Internetas

(299 darbai)

Kompiuterių tinklai ir jų informacinės paslaugosInformacijos paslaugų organizavimas. Informacijos technologijų organizavimo būdai. Centralizuotas duomenų apdorojimas. Paskirstytas duomenų apdorojimas. Kliento - tarnybinės stoties (serverio) architektūros sistemos. Kompiuterių tinklai. Kompiuterių tinklų pagrindiniai protokolai. Kompiuterių į tinklą sujungimas. Bevielis ryšys. Visuotinis ( globalusis ) kompiuterių tinklas. Visuotiniai kompiuterių tinklai. Kompiuterių ryšio kanalai. Grupinio darbo programinė įranga. Kompiuterizuotos informacijos sistemos. Vietinių tinklų paslaugos. Visuotinis (globalus) kompiuterių tinklas. Prisijungimo prie interneto būdai. Interneto ryšio paslaugos. Elektroninis paštas. Elektroninės konferencijos ir diskusijos UseNet. Elektroninė prekyba. Bankininkystės telepaslaugų naudojimas. Interneto telefonija. Prisijungimas prie interneto. Interneto informacijos paslaugos. Interneto ateitis. Skaityti daugiau
Kompiuterių tinklo įmonėje projektavimasĮvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo projektu, sąrašas. Analitinė dalis. Užduoties analizė. Projekte naudotų pagrindinių informacijos šaltinių apžvalga. Esamos įmonėje organizacinės sandaros. Planuojamų duomenų srautų būsimajame tinkle analizė. Reikalavimai duomenų perdavimo linijų (kanalų) patikimumui bei perdavimo greičiui. Galimų tinklo projekto sprendimų analizė. Projektinė dalis. Projektuojamo kompiuterio tinklo sandaros schemos sudarymas. Adresų planų sudarymas. Tinklo kabelinės sistemos projektavimas. Techninės įrangos apžvalga ir parinkimas. Naujai įdiegiamos įrangos konfigūravimas. Projektui reikalingos įrangos ir medžiagų specifikacija. Darbo sauga ir ekologija. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Brėžinia, plakatai, diagramos. Tinklo sandara. Tinklo jungimo schema. Įrangos išdėstymo planas. Kabeliavimo lentelė. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusaiPowerPoint pristatymas. Kompiuterinio viruso sąvoka. Kaip atpažinti virusą. Virusų klasifikacija ir rūšys. Virusų kenksmingumo lygis. Apsisaugojimo nuo kompiuterinių virusų būdai. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (11)PowerPoint pristatymas. Kompiuterinis virusas. Kas tai? Pagrindiniai užkrėtimo šaltiniai. Virusų poveikis darbui. Pagrindiniai virusų tipai. Virusų rūšys ir pavojingumas. "Word" makrovirusai. Netikri virusai. "Java", "JavaScript" ir "ActiveX" programėlės. Ar gali būti "naudingi" virusai? Antivirusinių programų efektyvumas. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (12)PowerPoint pristatymas. Kompiuterių virusai. Viruso samprata. Virusų atsiradimas. Viruso veikimas. Virusų klasifikacija. Kaip apsisaugoti nuo virusų. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (13)Įvadas. Kompiuteriniai virusai. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (14)PowerPoint pristatymas. Naujasis Assiral kirmėliukas dangstosi tyros meilės laiškais. Virusų kiekis auga be paliovos. Virusas - Mydoom. Smarkiai plintantis virusas W32/Sober@MM!M681. Kalėdų senelio virusas atakuoja. Pagrindiniai virusų tipai. Virusų rūšys. Didelė ir piktavališka šeima. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (15)Kelties sektoriaus virusai. Bylų virusai. Makrokomandiniai virusai. Įvairiaformiai virusai. Parazitiniai virusai. Rezidentiniai virusai. Žalingos programos. Tinklų virusai. Kirminai. Virusai ir kirminai. Virusų rūšys. Didelė ir piktavališka šeima. Kirminai. Trojanai. Paslėptieji trojanai. Kaip jie pasiekia kompiuterius? Žaidimas slėpynėmis. Populiariausios virusų slėptuvės. Internetiniai puslapiai. Elektroninis paštas. Kompiuterio atmintis. Boot sektorius. Failai su makroprograma. Įsibrovėliai į jūsų kompiuterį. Nepageidaujamas elektroninis paštas - "spam". Šnipai — spyware. Pažeidžiamumai ir saugumo skylės. Kas tas "bug"? Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (16)Bendra informacija apie virusus. Dviejų virusų aprašymas, pasireiškimo ypatybės, apsisaugojimo būdai ir išnaikinimo galimybės. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (17)PowerPoint pristatymas. Kompiuterių virusas. Virusų atsiradimas. Viruso veikimas. Virusų veikimo pasekmės. Virusų klasifikacija. Virusų rūšys. Antivirusinės programos. Profilaktikos priemonės. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (18)Įvadas. Kompiuterinių virusų istorija. Virusų rūšys. Kompiuterinių virusų žala Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Prevencija. Išvados. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (19)Kompiuteriniai virusai. Saugumas internete. Pagrindiniai virusų tipai. Netikri virusai. Ar gali būti "naudingi" virusai? Antivirusinių programų efektyvumas. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (2)Viruso sąvoka. Virusų plitimas. Kaip veikia kompiuteriniai virusai? Virusų klasifikacija. Kenksmingumo lygis. Virusų grupės. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (20)Kompiuteriniai virusai. Kompiuterinis virusas. Pagrindiniai viruso poveikiai darbui. Pagrindiniai virusų tipai. Failų užkratai. Sisteminių sričių užkratai. Makrokomandiniai virusai. "Melissa". Netikri virusai. "Java", "JavaScript" ir "ActiveX" programėlės. Ateities virusai. Pagal padaryta žalą virusus galima skirstyti į tris grupes. Ar gali būti "naudingi" virusai? Apsaugos nuo virusų priemonės. Virusai, kirminai... Kas yra kompiuteriniai virusai? Blogiau negu gripas. Virusų rūšys. Didelė ir piktavališka šeima. Kirminai. Trojanai. Paslėptieji Trojanai. Kaip jie pasiekia kompiuterius? Žaidimas slėpynėmis. Populiariausios virusų slėptuvės yra. Nepageidaujamas elektroninis paštas "spam". Nepageidaujamo elektroninio pašto veikimas. Kaip išvengti nepageidaujamo elektroninio pašto "spam‘o"? Pažeidžiamumai ir saugumo skylės. Kas tas "bug"? Kas tas "bug"? Kas yra antivirusinė programa? Vakcina kompiuteriui. Praktiniai patarimai. Kas yra "anti-spam" programa? Gudrybės kaip išvengti "spam'o". Atsarga geresnis sprendimas negu gydymas po visko. Virusų poveikis darbui. Virusų, kirminų ir Trojos arklių apžvalga. Kas yra kirminas? Kas yra Trojos arklys? Kompiuterinių virusų žala didėja. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (21)Kompiuterių virusas. Virusų tipai. Failų virusai. Pakrovimo virusai. Makrovirusai. Daugiaveiksmiai virusai. Polimorfiniai virusai. Tinklų virusai. Antivirusinės programos. Kas yra kompiuterių virusas? Kompiuterinių virusų klasifikacija. Kompiuterinių virusų pavyzdžiai. Kaip apsisaugoti nuo kompiuterinių virusų? Išvados. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (22)Kompiuterių virusas. Virusų klasifikacija. Tikrasis virusas. Kirminas. Loginė bomba. Virusai palydovai. Nematomi virusai. Programų virusai. Pakrovimo virusas. Makrovirusai. Virusų rūšys ir pavojingumas. Antivirusinė programa. Programos – detektoriai (skeneriai). Programos – daktarai (fagai). Programos – revizoriai. Programos – filtrai. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (23)PowerPoint pristatymas. Kompiuterių virusai. Virusus skirstome į keletą grupių. Virusus skirstome į tris grupes. Antivirusinės programos. Antivirusinės programos skirstomi į dvi pagrindines grupes. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (3)PowerPoint pristatymas. Kompiuterinis virusas. Virusų tikslai. Virusų poveikis darbui. Pagrindiniai virusų tipai. Netikri virusai. "Java", "JavaScript" ir "ActiveX" programėlės. Ar gali būti "naudingi" virusai? Virusų, kirminų ir Trojos arklių apžvalga. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (4)Informacinis virusas. Kompiuterio virusai. Veikimo terpė. Poveikio pavojingumas. Veikimo terpės užkrėtimo būdas. Skaityti daugiau
Kompiuterių virusai (5)Virusai. Bendrosios sąvokos. Populiariausios virusų slėptuvės. Internetiniai puslapiai. Elektroninis paštas. Failai su makroprograma. Kompiuterio atmintis. Pagrindiniai virusų tikslai. Pagrindiniai virusų tipai. Failų užkratai. Sisteminių sričių užkratai. Makrokomandiniai virusai. Netikri virusai. "Java", "JavaScript" ir "ActiveX" programėlės. Kompiuterinių virusų klasifikacija. Kompiuterinių virusų veikimo fazės. Kitos kenkėjiškų programų grupės. Kirminai. Trojanai. Paslėptieji Trojanai. Aptikimas. Prevencija. Grafikas (Virusų poveikis kompiuteriaus darbui). Skaityti daugiau
......