Programos

(650 darbai)

Microsoft ExcelExcel namų darbas. Ekonomiškiausių prekių išrinkimas. Excel formate yra sukurtos kelios tarpusavyje susietos lentelės. Įvedami keli skaičiai - pirkėjo kodas, prekės kaina, norima apskaičiuoti nuolaida, keli variantai. Skaityti daugiau
Microsoft Excel (10)Įvadas. Referato tikslas – kuo daugiau sužinoti apie Microsoft Excel programą. Istorija. Kaip pasirinkti elektroninę lentelę? Kaip išsikviesti programą? Pagrindiniai Excel programos lango elementai ir vartojami terminai. Excel programos langas. Darbo knyga (workbook). Narvelių žymėjimo būdai. Kaip formulėmis apdoroti duomenis? Kaip Excel skaičiuoja? Excel funkcijos. Skaičiuoklių paskirtis. Skaityti daugiau
Microsoft Excel (11)Įvadas. Trumpa programos "Excel" istorinė apžvalga. Skaičiuoklės paleidimas. Priemonių juosta figūroms piešti (drawing). Dėmesio! Duomenų įrašymas ir redagavimas. Žymėjimas. Lentelės formatavimas. Automatinis duomenų įrašymas. Stulpelių pločio ir eilučių aukščio keitimas. Duomenų formatai. Formulės. Formulių sudarymas. Vardai formulėse. Klaidų reikšmės formulėse. Loginių klaidų reikšmės ir paaiškinimai. Funkcijos. Adresų nurodymo būdai. Kopijavimas ir perkėlimas. Šrifto formatai ir teksto lygiuotė. Rėmeliai ir fonas. Rašymas į diską. Dokumento spausdinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Microsoft Excel (2)Programos paskirtis. Eilutės, stulpeliai, langeliai. Veiksmai su eilutėmis ir stulpeliais. Duomenų kopijavimas ir perkėlimas. Formulės. Klaidos formulėse. Narvelio (langelio) koordinatės. Funkcijos. Pagrindinės funkcijos. Skaičiai. Tekstas. Duomenų išlygiavimas. Rėmeliai ir fonas. Puslapio parametrai. Sheet (Lapas) kortelė. Chart (Grafikas) kortelė. Spausdinimas. Diagrama. Diagramos sukūrimas. Duomenų sąrašai. Sąrašo sąvoka. Duomenų įvedimas. Automatinis sąrašo filtravimas. Skaityti daugiau
Microsoft Excel (3)Darbo lapo struktūra. Darbo knyga. Meniu juosta. Formulės eilutė. Būsenos eilutė. Pirmasis meniu, pirmi įrankiai ir veiksmai. Lapo redagavimas. Stulpelių plotis ir eilučių aukštis. Bloko įterpimas pašalinimas. Skaityti daugiau
Microsoft Excel (4)PowerPoint pristatymas. Skaičiuoklė. Pažintis su skaičiuoklės programa. Pagrindinės sąvokos. Skaičiuoklės lango pagrindinės dalys. Standartinė priemonių juosta. Priemonių juostų bei mygtukų pasirinkimas. Slinkties juostos. Lentelių kūrimas. Lentelės kūrimo pavyzdys. Veiksmai su eilutėmis ir stulpeliais. Stulpelio plotis. Eilutės aukštis. Duomenų šalinimas ir išvalymas. Formulės. Formulės rašymas eilutėje. Formulių pavyzdžiai. Formulės laukelis. Atskirų formulių dalių rinkimas. Reiškiniai. Aritmetiniai ir loginiai reiškiniai. Pavyzdys. Loginės funkcijos. Funkcijų apibūdinimas. Narvelių bei blokų koordinačių tipai. Formulių kopijavimas. Formatavimas. Formatavimas. Formatų dialogo langas. Formatų dialogo lango iškvietimas. Skaičių formatai. Teksto formatas. Tekstas narvelyje. Lygiavimas. Narvelio duomenų lygiavimas. Komandų apibūdinimai. Teksto tvarkymas. Lygiuočių kortelė. Rėmeliai. Kontūrų vieta. Grafikai ir lentelės. Grafikai ir diagramos. Diagramos konstravimo etapai. Diagramų konstravimas. Standartinės diagramos. Diagramos duomenų šaltinis. Kortelė Series. Diagramos parinktys. Diagramos vieta. Skaityti daugiau
Microsoft Excel (5)Testas iš skaičiuoklės su teisingais atsakymais. Skaityti daugiau
Microsoft Excel (6)Darbas su Microsoft Excel programa. Darbo užmokesčio ataskaita, darbo užmokesčio pervedimo šablonas, algalapis, diagramos, duomenų bazė. Skaityti daugiau
