Šperos.lt > Informatika > Informacija ir informacinė visuomenė
Informacija ir informacinė visuomenė

(186 darbai)

Pozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektaiPozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacijos apdorojimo greitis. Informacijos masiškumas. Informacijos globalizacija. Informacijos apdorojimo patogumas. Informacijos gausumas. Alternatyvūs informacijos šaltiniai ir pateikimo formos. Išaugę gyvenimo kaštai. Neteisėto manipuliavimo informacija padažnėjimas. Informacinės visuomenės narių susiskaldymas. Psichologinio, etinio pobūdžio problemos. Sunkumai, susiję su informacijos paieška esant informacijos gausumui. Skaityti daugiau
Pranešimai ir signalai. Ženklai ir abėcėlėsPowerPoint pristatymas. Pranešimai ir signalai. Informacijos perdavimo būdai. Signalų įvairovė. Informacijos mainai. Informacijos perdavimo bruožai. Informacijos teorija. Įdomūs faktai bei pavyzdžiai. Ženklai ir abėcėlės. Pranešimo išraiška, vaizdavimas. Hieroglifų atradimas. Fonetinė abėcėlė. Mėnulio fazių ženklai. Lotynų abėcėlė. Lietuvių abėcėlė. Zodiako ženklų abėcėlė. Skaityti daugiau
Pranešimų mainų ir bendradarbiavimo sistemosĮvadas. Santrauka. Terminų žodynėlis. Tikslų ir poreikių specifikacija. Strateginiai ir operaciniai tikslai. Sutrumpinti klientų aptarnavimo laiką. Palengvinti paslaugos tvarkymą. Apsaugoti duomenis nuo praradimo. Vesti klientų automobilių draudimo statistiką. Užsakovo poreikių analizė. Sistemos panaudojimo scenarijus. Sistemos įgyvendinamumo ir teikiamos naudos analizė. Operacinis įgyvendinamumas. Techninis įgyvendinamumas. Ekonominis įgyvendinamumas. Juridinis įgyvendinamumas. Esamų sistemų analizė. Verslo proceso aprašas. Verslo išorinė analizė. Problemos, grėsmės, neišnaudotos galimybės. Verslo vidinė analizė. Verslo tobulinimo strategija. Procesų modeliavimas. Panaudos diagramos. Būsenų diagrama. Veiklos diagrama. Sekos diagrama. Architektūros pateikimas. Proceso diagrama. Proceso diagramos aprašymas. Projektų apribojimas. Įpareigojantys apribojimai. Diegimo aplinka. Bendradarbiaujančios sistemos. Komerciniai specializuoti programų paketai. Numatoma darbo vietos aplinka. Testavimas. Testavimo tikslai. Testavimo resursai. Webpagetest. CYD network utilities. Browsershots.org. Sistemos išvaizdos specifikacija. Pagrindiniai rezultatai ir išvados. Skaityti daugiau
Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga (4)Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinės priežiūros atsiradimas. Autorių teisių įstatymas. Turtinės ir neturtinės autorių teisės. Programinės įrangos rūšys autorių teisių įstatymo požiūriu. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Programinių įrangų gamintojai. Skaityti daugiau
Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga (5)PowerPoint pristatymas. Intelektinis darbas turi būti apsaugotas. Autorių teisių įstatymas taikomas. Kompiuterio programa apibūdinama. Duomenų bazė nusakoma kaip. Autorių teisių apsaugos ženklas, kurį sudaro trys elementai. Turtinės teisės leidžia atlikti su kūriniu šiuos veiksmus. Kūrinio autoriaus turtinės ir neturtinės teisės. Kūrinio autoriaus neturtinės teisės. Kūrinio autoriaus neturtinės teisės. Programinės įrangos pagrindinės grupės. Programinė įranga. Labiausiai paplitusios keturios piratavimo formos. Piratavimas Lietuvoje. Autorių teisių pažeidimas. Skaityti daugiau
Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga (6)PowerPoint pristatymas. Kompiuterių programos ir duomenų bazių autorių teisės. Autorinės teises nurodo. Kūrinio autoriaus teisės. Turtinės teisės. Neturtinės teisės. Programinės įrangos rūšys autorinių teisių požiūriu. Paplitusios piratavimo formos. Pažeidus gali tekti mokėti. Duomenų apsaugos problemos. Duomenų apsauga. Duomenų apsaugos aktai. Pagrindiniai Europos duomenų apsaugos aktai. Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. Skaityti daugiau
Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga (7)PowerPoint pristatymas. Piratavimo formos. Duomenų apsaugos aktai. Autorių teisių apsauga. Kompiuterių virusai. Antivirusinės programos. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga (8)PowerPoint pristatymas. Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Berno konvencija. Autorių teisės apsaugos ženklai taikomi. Programinės įrangos rūšys. Programinių įrangos rūšių apibendrinimas. Labiausiai paplitusios neteisėtos programos. Pažeidus "Autorių teisių įstatymo" nuostatas gresia. Duomenų apsaugos problemos. Būdai duomenims apsaugoti. Duomenų apsaugos aktai. Pagrindiniai Europos duomenų apsaugos aktai. Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. Asmens duomenys turi būti. Asmens duomenys tvarkomi tik tuomet. Skaityti daugiau
