Programos

(650 darbai)

Programų kūrimo procesasProgramų kūrimo procesas. Programų kūrimo proceso bei programų kūrimo proceso modelio samprata. Programų kūrimo modelis. Modeliavimo principai. Pagrindiniai PK procesai. Įsigijimo procesas atlieka: pirkėjas (acquirer). Tiekimo procesas atlieka: tiekėjas (supplier). Kūrimo procesas. Eksploatavimo procesas. Priežiūros procesas. Pagalbiniai gyvavimo ciklo procesai. Pagalbiniai PK procesai. Dokumentavimo procesas. Konfigūracijos valdymo procesas. Kokybes užtikrinimo procesas. Verifikavimo procesas. Atestacijos procesas (validation). Peržiūrų (bendro įvertinimo) procesas. Audito procesas. Problemų sprendimo procesas. Organizaciniai procesai. Organizaciniai PK procesai. Valdymo procesas. Infrastruktūros procesas. Gerinimo procesas. Mokymo procesas. Programų kūrimo proceso brandos ir gebėjimo samprata. Proceso brandumo lygiai. Programų kūrimo proceso gebėjimo vertinimas. Gebėjimo dimensija. Pakopinės architektūros programų kūrimo proceso gebėjimo modelis. Pakopinio CMMI modelio schema. Tolydinės architektūros programų kūrimo proceso gebėjimo modelis. Tolydinio CMMI modelio schema. Programų kūrimo proceso brandos ir gebėjimo gerinimas. Žingsniai. Proceso gerinimo 6 pagrindiniai principai. Programų kūrimo brandumas. Proceso brandumo lygiai. Skaityti daugiau
Programų paketo "Tildės biuras" analizėAtsiradimo istorija ir vystymosi tendencija. Toldės biuro paskirtis. Naujovės Tildės Biure2004. Naujos lietuvių kalbos vartosenos galimybės. Kompiuterinis žodynas— puikus vertimas, patogus naudojimas. Dokumentų parengimo priemonės. Lietuvių kalba jūsų kompiuteryje. Patogus lietuvių kalbos vartojimas Microsoft Windows terpėje. Rašybos ir stiliaus klaidų taisymas bei žodžių, keltinų į naują eilutę, skiemenavimas. Lietuvių kalba interneto naršyklėse ir el. pašto laiškuose. Greitas taisyklingų sutarčių, dokumentų ir pristatymų parengimas naudojantis Šablonų vadovu. Greitas ir patogus vertimas su Tildės kompiuteriniu žodynu. Didelis aukščiausios kokybės šriftų rinkinys. Išsami informacija apie IT veiklos sritį ir lietuvių kalbą Kompiuterinėje bibliotekoje. Žinynas— pagalbininkas dirbant su Tildės Biuru2004. Sudedamosios dalys. Teikiamos galimybės. Tildes Biuro privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Programų paketo MATLAB garso apdorojimo funkcijų tyrimasDarbo tikslas: susipažinti su pagrindinėmis garso apdorojimo funkcijomis: wavrite, wavread, wavplay, wavrecord, auwrite, auread, saund, saundsc. Trumpas funkcijų aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Programų sistemų inžinerija (2)Programų sistemų inžinerija (PSI). Istorija. Paskirtis. Dalys. Tyrimo objektas. Sistemų kūrimo iš apačios aukštyn paradigma. Sistemų kūrimo iš viršaus žemyn paradigma. Riešuto paradigma. Formalizuoto sistemų kūrimo paradigma. Evoliucinio sistemų kūrimo paradigma. Karkaso paradigma. PS gyvavimo ciklo modelio samprata. Klasikinis PS gyvavimo ciklo modelis. Struktūrizuotas PS gyvavimo ciklo modelis. Evoliucinis PS gyvavimo modelis. Spiralinis PS gyvavimo ciklo modelis. Konstruktyvus (dviejų kojų) PS gyvavimo ciklo modelis. Objektinės PS gyvavimo ciklo modelis. Reikalavimų sistemos samprata. Reikalavimų formulavimo būdai. Projekto reikalavimai. PS reikalavimai. PS interfeiso reikalavimai. PS veikimo reikalavimai. Ekonominiai apribojimai PS reikalavimams. Politiniai apribojimai PS reikalavimams. Reikalavimų formulavimo žingsniai. Analizės planavimas. Informacijos rinkimas. Faktų klasifikavimas ir apibendrinimas. Reikalavimų specifikavimas. Skaityti daugiau