Microsoft Excel (7)Įvadas. Skaičiavimai. Formulės. Kaip EXCEL skaičiuoja? Formulėse naudojami operatoriai. Vykdomų operacijų eiliškumas. Langelių adresai (nuorodos). Nuorodų tipai. 3-D nuorodos. Kas atsitinka, kai perkeliate, kopijuojate, įterpiate ar ištrinate lenteles, į kurias yra 3-D nuorodos? Skaičiavimai. Sumavimas . Atimtis . Kiti aritmetiniai veiksmai. Skaičiavimo rezultatų atnaujinimas. Excel funkcijos. Funkcijų grupės. Funkcijos sintaksė. Kaip funkciją įterpti į formulę?. Finansinės (Financial) funkcijos. Datos ir laiko (Date & Time) funkcijos. Paieškos ir koordinačių (Lookup & Reference) funkcijos. Skaityti daugiau
Microsoft Excel (8)Pažintis su skaičiuokle. Darbinė aplinka. Dokumentų išsaugojimas. Darbas su langeliu. Langelių žymėjimas. Teksto rašymas. Skaičių ir teksto rašymas. Teksto atvaizdavimas langelyje. Darbalapio tvarkymas. Stulpelių plotis ir aukštis. Langelių redagavimas. Langelių trynimas. Stulpelių ar eilučių įterpimas ar trynimas. Duomenų pildymas ir redagavimas. Duomenų kopijavimas. Naujų sekų kūrimas. Sąrašas. Sąrašo sudarymas. Duomenų sąraše rikiavimas. Duomenų filtravimas. Duomenų grupių apskaita sąraše. Duomenų grupės. Sukinys – dinaminė suvestinė. Sukinio konstravimas. Sukinio diagramos. Sąlyginis formatavimas. Langelių koordinatės. Formulės. Funkcijos. Langelių vardai. Skaičiavimai. Veiksmų operatoriai. Formulių rašymas. Funkcijos. Populiarios funkcijos. Tekstinės funkcijos. Datos ir laiko funkcijos. Klaidos. Histogramos (diagramos, grafikai). Diagramos kūrimas. Diagramos papildymas duomenimis. Duomenų išėmimas iš diagramos. Diagramos įkėlimas į tekstinį dokumentą. Diagramos spausdinimas skaičiuoklėje. Įsidėmėtinos taisyklės. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Microsoft Excel (9)Skaičiuoklės. Pagrindinės sąvokos. Darbo pradžia. Darbo knygos saugojimas. Darbo pabaiga. Seniau sukurtos darbo knygos atidarymas. Programos lango vaizdo keitimas. Duomenų įvedimas, taisymas. Eilučių aukštis ir stulpelių plotis. Lentelės tvarkymas. Naujų elementų įterpimas. Nereikalingų elementų šalinimas. Kopijavimas ir perkėlimas. Specialus įklijavimas (Paste Special). Skaičių vaizdavimo formatai. Duomenų išdėstymas langeliuose. Kiti formatavimo parametrai. Šriftas. Lentelės rėmeliai ir fonas. Formulės. Veiksmų tvarka. Palyginimo operatoriai. Funkcijos. Dažniausiai naudojamos funkcijos. Pagrindiniai diagramų elementai. Diagramų tipai. Diagramų sudarymas. Diagramų redagavimas. Skaityti daugiau
Microsoft Excel 2000PowerPoint pristatymas. Kam skirta ši programa ir kaip ją atidaryti. Dokumento išsaugojimas programoje Excel 2000. Darbo lapo, ląstelių, stulpelių, eilučių ir jų grupių žymėjimas. Redagavimas. Lentelės rėmelių braižymas. Eilučių, stulpelių, ląstelių arba darbo lapų įterpimas. Eilučių, stulpelių, ląstelių ištrynimas. Ląstelėse esančios informacijos išlyginimas vertikaliai arba horizontaliai. Ląstelių redagavimas. Taisyklingas skaičių įvedimas. Skaičiavimas. Skaityti daugiau
Microsoft Excel 2000 apžvalgaExcel 2000. Programos paleidimas. Vaizdas ekrane. Langeliai (cells). Kiekvienas langelis nusakomas adresu, sudarytu iš raidės ir skaičiaus. Naujo lentelių rinkinio sukūrimas. Lentelių rinkinio išsaugojimas. Skaičiavimai, formulės. Formulių sintaksė. Langelių adresai (nuorodos). Nuorodų tipai. Skaičiavimai. Atimtis. Kiti aritmetiniai veiksmai. Skaityti daugiau
