąskaitos "Pirkėjų skolos, USD" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Pirkėjų skolos, USD" įvedimas. Statistinės sąskaitos "Pirkėjų skolos, EUR" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Pirkėjų skolos, EUR" sąskaitos įvedimas. Banko valiutinė sąskaita. Statistinės sąskaitos "Bankas, USD" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Bankas, USD" įvedimas. Statistinės ir balansinės "Bankas, USD" sąskaitų surišimas. Statistinės sąskaitos "Bankas, EUR" įvedimas. Balansinės sąskaitos "Bankas, EUR" įvedimas. Statistinės ir balansinės sąskaitų "Bankas, EUR" surišimas. Skaityti daugiau
Semantinio modelio elementaiSemantinio modelio elementai: esybės, atributai ir domenai. Semantinio modelio elementai: ryšiai. Pagrindiniai duomenų bazių modeliai. Skaityti daugiau
Sisteminis programavimasOperacinių sistemų raida. 1950-ieji. Programos vykdymo etapai. 1960-ieji. Naujos savybės. 1970-1990-ieji. MS-DOS Architektūra Pagrindiniai OS uždaviniai. MS-DOS struktūra ir veikimo tvarka. Windows'95 architektūra. UNIX Architektūra. Pagrindiniai pertraukimų tipai. Tiesioginis priėjimas prie atminties (DMA). Atminties adresavimas. OS Sąvokos IV Programos talpinimas į atmintį (memory relocation). Intel mikroprocesorių architektūros ypatybės. Atminties valdymas MS-DOS sistemoje. Tipinis atminties pasiskirstymas (IBM PC, 80x86 procesorius). Pagrindiniai atminties valdymo uždaviniai. Atminties valdymas. Virtualioji atmintis. Prielaidos ir savybės. Virtualios atminties realizacijos mechanizmai. Puslapiais organizuojama virtualioji atmintis. Puslapių apsikeitimo strategijos. Atminties apsaugos ir bendro naudojimo aspektai. Procesų valdymas UNIX sistemoje. Vartotojo procesų sukūrimas. Procesų pabaiga (termination). Procesų valdymo komandos (LINUX). Procesų valdymas. Procesų konkurencija. Procesų atskyrimo metodai. Skaityti daugiau
Tekstas ir elementaiTekstas. Pastraipa. Skyrybos ženklai. Šriftas. Teksto rašymas kompiuteriu. Teksto taisymas. Teksto formatų tvarkymas. Maketavimas. Skaityti daugiau
Teksto redaktorius Word (2)Simbolio, sakinio, žodžio parametrai. Pastraipos parametrai. Lapo parametrai. Pastraipos stilius. Puslapio numeravimas. "Header and Footer". Antraštės. Datos ir laiko įterpimas. Turinio sudarymas. Žodžių kėlimas skiemenimis. Skiltinis teksto išdėstymas. Pirmoji pastraipos raidė. Išretinimas. Nuorodos ir komentarai. Greitas objektų kopijavimas ir perkėlimas. Grafiniai objektai, jų įterpimas. Vandens ženklai. Microsoft Word lentelės. Matematinės formulės. Lietuviški rašmenys. Dokumentų šablonai. Skaityti daugiau
Teksto rinkimas ir redagavimasRedagavimo pėdsakai. Darbas su taisymų pėdsakais. Komentarai. Dokumentų versijos. Dokumentų palyginimas. Leisti ar neleisti keisti dokumentą? Nežinai slaptažodžio, neatidarysi dokumento. Skaityti daugiau
Turbo Pascalio pradmenys. Modulis CrtĮvadas. Kintamojo sąvoka, reiškiniai. Turbo Paskalio rezervuoti žodžiai. Reiškiniai. Reikšmių priskyrimas. Duomenų tipai. Sveikųjų skaičių tipai. Turbo Paskalio realiųjų skaičių tipai. Programa. Procedūra. Funkcija. Loginiai duomenys. Inversija. Konjunkcija. Disjunkcija. Loginiai reiškiniai. Lyginimo operacijos. Operacijų prioritetas. Vienas iš dviejų veiksmų. Vienas iš kelių veiksmų. Programos rašymas. Žymeklio valdymo klavišai. Teksto blokams taikomi veiksmai. Sudėtinis sakinys. Ciklas WHILE. Ciklas FOR. Ciklas cikle. Masyvai. Modulis Crt. Spalvų kodavimo konstantos. Antro valdančios sekos simbolio kodai. Skaityti daugiau
UNIX komandosUNIX komandų sąrašas. Skaityti daugiau
Unix pagrindaiApžvalga. Leidimai. FreeBSD katalogų struktūra. Procesai. Deamonai, signalai ir signalų išjungimas. Vartotojai ir jų tvarkymas. FTP serviso konfigūravimas. Programinės įrangos įdiegimas. Paketai. Portų kolekcija. Skaityti daugiau
Visual BasicPratarmė. Objektai. Valdymas įvykiais. Pirmoji programa. Darbo su VB pradžia. Formų projektavimo langas. Įrankių dėžutė - blokų sandėlis. Savybių, projekto, programos teksto ir formų išdėstymo langai. Programos kūrimo žingsniai. Paprasčiausias pavyzdys. Paprasčiausi reguliatoriai. Teksto rašymas ir įvedimas. Teksto rašymas ir įvedimas. Geometrinės savybės. Spalvinės savybės. Keletas dažniau naudojamų savybių. VB programavimo pagrindai. VB programų struktūra. Sukurto VB projekto įdiegimas. Projekto pradžia ir pabaiga. Kintamieji. Kintamųjų prieinamumas ir egzistavimo laikas. Procedūros ir funkcijos. End Sub. Standartinės VB funkcijos. Komentarai. Programos eilutės. Sudėtingesni reguliatoriai. Reguliatorių masyvai. Chronometras. Reguliatorių masyvo elementų kūrimas vykdant programą. Pasirinkimo reguliatoriai. Jungikliai. Pasirinkimo mygtukai. Forma. Grafiniai reguliatoriai ir metodai. Grafiniai reguliatoriai. Piktograma. Paveikslas. Tiesė. Figūra. Vaizdų įterpimas. Paveikslų dydžio keitimas. Pavyzdys - "Blokų" žaidimas. Paprasta animacija. Grafiniai metodai. Piešimo savybės. Savybė AutoRedraw. Grafikos sluoksniai. Pelės įvykiai. Pavienių pelės įvykių naudojimas. Kelių pelės įvykių naudojimas kartu. Vilkimas ir numetimas. Objekto numetimas. Rankinio vilkimo režimo valdymas. Velkamo reguliatoriaus tikslus numetimas. Klaviatūros įvykiai. Meniu. Dialogo dėžutės. Formos. Meniu projektavimo langas. Dialogo dėžutės. Dialogo dėžučių ir formų įkėlimo bei iškėlimas. Daugiadokumentinis interfeisas (MDI). MDI formų kūrimas. Meniu MDI programose. Duomenų bazės. Paprasčiausių duomenų bazių struktūra. Duomenų tvarkytojas. Duomenų reguliatorius. Naujų įrašų pridėjimas. Įrašų šalinimas. Spausdinimas. Teksto spausdinimas formose ir paveiksluose. Spausdinimo valdymas. Spausdinimas su spausdintuvu. VB projekto spausdinimas. Skaityti daugiau
...