Programų sistemų inžinerija (3)Kokius komponentus reikia sukurti, kuriant programų sistemas? Ką reikia padaryti, kad sukurtų komponentų rinkinys taptų sistema? Kas svarbiau: klaida programoje ar jos naudojimo instrukcijoje? Kokiais aspektais galima nagrinėti programų sistemą, ją kuriant? Kas nusako išorinę programos sistemos elgseną? Kas nusako vidinę programos sistemos elgseną? Kas vadinama PS architektūra? Kaip yra susiję PS architektūra ir tos sistemos eskizinis projektas? Kas vadinama eskiziniu PS projektavimu? Kas vadinama detaliu PS projektavimu? Kas vadinama PS dalykine ir problemine sritimi? Kas vadinama PS inžinerija? Kokios yra PSI pagrindinės dalys? Ką nagrinėja reikalavimų inžinerija? Kokios yra jos pagrindinės dalys? Kas tai yra sistemų analizė? Ką ji nagrinėja? Koks pagrindinis jos tikslas? Kaip vadinamas dokumentas, aprašantis kuriamos PS paskirtį ir jos pageidaujamas savybes? Kas vadinama programų inžinerija? Kuo PI skiriasi nuo PSI? Kokius klausimus nagrinėja duomenų inžinerija? Kokius klausimus nagrinėja žinių inžinerija? Kas vadinama projekto valdymu? Kas sudaro kokybės valdymo esmę? Ką nagrinėja PS instrumentinių priemonių teorija? Kokie darbai vykdomi, vykdant PS priežiūrą? Kas vadinama PS parengimu darbui, aptarnavimu, modernizavimu ir demontavimu? Kas PSI vadinama baziniu procesu? Kokie baziniai procesai naudojami PSI? Kas PSI vadinama pagalbiniu procesu? Kokie pagalbiniai procesai naudojami PSI? Kas PSI vadinama organizaciniu procesu? Kokie organizaciniai procesai naudojami PSI? Kas vadinama PS specifikavimu? Kokie yra PS specifikavimo būdai? Kas vadinama PS projektavimu? Kas tai yra programavimas? Kas vadinama PS surinkimu? Kas vadinama konfigūracijos valdymu? Kas vadinama PS testavimu ir verifikavimu? Kuo skiriasi PS vertinimas, peržiūra ir inspektavimas? Kokie objektai yra kuriami PS kūrimo eigoje? Kuo skiriasi PSI principai ir paradigmos? Kokios yra pagrindinės PSI paradigmos? Kokia yra sistemų kūrimo iš viršaus žemyn paradigma? Kokia yra sistemų kūrimo iš apačios aukštyn paradigma? Kokia yra riešuto paradigma? Kokia yra evoliucinio sistemų kūrimo paradigma? Kokia yra formalizuoto sistemos kūrimo paradigma? Kokia yra karkaso paradigma? Kokie yra pagrindiniai PSI principai? Ką teigia dekompozicijos principas? Ką teigia abstrakcijos principas? Ką teigia nuoseklių patikslinimų principas? Ką teigia struktūrizavimo principas? Ką teigia juodos dėžės principas? Kas tai yra info maskavimas? Ką teigia unifikavimo principas? Koks yra sistemų atvirumo principas? Ką teigia konceptualizavimo principas? Ką teigia metaforizacijos principas? Ką teigia interfeiso komfortiškumo principas? Kas tai yra operacinė sistemos koncepcija? Kas tai yra PS naudojimo siekis? Kas tai yra PS naudojimo strateginiai tikslai? Kas tai yra PS naudojimo operaciniai tikslai? Kas tai yra inovacinis slenkstis? Kas tai yra PS naudojimo siekis? Kokios problemos kyla jį formuluojant? Kas tai yra išorinė ir vidinė analizė? Kas tai yra DS analizė? Pagal kokią schemą ji vyksta? Kokios prielaidos yra daromos, taikant PI procesus? Kas tai yra PS naudojimo scenarijus ir jo realizacija? Kokie yra svarbiausieji inžinerijos ir amato skirtumai? UML: uždavinio diagramos. Pateikite pvz. UML: būsenų diagramos. Pateikite pvz UML: veiklos diagramos. Pateikite pvz. Kas vadinama "programavimo krize"? Kokios yra jos apraiškos? Trumpai apibūdinti jas. Kokie yra svarbiausieji pramoninio programavimo ypatumai? Trumpai apibūdinkite juos. Kokia yra DS