Šperos.lt > Informatika > Informacija ir informacinė visuomenė > Informacijos ir informacinės visuomenės pristatymai
Informacijos ir informacinės visuomenės pristatymai

(58 darbai)

Informacijos šaltinis ir saugyklaPowerPoint pristatymas. Informacijos šaltinis. Informacijos šaltinių skirstymas. Dokumentas. Dokumentų skirstymas. Dokumentai (drauge ir informacijos šaltiniai). Bibliografinis aprašas. Informacijos saugykla. Š. Rangananto penki bibliotekininkystės dėsniai. G. Batačatijos penki bibliotekinkystės dėsniai. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (16)PowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės apibrėžimai. Informacinės visuomenės sampratos. Informacinės visuomenės kilmę aiškinančios teorijos. Informacinės visuomenės bruožai. Vystymosi kryptys. Galimos problemos. Informacinės visuomenės plėtros projektų finansavimas. Globalizacijos samprata. Pasaulinio tinklo istorija. Žinių (naujoji, tinklinė) ekonomika. Tinklinės ekonomikos atsiradimo ir jos funkcionavimo ypatumai. Tinklinės ekonomikos ypatumai. Elektroninis verslas. Elektroninio verslo sandara. Elektroninė prekyba. Naujos darbo rinkos sąlygos. Šakos, kuriose sukuriamos naujos darbo vietos. Elektroninio verslo plėtra skatina naujų profesijų poreikį. Mokymasis visą gyvenimą. Elektroninė valdžia. Elektroninė demokratija. Virtualios bendruomenės. Skaitmeninis skląstas (Digital Divide). Informacinės visuomenės išsivystymo lygio vertinimo kriterijai. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (17)PowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė. Nauji mokymo būdai, metodai. Y. Masuda suformulavo ekonominius ir socialinius pokyčius. Y. Masuda numatė ir pagrindė naujus pokyčius švietimo sistemoje. Žmonijos visuomeninė raida. A. Tofferis. Informacinės visuomenės kūrimo idėjos. Penki požiūriai į informacinę visuomenę. Informacinės visuomenės bruožai. Mokymosi visą gyvenimą idėjai įgyvendinti reikia išspręsti 4 problemas. Socialinės ir etinės informacinės visuomenės problemos. 2000 m. (380 mln. Interneto vartotojų). Technologinės pažangos indekso ITP rodikliai. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (18)PowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės sampratos. Technologinė samprata. Ekonominė samprata. Profesinė samprata. Erdvinė samprata. Kultūrinė samprata. Kilmės teorijos. Informacinės visuomenės bruožai. Pavojai. Verslo aplinkos išplėtimas. Investicijų skatinimas ir motyvavimas. Prioritetas piliečių poreikiams. Tarptautinių informacijos mainų plėtojimas. Globalizacija. Žinių ekonomika. Informacijos ir žinių palyginimas. Žinių ekonomika. Žinių ekonomikos problemos. Elektroninis verslas (E-verslas). Elektroninio verslo struktūra. Elektroninė komercija. Tradicinės ir elektroninės prekybos palyginimai. Elektroninės parduotuvės. Naujos darbo rinkos sąlygos. Elektroninė valdžia. Elektroninė demokratija. Viešosios paslaugos. Elektroninės valdžios rezultatai. Mokymasis visą gyvenimą. Web 2.0. Virtualios bendruomenės. Virtualių bendruomenių įtaka žmonėms. Virtualių bendruomenių rūšys. Blogosfera. Internetiniai pokalbiai. Internetinis bendradarbiavimas. Dalinimasis. Elektroninio pašto paslaugos. Interaktyvūs naujienų portalai. Personalizuota paieška. Interneto etiketas. Informacinės visuomenės išsivystymo lygis. Skaitmeninis sklastas. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (9)PowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė. Žmonijos vystymosi modeliai. Informacinės visuomenės samprata. Europos informacinė visuomenė. Projektai ir nuostatos. Valstybinės ir visuomeninės institucijos. Gyvenimas informacinėje visuomenėje. IT vaidmuo informacinėje visuomenėje. Pozityvieji informacinės visuomenės aspektai. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinės visuomenės perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė ir diskretinimasPowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės samprata. Visuomenės bruožai. Video konferencija. Kompiuteris ir informacinė visuomenė. Kompiuterizavimo nauda ir pavojai. Kompiuteriai dirba. Kompiuterių nusikaltimai. Informacijos diskretinimas. Diskretieji dydžiai. Tolydieji dydžiai. Tolydžiųjų dydžių pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijosPowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės samprata ir ištakos. Informacinė visuomenė. Penki požiūriai į informacinę visuomenę. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai. Informacinė visuomenė ir socialiniai pokyčiai. Nelygių galimybių problema. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos (2)PowerPoint pristatymas. Trys visuomenės vystymosi bangos pagal A. Toffler. Trys visuomenės bangos. Bendrojo nacionalinio produkto sandara. Informacinės visuomenės apibrėžimas. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės požymiai. Pagrindinės informacinės visuomenės dedamosios. Požiūriai į informacinę visuomenę. Trys kompiuterininkų kartos. Informacinės visuomenės bruožai. Informacinės technologijos. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos (3)PowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės samprata ir ištakos. Penki požiūriai į informacinę visuomenę. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės plėtros problemos. Informacinės visuomenės įkūrimas Lietuvoje. Bendrojo nacionalinio produkto struktūra. Informacinės visuomenės socialinė struktūra. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos (5)PowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė. Informacinė visuomenė. Besimokančios visuomenės mokymosi būdai. Ekonominiai ir socialiniai pokyčiai. Numatyti ir pagrįsti nauji pokyčiai švietimo srityje. Žmonijos visuomenės raida, jos prioritetų kitimas laike. Penki požiūriai į informacinę visuomenę. Technologinis požiūris. Ekonominiu požiūriu. Socialiniu požiūriu informacinė visuomenė gali būti suskirstyta į tris pagrindines grupes. Erdviniu požiūriu. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė ir jos plėtra LietuvojePowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės samprata. Pozityvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacijos apdorojimo greitis. Informacijos masiškumas. Informacijos globalizacija. Informacijos apdorojimo patogumas. Informacijos gausumas. Alternatyvūs informacijos šaltiniai ir pateikimo formos. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Išaugę gyvenimo kaštai. Neteisėto manipuliavimo informacija padažnėjimas. Informacinės visuomenės narių susiskaldymas. Psichologinio, etinio pobūdžio problemos. Sunkumai, susiję su informacijos paieška esant informacijos gausumui. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė ir valdžiaPowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės plėtra Europoje ir Lietuvoje. Elektroninė valdžia. Elektroninės valdžios modeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė, informacija ir teisėPowerPoint pristatymas. Teisiniai informacijos aspektai. Intelektinio turto apsauga. Duomenų apsauga. Teisė į informaciją. Informacijos kontrolė arba cenzūra. Kompiuterinės informacijos apsauga Lietuvoje. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės būdingi bruožai. Nuotolinis mokymas. Informacinė kultūra. Paveikslėlis "informacinis žmogus". Kompiuterinė įranga. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės aspektaiPowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės samprata. Pozityvieji informacinės visuomenės aspektai. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Ar kursime informacinę visuomenę savivaldybėse? Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė. Socialiniai ir etiniai aspektaiPowerPoint pristatymas. Socialiniai ir etiniai aspektai. Penki požiūriai į informacinę visuomenę. Pokyčiai švietimo srityje. Prioritetų kitimas laike. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Informacinių technologijų reikšmė. Kompiuterių virusai. Autorių teisės. Elektromagnetiniai laukai. Sveikatai kenksmingi darbo su kompiuteriu veiksniai. Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė. Socialiniai ir etiniai aspektai (3)PowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė, kompiuterio įtaka visuomenei, žmogui. Pagrindiniai informacinės visuomenės požymiai, problemos. Elektorinės demokratijos ir elektroninės valdžios sąvoka. Lietuvos Respublikos (LR) valdžios institucijų svetainės. Informacinių ir komunikacinių technologijų įtaka visuomenei, kultūrai, kalbai. Lokalizavimo ir adaptavimo sąvokos. Pagrindinės dirbančių kompiuteriu sveikatos saugos priemonės. Darbas su klaviatūra. Darbas su pele. Regėjimas ir šviesa. Pertraukos. Nepasiklyskite. Interneto ir bendravimo elektroniniu būdu etiketas. Pagrindiniai interneto etiketo reikalavimai. Nepageidaujamų laiškų (spam) sąvoka; kovos būdai su tokiais laiškais. Duomenų apsauga ir autorių teisės. Informacijos ir duomenų saugumo problemos, žalos padariniai (virusai, antivirusinės programos, duomenų apsauga). Antivirusinės programos. Virusų plitimas. Programinės įrangos autorių teisės, licencijavimas, viešojo ir nemokamo naudojimo programos. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė. Socialiniai ir etiniai aspektai (4)PowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė, kompiuterio įtaka visuomenei, žmogui. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės problemos. Elektroninė valdžia ir elektroninė demokratija. Pagrindinės Lietuvos Respublikos (LR) valdžios institucijų svetainės. Informacinių ir komunikacinių technologijų įtaka. Dirbant kompiuteriu reikėtų žinoti. Interneto ir bendravimo elektroniniu būdu etiketas. Pagrindiniai interneto etiketo reikalavimai. Pagrindiniai el.laiškų rašymo ir siuntimo principai. Nepageidaujami laiškai (Spam). Kaip išvengti SPAM? Duomenų apsauga ir autorių teisės. Pagrindinės duomenų apsaugos principai. Duomenų apsaugos problemos. Duomenų apsaugos aktais paprastai suderinami šie klausimai. Kompiuterio virusai. Virusų plitimas. Autorių teisių įstatymas taikomas. Pagrindiniai Europos duomenų apsaugos aktai. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos ir informacinė visuomenėPowerPoint pristatymas. Įvadas. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų (IT) samprata. Informacinių technologijų (IT) komponentai (1). Informacinių technologijų (IT) komponentai (2). Pagrindiniai šiuolaikinių Informacinių technologijų (IT) komponentai bruožai. Pagrindiniai Informacinių technologijų (IT) komponentai principai. Informacinių technologijų (IT) komponentai raidos etapai. Informacinių technologijų (IT) komponentai perspektyvos. Informacinių technologijų (IT) komponentai problematika. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės nauda. Informacinės visuomenės bruožai. Teigiami informacijos visuomenės aspektai. Neigiami informacines visuomenės aspektai. Požiūriai į informacinę visuomenę. Informacinės visuomenės skirstymas socialiniu požiūriu. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos keičia visuomenęPowerPoint pristatymas. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Elektroninė valdžia. Elektroninis verslas ir jo modeliai. Elektroninio apmokėjimo sistemos ir elektroninis paštas. Elektroninis mokymas. Etinių, socialinių ir teisinių aspektų sąsajos informacinėje visuomenėje. Technologijos plėtros kryptys, kurios sukelia etikos problemų. Etniniai principai ir interneto etiketas. Kompiuterio nusikaltimai ir piktnaudžiavimas. Kompiuteris ir sveikata. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos keičia visuomenę (2)PowerPoint pristatymas. Kas yra informacinė visuomenė? Pagrindiniai kompiuterinio raštingumo reikalavimai . Kas yra ECDL pažymėjimas? Informacinei visuomenei reikalinga. Gyvenimo kokybė. Svarbiausios informacinių technologijų etikos problemos. Etiniai principai. Etiketo taisyklės. Internetas ir privatumas. Kompiuteriniai nusikaltimai, piktnaudžiavimas. Intelektinė nuosavybė. Autorinės teisės. Kas yra patentas? Didžiausių ekonominių nuostolių patiriama dėl šių kompiuterinių nusikaltimų. Kompiuteris ir sveikata. Dažniausi sveikatos sutrikimai. Kaip apsisaugoti? Skaityti daugiau