Programos

(650 darbai)

Microsoft Word (3)Microsoft Word programos langas. Pagrindiniai lango elementai. Liniuotė. Būsenos juosta. Microsoft Word programos meniu. Microsoft Word programos įrankių juostos. Įrankių juosta figūroms piešti. Įrankių juosta dokumentui formuoti. Įrankių juosta dokumentui tvarkyti. Įrankių juostos fragmentas pastraipų formavimui. Įrankių juosta antraštės ir poraštės tvarkymui. Teksto sutankinimas ir išretinimas. Lentelės įterpimas. Įrankių juostos lentelių piešimui ir tvarkymui. Specialiųjų simbolių įterpimas. Puslapių antraštės ir poraštės. Puslapių numeravimas. Dokumento išspausdinimas ir peržiūra. Peržiūros valdymo įrankių juosta. Skaityti daugiau
Microsoft Word (4)Microsoft Word galimybės tekste įterpti paveiksliukus, diagramas bei grafiką. Įvadas. Microsoft Word. Paveikslėliai. Paveikslėlių patalpinimas į žymeklio vietą. Meniškų paveikslėliai ir jų įterpimas. Paveikslėlių apkarpymas ir dydžių keitimas. Grafika. Diagramos. Išvada. Skaityti daugiau
Microsoft Word (5)Teksto rinkimas ir formatavimas. Pastraipų tvarkymas. Teksto sudalinimas stulpeliais. Informaciniai simboliai ir tabuliacija. Tekstinis rėmelis. Grafinės informacijos tvarkymas. Lentelės sudarymas ir tvarkymas. Išnašos. Antraštės. Laukai. Turinys. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Microsoft Word dokumento šablonai, stiliai ir formosĮvadas Apipavidalinimo stiliai. kaip nurodyti stilių? Kaip sukurti naują stilių arba pakeisti stiliaus parametrus? Kaip naudoti parengtus tinklapio apipavidalinimo šablonus? dokumentų šablonai. kaip naudotis šablonais? kaip sukurti naujo dokumento šabloną? kaip pakeisti dokumento naudojamą šabloną? šablono informaciniai laukeliai. kaip užbaigti dokumento formą? Išvados. Skaityti daugiau
Microsoft Word galimybių tyrimasPrezentacinis MS Wordo dokumentas, kuriame panaudojama daugelis tekstų redaktoriaus funkcijų ir galimybių. Šrifto parametrų parinkimas, Pastraipų tvarkymas, Žodžių Kėlimas, Rėmeliai ir fonas, Tabuliacinių žymų naudojimas, Tarpai tarp eilučių, Pastraipų žymėjimas ir numeravimas, Lentelių kūrimas ir apipavidalinimas, Grafinio redaktoriaus įrankių naudojimas, Grafinių objektų išdėstymo galimybės, Grafikų ir diagramų rengimas, Struktūrinių schemų kūrimas. Skaityti daugiau
Microsoft Word galimybių tyrimas (2)Šrifto parametrų parinkimas. Pastraipų tvarkymas. Rėmelių kūrimas ir fono parinkimas. Teksto išdėstymas stulpeliais. Lentelės. Dokumento puslapių numeravimas ir kolontitulų kūrimas. Išnašų formavimas. Hipersaitų įterpimas. Paveikslėlių įterpimas. Vandens ženklų formavimas. Grafinio redaktoriaus įrankių naudojimas. Grafikų ir diagramų rengimas. Matematinio redaktoriaus MS Equation naudojimas. Struktūrinių schemų kūrimas. Dalykinės rodyklės sudarymas. Dokumento turinio sudarymas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Microsoft Word XPĮvadas. Pradinė pažintis su MS Word XP. Ką naujo siūlo MS Word XP. Microsoft Windows. Versijos. Windows CE versijos. Galite pasitikėti naujuoju sistemos Windows moduliu. Galite dirbti taip, kaip norite. Microsoft Office XP" gudrybės ir privalumai. MS Word darbo langas. Pagrindinės meniu juostos elementų paskirtys. Dokumento peržiūrėjimas. Darbas su keliais dokumentais vienu metu, spausdinimas. Dokumento uždarymas. Skaityti daugiau
Microsoft Word XP (2)Tekstinis redaktorius Word. Word XP darbo aplinka. Puslapio atvaizdo didinimas/mažinimas. Naujo dokumento sukūrimas. Dokumento išsaugojimas. Anksčiau sukurto dokumento atidarymas. Dokumento įterpimas. Teksto rinkimas redagavimas, spausdinimas. Teksto rinkimas. Informaciniai simboliai. "Vaikščiojimas" po dokumentą. Teksto pažymėjimas. Teksto redagavimas. Teksto kopijavimas ir perkėlimas. Rašybos klaidų tikrinimas. Specialių simbolių įterpimas. Datos ir laiko įterpimas. Peržiūra prieš spausdinimą. Teksto formatavimas. Šrifto, šrifto dydžio ir modifikacijų pasirinkimas. Atstumas tarp simbolių ir simbolių pozicijos keitimas. Teksto