struktūra ir kaip ji kinta laike? Ką vadiname esybėmis ir ką jų egzemplioriais? kokios esti esybių ir jų egzempliorių charakteristikos? ką vadiname esybių egzempliorių būsenomis? kaip vyksta būsenų pokyčiai? Ką vadiname modeliu? Kokios esti modelių rūšys? Kas tai yra proceso vyksmo, PS naudojimo ir laukiamos naudos kontekstinės diagramos? Kam jos reikalingos? Kaip jos sudaromos? Iš kokių dalių sudarytas informacinio modeliavimo formalizmas? Apibūdinkite jas. Kas tai yra informacinio modeliavimo formalizmo domenai? Kaip jie konstruojami? Pateikite pvz. Kas tai yra informacinio modeliavimo formalizmo klasės? Kaip aprašomos jų signatūros? Pateikite pvz. Apibūdinkite modeliavimo formalizmo klasių ir poklasių ryšių pobūdį. Kas tai yra klasifikacija? kokios jos esti? Pateikite pavyzdį. Ką info modeliavimo formalizmuose vadiname ryšiais? Kaip aprašomos ryšių signatūros? Pateikite pvz. Kokius darnos reikalavimus galima aprašyti klasių kardinalumais ryšių atžvilgiu? Pateikite pvz. Kokie ryšiai vadinami rekursiniais? Kaip jie aprašomi? Pateikite pvz. Kaip informacinio modeliavimo formalizmais yra modeliuojami agregatai? Pateikite pvz. Ką vadiname informacinio modeliavimo formalizmo klasės raktu? Kuo skiriasi paprasti ir sudėtiniai raktai? Ką vadiname vidiniu raktu? išoriniu? mišriuoju? Pateikite pvz. Kokios esybės vadiname silpnosiomis? Kokias klases vadiname priklausomomis klasėmis? Kuo skiriasi tikrieji agregatai ir pseudoagregatai? Pateikite pvz. Ką vadiname esybės gyvavimo ciklo modeliu? Kaip perėjimo diagramose modeliuojami esybių gyvavimo ciklai? Kokie yra modelių tipai ir kaip jie derinami vienas su kitu bendrame esybės gyvavimo ciklo modelyje? Pateikite pvz. Kaip perėjimo diagramose modeliuojama kelių esybių gyvavimo ciklų sąveika? Pateikite pvz. Kas yra Harelo diagrama? Kaip jomis modeliuojami esybių gyvavimo ciklai? Pateikite pvz.. UML: sekų diagrama. Pateikite pvz. UML: statinės struktūros diagramos Pateikite pavyzdžių. Skaityti daugiau
Programų sistemų inžinerija (4)Programų sistemų gyvavimo ciklo samprata, gyvavimo ciklo modeliai. Reikalavimų programų sistemai analizė, reikalavimų rūšys, formulavimas, specifikavimas ir vertinimas. Programų sistemų projektavimas, tipinio projektinio sprendimo (projektavimo šablono) sąvoka. Programų sistemų realizavimas. Pagrindiniai testavimo metodai. UML kalba, užduočių (use-case) diagramos, klasių diagramos, sekų diagramos, komponentų diagramos, išdėstymo (deployment) diagramos. Objektiškai orientuoto projektavimo principai. Pagrindiniai objektiškai orientuoti mechanizmai ir jų taikymas. Projektų valdymo kompetencijos sritys, svarbiausios sąvokos ir metodai. Kokiu tikslu programų sistemų inžinerijoje įvesta programų sistemos gyvavimo ciklo modelio sąvoka? Kas vadinama programų sistemos gyvavimo ciklu ir kas programų sistemos gyvavimo ciklo modeliu?Kas tai yra projekto palaikymo sistema? Kokia programų sistemų inžinerijos paradigma grindžiamas klasikinis gyvavimo ciklo modelis? Kokias stadijas numato klasikinis gyvavimo ciklo modelis? Kokie yra programų sistemos specifikavimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokiais aspektais nagrinėjama programų sistema techninėje užduotyje? Kas daroma programų sistemos specifikavimo stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programų sistemos projektavimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra pagrindiniai programų sistemos projektavimo žingsniai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programavimo ir programų derinimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kas daroma programavimo ir programų derinimo stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programų sistemos integravimo ir aprobavimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kas daroma programų sistemos integravimo ir aprobavimo stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programų sistemos diegimo stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kas daroma programų sistemos diegimo stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra programų sistemos naudojimo ir priežiūros stadijos tikslai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kas daroma programų sistemos naudojimo ir priežiūros stadijoje klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra kontroliniai taškai klasikiniame gyvavimo ciklo modelyje? Kokie yra klasikinio gyvavimo ciklo modelio trūkumai? Kam skirtas pagrindinis dėmesys spiraliniame programų sistemos gyvavimo ciklo modelyje? Kokios stadijos yra spiraliniame programų sistemos gyvavimo ciklo modelyje?Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama reikalavimu? Reikalavimų specifikacija? Kas vadinama programų sistemos reikalavimų lokalizavimu? Koks reikalavimas vadinamas abstrakčiu? Koks reikalavimas vadinamas įgyvendinamu? Koks reikalavimas vadinamas integruojamu? Koks reikalavimas vadinamas išsamiu? Koks reikalavimas vadinamas lokalizuojamu? Koks reikalavimas vadinamas trasuojamu? Koks reikalavimas vadinamas suprantamu? Koks reikalavimas vadinamas glaustu? Koks reikalavimas vadinamas unikaliu?. Koks reikalavimas vadinamas verifikuojamu?. Kas vadinama programų sistemos reikalavimų nuleidimu žemyn? Kokie sistemos funkcinio komponento reikalavimai vadinami išvestiniais? Kas tai yra reikalavimų ryšio matrica? Kokie turi būti gerai suformuluoti programų sistemos reikalavimai? Kas tai yra anotuoti reikalavimai? Kas yra reikalavimo statusas? Kas yra reikalavimo kritiškumas? Kuo skiriasi programų sistemos reikalavimai ir projekto reikalavimai? Į kokias grupes skirstomi projekto reikalavimai? Ką apibūdina technologiniai projekto reikalavimai? Ką apibūdina projekto kokybės valdymo reikalavimai? Ką apibūdina projekto konfigūracijos valdymo reikalavimai? Ką apibūdina projekto kokybės valdymo reikalavimai? Ką apibūdina projekto finansavimo reikalavimai? Ką apibūdina projekto rezultatų ir jų pateikimo reikalavimai?Ką apibūdina projekto rezultatų aprobavimo reikalavimai? Ką apibūdina projekto garantijų reikalavimai? Į kokias grupes skirstomi programų sistemos reikalavimai? Kas įvyksta pažeidus funkcinius sistemos reikalavimus? Į kokias pagrindines grupes skirstomi nefunkciniai sistemos reikalavimai? Kokie yra dalykinės srities analizės rezultatai? Trumpai apibūdinkite juos. Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama reikalavimų įgyvendinimo delsa? Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama programų sistemos ilgaamžiškumu? Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama atotrūkiu tarp užsakovo poreikių ir sistemos galimybių? Kas programų sistemų inžinerijoje vadinama sistemos adaptyvumu? Kokios yra interfeiso reikalavimų grupės? Trumpai apibūdinkite jas. Kokios yra sistemos veikimo reikalavimų grupės? trumpai apibūdinkite jas?Kokios yra iš ekonominių apribojimų išplaukiančių reikalavimų grupės? Trumpai apibūdinkite jas? Kokie reikalavimai išplaukia iš politinių apribojimų? Trumpai apibūdinkite juos? Kokie reikalavimai išplaukia iš teisinių apribojimų? Trumpai apibūdinkite juos. Kas tai yra dalykinės srities