Programos

(650 darbai)

Prezentacijų rengimo technologijosĮvadas. Darbo su Microsoft PowerPoint pradžia. Teksto formatavimas. Skaidrės laukas. Grafiniai objektai ir jų redagavimas. Pateikties kūrimo pradžia. Peržiūros režimai. Skaidrės įterpimas į bet kurią pristatymo vietą. Skaidrių antraštės (Header / Footer). Paveikslėliai ir nuotraukos. Skaidrių stilius ir spalvų rinkiniai. Spausdinimas. Perėjimo efektai (Slide Transition). Pristatymo animavimas. Efektų parinkimas (Effects). Pristatymo demonstravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Priskyrimo sakinysPriskyrimo sakinys. Priskyrimo sakinio sintaksė. Reiškinys. Kintamieji. Priskyrimo sakinio sintaksės diagrama. Skaityti daugiau
Procesų statinių charakteristikų aprašymas interpoliavimo polinomaisDarbo tikslas – susipažinti su interpoliavimo polinomų galimybėmis aprašant objektų statines charakteristikas. Įgyti praktinius įgūdžius darbui su modernia programine įranga MATLAB, kuri procesų valdymo specialistų tarpe labiausiai paplitusi pasaulyje. MATLAB'o listingas savo užduočiai realizuoti. Interpoliavimo polinomų koeficientai (3 ir 4 – os eilės). Interpoliavimo polinomų koeficientai (3 ir 4 – os eilės). Nuokrypų kvadratų sumos. Skaityti daugiau
ProFTP paslaugos administravimas Linux operacinėje sistemojeDarbo tikslas: Susipažinti su bylų saugyklos (ProFTP) paslaugos administravimu Linux operacinės sistemos aplinkoje. Pagrindinė užduotis: Suteikti bylų saugyklos paslaugą interneto naudotojams. Bendros teorinės žinios. FTP bylų saugyklos administravimas. Įdiekite FTP paslaugą. Kiekviena tinklo paslauga aptarnauja tinklo paketus. Sukurkite vartotoją. Redaguokite FTP paslaugos bylą. Paleiskite iš naujo FTP paslaugą. Prisijunkite prie bylų saugyklos. FTP paslaugos konfigūracinės bylos tyrimas. Aprašykite žemiau išvardintas proftpd.conf bylos direktyvas. Atsakyti į klausimus. Kokį tinklo protokolą naudoja bylų saugyklos paslauga? Kokiu numeriu pažymėtus tinklo paketus apdoroja FTP bylų saugyklos paslauga? Kokioje byloje registruojami FTP paslaugos klaidų, prisijungimo ir kiti įvykiai? Kodėl redagavus proftpd.conf bylą, būtina perleisti iš naujo FTP paslaugą? Kokiu dar būdu galima patikrinti ar veikia FTP paslauga? Atsakymai. Skaityti daugiau
Programa "Receptai Jums"Programos "Receptai Jums" veikimo aprašymas. Skaityti daugiau
Programavimas (2)Programavimo Pascalyje užduotys ir programos. Skaityti daugiau
Programavimas (4)Praktinis darbas nr. 1. C++ uždavinio sprendimas ir jo aprašymas. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Programinės dalies aprašymas. Vartotojo instrukcija. Išvados ir pasiūlymai. Programos algoritmo blokinė schema. Skaityti daugiau
Programavimas C kalba (2)Programavimas C kalba. Programa, kuri nuskaito matricą iš failo, randa mažiausią, didžiausią elementus, jų vidurkį ir kiek elementų yra mažesnių už vidurkį. Skaityti daugiau
Programavimas C++. Mokyklos duomenų bazės administravimasUžduotis. Užduoties analizė. Užduoties išsikelti uždaviniai. Algoritmas. Testavimo rezultatai. Duomenų peržiūra. Duomenų paieška. Duomenų redagavimas. Nepažangių mokinių radimas. Duomenų papildymas. Duomenų trynimas. Duomenų rikiavimas. Programos kodas. Skaityti daugiau
Programavimas MATLAB terpėje. Darbo aplinkaApskaičiuoti išraišką; Suformuokite matricą A(5,5) ir vektorių stulpelį B(4) iš laisvai parinktu skaičių; Raskite tiesinės lygčių sistemos sprendinį. Patikrinkite, ar rastas sprendinys tikrai yra šios lygčių sistemos sprendinys; Rasti diagramos y(x) šaknis. Nustatykite intervalą, kuriame yra daugianario šaknys, ir nubrėžkite grafiką; Duotos lygiagretainio kraštinės a ir b kampas tarp jų lygus c. raskite lygiagretainio plotą ir perimetrą; Skaityti daugiau