efektai. Teksto paieška ir pakeitimas. Mažųjų raidžių pakeitimas didžiosiomis ir atvirkščiai. Stiliai. Pastraipos dalių atitraukimas nuo paraščių. Pastraipos sulygiavimas. Atstumai tarp eilučių ir pastraipų. Šrifto ir pastraipos atributų kopijavimas. Pastraipų numeravimas (sąrašo sudarymas). Rėmeliai ir fonas. Puslapio matmenys, antraštės. Puslapio dydis ir orientacija. Puslapių numeravimas. Išnašos. Puslapio kolontitulai. Teksto sudalinimas stulpeliais. Puslapių lūžiai. Iliustracijų įterpimas. Formulių rašymas Word priemonėmis. Grafinių figūrų braižymas. Tabuliacijos. Lentelės sudarymas, tvarkymas. Skaičiavimai. Lentelės įterpimas į dokumentą. Lentelės dydis ir pozicija puslapyje. Stulpelio plotis ir eilutės aukštis. Naujų eilučių ir stulpelių įterpimas. Eilučių, stulpelių ir langelių panaikinimas. Langelių sujungimas. Langelių padalinimas. Lentelės padalinimas. Lentelių sujungimas. Lentelės langelių numeracija. Automatinis lentelės formatavimas. Teksto pertvarkymas į lentelę ir atvirkščiai. Duomenų rūšiavimas. Skaičiavimas Word priemonėmis. Papildomos darbo priemonės. Adresų spausdinimas ant vokų. Etikečių spausdinimas. Šablonų kūrimas. Turinio sudarymas. Skaityti daugiau
Microsoft Word: Lentelės tekstiniuose dokumentuoseMicrosoft Word. Lentelės tekstiniuose dokumentuose. Darbas su lentelėmis ir stulpeliais. Pastabos. Tuščios lentelės sukūrimas. Tekstas lentelėje. Esamo teksto konvertavimas į lentelės tekstą. Lentelių parametrai. Operacijos su lentelėmis. Lentelės pildymas. Lentelės struktūros koregavimas. Rikiavimas. Lentelėse esanti informacija numeruojama. Skaičiavimai. Dažniausiai naudojamos funkcijos. Argumentų laukai lentelėje nurodomi standartinėmis nuorodomis. Rėmeliai ir fonas. Tipiniai lentelių formatai. OpenOffice.org. Lentelės tekstiniuose dokumentuose. Įterpimas. Formatavimas. Kontekstinis meniu. Klausimai savikontrolei. Skaityti daugiau
Microsoft Word: Lentelės tekstiniuose dokumentuose (2)PowerPoint pristatymas. Lentelės tekstiniuose dokumentuose. Lentelės paskirtis. Lentelės. Lentelės įterpimas. Lentelių parametrai. Kraštinės ir spalvinimas. Lentelės struktūros koregavimas. Lentelės. Formatavimas. Automatinis lentelės formatavimas. Teksto rašymo kryptis lentelėje. Rikiavimas. Skaičiavimas. Atviro kodo programa. OpenOffice.org. Lentelės tekstiniuose dokumentuose. Lentelės įterpimas. Lentelės, bei turinio formatavimas. Formatavimas. Lentelės tekstiniuose dokumentuose Microsoft Word. OpenOffice.org. Išvados. Skaityti daugiau
Mikrobangų technikaBangolaidžio tyrimas paketu "CST Microwave Studio" (5)Laboratorinis darbas Nr. 1a-1b. 1. Darbo tikslas: Susipažinti su firmos "Computer Simulation Technology" programų paketu "Microwave Studio". Įsisavinti pirmuosius žingsnius dirbant su šiuo paketu. Remiantis pateiktu paketo aprašymu ištirti elektromagnetinių bangų sklidimo režimus bangolaidyje. Darbo rezultatai. Atsakymai į kontrolinius klausymus. Išvados. Skaityti daugiau
Mikroprocesoriai (6)Kintamųjų tipai C kalboje, masyvai, struktūros. Operacijos su kintamaisiais, bitų laukai C kalboje. Pagrindinė programa, funkcijos, netiesioginis adresavimas C kalboje. Pagrindinė programa. LCD sąsaja ir programavimas. RTC, jo sąsaja ir programavimas. Sąsaja su lygiagrečiais ASK. Vidinis mikrovaldiklio UART ir jo programavimas. MV su vidiniai ASK. Jų struktūros ir programavimas. PIC16X mikrovaldiklis. Struktūra, pagrindinės savybės. Apibendrinta SSA sistemos struktūra ir parametrai. Apibendrinta SSA sistemos struktūra ir parametrai. Diskretizavimo efektai, priešmaskuojantys filtrai ir jų parametrai. ASK statiniai ir dinaminiai parametrai. Santykis signalas/trikdis, efektyvus bitų skaičius. KKA statiniai ir dinaminiai parametrai. Analoginio signalo atstatymas iš jo diskretinio ekvivalento. Filtrai su komutuojamais kondensatoriais, jų parametrai. Monolitinė šerdis (branduolys) (monolithic kernel). Mikrošerdinė architektūra. Daugelio sluoksnių OS. Skaityti daugiau