Rašto atsiradimo istorijos ir pirmosios knygų saugyklos pasaulyjeĮvadas. Pirmuosius gamtos raštus išsaugojo gintaras. Rašto atsiradimo istorijos ir pirmosios bibliotekos. Bibliotekos Lietuvoje. Užsienio bibliotekos. Išvados. Skaityti daugiau
Ryšių reguliavimo tarnybos veikla žinių visuomenės konteksteĮvadas. Ryšių reguliavimo tarnybos valdymo aprašymas. Ryšių reguliavimo tarnybos veikla. Valdymas informacinės visuomenės sąlygomis. Valdymas žinių visuomenės sąlygomis ir Ryšių reguliavimo tarnybos perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Sauga, autorių teisės ir įstatymai, duomenų sauga. Kompiuterių virusai. Autorių teisės. Duomenų apsaugaPowerPoint pristatymas. Informacijos apsauga. Kompiuteriniai virusai. Kitų rimtesnių virusų dažniausiai pasitaikantys požymiai. Visus virusus galima suskirstyti į kelias grupes pagal šiuos požymius. Pagal padarytą žalą virusai būna. Apsauga nuo virusų. Bendrosios informacijos apsaugos priemonės. Autorių teisių apsauga. Programinės įrangos autorių teisių problemos. Duomenų apsauga. Duomenų apsaugos aktai. Pagrindiniai Europos duomenų apsaugos aktai. Skaityti daugiau
Sistemos įgyvendinamumo ir teikiamos naudos analizėSistemos naudojimo scenarijus: Paskirtis, struktūra Ir turinys. Esamoji būklė. Scenarijaus aprašas. Operacinis įgyvendinamumas. Techninis įgyvendinamumas. Ekonominis įgyvendinamumas. Juridinis įgyvendinamumas. Sistemos panaudojimas. Informacinė sistema. Išvados. Terminų žodynėlis. Skaityti daugiau
Skaitmeninė visuomenė (2)PowerPoint pristatymas. Skaitmeninės visuomenės samprata. Skaitmeninė kultūra. Pozityvieji skaitmeninės visuomenės aspektai. Negatyvieji skaitmeninės visuomenės aspektai. Skaitmeninės visuomenės plėtra Lietuvoje. Informacinės visuomenės plėtros reikmė ir poveikis. Skaitmeninių technologijų išplitimas ir vartojimas. Kompiuteriai. Internetas. Skaitmeninė TV. Skaitmeninis raštingumas. Skaityti daugiau
Skaitmeninis parašas (3)Įvadas. Sertifikatai. Skaitmeninio sertifikato reikšmė, jo teikiamos galimybes. Sertifikato įsigijimas ir panaudojimas. Sertifikato veikimo būdai. Skaitmeninis parašas. Skaitmeninio parašo atsiradimo istorija. Skaitmeninio parašo samprata ir rūšys. Skaitmeninio parašo reikalingumas. Skaitmeninio parašo kūrimas. Skaitmeninio parašo rūšys. Skaitmeninio parašo taikymas Lietuvoje. Skaitmeninio parašo subjektai. Teisinė galia. Skaitmeninio parašo naudojimas, jo priežiūra bei apsauga. Skaitmeninio parašo įsigalėjimo problemos. Skaitmeninio parašo perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Socialiniai ir etiniai aspektai (2)PowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės kriterijai. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai. Informacinė visuomenė ir socialiniai pokyčiai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Naudojimosi kompiuteriu etika. Tarptautinio kompiuterinės etikos bei darbo kompiuteriu etiketo punktai. Etiketo patarimai bendraujant vienu metu keliems žmonėms. Dažniausiai vartojamos santrumpos. Dešimt interneto etiketo taisyklių. Informacijos apsauga. Informacijos apsauga. Kompiuterinių virusų grupės. Antivirusinės programos. Bendrosios informacijos apsaugos priemonės. Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga. Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Programinės įrangos rūšys autorių teisės įstatymo požiūriu. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Duomenų apsaugos problemos. Duomenų apsaugos problemos. duomenų apsaugos priemonės. Duomenų apsaugos aktai. Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. Darbas kompiuteriu ir sveikata. Elektromagnetinė spniduliuotė. Dirbančiųjų kompiuteriu sveikata. Regėjimas. Kaulų ir raumenų sistema. Psichinė įtampa. Tai reikėtų žinoti dirbant kompiuteriu. Kompiuterio higiena. Keletas pratimų atsiplėšti nuo kompiuterio. Kompiuteris kasdieniame gyvenime. Kompiuterizuotoji raštvedyba ir buhalterinė apskaita. Kompiuterinė leidyba ir elektroninė spauda. Kompiuteriai ir muzika. Elektroninė bankininkystė. Prekyba internete. Robotai. Kompiuteriai neįgaliesiems. Skaityti daugiau
