Šperos.lt > Informatika > Programos > Programų konspektai
Programų konspektai

(73 darbai)

MS DOSMS DOS. Darbas su diskais, katalogais ir failais. Failo vardo sudarymo taisyklės MS DOS aplinkoje. Failų išplėtimo ir duomenų pobūdžio faile ryšys. Skirstymas. Failo dydis. Diskai. Katalogai. Operacinė sistema MS DOS. MS DOS terminai. MS DOS komandų užrašymas. Svarbiausios MS DOS komandos. Katalogo trynimas. Skaityti daugiau
Ms Excel: duomenų sąrašai, kūrimas, apdorojimasDuomenų sąrašai (duomenų bazės). Sąrašas kaip duomenų bazė. Bendrieji sąrašų kūrimo principai. Sąrašo kūrimas ir tvarkymas (List format). Duomenų rikiavimas. Filtravimas (duomenų išrinkimas). Pastabos. Suminės ataskaitos. Suvestinė lentelė. Skaityti daugiau
MS PowerPoint. Pranešimo iliustracijų ruošimo pagrindai ir priemonėsPranešimo iliustracijų ruošimo pagrindai ir priemonės. Naujos prezentacijos kūrimo galimybės. Standartinių šablonų pasirinkimo galimybės. Skaidrių kūrimo langas. Pirmoji prezentacijos skaidrė. Naujos skaidrės formos variantų pasirinkimo langas. Skaidrės formos ir jų paskirtis. Skaidrių formato pasirinkimo langas. Specialaus įterpimo (Paste Special) formatų pasirinkimo langas. Lentelės įterpimas į skaidrę. Animacijos galimybių pasirinkimo langas. Skaidrių perėjimo efektų, laiko nustatymo, garso parinkimo langas. Skaidrių spausdinimo langas. Skaidrių peržiūros dialogo langas. Skaidrių demonstravimas. Elektroninis pieštukas. Klausimai ir užduotys. Skaityti daugiau
MS-DOSMS-DOS operacinė sistema. Direktorijų failų peržiūra. Failų tvarkymas. Diskų formatavimas. Valdantys klavišai. Duomenų nukreipimas, filtrai. Komandiniai failai. Komandinio failo valdančios struktūros. Pradinis sistemos parengimas. Operacinės sistemos konfigūravimas. Ištrintų duomenų atstatymas. Antivirusinės programos. Skaityti daugiau
Operacinė aplinkaPažintis su operacine aplinka. Slaptažodžio keitimas (passwd). Komandos: uname, uptime. Komandos: date, cal, whoami, who, users, rusers. Komandos: man, xman. Atsijungimas (logout). Tekstų redaktorius vi. Naujo failo sukūrimas. Failo redagavimas. Kontekstinė paieška. Failų sistemos komandos (File Commands). pwd (print working directory). mkdir (make directory). 1s komanda. mv komanda. cd komanda. cat komanda. Įvedimo/išvedimo nukreipimas į failą. more, head ir tail komandos. cp komanda. rmdir ir rm. lpr (lp). wc komanda. C kalbos kompiliatorius. C kalba parašytu programų kompiliavimas bei vykdymas. Failų rodyklės – UNIX‘ui nebūdingos I/O priemonės. Failų deskriptoriai – UNIX‘ui būdingos I/O priemonės. Asinchroninis I/O. Failų lyginimo, rūšiavimo ir pipe priemonės. Skirtingų failo kopijų palyginimas. Rūšiavimas faile. pipe priemonė. tee komanda. tr komanda. Filtrai. Egrep, fgrep, grep utilitos. awk komanda. awk struktūra. awk komandos if - else sakinys. Programavimas shell'e. Shell’o versijos. Naujų komandų sudarymas. Komandų argumentai. Shell’o kintamieji. Shell’o ciklai. Sąlygos tikrinimas. Testavimo ir palyginimo komandos. Koordinatorius make. Surinkimo programos. Redagavimo veiksmai ir jų įtaką vykdomiesiems failams. Operacinėje sistemoje esančios surinkimo programos. Procesų valdymas. Naujų procesų kūrimas. Modifikuojamų komandų kūrimas, naudojant komanda system. Proceso programos kodo keitimas. Skaityti daugiau
Operacinė sistemaOperacinės sistemos sąvoka. Operacinių sistemų evoliucija. Operacinių sistemų struktūros principai. Procesai. Atminties valdymas. Įvedimo-išvedimo valdymas. Failų sistemos valdymas. Skaityti daugiau
