Šperos.lt > Informatika > Informacija ir informacinė visuomenė
Informacija ir informacinė visuomenė

(186 darbai)

Informacinė visuomenė, informacija ir teisėPowerPoint pristatymas. Teisiniai informacijos aspektai. Intelektinio turto apsauga. Duomenų apsauga. Teisė į informaciją. Informacijos kontrolė arba cenzūra. Kompiuterinės informacijos apsauga Lietuvoje. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės būdingi bruožai. Nuotolinis mokymas. Informacinė kultūra. Paveikslėlis "informacinis žmogus". Kompiuterinė įranga. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė, kompiuterio įtaka visuomenei, žmoguiInformacinė visuomenė. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės plėtros socialinės ir etinės problemos. Interneto ir bendravimo elektroniniu būdu etiketas. Etiketas. Internetinis etiketas. Duomenų ir programinės įrangos autorių teisių apsauga. Autorių teisių įstatymas. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė, kompiuterio įtaka visuomenei, žmogui (2)Informacinės visuomenės samprata. Pozityvieji informacinės visuomenes aspektai. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinė visuomenė ir socialiniai pokyčiai. Lietuvos informacinė visuomenė. Informacinių technologijų samprata. Informacinių technologijų raida. Informacinių technologijų reikšmė. Pagrindinės sveikatos saugos priemonės dirbant kompiuteriu. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė, nelygių galimybių problemaInformacinė visuomenė. Kas yra ta informacinė visuomenė? Informacinės visuomenės veikimas. Bendra padėtis Lietuvoje. Elektroninė valdžia. (e. valdžia). Elektroninis švietimas (e. švietimas). E. švietimo problemos. E.švietimo problemų sprendimas. Privalomas kompiuterinio raštingumo cenzas valstybės tarnautojams. Pozityvieji informacijos visuomenės aspektai. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai ir nelygių galimybių problema. Informacinės visuomenės perspektyvos. Išvada. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė. Informacinės technologijosĮvadas. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės ištakos. Informacinės visuomenės iššūkiai. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės apibrėžimai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Pozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų raida. Informacinių technologijų naudojimas Lietuvoje. Naudojimasis internetu. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės aspektaiPowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės samprata. Pozityvieji informacinės visuomenės aspektai. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Ar kursime informacinę visuomenę savivaldybėse? Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė. Socialiniai ir etiniai aspektaiPowerPoint pristatymas. Socialiniai ir etiniai aspektai. Penki požiūriai į informacinę visuomenę. Pokyčiai švietimo srityje. Prioritetų kitimas laike. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Informacinių technologijų reikšmė. Kompiuterių virusai. Autorių teisės. Elektromagnetiniai laukai. Sveikatai kenksmingi darbo su kompiuteriu veiksniai. Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė. Socialiniai ir etiniai aspektai (2)Informacinės visuomenės požymiai ir problemos. Informacinių technologijų įtaka visuomenei. Kompiuteris ir sveikata. Interneto ir bendravimo elektroniniu būdu etiketas. Nepageidaujami laiškai (SPAM). Duomenų apsauga ir autorių teisės. Kompiuterių virusai . Kompiuterių virusų aptikimo metodikos. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė. Socialiniai ir etiniai aspektai (3)PowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė, kompiuterio įtaka visuomenei, žmogui. Pagrindiniai informacinės visuomenės požymiai, problemos. Elektorinės demokratijos ir elektroninės valdžios sąvoka. Lietuvos Respublikos (LR) valdžios institucijų svetainės. Informacinių ir komunikacinių technologijų įtaka visuomenei, kultūrai, kalbai. Lokalizavimo ir adaptavimo sąvokos. Pagrindinės dirbančių kompiuteriu sveikatos saugos priemonės. Darbas su klaviatūra. Darbas su pele. Regėjimas ir šviesa. Pertraukos. Nepasiklyskite. Interneto ir bendravimo elektroniniu būdu etiketas. Pagrindiniai interneto etiketo reikalavimai. Nepageidaujamų laiškų (spam) sąvoka; kovos būdai su tokiais laiškais. Duomenų apsauga ir autorių teisės. Informacijos ir duomenų saugumo problemos, žalos padariniai (virusai, antivirusinės programos, duomenų apsauga). Antivirusinės programos. Virusų plitimas. Programinės įrangos autorių teisės, licencijavimas, viešojo ir nemokamo naudojimo programos. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė. Socialiniai ir etiniai aspektai (4)PowerPoint pristatymas. Informacinė visuomenė, kompiuterio įtaka visuomenei, žmogui. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės problemos. Elektroninė valdžia ir elektroninė demokratija. Pagrindinės Lietuvos Respublikos (LR) valdžios institucijų svetainės. Informacinių ir komunikacinių technologijų įtaka. Dirbant kompiuteriu reikėtų žinoti. Interneto ir bendravimo elektroniniu būdu etiketas. Pagrindiniai interneto etiketo reikalavimai. Pagrindiniai el.laiškų rašymo ir siuntimo principai. Nepageidaujami laiškai (Spam). Kaip išvengti SPAM? Duomenų apsauga ir autorių teisės. Pagrindinės duomenų apsaugos principai. Duomenų apsaugos problemos. Duomenų apsaugos aktais paprastai suderinami šie klausimai. Kompiuterio virusai. Virusų plitimas. Autorių teisių įstatymas taikomas. Pagrindiniai Europos duomenų apsaugos aktai. Skaityti daugiau
Informacinės ir žinių visuomenės plėtra LietuvojeĮvadas. Žinių visuomenė. Kompiuteriai ir internetas. Kompiuterinis visuomenės raštingumas. Informacinės ir žinių visuomenės plėtros raida Lietuvoje. Skaityti daugiau
Informacinės sistemos (2)Įvadas. Vadyba, valdymo sprendimai ir informacinė sistema. Vadybos funkcijos ir informacija. Valdymo objektai ir informacija. Valdymo situacijos ir sprendimai. Informacijos srautai. Informacinių sistemų kūrimas. Informacinių sistemų pozicija ir dinamika. Sistemų kūrimo principai. Projektavimo metodai ir etapai. Informacinių sistemų struktūros formavimas. Informacijos poreikių nustatymas. Duomenų bazių kūrimas. Taikomųjų kompleksų projektavimas. Turto ir atsargų valdymas. Darbo ir darbo apmokėjimo taikomasis kompleksas. Apskaitos programų paketų naudojimas. Sprendimų parama ir jų derinimas. Valdymo sprendimų modelių parengimas. Informacinė sprendimų parama. Sprendimų derinimas. Informacijos vartotojų sąveika. Sąveikos lygiai ir formos. Informacijos apsauga. Sąveikos racionalizavimas. Bendrieji klausimai apmąstymams. Užduotys. Skaityti daugiau
Informacinės sistemos (3)Kas yra informacinė sistema. Informacinės sistemos samprata. Informacinių sistemų klasifikacija. Kodai, kodavimo sistema. Informacijos kodų struktūra. IS programinės įrangos klasifikacija. Bendroji programinė įranga. Specialioji programinė įranga. Kompiuteriniai virusai. Virusų tipai, jų veikimas. Internetas, jo pagrindiniai elementai. Pagrindinės interneto teikiamos paslaugos. Interneto paieškos sistemos, katalogai. Elektroninis paštas. Geografinė informacinė sistema (GIS). Map Info programa bei kitos GIS pagrindu sukurtos programos. Transporto sistemos IS funkcinės posistemės. Krovinių vežimo valdymo IS posistemė. Keleivių vežimo valdymo IS posistemė. Autobusų eismo, autobusų stočių dispečerinės valdymo sistemos. Taksi eismo dispečerinė valdymo sistemos. Kompiuterinės buhalterinės apskaitos sistemos. Riedmenų techninio aptarnavimo ir einamojo remonto IS posistemė. Ekspedicinės firmos IS. Informacinių sistemų plėtra. Informacinių sistemų perspektyvos Lietuvoje. Transporto priemonių lokacijos ir sekimo sistemos. Schemos. Skaityti daugiau
Informacinės sistemos (4)Įvadas. Informacijos sistemos samprata. Informacinių sistemų paskirtis. Informacinių sistemų tipai. Informacinių sistemų funkcinė struktūra. Įmonės informacinė sistema. Informacinio aprūpinimo organizavimas įmonėje. Teisinės informacijos šaltiniai. Kiti šaltiniai. Įmonės informacinio aprūpinimo schema. Informacinės sistemos kūrimo galimybių analizės rezultatai ir jų panaudojimas projekto planavimui. Informacinės sistemos reikalavimų įgijimo paskirtis ir metodai. Reikalavimų nustatymo etapo sunkumai. Skaityti daugiau
