Programos

(650 darbai)

Stiliai ir automatinės dokumento tvarkymo priemonėsĮvadas. Stilių rūšys. Stilių vartojimas. Turinio sudarymas. Žodžių rašybos tikrinimas. Norintiems sužinoti plačiau. Išvados. Skaityti daugiau
Straipsnio analizė: didelių žemės drebėjimų modeliavimasStraipsnio analizė: "Enabling Very-Large Scale Earthquake Simulations on Parallel Machines". Įvadas. Kompiuterinis modeliavimas. Stochastinis modeliavimas. Deterministinis modeliavimas. Statinis (steady-state) modeliavimas. Tęstinis (continuous) modeliavimas. Netolygus (discrete) modeliavimas. Skirstomas (distributed) modeliavimas. Geometrinis modeliavimas. Fizinis modeliavimas. Seisminės bangos ir seismometrai. Žemės drebėjimo tikimybių žemėlapis. 3D seisminis modeliavimas. Didelių žemės drebėjimų (TeraShake) modeliavimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis (1) ir paveikslėliais (6). Skaityti daugiau
Struktūrinės analizės apžvalgaStruktūrinės analizės dalys. Funkcinis modeliavimas. Įvadas. Duomenų srautų diagramos. Duomenų srautų diagramų sudarymo technika. Duomenų srautų diagramų elementai. Realaus laiko sistemų modeliavimas. Duomenų srautų diagramos sudarymo metodika. Valdymo srautų diagramos sudarymo metodika. Procesų specifikacija. Duomenų modeliavimas. Įvadas. Duomenų modelis. Duomenų objektai. Atributai. Ryšiai. Esybių ryšių diagrama. Esybių ryšių diagramų sudarymo principai. Išvados. Elgsenos modeliavimas. Būsenų perėjimo diagramos. Valdymo specifikacija. Duomenų žodynas. Skaityti daugiau
Struktūrinis programavimas: žaidimas "Pup a Racer 2006"Turbo Pascal 7.0 pagalba parašyta programa - žaidimas, kuris dirba su duomenimis, apdoroja duomenis, dirba su grafika ir atsitiktiniais atvejais. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Programinės dalies aprašymas. Vartotojo instrukcija. Išvados ir pasiūlymai. Reziumė anglų ir lietuvių kalba. Programos algoritmo blokinė schema. Programos tekstas su komentarais. Skaityti daugiau
Superskaliariosios sandaros procesoriaus modeliavimas ir tyrimasKompiuterizuotų sistemų laboratorija. 5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išmokti kurti superskaliariosios sandaros procesorių modelius SimpleScalar modeliavimo terpėje. Ištyrinėti funkcinių įrenginių skaičiaus įtaką superskaliariojo procesoriaus našumui. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Svetainės internete kūrimo technologijosĮvadas. Prieš pradedant. Kur kreiptis? Kaip pavadinti? Ką susižinoti? Paplanuokime. HTML kalba ir HTML dokumentų kūrimas. Šiek tiek istorijos. Šiek tiek teorijos. Teorija praktikoje. Du HTML kūrimo būdai. Dvi HTML redaktorių rūšys. Ar verta mokėti HTML? HTML enciklopedijos ir vadovėliai "Internete". HTML kalba. Teksto stiliai. Teksto išlyginimas. Šriftų dydžiai. Šrifto stiliai. Eilučių ir skyrelių pabaigos valdymas. Tekstas apie grafiką. Dokumentų jungimas. Jūsų pirmoji nuoroda (jungtis, ryšys). Nuorodos į kitus WWW saitus. Grafinės nuorodos. FTP ir E-Mail. Nuorodos dokumento viduje. Sąrašas. Lentelės. Blankai. Mygtukai. HTML redaktoriai. Skaityti daugiau
Svetainės internete kūrimo technologijos (2)Įvadas. Interneto svetainių kūrimo programinės įrangos apžvalga. Adobe PageMill. CoffeeCup HTML Editor++. Macromedia Dreamweaver MX. Microsoft FrontPage. AOL Press. Allaire Homesite. Claris HomePage. HotDog Pro. NetObjects Fusion. Symantec Visual Page. Netscape Composer. WebSphere Studio Site Developer. IBM WebSphere Homepage Builder. Grafikos elementų naudojimas. Grafikos dėjimas į tinklalapį. Formatų paaiškinimai. Rollovers efektai. Audioklipai. Videoklipai. Skaityti daugiau
Svetainės kūrimas naudojant "Microsoft Office frontpage"Darbo aprašymas. Darbo eiga. Svetainės kūrimo žingsniai. Skaityti daugiau
Svetainių kūrimas ir testavimasĮvadas. Svetainių kūrimas. Svetainės struktūros projektavimas. Svetainių kūrimo būdai. Svetainių kūrimo programinės įrangos apžvalga. Svetainių tvarkymas. Svetainių ir svetainių rinkinių skaičiaus nustatymas. Svetainės naudojimo stebėjimas. Dokumento struktūros aprašymas. Tipinė hiperteksto dokumento struktūra. Pastraipos. Nuorodos. teksto formavimas. Teksto formatavimo būdai. Šrifto pakeitimas. Teksto grupavimo komandos. Sąrašai ir apibrėžimai html dokumente. Lentelės. Svetainių testavimas. Preliminari apžvalga. Įvertinimas kūrimo proceso metu. Automatinis ir pusiau automatinis įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Šakojimosi metodų modeliavimas ir tyrimasKompiuterizuotų sistemų laboratorija. 