Operacinė sistema UNIXOperacinė sistema UNIX. UNIX failų sistema. Failų ir katalogų vardai. Failų tipai. Failų apsauga. UNIX komandų sistema. Judėjimas failų sistemos medyje. Katalogo peržiūra. Metasimbolių *, ? ir [ ] naudojimas. Failo turinio peržiūra. Aktyvaus katalogo keitimas. Vartotojo katalogo sukūrimas. Failų kopijavimas. Failų perkėlimas ir vardo pakeitimas. Failų ir katalogų naikinimas. Failo naudojimo teisių nustatymas. Skaityti daugiau
Operacinė sistema Windows XPPdf formatas. Operacinė sistema WINDOWS XP. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Darbalaukio tvarkymas. Aplankai ir bylos. Kompiuterio parametrų statos. Tipinė užduotis. Veiksmų automatizavimas WINDOWS XP. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Komandų bylų komandos. Pagrindinės komandos darbui su bylomis. Tipinė užduotis. Tipinės užduoties realizacija. Informacijos paieška naršykle MS Internet Explorer. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Pasaulinis WWW tinklas. WWW dokumentas. MS Internet Explorer naršyklė. Paieškos programos (Search engines). Paprasta paieška. Pagerinta paieška. Elektroninis paštas. Tipinė užduotis. Kontrolinės užduotys. Skaityti daugiau
Operacinės sistemos (10)Įvadas. OS panaudojimo klasifikacija. OS architektūros principai. Terminai naudojami OS. Procesų valdymas OS. Procesų dispečerizavimas. Dispečerizavimo metodai. Procesų konkurencija. Aklaviečių problemos sprendimo būdai. Procesų komunikacija. Signalai ir vamzdžiai. Pranešimų siuntimas. Bendro naudojimo atmintis. Įvedimo ir išvedimo organizavimas OS. Buferių panaudojimas I/O įrenginiuose. Įvedimo, išvedimo sistemos. DOS ir Win OS. UNIX OS. Katalogai ir failai OS. Tomai. Tomų struktūra MS DOS sistemoje. Tomo struktūra UNIX sistemoje. Mazgų struktūra UNIX sistemoje. Atmintis ir jos valdymas OS. Atminties modeliai. OS pavadinimai ir adresai. UNIX. UNIX sistemos paleidimas ir vartotojų registracija. Linux‘ai (OS LINUX). Linux versijos ir variantai. Linux sistemos krovimas. Įkrovos diskelio sukūrimas. OS įdiegimas. LINUX komandos ir jų naudojimas. Bylų ir katalogų tvarkymo komandos. Archyvavimo komandos. Disko tvarkymo komandos. Komandos analogiškos DOSUI. Sisteminės būsenos komandos. Vartotojų aptarnavimo komandos. Tinklo valdymo ir aptarnavimo komandos. Papildomos komandos. Windows 2000, Windows NT. Failų sistema Windows 2000 OS. Sistema FAT. Failų sistema NTFS. DFS sistema. Failų sistema EFS. Failų ir bylų kontrolė. Diskiniai įrenginiai ir jų naudojimas. Diskų RIDE sistemos. OS valdymo įrankiai. Tinklo valdymo tarnybos. Windows 2000 įdiegimas. Skaityti daugiau
Operacinės sistemos (11)Procesų valdymas UNIX sistemoje. Įvedimas-išvedimas (I/O). UNIX įvedimo-išvedimo sistema. Failų valdymas. Failų valdymas. Procesų valdymas. Failų valdymas. Sisteminiai failų valdymo servisai. Failų valdymo metodai. MS-DOS failų sistema. UNIX failų sistema. Diskinių sistemų spartos didinimas. Semaforai ir įrašų blokavimas UNIX sistemoje. Aklavietės (deadlocks). Pavyzdžiai ir atsiradimo sąlygos. Aklavietės (deadlocks). Pavyzdžiai ir atsiradimo sąlygos. Skaityti daugiau