analizė? Pagal kokią schemą ji vyksta? Ką reikia padaryti, planuojant sisteminės analizės procesą? Kaip yra atliekami reikalavimų specifikacijos verifikavimas ir vertinimas? Kokią specifikaciją vadiname korektiška? pagrįsta? įgyvendinama? Dalykinės srities koncepcinio modelio pertvarkymas į programų sistemos koncepcinę architektūrą. Kas vadinama koncepciniu programų sistemos projektavimu? Kokie uždaviniai yra sprendžiami koncepcinio projektavimo metu? Kaip traktuojamas konceptualizacijos principas koncepcinio projektavimo metu? Racionalumo principas. Subjektyviosios ir objektyviosios projektavimo proceso iracionalumo priežastys. Kodėl, nepaisant objektyvių priežasčių, pažeidžiančių projektavimo proceso racionalumą, projektavimo metodikų studijos yra prasmingos? Projektavimo metodo ir projektavimo metodikos skirtumai. Tipiniai projektavimo metodikų komponentai. Išvardinkite populiariausius programų sistemų architektūros stilius. Kaip praplėstas klasikinis gyvavimo ciklo modelis struktūriniame modelyje? Kaip praplėstas klasikinis gyvavimo ciklo modelis evoliuciniame modelyje? Projektavimo metodikos samprata. Koncepcinio projektavimo samprata. Koncepcinio projektavimo tikslai. UML: realizavimo diagramos. Projektavimo paradigmos. Redukcionizmo ir ekspansionizmo esmė. Projektinių sprendimų priėmimo strategijos. Projektuotojų tipai. Trumpai apibūdinkite juos. Kuo skiriasi projektavimo strategijos, projektavimo procedūros ir projektavimo euristikos? Kokiais svarbiausias atributais aprašoma programų sistemos architektūra? Kas vadinama programų sistemos architektūros stiliumi? Kas vadinama konstrukcijos patikslinimu? Kas vadinama konstrukcijos plėtiniu? Modulių sankiba per skaliarinius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Modulių sankiba per skaliarinius valdančiuosius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Netiesioginė modulių sankiba per skaliarinius valdančiuosius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Modulių sankiba per struktūrinius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Modulių sankiba per struktūrinius valdančiuosius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Netiesioginė modulių sankiba per struktūrinius valdančiuosius duomenis. Pateikite pavyzdžių. Modulių sankiba per operacinę aplinką. Pateikite pavyzdžių. Nelokalioji modulių sankiba. Pateikite pavyzdžių. Globalioji modulių sankiba. Pateikite pavyzdžių. Tranzityvioji modulių sankiba. Pateikite pavyzdžių. Atsitiktinis modulio rišlumas. Loginis modulio rišlumas. Modulio rišlumas pagal laiko momentą. Procedūrinis modulio rišlumas. Komunikacinis modulio rišlumas. Nuoseklusis modulio rišlumas. Funkcinis modulio rišlumas. Kokie pradiniai duomenys yra reikalingi objektinei projektavimo metodikai? Kaip pasiskirsto resursų poreikis pagal programų sistemos gyvavimo ciklo stadijas? Objektinio projektavimo metodikos komponentai: architektūros stilius, PSI paradigma, pradiniai duomenys. Koudo ir Jodano strategija. UML: paketai, plėtros mechanizmai. UML: ansamblių diagramos. Projektavimas kaip alternatyvų analizė. Kodėl nepavyksta projektavimui pritaikyti analitinių optimizavimo metodų? Dekompozicijos ir abstrakcijos principų vaidmuo projektavime. Valdymo srautų stiliaus architektūros, jų ypatumai ir stiliaus atmainos. Kas vadinama projektiniu sprendimu? Kokie projektiniai sprendimai vadinami tipiniais? Kas vadinama tipinėmis konstrukcijomis? Kuo skiriasi tipinių konstrukcijų katalogai, tipinių konstrukcijų bibliotekos ir tipinių konstrukcijų kalbos? Kas