Šperos.lt > Informatika > Informacija ir informacinė visuomenė
Informacija ir informacinė visuomenė

(186 darbai)

Elektroniniai leidiniaiĮvadas. Elektroniniai leidiniai. Lietuvoje leidžiami elektroniniai leidiniai. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroniniai leidiniai. Kauno technologijų universiteto elektroniniai leidiniai. Elektroniniai teisės žurnalai. Lietuvos elektroninių leidinių projektai. Lietuvos elektroninė periodika. E – biblioteka. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos elektroninis leidinys. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninis leidinys – knygos ateitis?Įvadas. Spausdintų tekstų gausybė. Informacijos srautų cirkuliacija internete. Elektroninė leidyba. Elektroninės knygos. Išvados. Skaityti daugiau
Erdvinių duomenų gavimasĮvadas. Duomenų gavimas. Procesas. Statistika ir duomenų gavimas. Duomenų gavimas kaip paieškos problema. Erdvinio duomenų rinkimo unikalios savybės. Klasifikavimo metodai. Kas tai? Tiesinė regresija. Erdvinė regresija. Modulio nustatymas. Klasifikavimo pavyzdys. Kompiuteriniai produktai. MapInfo SpatialWare® duomenų valdymo programinė įranga. Oracle duomenų bazių valdymo sistemos. Autodesk MAP 3D programinis paketas ir Oracle Spatial. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) informacinės visuomenės plėtros programų apžvalgaDuomenų mainų tarp administracijų (IDA) programa. IDA tikslai. IDA veikla. IDA programos veiksmų pavyzdžiai. IDABC programa. eContent programa. Išskirtos trys pagrindinės veiklos kryptys. eContentplus programa. Veiksmų kryptys. eTen programa. Paslaugų sritys ir apimtis. Finansavimo galimybė. MODINIS programa. Skaityti daugiau
Grėsmių informacijos saugai analizėDarbo tikslas: susipažinti su grėsmėmis informacijos saugai. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Grupinio darbo sistemos Lotus Notes/Domino duomenų bazių analizėĮvadas. Referato tikslas. Referato uždaviniai. Pagrindinė dalis. Istorinė sistemos apžvalga. Paskirtis. Galimybės. Notes specialiosios duomenų bazės. Naudotojų teisės dirbti su duomenų baze. Forma. Rodinys. Aplankai. Informacijos paieška. Duomenų bazės kūrimas. Techninis palaikymas ir priežiūra. Išvados. Skaityti daugiau
Influence of information technologyReferatas apie IT įtaką verslui ir darbuotojams. Introduction to information technology. Why information technology is important in business. Information technology and human resources. It skills of human resources. Consequences of computerisation. It staff. End-user computing. The introduction of a new it system. Centralisation. Decentralisation. Re – engineering. Skaityti daugiau
InformacijaInformacijos apibrėžimas, Informacijos ir žinių palyginimas, duomenys, informacijos vertė, Informacija ir komunikacija, Informacijos gyvavimo dėsniai, Informatika, Informatikos raida, Informacijos klasifikacija, Informacijos saugojimo laikmenos, Bitas, Baitas, Kompiuteris. Skaityti daugiau
Informacija (2)Įvadas. Dėstymas. Informacija. Informacijos surinkimas. Informacijos kaupimas. Informacijos apdorojimas. Informacijos perdavimas. Informacijos išraiška. Bitas. klasifikacija. Išvada. Skaityti daugiau
Informacija (3)Įvadas. Informacijos reikšmė, sąvokos, savybės. Informacijos sąvokos. Informacijos savybės. Informacijos rūšys. Informacija – unikalaus produkto išraiška. Informacija kaip prekė. Informacija kaip paslauga. Informacija - ir prekė, ir paslauga. Informacija vertė ir pasiskirstymas. Internetas – kaip informacijos šaltinis. Skaityti daugiau
