Šperos.lt > Informatika > Informacija ir informacinė visuomenė > Informacijos ir informacinės visuomenės referatai
Informacijos ir informacinės visuomenės referatai

(81 darbai)

Informacinių sistemų plėtraĮvadas. Informacinių sistemų samprata ir plėtros etapai. Informacinių sistemų hierarchija. Informacinių sistemų vystymosi dinamika Lietuvoje. Informacinių sistemų plėtros kryptys. Informacinės visuomenės kūrimas. Elektroninės bankininkystės plėtra. Naujausių bevielio ryšio technologijų galimybių augimas. Švietimo sistemos kompiuterizavimas. Virtualių universitetų kūrimas. Duomenų saugumo užtikrinimo būtinybės atsiradimas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Informacinių technologijų paslaugosĮvadas. Informacinių technologijų paslaugų vaidmuo paslaugų sferoje. Lietuvos kompiuterinių firmų teikiamos informacinių technologijų paslaugos. Lietuvos kompiuterinių firmų teikiamų informacinių technologijų paslaugų įvertinimas. Pasiūlymai informacinių paslaugų kokybei gerinti. Išvados. Priedai. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis Skaityti daugiau
Informacinių technologijų plėtra Ežerėlio seniūnijojeĮvadas. Įžanga. Įsikūrimas, istorija, demografija. Istorija. Lankytinos vietos. Keliai ir gatvės. Ekonominė sistema. Ekonominė samprata. Automatizavimo sistema. Verslo organizacijos. Valstybinės įstaigos. Informacinių technologijų naudojimas darbo vietoje. Politinė sistema. Švietimo sistema. Lituanizavimo problemos. Mokyklos biblioteka. Mokyklų kompiuterizavimas. Biblioteka ir jos kompiuterizavimas. Socialinė – kultūrinė sistema. Bažnyčia. Pagarbos verti gyventojai. Projektas RAIN. Įvairių paslaugų žmonėms sistema. Slaugos namai. Ambulatorija. Bendri pasvarstymai. Informacinės visuomenės samprata. Technologinė informacinės visuomenės samprata. Ekonominė informacinės visuomenės samprata. Profesinė informacinės visuomenės samprata. Erdvinė informacinės visuomenės samprata. Kultūrinė informacinės visuomenės samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų raida (3)Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės koncepciją aiškinančios teorijos. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos. Kiekybiniai ir kokybiniai visuomenės "informaciškumo" kriterijai. Lietuvos informacinės visuomenės plėtra. Dabartinė (1999 m.) situacija Lietuvoje. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų tobulėjimasĮvadas. Informacijos ir informatikos samprata. Informacinių technologijų tobulėjimas. Kompiuteris. Kompiuterių kartos. Kompiuteriai ir informacinė visuomenė. Internetas. Interneto raida. Pasaulinis platus voratinklis. Elektroninis paštas. Išvados. Skaityti daugiau
Internetinė televizijaĮvadas. Interneto paplitimas. Rinkos apžvalga. Ekonominiai aspektai. Interneto TV transliavimas. IPTV. Interneto TV Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Įrašomų duomenų patikros poreikis parduodant materialines vertybesApskaitos informacinių sistemų referatas. Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti įrašomų duomenų patikros poreikį ir su tuo susijusias problemas bei išnagrinėti galimus klaidų atsiradimo atvejus ir jų taisymo būdus parduodant materialines vertybes. Įrašomų duomenų patikros poreikis parduodant materialines vertybes. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijos ir informacijaĮvadas. Komunikacijos ir informacijos žinija. Informacija ir žinios. Komunikacijos ir informacijos mokslai. Žinija. Žinijos kultūriniai aspektai. Kultūra ir naujoji ekonomika. Individas žinijoje. Informacinis ir žinantis žmogus. Įtinklintas žmogus. Savivoka ir subjektas. Virtualybės kultūra. Virtualios bendruomenės. Elektroninis paštas ir elektroninės konferencijos. Interneto pokalbiai. Pasaulinio tinklo puslapiai. Trumposios žinutės. Tapatybė: sąžiningumas ir apgaulė. Virtualu ar realu? Virtuali erdvė ir transcendencija. Hipertekstas – nauja kultūros raiška. Technologijų tironija ir ludizmas. Žiniasklaidos virtualybės. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikavimas panaudojant kompiuteriusĮvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės samprata. Gyvenimas informacinėje visuomenėje. Nuotolinis darbas. Elektroninis verslas bei paslaugos. Informacijos technologijos valstybės valdyme. Informacinės visuomenės kūrimo socialiniai pavojai. Kompiuterių tipai. Informacijos technologijų naudojimas. Kompiuteriai namuose. Kompiuteriai darbe. Kompiuteriai mokyme. Žingsniai į informacinę visuomenę. Kompiuterinis raštingumas. Pavojai. Kompiuteriai kasdieniniame gyvenime. Elektroninė prekyba. Elektroninis paštas. Elektroninio pašto etika. Žmogus ir kompiuteris. Kompiuterio įtaka vartotojui ir aplinkai. Informacija ir komunikacija. Internetas - "tinklų tinklas". Interneto vartotojai. Interneto paslaugos. Interneto adresai ir vardai. Interneto teikiamų paslaugų ryšys. Pasaulinis žiniatinklis (World Wide Web, WWW). Elektroninės konferencijos ir diskusijos UseNet. FTP. Telnet. IRC (Internet Realy Chat) – tiesioginiai pokalbiai internete. Išvados. Skaityti daugiau