vadinama architektūriniu karkasu? Kokias architektūrinių karkasų rūšis žinote? Trumpai apibūdinkite jas. Kuo svarbus tinkamas sistemos suskaidymas į modulius? Kas vadinama modulių sankiba? Kodėl modulių sankiba yra nepageidautina? Kas vadinama tarpmoduliniu ryšiu? Kada tarpmodulinis ryšys tampa patologiniu? Nuo ko priklauso modulių sankibos stiprumas? Modulių sankibos kategorijos. Kas vadinama modulio rišlumo? Per kokias modulio savybes yra nusakomas jo rišlumas? Programų sistemos funkcinės dekompozicijos samprata. Funkciniai agregatai ir funkciniai primityvai. Projektavimo bazė. Kuo skiriasi funkcinė ir dalykinė programų sistemos dekompozicija? Kas vadinama funkciniais moduliais? Kas vadinama dalykiniais moduliais? Reikalavimų lokalizavimas. Reikalavimų lokalizavimo matrica. Reikalavimų nuleidimas žemyn. Išvestiniai ir papildomi reikalavimai. Reikalavimų trasavimas. Reikalavimų trasų aprašymas matrica. Svarbiausieji programų sistemų komponavimo mechanizmai. Tiltų ir vartų skirtumai. Svarbiausios objektinio projektavimo problemos. Kokius svarbiausius projektinius sprendimus tenka priimti projektuojant objektiškai. Klasių protokolų projektavimas objektiniame projektavime. Objektinio projektavimo euristikos. Projektinių sprendimų vertinimo kriterijai objektiniame projektavime. Kokie informacijos rinkimo metodai naudojami sisteminėje analizėje? Trumpai apibūdinkite juos. Kaip atliekami dalykinės analizės metu surinktų faktų klasifikavimas ir apibendrinimas? Kas vadinama nuostata? perspektyva? požiūriu? Kas vadinama požiūrių integravimu? Kaip jis atliekamas? Kas tai yra reikalavimų specifikacija? Kokios yra pageidautinos reikalavimų specifikacijų savybės? Kokie yra reikalavimų verifikavimo ir vertinimo metodai? Trumpai apibūdinkite juos. Projektavimo metodikų vertinimo problemos. Song ir Osterweil pasiūlymų esmė. Kaip galima aprašyti konkretaus programų sistemos kūrimo projekto ypatumus, renkantis tinkamiausią projektavimo metodiką? Imperatyviosios architektūros. Reaktyviosios architektūros. Primityviosios konstrukcijos ir jų konkretizacija. Pateikite pavyzdžių. Aukštesnės eilės (neprimityviosios) konstrukcijos ir jų konkretizacija. Objektinių architektūrinių karkasų ypatumai. Abstrakčiosios klasės. Standartinė karkaso realizacija. Programinio komponento samprata, Kuo komponentai skiriasi nuo tradicinių modulių? Duomenų srautų stiliaus architektūros, jų ypatumai, privalumai ir trūkumai bei atmainos. Programų sistemos specifinės dalykinės architektūros samprata. Programų sistemos bendrosios dalykinės architektūros samprata. Programų sistemų šeimos (organizacijos informacinės sistemos) bendrosios architektūros samprata. Sistemos skaidymo į posistemius strategijos objektiniame projektavime. Kaip pasinaudoti tipine konstrukcija? Pateikite pavyzdžių. Klasių bibliotekų ir objektinių architektūrinių karkasų skirtumai. Programų sistemų ir programų sistemų šeimų kūrimo procesų skirtumai. Išvardinkite svarbiausius programų sistemų šeimos (organizacijos informacinės sistemos) bendrosios architektūros sluoksnius. Trumpai apibūdinkite juos. Bendroji modulio samprata. Charakteristikos, apibūdinančios modulio tipą. Modulių panaudojimo būdai, aktyvavimo mechanizmai ir vykdymo būdai. Koudo ir Jodano projektavimo strategija. Skaityti daugiau
