Šperos.lt > Informatika > Informacija ir informacinė visuomenė
Informacija ir informacinė visuomenė

(186 darbai)

Informacinių technologijų socialinis kontekstas1. Informacinės visuomenės (IV) technologijų bruožai ir vystymosi tendencijos. IV apibrėžtys, struktūra ir pagrindiniai bruožai. Kompleksinė Y.Masuda‘os informacinės visuomenės samprata; IV kūrimo pradžia. IV sampratos (technologinė, ekonominė, profesinė, erdvinė, kultūrinė). IV kūrimo Europoje ir Lietuvoje aspektai. Lietuvos nacionalinės strategijos vystymo dokumentai. Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) veiklos pagrindinės kryptys pastaraisiais metais. Esminiai informacinės visuomenės technologijų bruožai. Informacinės visuomenės technologijų vystymosi kryptys. Informacinės visuomenės vystymosi tendencijos. Informacinės visuomenės gyvenimo būdo pokyčiai. Pozityvūs ir negatyvūs informacinių technologijų (IT) globalizacijos aspektai. Informacijos visuomenės gyvenimo būdo pokyčiai. Technologijos pokyčių pasekmės. "Tinklo" visuomenės pasiekiamumas. Etinės ir teisinės IT naudojimo problemos. Pagrindiniai IV kūrimo aspektai. Kompiuterinės etikos kodeksas, jo esmė, kompiuterinės etikos postulatai. Intelektuali nuosavybė ir autorių teisių įstatymas. Intelektuali nuosavybė. Autorių turtinės teisės. Autorių neturtinės teisės. Kompiuterių programos, duomenų bazės kaip autorių teisės objektas. Kompiuterio programos atgaminimas ir adaptavimas. Kompiuterio programos dekompiliavimas. Duomenų bazių naudojimas. Autorių teisių galiojimo terminas. Duomenų bazių gamintojų teisės. Duomenų bazės teisėtų naudotojų teisės ir pareigos. Duomenų bazių gamintojų teisių apribojimai. Duomenų bazių apsaugos galiojimo terminai. Teisinė atsakomybė. Autorių teisių gynimo būdai. Nuostolių ir materialinės žalos atlyginimas. Moralinės žalos atlyginimas. Programinės įrangos rūšys pagal jos platinimo ir įsigijimo taisykles. Vartotojo licencija. IT poveikis socioekonominei raidai. IT – informacinės visuomenės darbo rinkos transformacijos pagrindas. Kompiuterizacija ir darbo transformacija. IT vaidmuo keičiant profesinius reikalavimus. Socialinės informacinės visuomenės problemos. Žmogaus ir kompiuterio bendravimo principai. Kompiuteris ir sveikata. Kompiuterio įtaka vartotojui ir aplinkai. Standartai ir kompiuterinės įrangos kokybė. Kompiuterinės įrangos sertifikavimas. Kompiuterizuotos darbo vietos higieninis vertinimas. Elektrosmogas kompiuterizuotoje darbo vietoje. Elektrosmogas kompiuterizuotoje darbo vietoje. Kompiuterizuotų darbo vietų organizavimas, įvertinant elektromagnetinę spinduliuotę. Elektromagnetinės spinduliuotės prevencija. Dirbančiųjų kompiuteriais sveikata ir jos pakenkimų profilaktika. Praktinės rekomendacijos. Stresai, psichologinės apkrovos bei jų prevencija. Darbo vietos ergonomika. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonomika. Kompiuterizuotos darbo vietos ergonominis įvertinimas. Kompiuterinis/technologinis raštingumas: sąvokos traktuotė ir tyrimų apžvalga. Kompiuterizacija ir kompiuterinis raštingumas Lietuvoje kaip ribotų išteklių visuomenėje. Lytiškumo specifika informacinių technologijų kontekste. Socioedukacinė aplinka - hipotetinis kompiuterinio raštingumo prediktorius. IT taikymas socialiniuose tyrimuose. Pagrindiniai anketų sudarymo principai. Reikalavimai klausimams. Pagrindinės aprašomosios statistikos sąvokos. Daugiamečiai statistiniai metodai. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų tobulėjimasĮvadas. Informacijos ir informatikos samprata. Informacinių technologijų tobulėjimas. Kompiuteris. Kompiuterių kartos. Kompiuteriai ir informacinė visuomenė. Internetas. Interneto raida. Pasaulinis platus voratinklis. Elektroninis paštas. Išvados. Skaityti daugiau