Informacinės sistemos: AB "Lietuvos geležinkeliai"Įvadas. Naujų informacinių sistemų ateitis. Nuolat tobulinami ryšiai. Daugiau paslaugų keleiviams. Naujos informacinės technologijos IX tarptautiniame geležinkelių transporto koridoriuje. Narystė Europos sąjungoje - naujos galimybės. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) geležinkelių informacinių sistemų sąveikos problemos. Informacinių technologijų plėtra. Informacinių technologijų būklė. Numatomos modernizuoti ir diegti kompiuterinės informacinės sistemos. Duomenų perdavimo tinklo plėtra. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos ir informacinė visuomenėPowerPoint pristatymas. Įvadas. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų (IT) samprata. Informacinių technologijų (IT) komponentai (1). Informacinių technologijų (IT) komponentai (2). Pagrindiniai šiuolaikinių Informacinių technologijų (IT) komponentai bruožai. Pagrindiniai Informacinių technologijų (IT) komponentai principai. Informacinių technologijų (IT) komponentai raidos etapai. Informacinių technologijų (IT) komponentai perspektyvos. Informacinių technologijų (IT) komponentai problematika. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės nauda. Informacinės visuomenės bruožai. Teigiami informacijos visuomenės aspektai. Neigiami informacines visuomenės aspektai. Požiūriai į informacinę visuomenę. Informacinės visuomenės skirstymas socialiniu požiūriu. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos ir sveikataĮvadas. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų raida. Informacinių technologijų naudojimas Lietuvoje. Naudojimasis internetu. Neigiama kompiuterio įtaka sveikatai. Regėjimo sutrikimai. Rekomendacijos regėjimo sutrikimų profilaktikai. Kaulų ir raumenų sistemos pakenkimai. Veido odos ir kaklo srities pakenkimai ir jų profilaktika. Kompiuterizuotos darbo vietos organizavimas. Darbo ir poilsio rėžimas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos keičia visuomenęPowerPoint pristatymas. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Elektroninė valdžia. Elektroninis verslas ir jo modeliai. Elektroninio apmokėjimo sistemos ir elektroninis paštas. Elektroninis mokymas. Etinių, socialinių ir teisinių aspektų sąsajos informacinėje visuomenėje. Technologijos plėtros kryptys, kurios sukelia etikos problemų. Etniniai principai ir interneto etiketas. Kompiuterio nusikaltimai ir piktnaudžiavimas. Kompiuteris ir sveikata. Skaityti daugiau
Informacinės technologijos keičia visuomenę (2)PowerPoint pristatymas. Kas yra informacinė visuomenė? Pagrindiniai kompiuterinio raštingumo reikalavimai . Kas yra ECDL pažymėjimas? Informacinei visuomenei reikalinga. Gyvenimo kokybė. Svarbiausios informacinių technologijų etikos problemos. Etiniai principai. Etiketo taisyklės. Internetas ir privatumas. Kompiuteriniai nusikaltimai, piktnaudžiavimas. Intelektinė nuosavybė. Autorinės teisės. Kas yra patentas? Didžiausių ekonominių nuostolių patiriama dėl šių kompiuterinių nusikaltimų. Kompiuteris ir sveikata. Dažniausi sveikatos sutrikimai. Kaip apsisaugoti? Skaityti daugiau
Informacinės technologijos sąvokosPowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės samprata. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacijos visuomenės aspektai Lietuvoje. Infrastruktūra. Informacija. Informacijos technologija. Informacinės technologijos. Duomenys ir jų kodavimas. Failas (rinkmena, byla). Aplankas arba katalogas. Failų valdymas. Vidinė failų struktūra. Failų vardai ir katalogai. Loginė disko struktūra. Vardų plėtiniai. Kelias. Kompiuterių techninė įranga. Įvedimo ir išvedimo įrenginiai. Išvesties įtaisai. Vaizduoklis [displėjus]. Kompiuterių programinė įranga. Programinė įranga. Operacinė sistema. Kompiuterių tipai. Paslaugų kompiuteriai. Kišeniniai kompiuteriai. Vartotojo darbo vietos kompiuteriai. Išorinės laikmenos. Sisteminiame bloke yra. Kompiuteriai namuose. Kompiuteriai darbe. Procesorius. Magistralės. Vaizdo plokštės. Kompiuterio našumas. Operatyvioji buferinė atmintinė. Standžiojo disko sparta. Magistralės pralaida. Kam reikalingos įvairios atmintinės? Atmintinės skirstomos. RAM (SRAM, DRAM). Pagal informacijos saugojimo principą RAM skirstomos į dvi pagrindines klases. ROM, PROM. Išoriniai atmintinės įtaisai. Išorinės atminties įrenginys - diskai. Centrinis procesorius. Operacinės sistemos. Interfeisų tipai. Operacinės sistemos struktūra. Procesų valdymas. Atminties valdymas. Taikomoji programinė įranga. Taikomųjų programų sistemos. Kompiuterių tinklai. Vietinis kompiuterių tinklas. Vietinių tinklų atmainos. Tinklas su paslaugų kompiuteriais. Lygiateisių kompiuterių tinklas. Elektroninis paštas. Internetas. Interneto paslaugos. Informacijos paieška Internete. Populiariausios paieškos programos. Skirkite šias dvi sąvokas. Skaityti daugiau
......