Programų sistemų inžinerijos pagrindaiSistemos paskirtis. Projekto kūrimo pagrindas. Sistemos tikslai (paskirtis). Projekto dalyviai. Užsakovas. Vykdytojai. Vartotojai. Įpareigojantys apribojimai. (Mandated constraints). Apribojimai sprendimui. Diegimo aplinka. Bendradarbiaujančios sistemos. Komerciniai specializuoti programų paketai. Numatoma darbo vietos aplinka. Sistemos kūrimo terminai. Terminų žodynas. Veiklos kontekstas. Veiklos padalinimas. Produkto veiklos sfera. Sistemos ribos. Panaudojimo atvejų sąrašas. Funkciniai reikalavimai ir reikalavimai duomenims. Funkciniai reikalavimai. Reikalavimai duomenims. Nefunkciniai reikalavimai. Reikalavimai sistemos išvaizdai. Reikalavimai panaudojimui. Reikalavimai vykdymo charakteristikoms. Reikalavimai sistemos priežiūrai. Reikalavimai saugumui. Atviri klausimai. Egzistuojantys sprendimai. Pagamintos sistemos, kurios gali būti nupirktos. Pagamintos sistemos, kurios gali būti nupirktos. Uždaviniai. Sistemos pateikiami žingsniai (etapai). Pritaikymas. Reikalavimai esamų duomenų perkėlimui. Reikalingas duomenų transformavimas perkeliant į naują sistemą. Galimos sistemos kūrimo rizikos. Vartotojo dokumentacija ir apmokymas. Perspektyviniai reikalavimai. Skaityti daugiau
Programuojamieji valdikliai loginės automatikos sistemoseProgramuojamųjų valdiklių sandara ir veikimo principas. Programuojamųjų loginių valdiklių resursai ir bendrieji programavimo elementai. Grafinės programavimo kalbos. Tekstinės programavimo kalbos. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
RC2, RC4 ir RC5 simetriniai kodavimo algoritmaiSimetrinio rakto kriptografija. RC2. RC2 algoritmas. RC4. RC4 algoritmas. RC4 Testavimas. RC5. RC5 Algoritmas. RC5 Testavimas (RC5-32/12/16). 5 klausimai. Skaityti daugiau
Realaus laiko sistemų architektūra ir modeliaiĮvadas. Realaus laiko sistemos. Realaus laiko sistemų architektūra Unix pavyzdžiu. Keletas realaus laiko sistemų modelių pavyzdžių. Skaityti daugiau
Realaus laiko sistemų elementaiĮvadas. Jutikliai. Lytėjimo jutikliai. 'Glass-Touch' lytėjimo technologija. Magnetiniai, talpiniai, ir kiti jutikliai. Induktyviniai jutikliai. Talpiniai jutikliai. Pluoštiniai optiniai jutikliai. Optinio pluošto nauda. Tolimesnis plėtojimas. Aktuatoriai. Moderni žingsninė elektrinė pavara. Tekančios medžiagos vykdymo pavaros. Pneumatinės vykdančios pavaros. Griebtuvai. Griebtuvų klasifikacija. Valdikliai. Programuojamieji loginiai valdikliai. Programuojamųjų valdiklių sandara ir veikimo principas. Programuojamųjų loginių valdiklių resursai ir bendrieji programavimo elementai. Kintamųjų adresavimas. Duomenų pateikimas. Telemetrijos valdiklis "AiGA240". Taikymo sritis. Pagrindinės funkcijos. Panaudojimas. OSD valdiklis. Išvados. Skaityti daugiau
Realaus laiko sistemų įterptinės kompiuterinės sistemosRealaus laiko sistemų programavimas. Teorinių žinių tikrinimo testai. Distancinio mokymas. Programa, turinti galimybę imituoti realių sistemų veiklą. Grafinio vaizdo valdymo imitatoriai modeliuoti laiko reles ir skaitiklius. Prijungimas prie realios pneumatinės sistemos. Prisijungimo tikrinimas. Derinimas ir tikrinimas. Programos statinis ir dinaminis tikrinimas. Klaidų tikrinimas. Skaityti daugiau
Realaus laiko sistemų modeliavimo programinė įrangaĮvadas. Realaus laiko sistemų programinės įrangos projektavimas. Realaus laiko sistemos modelis. Jutiklio/judiklio procesas. Aparatūros ir programinės įrangos projektavimas. Realaus laiko sistemų modeliavimo procesas. Realaus laiko programavimas. Realaus laiko vykdikliai. Proceso valdymas. Vykdiklių valdymas. Stebėjimo ir valdymo sistemos. Realaus laiko sistemų projektavimo procesas. Valdymo sistemos. Programinės įrangos be defektų kūrimas. Klaidas sąlygojančios (error-prone) struktūros. Esminiai aspektai. Skaityti daugiau