Internetinė televizijaĮvadas. Interneto paplitimas. Rinkos apžvalga. Ekonominiai aspektai. Interneto TV transliavimas. IPTV. Interneto TV Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Interneto svetainių informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumo tyrimas: įdarbinimo agentūra "Minta" ir Lietuvos darbo biržaĮvadas. Darbo tikslas – nustatyti dviejų pasirinktųjų interneto interneto svetainių informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumą, atliekant jų tarpusavio palyginimą pasinaudojant SSGG, PEST, turinio analize. organizacijų pristatymas. Lietuvos darbo biržos pristatymas. Įdarbinimo agentūros "Minta" pristatymas. SSGG analizė. PEST analizė. Turinio analizė. Problemų sprendimai ir pasiūlymų pateikimai. Išvados. Skaityti daugiau
Įrašomų duomenų patikros poreikis parduodant materialines vertybesApskaitos informacinių sistemų referatas. Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti įrašomų duomenų patikros poreikį ir su tuo susijusias problemas bei išnagrinėti galimus klaidų atsiradimo atvejus ir jų taisymo būdus parduodant materialines vertybes. Įrašomų duomenų patikros poreikis parduodant materialines vertybes. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijos ir informacijaĮvadas. Komunikacijos ir informacijos žinija. Informacija ir žinios. Komunikacijos ir informacijos mokslai. Žinija. Žinijos kultūriniai aspektai. Kultūra ir naujoji ekonomika. Individas žinijoje. Informacinis ir žinantis žmogus. Įtinklintas žmogus. Savivoka ir subjektas. Virtualybės kultūra. Virtualios bendruomenės. Elektroninis paštas ir elektroninės konferencijos. Interneto pokalbiai. Pasaulinio tinklo puslapiai. Trumposios žinutės. Tapatybė: sąžiningumas ir apgaulė. Virtualu ar realu? Virtuali erdvė ir transcendencija. Hipertekstas – nauja kultūros raiška. Technologijų tironija ir ludizmas. Žiniasklaidos virtualybės. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikavimas kompiuteriaisPowerPoint pristatymas. Įvadas. Apibrėžimai. Komunikavimo funkcijos. Komunikavimo kryptys. Populiariausios šiuolaikinio komunikavimo priemonės. Elektroninis paštas. Elektroninis paštas: privalumai. Elektroninis paštas: trūkumai. Pokalbiai. Keitimasis duomenimis. Video-konferencijos. FTP servisas. Forumai ir pokalbiai. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikavimas panaudojant kompiuteriusĮvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės samprata. Gyvenimas informacinėje visuomenėje. Nuotolinis darbas. Elektroninis verslas bei paslaugos. Informacijos technologijos valstybės valdyme. Informacinės visuomenės kūrimo socialiniai pavojai. Kompiuterių tipai. Informacijos technologijų naudojimas. Kompiuteriai namuose. Kompiuteriai darbe. Kompiuteriai mokyme. Žingsniai į informacinę visuomenę. Kompiuterinis raštingumas. Pavojai. Kompiuteriai kasdieniniame gyvenime. Elektroninė prekyba. Elektroninis paštas. Elektroninio pašto etika. Žmogus ir kompiuteris. Kompiuterio įtaka vartotojui ir aplinkai. Informacija ir komunikacija. Internetas - "tinklų tinklas". Interneto vartotojai. Interneto paslaugos. Interneto adresai ir vardai. Interneto teikiamų paslaugų ryšys. Pasaulinis žiniatinklis (World Wide Web, WWW). Elektroninės konferencijos ir diskusijos UseNet. FTP. Telnet. IRC (Internet Realy Chat) – tiesioginiai pokalbiai internete. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimų naujos kryptys, metodaiĮvadas. Teorinė dalis. Internetinių paieškos sistemų apžvalga. Tarptautinės paieškos sistemos. Nacionalinės paieškų sistemos. Internetinių paieškos sistemų search.lt ir go.com detalus nagrinėjimas. Analitinė dalis. Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimai vs rinkos tyrimai. Marketingo tyrimų būdai. Nauji marketingo tyrimų metodai. Online tikslinės grupės. Webcasting‘as ir telekonferencijos. Web tyrimai/web svetainių analitikai. Determinančių metodas. Naujų marketingo tyrimų būdų privalumai ir trūkumai. Išvados. Priedai (3). Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Mobilios komunikacinės technologijosKodėl analoginis mobilusis ryšys evoliucionavo į skaitmeninį? Kuo skaitmeninė mobiliojo ryšio infrastruktūra pranašesnė už analoginę? Kokios dalys sudaro GSM standartą (kas yra standartizuojama)? Kokia yra SIM kortelės paskirtis, kaip SIM panaudojama GSM tinkle? Paaiškinkite GSM standarto radijo dalies (oro interfeiso Um) veikimo principą. Įvardinkite bent 5 GSM standarto taikymus (paslaugas). Apibūdinkite ir įvertinkite priemones, kuriomis užtikrinamas GSM ryšio seanso saugumas. Apibūdinkite kuo skiriasi UMTS standartas nuo GSM (kokie nauji resursai atsirado ir kaip jie panaudojami). Apibūdinkite pagrindines m-komercijos veikimo schemas. Kokie numatomi perspektyviausi NFC taikymai? Kokie šiandien yra e-komercijos ir m-komercijos plitimo (didžiausi) trukdžiai pasaulyje, Lietuvoje? Paaiškinkite elektroninio parašo technologijų veikimo principus. Kokios yra techninės galimybės suklastoti elektroninį parašą? "Kvalifikuotas sertifikatas" - kokia jo prasmė ir atitikmuo realiame pasaulyje? Kodėl sertifikatais pasitikima? Pagrindiniai e-parašo technologijų taikymai, jų veikimo schema. Kokie esminiai skirtumai tarp autentifikacijos ir pasirašymo taikymų ir kokia tų skirtumų prigimtis (matematinė/techninė/juridinė/vartotojo sąsajos ar kt.)? Kodėl elektroninis parašas laikui bėgant praranda savo (autentiškumo) savybes ir kokia tokio "e-parašo erozijos" sparta (jūsų vertinimu)? Paaiškinkite radijo antenos kryptingumo diagramų sąvoką. Kaip ir kodėl naudojamos kryptinės antenos mobiliojo ryšio sistemose? Kokios antenos naudojamos GSM bazinėse stotyse? Paaiškinkite jų veikimą. Paaiškinkite, kokios yra simetrinio vibratoriaus spinduliavimo charakteristikos? Kaip priklauso radijo signalo galia priėmimo vietoje nuo spinduliuojamo signalo dažnio bei atstumo nuo radijo antenos (izotropinio šaltinio atveju)? Paaiškinkite šiuos UAD radijo bangų sklidimo reiškinius - atsispindėjimą, refrakciją ir daugiašakį sklidimą. Kokiuose ryšio įrenginiuose panaudojama amplitudinė manipuliacija? Kokie jos privalumai ir trūkumai? Kokiose ryšio sistemose panaudojama dažnio manipuliacija? Kokie jos ypatumai? Paaiškinkite binarinės, keturfazės ir aštuoniafazės moduliacijų principus. Kokiose mobilaus ryšio sistemose jos naudojamos? Keturfazė ir aštuoniafazė fazinė manipuliacija. Paaiškinkite dažninės (FDMA) kolektyviosios kreipties ypatumus. Kur ji naudojama? Paaiškinkite laikinės (TDMA) kolektyviosios kreipties ypatumus. Kur ji naudojama? Kokiais