Operacinės sistemos (13)Skaičiavimo sistemos. Bendros sąvokos. Operacinių sistemų paskirtis ir funkcijos. Von Neuman kompiuterio architektūra ir veikimo principai. Duomenų vaizdavimas atmintyje. Operacinių sistemų (OS) branduolys. Failų posistemė. Failų sistemos hierarchija. Failų tipai. Failų atributai. Procesų valdymo posistemė. Procesų valdymo pagrindai. Procesai. Proceso sąvoka. Procesų deskriptorius. Procesų kūrimas. Procesų eilės. Kritinė sekcija. Problemos sprendimo būdai. Aklavietės. Procesų vykdymo planavimas. Planavimo algoritmai. Atminties valdymas. Atminties paskirstymo būdai. Fiksuotas atminties paskirstymas. Dinaminis atminties paskirstymas. Atminties adresavimas. Puslapinė atminties organizacija. Segmentacija. Virtuali atmintis. Virtualioji atmintis. Virtualios atminties panaudojimas. Virtualios atminties adresacija. Puslapio trūkumas. Perkrovimai. Prielaidos ir savybės. Virtualios atminties realizacijos mechanizmai. Elektroniniai virtualios atminties realizacijos mechanizmai. Pagrindiniai Unix failų tipai. Kas yra failas? Failo laikai. Tekstiniai ir dvejetainiai failai, bitai ir baitai. Katalogai ir Pakatalogiai. Medžio pavidalo failų sistema. Root katalogas. Katalogo /dev specialių failų naudojimas: tty. Užduotis. Namų katalogai. Failų charakteristikos. Realus bei efektyvus identifikatoriai. Failo prieinamumo nustatymas. Komanda chmod. Komandos chown bei chgrp. Failų sistemos komandos. UNIX katalogų ir kelių klasifikacija. Absoliutus kelias iki einamojo katalogo. Naujų katalogų sukūrimas. Katalogo turinio peržiūrėjimas naudojant įvairias opcijas. Perėjimas į kitą katalogą. Failų perkėlimas į kitą katalogą. cat komandos teikiamos galimybės. Informacinių srautų perskirstymas. Failo turinio peržiūrėjimo komandos. Failų kopijavimas. Failų ir katalogų naikinimas. Failo spausdinimas. wc komanda. Skaityti daugiau
Operacinės sistemos (3)Operacinių sistemų rūšys ir paskirtis. Pagrindinės OS funkcijos. OS struktūra. OS MS-DOS. Failų ir katalogų struktūra. Katalogai. Vidinės MS-DOS komandos. Komandiniai failai. Kitos programos. Loginis OS valdymas. Realaus laiko ir laiko paskirstymo OS. Multiprograminės OS. Jų savybės. Resursai. Resursų deskriptorius. Procesai. Procesų deskriptorius. Proceso būsenų diagrama. Proceso būsenų diagramos perėjimai . Procesų planavimas. Procesų sinchronizavimas. Procesų valdymas. Failų sistema. Konkurencija. Skyriai ir sritys. Segmentacija. Puslapiavimas. Persidengiančios struktūros. Virtuali atmintis. Virtualios atminties panaudojimas. Virtualios atminties adresacija. Puslapio trūkumas. Perkrovimai. Multiprogramavimas. Dispečeris. Kontrolės blokai. Pertraukimai. Laiko dalinimas. Įkėlimas/iškėlimas. Laiko dalinimas. Apklausa (polling). Tvarkymas ir eilės. Buferizacija (spooling). Mirties taškas. Reziume. Skaityti daugiau
Operacinių sistemų klasifikacijaResursų valdymo algoritmų ypatybės. Operacinių sistemų klasifikacijos. Algoritmų grupės. Daugiagijiškumo palaikymas. Daugiaprocesorinis apdorojimas. Aparatinių platformų ypatybės. Tinklinės operacinės sistemos. Daugiaprocesorinės sistemos. Mobilios operacinės sistemos. Panaudojimo sričių ypatybės. Laiko paskirstymo sistemos. Foninis režimas. Programinė įranga. Sisteminė programinė įranga. Operacinės sistemos vidinės komandos. Operacinės sistemos išorinės komandos. Transliatoriai. Interpretatorius. Kompiliatorius. Skaityti daugiau
OvationOvation tinklas (Ovation susideda iš:). Ovation valdiklis(I/O palaikymas). Ovation techninės darbo stotys ir techniniai įrankiai(Techninių darbo stočių apžvalga). Ovation Operatoriaus stotis(Operatoriaus stoties funkcijos, Pagrindiniai aliarmo terminai). Ovation® operatoriaus komutatorius (Pagrindinės grafinės komandos). Ovation I/O charakteristikos(Ovation savybės). Ovation ryšio valdiklis(programavimas ir veikimo principas). Ovation įvykių istorija (HSR pagrindai ir terminologija). Ovation® pranešimų serveris(Pranešimų redaktoriaus konfigūravimas). ODBC serveris(Konfigūracija). WAVE serveris (Aparatūriniai reikalavimai). Ovation sistemos Point Builder taškų redaktorius(Point Builder savybės). OVATION Control Builder valdymo logikos grafinis editorius(Katalogų struktūra). Ovation simbolių editorius. Ovation grafinis redaktorius (Makro komandos). Algoritmai (Algoritmo sudarymas). Skaityti daugiau