7 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išnagrinėti šakojimosi nuspėjimo metodus ir jų įgyvendinimo būdus. Ištyrinėti šakojimosi nuspėjimo metodų efektyvumą. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Šakotieji ir cikliniai algoritmaiProgramavimo MATLAB terpėje laboratorinis darbas. I užduotis. Sudarykite funkcijų reikšmių lentelę, kai argumentas kinta tam tikrame nustatytame intervale (argumento reikšmės apibrėžiamos vektoriumi eilute). Vienoje koordinačių sistemoje nubraižykite kelis nurodytos funkcijos grafikus, esant skirtingoms konstantos reikšmėms. Apskaičiuokite funkcijų w, g ir h reikšmes, kai x kinta intervale [x0, xn] žingsniu hx. Nubraižykite funkcijos g grafiką. Funkcijos programa. Uždavinio scenarijus. Funkcijos grafikas. II užduotis. Duoti trys skaičiai. Nustatykite, ar tarp jų yra bent viena pora skaičių, kurių suma didesnė už d. Išspausdinkite tuos skaičius. Struktūrograma. Scenarijaus tekstas MATLAB. Skaityti daugiau
Šiaulių regiono turizmo informacinio centro administravimo programinė įrangaĮvadas. Nagrinėjamos temos problematika. Tikslas. Uždaviniai. Veiklos apžvalga. Analitinė apžvalga. Turizmo srities situacijos analizė. Informacinių technologijų (bazės ir tinklo) plėtotė. Esamas rodiklis. Planuojamas rezultatas. Apžvalga. Technologijos ir realizavimo metodai. PHP. Reikalavimų specifikacija. Duomenų srautų diagramos: aukščiausio, nulinio ir pirmo lygmens. Aukščiausio lygmens. Nulinio lygmens. Pirmo lygmens. TIC duomenų bazės struktūra. Panaudojimo atvejų diagrama. Realizacijos aprašymas. Rekomendacijos produkto vystymui. Išvados. Skaityti daugiau
TagEditorPowerPoint pristatymas. TRADOStag. TAGS. TAGS apsauga. TAGS įrankių juosta. Vidiniai TAGS. TAGS patikrinimas. Dokumentų peržiūra TagEditor aplinkoje. Komentarai TagEditor. Komentarai TagEditor. Terminų įterpimas į duomenų bazę, dirbant su TagEditor. TagEditor Plug-ins. Plug-ins įjungimas. Automatinis spelling checker įjungimas. Dokumentų tikrinimas. Plug-ins. Klaidų atpažinimas. Po failo patikrinimo (verification). Message pane. Klaidų lygiai ir jų ikonos. Message filter plug-ins. SDL Trados terminų tikrintuvas (verifier). Skaityti daugiau
Taikomoji programinė įrangaPowerPoint pristatymas. Taikomoji programinė įranga tai. Taikomosios programinės įrangos paskirtis. Taikomosios programinės įrangos grupės. Bylų ir katalogų programų paskirtis. Bylų ir katalogų tvarkymo programų grupės. Pagrindinių taikomųjų programų paskirtis. Skaityti daugiau
Taikomoji programinė įranga (2)Informatikos kryžiažodis. Tema - "Taikomoji programinė įranga". Darbas excelyje. Skaityti daugiau
Taikomoji programinė kompiuterio įrangaPowerPoint pristatymas. Taikomoji programinė įranga. Taikomosios programinės įrangos paskirtis. Taikomosios programinės įrangos grupės. Bylų ir katalogų tvarkymo programų paskirtis. Bylų ir katalogų tvarkymo programų grupės. Pagrindinių taikomųjų programų paskirtis. Pagrindinės taikomosios programos. Microsoft Word. Microsoft PowerPoint. Microsoft Wordpad. Programavimo kalbų transliatorių paskirtis. Programavimo kalbų transliatorių grupės. Enciklopedijų, žodynų paskirtis. Enciklopedijų, žodynų grupės. Mokomųjų programų paskirtis. Mokomųjų programų grupės. Logo Writer. Komenskio Logo. Aritmetika. Skaityti daugiau
Taikomosios programos (2)PowerPoint pristatymas. Kas yra taikomosios programos? Pagrindinės taikomosios programos. Teksto tvarkymo programos. Teksto tvarkymo programų pavyzdžiai. Skaičiuoklė. Skaičiuoklių pavyzdžiai. Duomenų bazės. Grafikos redaktoriai. Telekomunikacijos priemonės. Skaityti daugiau
Taikomųjų kompiuterinių programų apžvalgaPaskirtis. Tekstų redaktoriaus paskirtis ir funkcijos. Duomenų bazių valdymo sistemos. Dokumentų valdymo sistemos. Skaičiuoklės (Elektroninės lentelės). Automatizuoto projektavimo sistemos. Leidybinės sistemos. Grupinio darbo sistemos. Įvairialypės terpės (multimedijos ) sistemos. Integruota programinė įranga. Išvados. Skaityti daugiau
Taikomųjų programų teikiamos galimybės ir jų panaudojimasPrograminė įranga. Tekstų tvarkymo įranga. Skaičiuoklės. Duomenų bazių valdymo sistemos. Automatizuoto projektavimo sistemos. Leidybinės sistemos. Grupinio darbo sistemos. Įvairialypės terpės sistemos. Integruota programinė įranga. Taikomosios mokomosios programos, kompiuterinės enciklopedijos, žinynai, žodynai ir katalogai. Skaityti daugiau
Techninės dokumentų rengimo priemonėsĮvadas. Spausdinimo technika. Kompiuterinė technika. Kompiuterinės sistemos samprata. Kompiuterių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
......