privalumais pasižymi kodinės vienalaikės kreipties (CDMA) sistemos? Kokios CDMA savybės? Kokiu principu išdėstomos radijo dažnių grupės korinio ryšio ląstelėse? Kokia korinio radijo ryšio sistemų funkcinių mazgų - mobiliojo ryšio komutatoriaus (MRK), valdymo ir kontrolės centro (VKC) bei bazinių stočių paskirtis? Kokie korinių ryšio sistemų privalumai? Palyginkite juos su radialinėmis radijo ryšio sistemomis. Kada susiformavo pirmos kartos mobiliojo ryšio sistemos, kokie jų ypatumai, vėliau išryškėję trūkumai? Kuo skiriasi antros kartos mobilių telefono sistemų diegimo strategijos Europoje ir JAV? Koks radijo dažnių spektro paskirstymas GSM–900 tinkle? Koks yra GSM standarto kadro paskirtis? Kokia TDMA kadro aštuonių laiko intervalų paskirtis? Kokios yra pagrindinės GSM tinklo sudedamosios dalys. Kokios jų funkcijos? Kokia SIM kortelės paskirtis ir veikimo principas? Kokios bazinių stočių kontrolerio funkcijos? Kokia savųjų abonentų registro (HLR) ir vizituojančių abonentų registro VLR paskirtis bei funkcijos? Kaip užtikrinamas GSM tinklu perduodamos informacijos slaptumas? Kuriam tikslui ir kaip nustatomos mobilių telefonų buvimo vietos? Kaip tinklo struktūroje formuojamos menamos buvimo zonos (Location Area)? Paaiškinkite, kodėl ir kaip vyksta korinio ryšio sistemose ryšio perkeltis (Handover). Paaiškinkite analoginio (garsinio) kalbos signalo pavertimo skaitmeniniu signalu ir radijo signalo formavimo principą mobiliuose telefonuose. Kokie pagrindiniai mazgai sudaro mobilaus GSM telefono aparato blokinę schemą, kokia jų paskirtis? Kokie pagrindiniai GSM ypatumai, privalumai bei trūkumai? Kokie paketinio duomenų perdavimo technologijos (GPRS) ypatumai ir teikiamos paslaugos? Kokia EDGE technologijos didesnio duomenų perdavimo greičio priežastis? Kokie bevielio interneto WAP technologijos ypatumai, privalumai ir trūkumai. Kokie WAP pritaikymo būdai? Kokie trečios kartos europinės sistemos UMTS ypatumai, privalumai ir paslaugos? Kokie didelės spartos informacijos perdavimo technologijos HSDPA numatomi raidos etapai bei šiuo metu teikiamos paslaugos? Kokios Bluetooth tinklo charakteristikos? Kokie šios technologijos ypatumai, privalumai bei panaudojimo sritys? Kokie palydovinio ryšio sistemų GEO, LEO ir MEO orbitų ypatumai, privalumai bei trūkumai? Kokias žinote palydovines mobilaus ryšio sistemas? Kaip jos veikia? Koks yra koordinačių nustatymo principas GPS sistemoje? Kokias žinote globalines palydovines navigacines sistemas, kokie jų ypatumai? Skaityti daugiau
Mokomoji informacinių sistemų praktika: laivybos agentūra UAB "Navigare"Įvadas. Teorinė dalis: informacinės sistemos. Informacinių sistemų klasifikavimo požymiai(kriterijai). Ekspedijavimo, agentavimo įmonės norėdamos naudoti informacines sistemas turi įvertinti penkis veiksnius. EDIFACT standarto pagrindą sudaro šie principai. Informacinė sistema "Baltic way". Informacinė sistema "Kipis". Klaipėdos jūrų uosto informacinė sistema. Informacinių sistemų paskirtis. Informacinės technologijos ir informacinių sistemų tipai. UAB "Navigare" veiklos aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokomoji informatikos praktika: "Lieporių vidurinė mokykla"Įvadas. Įstaigos pristatymas. Kompiuterinė įranga. Sauga. Tyrimas. Diagramos. Išvados. Priedas: anketa. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Muitinės informacinė sistemaĮžanga. Pagrindinė dalis. Muitinės informacinės sistemos istorija. Muitinės informacinės sistemos svarba ir struktūra. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos informacinių sistemų suderinamumas. Elektroninė muitinė - viena Europos Sąjungos (ES) narystės sąlygų. Muitinės informacinė sistema pakeis muitinės veidą. Išvados. Skaityti daugiau