Realaus laiko sistemų operacinės sistemoOperacinė sistema. Operacinių sistemų tipai. Paskirtis. Naudotojo aplinka. Skirstymas naudotojo požiūriu. Operacijų aplinka. Skirstymas architektūros požiūriu. Populiariausios OS. Asmeniniams kompiuteriams skirtos sistemos. Delniniams kompiuteriams skirtos sistemos. Serveriams bei darbo stotims skirtos sistemos. Realaus laiko sistemos. Kitos sistemos. Realaus laiko operacinės sistemos (Realaus laiko OS). UNIX. Savybės. Failų sistema. Procesų valdymas. UNIX rūšys. Linuksas (LINUX). Distribucijos. RTOS - realaus laiko operacinės sistemos. QNX. Tornado. eCOS. LynxOS. Skaityti daugiau
Realaus laiko sistemų projektavimo ir programinės įrangos kūrimo procesasRealaus laiko sistemų projektavimo ir programinės įrangos kūrimo procesas. Dirbtinių neuroninių tinklų panaudojimas realaus laiko sistemų programinės įrangos kūrimo procese. Sistemų programinė įranga. Sistema N1 (Groningeno universiteto sistema). Sistema N2 (SOM_PAK). Sistema N3 (SOM-TOOLBOX). Sistema N4 (Viscovery SOMine). Sistema N5 (Nenet). Sistema N6 (Daugiamačių duomenų integruoto vizualizavimo sistema). Apmokymo duomenų failų struktūra. Tyrimų rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Realaus laiko sistemų sąvokos ir savybėsĮvadas. Kas yra "Realus laikas"? Nuspėjamumas. Realaus laiko sistemų laikinės (timing) charakteristikos. Realaus laiko sistemų klasifikacija. Realaus laiko sistemų planavimas. Periodinė užduotis. Neperiodinės užduotis. Realaus laiko sistemos ir realaus laiko operacinės sistemos. Skaityti daugiau
Realaus laiko sistemų taikymas komunikacijų sistemoseĮvadas. Skaitmeninė TV. Bevielis ryšys. Kompiuterių tinklai. WiFi. Plačiajuostis ryšys. Skaidulinė optika. Mobilaus ryšio tinklas. Videokonferencijos. Videokonferencijos. Palydovinės sistemos technologijos. SSA palydovinėse telekomunikacijose. Oro eismo valdymas. Civilinė aviacija (CA). Karinė aviacija (KA). Karinių skrydžių valdymas integruotoje ATM sistemoje. Intelektualizuotos transporto sistemos. Komunikacijų apsaugos palaikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Realaus laiko sistemų taikymas procesų bei gamybos valdymuiĮvadas. Įdiegimas. Sistemos veikimas. Bendra informacija. Planavimas. Eiga. Reportažai. Duomenų apdorojimas. Sistemos konstrukcija. Techninė įranga. Programinė įranga. Sistemos konstrukcija. Konstrukcijos svarstymas. Rezultatai. Pagerintas gamybos efektyvumas. Skaityti daugiau
Reliacinės duomenų bazėsDuomenų bazės samprata. Duomenų bazės atsiradimas. Duomenų bazės vartotojai ir jų nauda. E.F. Kodo atsiradimas. Reliacijos terminas. Terminų apibrėžimai. Reliacinės DB savybės. Vaizdavimo forma. Reliacinės DB projektavimas. DB tikslas. F-sąryšiai. DB normalizacija. Skaityti daugiau
Reliacinės duomenų bazių valdymo sistemosĮvadas. RDBVS apibūdinimas. Atvirojo kodo RDBVS. MYSQL. POSTGRESQL. Komercinė RDBVS (Oracle). Komercinių ir atviro kodo RDBVS palyginimas. Pradiniai bruožai. Duomenų tipai. Duomenų dydžiai. Subužklausos naudojimas SQL kalba. Pirminiai raktai ir unikalūs indeksai. Išoriniai raktai. Virtualios lentelės ir jų atnaujinimo valdymas. Transakcijos. Rollback taikymas. Duomenų atribojimo tvarkymas. Aklavietės ir jų likvidavimas. Trigeriai. Objekto naudojimo privilegijos (lygiai). Sistemų platformų palaikymas. Eksploatacinės savybės. VLDB palaikymas. Maksimalus eilučių ir stulpelių kiekis lentelėse. Indeksavimas. Lentelių padalijimų naudojimas. Terminų ir santrumpų žodynas. Išvados ir rezultatai. Skaityti daugiau
......