Socialiniai tinklai interneteĮvadas. Socialiniai tinklai. Tinklaveikos visuomenė. Interneto tinklas. Virtualios bendruomenės. Virtualaus bendravimo aspektai ir virtualios asmenybės. Socialiniai tinklai internete. Socialinių tinklų tinklalapių apibrėžimas. Socialinių tinklų tinklalapių atsiradimas ir raida. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Šiaulių kolegijos informatikos katedros informacinė sistema: kūrimas ir derinimasVerslo tikslų ir poreikių specifikacija. Darbo tema - Šiaulių kolegijos informatikos katedros informatikos katedros informacinė sistema- kūrimas ir derinimas. Įvadas. Programos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Darbo pagrindas. Naudoti dokumentai. Šiaulių kolegijos informatikos studijų proceso analizė. Išorinė Šiaulių kolegijos informatikos katedros informacinės sistemos proceso analizė. Vidinė katedros informacinė proceso analizė. Katedros informacinė tobulinimo strategija. Strateginiai ir operaciniai tikslai. Užsakovo poreikių analizė. Sistemos naudojimo scenarijus: paskirtis, struktūra ir turinys. Esamoji būklė. Scenarijaus aprašas. Sistemos įgyvendinamumo ir teikiamos naudos analizė: paskirtis, struktūra ir turinys. Operacinis įgyvendinamumas. Techninis įgyvendinamumas. Ekonominis įgyvendinamumas. Juridinis įgyvendinamumas. Sistemos panaudojimas. Įvykdytų darbų sąrašas žmoniškieji ištekliai. Galutinė projekto kaina. Panaudos atvejų diagramos aprašymas. Sekų diagramos aprašymas. Procesų aprašymas (architektūros pateikimas). Proceso žingsniai. Terminų žodynėlis. Skaityti daugiau
Veiklos analizė, reikalavimų specifikavimas informacinei sistemai, veiklos modeliavimas: UAB "Žemkalnija"Informacinių sistemų ataskaita. UAB "Žemkalnija" veiklos analizė, reikalavimų specifikavimas informacinei sistemai, veiklos modeliavimas "Provicion workbench". Organizacijos veiklos aprašymas. Reikalavimų specifikavimas gamybinės įmonės informacinei sistemai. Įvadas. Bendri reikalavimai. Funkciniai reikalavimai. Nefunkciniai reikalavimai. Organizacijos veiklos modeliavimas "provision workbench". TOP lygmens biznio sąveikų modelis (BIM). Nulinio lygmens biznio sąveikų modelis (BIM). Darbų sekos modelis (Workflow Modeler). Darbų sekos modelis (Workflow Modeler), 2- as lygmuo. Organizacijos tikslų modelis (Goal Modeler). Organizacijos vietovių modelis (Location Modeler). Skaityti daugiau
Verslo informacinės sistemos (2)Elektroninės bankininkystės apibūdinimas. Web-bankų fenomenas. Elektroninės bankininkystės plitimo tendencijos. Elektroninės bankininkystės paslaugų lygiai. Elektroninės bankininkystės rūšių esmė ir galimybės. Internetinės bankininkystės diegimo kitimo tendencijos Lietuvoje. Internetinės bankininkystės paslaugų įvairovė. Telefoninės bankininkystės taikymo sritys ir galimybės. Mobiliosios bankininkystės ypatumai. Elektroninės bankininkystės operacijų saugumas. Mobiliosios bankininkystės perspektyvos. Elektroninės bankininkystės privalumai. Elektroninės bankininkystės trūkumai ir plėtros problemos. Elektroninė komercija. Kas tai? Elektroninės komercijos kategorijos. Elektroninės komercijos įtaka. Elektroninės komercijos veikla. Elektroninės komercijos sprendimai. Elektroninių parduotuvių apibūdinimo įvairovė. Tradicinių ir elektroninių parduotuvių bruožai. Elektroninės parduotuvės privalumai ir trūkumai. Elektroniniai kioskai. Jų privalumai. Elektroninių parduotuvių trūkumai ir suteikiami nepatogumai. Draudimo elektroniniu būdu ypatumai ir perspektyvos. Nekilnojamojo turto finansinės ir kitos operacijos elektroniniu būdu. Leidybos paslaugos elektroniniu būdu. Leidybos elektroniniai produktai ir plėtos galimybės. Elektroninio aukciono taikymo sritys ir ypatumai. Elektroninių aukcionų apibūdinimo įvairovė ir rūšys. Elektroninių aukcionų taisyklės ir teikiami privalumai. Informacinių technologijų organizavimo būdai. Skaityti daugiau
Viešųjų elektroninių paslaugų teikimas Birštono ir Šalčininkų rajono savivaldybėseĮvadas. Elektroninių viešųjų paslaugų teikimas. Elektroninės viešosios paslaugos brandos lygiai. Apie Birštoną. Birštono savivaldybė. Apie Šalčininkų rajono savivaldybę. Šalčininkų rajono savivaldybė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
...