Mikrovaldiklio PIC16F84A aritmetinių operacijų komandų tyrimasDarbo tikslas: Išstudijuoti aritmetinių operacijų komandas addlw, sublw, addwf, subwf bei dvejetainių ir šešioliktainių skaičių naudojimą MV. MV PIC16F84A komandų addlw, sublw, addwf, subwf analizė. Dvejetainių ir šešioliktainių skaičių atitikmenų dešimtainėje skaičiavimo sistemoje lentelė. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio darbo 17 ir 25 punktų užduotis, tekstai ir komentarai. Išvados. Skaityti daugiau
MySQL duomenų bazių kūrimasMySQL naudojimo pavyzdys. 2 PowerPoint prezentacijos. Duomenų bazės kūrimas. Duomenų bazės. MySQL. MySQL privalumai. Ko reikia MySQL. Duomenų bazės kūrimas. Pavyzdys ir komentarai. Lentelių sąryšis. MySQL iškvietimas. Duomenų bazės sukūrimas. Lentelių sukūrimas. Stulpelio tipas. Pagrindiniai žymėjimai. Pagrindiniai stulpelio tipai. Pagrindiniai skaitiniai tipai. Simbolių eilutės. Papildomi stulpelio tipai. Duomenų apimtis. Stulpelio tipo parinkimas. Stulpelio parametrai. Klaidos ir jų taisymas. Lentelės modifikavimas. ALTER komanda. ALTER komandos pavyzdžiai. Informacijos apie DB gavimas. Informacijos apie lentelę gavimas. Lentelės užpildymas. INSERT komanda. SELECT komanda. Lentelės turinio modifikavimas. Eilučių išmetimas. Eilutės turinio modifikavimas. Užklausos. Informacijos užklausos. SELECT sintaksė. SELECT: ką išrinkti. SELECT komandos parametrai. Lentelės pseudonimas. SELECT komandos pavyzdys. SELECT komanda – WHERE dalis. LIKE panaudojimas. SELECT komanda 1 lentelei. SELECT komanda – WHERE dalis. 2 lentelių apjungimo pavyzdys. 3 lentelių sąryšis. SELECT komanda – Dekarto sandauga. SELECT komanda – 3 lentelėms. Nevienareikšmiškumas apjungiant lenteles. Pseudonimai (aliases). SELECT: rikiavimas. Rikiavimas. SELECT: ribojimas. Išrenkamų įrašų skaičiaus ribojimas. Išrenkamų įrašų rikiavimas + ribojimas. Įrašų skaičiavimas. SELECT - skaičiavimui. Santykio ir loginiai operatoriai. Santykio ir loginiai operatoriai užklausose. Funkcijų panaudojimo pavyzdžiai. Dviguba užklausa. Lentelės užpildymas iš tekstinio failo. Lentelės aprašymas. Eilutės karpymas (sintaksė). Lentelės užpildymas iš tekstinio failo. Lentelės naikinimas. Lentelės skaidymas. Indeksavimas. Skaityti daugiau
Modeliavimas naudojant kanalinius ir PN paviršiusPdf byla. Įvadas. Teorinė dalis. Kanaliniai paviršiai. Sfera. Cilindras. Kūgis. Toras. Vamzdis. Dupino cilindras. PN paviršiai. Kreivė išreikšta splaino polinomu. Kreivės parametrizacija. Taškų ant kreivės kryptis. Kontrolinio taško sudarymas. NURBS taškų formulė. NURBS paviršiai. Praktinė dalis. Modelio pasirinkimas. Medio modelio konstravimas. Pagrindinė sujungimo problema. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Modulis CrtSpalvos ir jų keitimo procedūros. Tamsios spalvos. Šviesios spalvos. Ekranas ir langai. Žymeklio valdymas. Klaviatūros skaitymo funkcijos. Klavišų kodai. Programa meniu sudarymui. Garso valdymo procedūros. Skaityti daugiau
Mokomoji kompiuterinė programa "Crocodile technology"Bendroji informacija apie programą. Programos paskirtis. Minimalūs reikalavimai techninei bei sisteminei kompiuterio įrangai. Programos paleidimas ir baigimas. Programos struktūra ir valdymo galimybės. Bendrieji naudojimosi programa nurodymai. Darbas su grafikais. Skaityti daugiau
Mokomosios programos analizė: "Foundation Factory"Apžvalga-supažindinimas su mokomąja programa "Foundation Factory". Darbas iliustruotas paveiksliukais. How to Use Foundation Factory: An Overview (anglų kalba). Skaityti daugiau
MP3 failų spektrinė analizė (2)Darbo tikslas: palyginti skirtingos kokybės MP3 failų spektrus. Palyginimui taikyti vieną ir tą patį etaloninį failą sugeneruotą "Cool Edit Pro" programa. Etaloninio failo sukūrimo aprašymas. MP failų glaudinimo aprašymas. MP3 failų palyginimo spektrinė analizė. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Ms access duomenų bazėMs access praktinis darbas. Duomenų bazė apie prekių pirkimą pardavimą. Skaityti daugiau
......