Paprasčiausios Unix operacinės sistemos komandosDažniausiai naudojamos komandos. Teisės. Teksto redaktorius VI. VI redaktorius. Komandų sąrašas. Keletas tinklinių Unix komandų. Skaityti daugiau
Pažintis su skaičiuoklės programa MS ExcelPažintis su skaičiuoklės programa EXCEL. Pagrindinės sąvokos, veiksmai su lapu. Priemonių juosta excel‘yje. Lentelės dalių pažymėjimas. Veiksmai su eilutėmis ir stulpeliais. Formatavimas. Ląstelės duomenų lygiavimas. Šriftų parinkimas. Kraštinės. Kopijavimas. Sąlyginis formatavimas. Automatinis duomenų suvedimas. Formulės ir funkcijos. Narvelių ir blokų koordinačių tipai. Funkcijos. Loginės funkcijos. Finansinių skaičiavimų funkcijos. Vieno (kelių) periodo (-ų) palūkanos ir mokėjimai. Investicijų analizė kompiuteriu. Nusidėvėjimo funkcijos. Lentelės, netelpančios į monitoriaus ekraną, peržiūra. Skaičiavimai naudojant duomenis iš skirtingų lapų. Diagramos. Grafiko redagavimas. Duomenų rūšiavimas. Duomenų filtravimas (atranka). Optimalaus sprendinio radimas. Scenarijai. Suvestinės, tarpiniai skaičiavimai. Skaityti daugiau
PHP pagrindaiPHP pagrindai: pati pradžia. PHP pagrindai: kintamieji ir konstantos. PHP pagrindai: operatoriai. Aritmetiniai operatoriai. Palyginimo operatoriai. Loginiai operatoriai. PHP pagrindai: sąlygos sakiniai. Sąlygos operatoriai. Operatorius if. Paneigtos sąlygos. Operatorius switch. PHP pagrindai: ciklai. Ciklai. Ciklai while. Ciklai do...while. Ciklai for. Skaityti daugiau
Priskyrimo sakinysPriskyrimo sakinys. Priskyrimo sakinio sintaksė. Reiškinys. Kintamieji. Priskyrimo sakinio sintaksės diagrama. Skaityti daugiau
Programavimo pagrindaiDvejetainė logika. Skaičiavimo sistemos. Dvejetainė aritmetika. Loginės operacijos. Dvejetainės operacijos diskrečiuose kompiuterio elementuose. Universalaus kompiuterio įrenginiai. Informacija ir duomenys. Informacija. Duomenys. Algoritmai ir programos - duomenys. Kompiuteriniai duomenys. Atminties adresacija ir duomenų struktūros. Įrašų formatai. Operatyvioji ir išorinė kompiuterio atmintis. Duomenų sankaupų sudarymo būdai ir įrašų paieška. Duomenų bazės. Duomenų ir programų ryšiai. Formalūs duomenų ir programų ryšiai. Priežastiniai duomenų ir programų ryšiai. Dvejetainis programavimas. Kintamo ilgio dvejetainių komandų tipai. Komandų operandai ir formatai. Formato RR komandos. Formato RX komandos. Formato RS komandos išraiška yra. Formatas SI išreiškiamas. Formatas SS turi išraišką. Pastovaus ilgio dvejetainių komandų sistema. Simboliai ir skaičiai. Dvejetainių komandų sandara. Dvejetainių komandų sistema. Bendrieji dvejetainių komandų algoritmai. Aritmetinių operacijų komandos. Kodų keitimo operacijų komandos. Valdymo operacijų komandos. Skaityti daugiau
Programavimo technologijosAlgoritmo analizė ir sprendimo metodas. Vartotojo sąsajos projektas. Realizuotos grafinės sąsajos vaizdas. Programos su C++ grafinės sąsajos vaizdas. Programos su Java grafinės sąsajos vaizdas. Realizuotų sistemų UML diagramos ir klasių bei metodų aprašymai. Klasių diagrama. Naudojimo atvejų (use case) diagrama. Sekos (sequence) diagrama. Skaityti daugiau