Programavimas Pascaliu: mažiausio skaičiaus kvadratasPascal programa. Uždavinys: įvesti 3 sveikuosius skaičius, mažiausią skaičių pakelti kvadratu. Skaityti daugiau
Programavimas Pascaliu: skaičių sumaPascal programa, kuri suskaičiuoja sekoje esančių visų sveikų skaičių sumą. Skaityti daugiau
Programavimas Pascaliu: teigiamų skaičių skaičiusPascal programa, kuri suskaičiuoja, kiek sekoje yra teigiamų skaičių. Skaityti daugiau
Programavimas Pascaliu: žodžių skaičiavimasPascal programa. Užduotis: parašyti paprogramę, kuri suskaičiuoja, kiek yra faile žodžių. Skaityti daugiau
Programavimo inžinerija: projekto dokumentacijaPirminė informacija. Susiję asmenys. Reikalavimų specifikacijos. Reikalavimų rinkimo ir analizės procesas. Užduoties analizė. Galimi klaidų atvejai. Funkciniai vartotojo reikalavimai. Saugumas. Pradiniai duomenys. Pagrindiniai reikalavimai. Proceso parametrai ir galimybės. Resursai. Nesėkmės tikimybės įvertinimas. Programiniai resursai. Galimybės. Produkto modelis. Nefunkciniai reikalavimai. Programinės įrangos patikimumas. Saugumas. Mobilumas. Specifikacijos. UML. Use Case (panaudos) diagrama. Sequence (sekos) diagrama. CLASS (klasių) diagramos. Metodų analizė ir specifikacija. Formalios specifikacijos. Produkto pasirodymas ir vystymosi prognozės. Reikalavimų problemos ir jų sprendimas. Duomenų išskyrimas. Projektas. Darbų paskirstymas – žmogiškų resursų skirstymas. Programinės struktūros aprašymas. Projektas ir projektavimo būdas. Modulių nepriklausomumas. Programos kodas. Modulių specifikacija. Vartotojo sąsajos prototipo kūrimas. Vartotojo sąsaja. Duomenų bazės ir struktūra. Duomenų standartai. Modifikavimas ateityje. Testavimas. Testavimo aprašas. Testavimo tipai. Vartotojo dokumentacija. Susipažinimas su produktu. Platinimas ir diegimas. Pagalba vartotojui. Sąvokos. Vykdytojų ir vartotojų atsakomybė. Problemos ir sprendimo būdai. Skaityti daugiau
Programavimo kalba C++ Builder: programa L2Programos, parašytos C++ Builder kalba, pavyzdys. Skaityti daugiau
Programavimo kalba PROLOGIstorija. Įvadas. Programavimo kalba "PROLOG". Kas tai yra programavimo kalba "PROLOG". Programavimo, naudojant "PROLOG" kalbą, ypatumai. PROLOG kalbos sintaksė ir unifikacija. PROLOG kalbos aritmetinės išraiškos. PROLOG kalbos rekursija. PROLOG kalbos duomenų struktūra. PROLOG kalbos komandos. PROLOG kalbos grįžties mechanizmas ir procedūrinė semantika. Išvados. Skaityti daugiau
Programavimo kalbosĮvadas. Programavimo kartų kalbos. Pirmoji ir antroji kartos. Trečioji karta. Ketvirtoji karta. Penktoji karta. Programavimo kalba – FORTRAN. Kintamieji. Masyvai. Sąlygos operatoriai. FORTRAN kalbos pranašumai ir trūkumai. Programavimo kalbų - JAVA ir C++ - palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Programavimo kalbos. Istorija, raida, klasifikacijos. Kodo pavyzdžiaiProgramavimo istorija. Programavimo kalbos. Programavimo kalba. Programavimo kalbų apžvalga. Programavimo stilius. Imperatyvusis programavimas. Nuoseklusis programavimas. Struktūrinis (procedūrinis) programavimas. Objektinis programavimas. Deklaratyvusis programavimas. Funkcinis programavimas. Loginis programavimas. Išeitinis kodas. Išeitinis kodas. Istorija. Skaityti daugiau
Programavimo kalbų raidaĮvadas. Interpretatoriai. Kompiliatoriai. Programavimo kalbų klasifikacija. Kalbos pritaikytos mašinoms. Mašininė kalba. Simbolinio kodavimo kalbos. Autokodai. Makros. Kalbos, priklausančios nuo mašinų. Problematiškai orientuotos kalbos. Universalios kalbos. Dialoginės kalbos. Neprocedūrinės kalbos. Programavimo kalbų vystymasis. Plankalkul. Asembleris. Lisp. Fortran. Algol. Beisik. Refal. Prolog ir Prolog++. Pascal. C. C kalbos ypatumai. C kalbos trūkumai. C++. C++ projekto pastabos. Ada. Išvada. Skaityti daugiau
......