Muitinės informacinė sistemaĮžanga. Pagrindinė dalis. Muitinės informacinės sistemos istorija. Muitinės informacinės sistemos svarba ir struktūra. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos informacinių sistemų suderinamumas. Elektroninė muitinė - viena Europos Sąjungos (ES) narystės sąlygų. Muitinės informacinė sistema pakeis muitinės veidą. Išvados. Skaityti daugiau
Nepilnamečių apsaugos nuo jiems žalingos informacijos visuomenės informavimo priemonėse problemos Lietuvoje ir VokietijojeĮvadas. Nepilnamečiai ir visuomenės informavimo priemonės. Nepilnamečių teisinės apsaugos nuo žalingos informacijos problemos Lietuvoje. Nepilnamečių teisinės apsaugos nuo žalingos informacijos problemos Vokietijoje. Priimtos priemonės Lietuvoje nepilnamečiams nuo žalingos informacijos apsaugoti. Priimtos priemonės Vokietijoje nepilnamečiams nuo žalingos informacijos apsaugoti. Kitos visuomenės informavimo priemonių sukeliamos problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Ontologijų naudojimas žinių inžinerijojeAnotacija. Įvadas. Ontologijų naudojimas žinių inžinerijoje. Žinių inžinerija. Žinių vaizdavimas ir modeliai. Žodis "ontologija". Ontologijų kūrimo poreikis. Ontologijų taikymo žinių inžinerijoje paslaugos. Repozitorijus. Ontologijų naudojimo kuriant moderniąsias informacines sistemas tobulinimo kryptys. Pasaulinio tinklo paslaugų intelektualizavimas ontologijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijų informacijos sistemosAnotacija. Įvadas. Organizacijų informacijos sistemos. Kodėl reikia informacinių sistemų (IS)? Informacijos sistemų sąsajos su mokslo sritimis. Informacinės technologijos organizacijoje. Informacijos sistemos sudėtis. Informacinių sistemų (IS) programinės įrangos tipai. Informacinių sistemų (IS) klasifikavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijų veiklos procesų modernizacija informacinių technologijų priemonėmisĮžanga. Dabartis ir perspektyvos. Valdymo pokyčiai organizacijose. Organizacijų informacinės sistemos. Informacinių technologijų paskirtis. Elektroninės komercijos ir ekstraneto. Sprendimas didmenininkui. Išvados. Skaityti daugiau
Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga (4)Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinės priežiūros atsiradimas. Autorių teisių įstatymas. Turtinės ir neturtinės autorių teisės. Programinės įrangos rūšys autorių teisių įstatymo požiūriu. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Programinių įrangų gamintojai. Skaityti daugiau
Rašto atsiradimo istorijos ir pirmosios knygų saugyklos pasaulyjeĮvadas. Pirmuosius gamtos raštus išsaugojo gintaras. Rašto atsiradimo istorijos ir pirmosios bibliotekos. Bibliotekos Lietuvoje. Užsienio bibliotekos. Išvados. Skaityti daugiau
Ryšių reguliavimo tarnybos veikla žinių visuomenės konteksteĮvadas. Ryšių reguliavimo tarnybos valdymo aprašymas. Ryšių reguliavimo tarnybos veikla. Valdymas informacinės visuomenės sąlygomis. Valdymas žinių visuomenės sąlygomis ir Ryšių reguliavimo tarnybos perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijasĮvadas. Darbo tikslas- apžvelgti viešųjų elektroninių paslaugų įvairovę, perspektyvas ir padėtį Lietuvoje, naudojant informacines technologijas. Elektroninių paslaugų projektai. Europe 2005 – informacinė visuomenė visiems. Tarptautinės paslaugos. Elektroninių paslaugų būsenos brandumo lygiai. Elektroninės valdžios vartai. Populiariausios paslaugos. Naujos paslaugos. Viešųjų paslaugų teikimo administravimo reglamento projektas. Tikslas. 20 Prioritetinių Europos Sąjungos (ES) nustatytų viešųjų paslaugų grupių. Uždaviniai. Viešųjų paslaugų teikimo procesas. Reglamente įtvirtintas viešųjų paslaugų teikimo principas. Reglamento įgyvendinimo rezultatas. Viešųjų paslaugų raida ir perspektyvos. Namų ūkių galimybės naudotis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis. Išvados. Skaityti daugiau
XXI amžiaus informacinė revoliucija ir intelektiniai ištekliaiĮvadas. XXI amžius. Informacinės revoliucijos priešistorė. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės mokslo bruožai. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos. Socialinės informacinės visuomenės problemos. Politinės informacinės visuomenės problemos. Kultūrinės informacijos visuomenės problemos. Kiti informacinės visuomenės aspektai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Politika ir informacija. Intelektiniai ištekliai pagal T. Stewart knygą "Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations". Išvados. Skaityti daugiau
Žinių bazės, žiniomis grįstos sistemos. Ekspertinės sistemosŽinių bazės – kas tai? Žinių bazė ir taisyklės. Ekspertinės sistemos. "Ekspertas" ir "Ekspertizė". Ekspertinės sistemos naudojimas. Sistemų sudėtingumas. Ekspertinės struktūros sistema. Išvados. Skaityti daugiau
...