Nepilnamečių apsaugos nuo jiems žalingos informacijos visuomenės informavimo priemonėse problemos Lietuvoje ir VokietijojeĮvadas. Nepilnamečiai ir visuomenės informavimo priemonės. Nepilnamečių teisinės apsaugos nuo žalingos informacijos problemos Lietuvoje. Nepilnamečių teisinės apsaugos nuo žalingos informacijos problemos Vokietijoje. Priimtos priemonės Lietuvoje nepilnamečiams nuo žalingos informacijos apsaugoti. Priimtos priemonės Vokietijoje nepilnamečiams nuo žalingos informacijos apsaugoti. Kitos visuomenės informavimo priemonių sukeliamos problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Ontologijų naudojimas žinių inžinerijojeAnotacija. Įvadas. Ontologijų naudojimas žinių inžinerijoje. Žinių inžinerija. Žinių vaizdavimas ir modeliai. Žodis "ontologija". Ontologijų kūrimo poreikis. Ontologijų taikymo žinių inžinerijoje paslaugos. Repozitorijus. Ontologijų naudojimo kuriant moderniąsias informacines sistemas tobulinimo kryptys. Pasaulinio tinklo paslaugų intelektualizavimas ontologijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijų informacijos sistemosAnotacija. Įvadas. Organizacijų informacijos sistemos. Kodėl reikia informacinių sistemų (IS)? Informacijos sistemų sąsajos su mokslo sritimis. Informacinės technologijos organizacijoje. Informacijos sistemos sudėtis. Informacinių sistemų (IS) programinės įrangos tipai. Informacinių sistemų (IS) klasifikavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijų veiklos procesų modernizacija informacinių technologijų priemonėmisĮžanga. Dabartis ir perspektyvos. Valdymo pokyčiai organizacijose. Organizacijų informacinės sistemos. Informacinių technologijų paskirtis. Elektroninės komercijos ir ekstraneto. Sprendimas didmenininkui. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindiniai informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo etiniai principaiPowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė. Aspektų analizė. Informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės ir socialiniai pokyčiai. Pagrindinės socialinės ir etinės problemos. Nelygių galimybių problema. Pinigai. Finansavimo pobūdžiai. Laikas. Informacinės visuomenės pavojai. Internetinė priklausomybė. Kompiuterinis etiketas. Skaityti daugiau
Penki požiūriai į informacinę visuomenęPowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės kūrimo procesas. Susidarė pagrindiniai penki požiūriai į informacinę visuomenę. Profesiniu požiūriu informacinė visuomenė gali būti suskirstyti į maždaug tris grupes. Skaityti daugiau
Penki požiūriai į informacinę visuomenę (2)PowerPoint pristatymas. Požiūriai į informacine visuomenę. Technologinis požiūris. Technologijos — informacinės visuomenės kūrimo prielaidos. Ekonominiu požiūriu. Bendrojo nacionalinio produkto struktūra pagal ūkio sritis. Socialiniu požiūriu. Informacinės visuomenės socialinė struktūra. Erdviniu požiūriu. Kultūrinis požiūris. Informacinė visuomenė ir socialiniai pokyčiai. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai. Išvardysime pagrindinius informacinės visuomenės bruožus. Nuolatinis mokymas. Skaityti daugiau
...