Microsoft Excel skaičių formataiAbėcėlinė rodyklė. Įvadas. Darbo pradžia. Programos paleidimo būdai. Skaičių formatų lentelės paleidimo būdai. Skaičių formatai. Skaičių formatų savybės. Number formatas. Currency formatas. Accounting formatas. Percentage formatas. Fraction formatas. Scientific formatas. Special formatas. Custom formatas. Custom formato pavyzdžiai. Time formatas. Date formatas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (16). Išnašos. Skaityti daugiau
Microsoft Excel skaičiuoklėĮvadas (galimybės). Susipažinę, su skaičiuoklės programa Jūs galėsite. Įvadas (paskirtis). Programos paleidimas. Pagrindinės "Excel" lango dalys. Dokumento sandara. Narvelių adresai. Duomenų formatai. Operacijos. Loginės operacijos. Sąlygos operatorius. Formulės. Formulių pavyzdžiai. Formulių kopijavimas. Klaidos funkcijose. Diagramos. Skaityti daugiau
Microsoft Excel skaičiuoklė (2)Abėcėlinė rodyklė. Lentelių sąrašas. Įvadas. Formulės. Formulių užrašymas. Formulėse naudojami operatoriai. Vykdomų operacijų eiliškumas. Stulpelių adresai (nuorodos). Nuorodų tipai. Skaičiavimai. Sumavimas. Atimtis. Kiti aritmetiniai veiksmai. Skaičiavimo rezultatų atnaujinimas. Formulių atvaizdavimas lentelėje. Formulių kopijavimas. Skaičiavimai naudojant duomenis iš skirtingų lakštų ar darbo knygų. Funkcijos. Funkcijos rašymas. Funkcijų taikymas. Dažniausiai naudojamos funkcijos. Matematinės ir trigonometrinės funkcijos. Loginės funkcijos. Statistinės funkcijos. Klaidos. Klaidų specialiosios žymės. Duomenų patikrinimas. Peržiūros langas. Diagramos. Diagramų tipai. Išvados. Skaityti daugiau
Microsoft Excel: Diagramų braižymas, redagavimas, įvairių tipų panaudojimo galimybėsPowerPoint pristatymas. Diagramų kūrimas. Diagramos (grafinis duomenų vaizdavimas). Diagramų klasifikacija. Diagramos gali būti talpinamos. Diagramos kuriamos dviem būdais. Kur yra meniu Diagrama. Diagramų paskirtis ir pagrindiniai elementai. Diagramų sudarymas. Diagramų redagavimas. Diagramos rodinys. Keisti spalvas paviršinėje diagramoje. Diagramų užpildų ir linijų keitimas. Diagramos lapo dydžio keitimas. Paveikslėlių panaikinimas arba užpildymas iš diagramos elemento. Paveikslėlio naudojimas diagramoje. Duomenų žymės, etiketės ir tekstas. Pridėti diagramai pavadinimą. Pridėti diagramoje teksto lauką. Pridėti prie diagramos legendą. Naikinti diagramoje duomenų žymes, pavadinimus ar legendas. Diagramos duomenų keitimas. Duomenų pridėjimas į diagramą. Diagramoje rodyti paslėptus darbalapio duomenis. Duomenų naikinimas diagramoje. Skaityti daugiau
Microsoft Excel. Datos ir laiko funkcijosMicrosoft Excel namų darbai - programuojamos datos ir laiko funkcijos. Skaityti daugiau
Microsoft Excel. Skaičiuoklės sąrašasĮvadas. Duomenų rikiavimas. Rikiavimo esmė. Rikiavimas pagal vieną kriterijų. Rikiavimas pagal kelis raktus. Rikiavimo tvarka. Rikiavimas pagal daugiau kaip tris raktus. Rikiavimo ypatybės. Kaip rikiuoti duomenis. Rikiavimo pavojai. Duomenų filtravimas. Automatinio filtravimo taisyklės. Duomenų forma. Dalinių rezultatų apskaičiavimas. Įvedamų duomenų charakterizavimas. Lentelės kūrimas. Teksto suskaidymas skiltimis. Duomenų suvestinės. Grupės ir grupių schemos. Sukinio kūrimas. Duomenų iš kitų duomenų failų įterpimas. Skaityti daugiau
Microsoft FrontPageTinklalapiai. MS FrontPage. Kursime naują puslapį. Puslapio parametrai. Paveikslėlių parsisiuntimas. Baigdami tinklalapį, turėtumėte pasirašyti. Efektai. Skaityti daugiau
......