Informacija ir informacijos mainaiInformacijos sąvoka. Informacijos savybės ir dėsniai. Informacijos klasifikavimas pagal perdavimo šaltinį. Informacijos klasifikavimas pagal apdorojimo pobūdį. Informacijos mainai. Pranešimai ir signalai. Skaityti daugiau
Informacija ir informacinės visuomenės samprataPowerPoint pristatymas. Informacinės visuomenės apibrėžimai. Technologinis. Kaip Jūs apibrėžtumėte, kas yra informacinė visuomenė? Ekonominis informacinės visuomenės apibūdinimas. Kaip Jūs apibrėžtumėte informacinės visuomenės ekonominį aspektą? Profesinis informacinės visuomenės apibūdinimas. Kaip Jūs apibūdintumėte informacinės visuomenės profesinį kontekstą? Erdvinis informacinės visuomenės suvokimas. Kultūrinis informacinės visuomenės apibūdinimas. Kas yra informacija? Semantinis informacijos apibrėžimas. Nuo industrinio prie informacinio karo. Skaityti daugiau
Informacija ir informatikaInformacija. Informacijos savybės. Informatika. Pranešimai ir signalai. Diskretieji ir tolydieji dydžiai. Informacijos kaupimo, saugojimo, perdavimo ir apdorojimo priemonės. Informacijos matavimas, matavimo vienetai. informacijos kiekis. Informacijos kodavimas. Informacijos modeliavimo samprata. Informacinės technologijos priemonių raida. Kompiuteris ir informacinė visuomenė. Loginės schemos. loginiai kompiuterio veikimo pagrindai. Kompiuterio atmintinė, jos talpa ir matavimo vienetai. Kompiuterio programinė įranga. Jos paskirtis ir klasifikacija. Operacinės sistemos ir jų paskirtis. Taikomoji programinė įranga. Algoritmo sąvoka ir savybės. Uždavinių sprendimo kompiuteriu etapai. Algoritmavimo bei programavimo kultūros elementai. Skaityti daugiau
Informacija ir jos matavimo vienetaiPowerPoint pristatymas. Apibrėžimai. Informatika. Informaciniai procesai. Informacijos klasifikavimas. Analoginė informacija. Analoginis skaitmeninis keitimas. Analoginis skaitmeninis keitimas. Skaičiavimo sistemos. Dešimtainė skaičiavimo sistema. Informatikoje be dešimtainės populiarios dar trys skaičiavimo sistemos. Skaičiavimo sistemos pagrindas yra žymimas kaip indeksas. Bet kuria sistema užrašyto skaičiaus dešimtainį atitikmenį norint rasti reikia užrašyti atitinkamų sandaugų sumą. Dešimtainio skaičiaus išreiškimas į kitas skaičiavimo sistemas. Skaičių 167910 išreiškime aštuonetainiu skaičiumi. Skaičių 167910 išreiškime šešioliktainiu skaičiumi. Veiksmai skaičiavimo sistemose. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Informacija ir sąmonėĮvadas. Dėstymas. Informacijos samprata. Informacijos savybės. Informacijos klasifikacija. Veiksmai su informacija. Sąmonė ir informacija. Išvados. Skaityti daugiau
Informacija ir žiniosĮvadas. Informacijos ir žinių palyginimas. Informatikos raida. Skaityti daugiau
Informacijos apdorojimo būdai iki kompiuterių atsiradimoRašto atsiradimas. Pagrindiniai rašto tipai. Kompiuterių raida. Skaityti daugiau
Informacijos apdorojimo sistemos: FIR skaitmeniniai filtrai LD4Darbo tikslas. Susipažinti su FIR filtrais, pademonstruoti, kaip skaitmeniniai filtrai gali būti panaudoti įvairaus dažnio signalų filtravimui. Darbo metu bus nustatomi FIR filtro koeficientai ir perdavimo charakteristikos, filtruojami signalai. Naudodami MATLAB paketą sugeneruokite nurodytų parametrų sinusinių sumos signalą. Sudarykite FIR filtrą, kuris filtruotų vieną iš sinusinio signalų dedamųjų ir paliktų kitą. Nustatykite filtro charakteristikas. Sudarytų filtrų filtruokite sinusinių sumos, vienetinio impulso ir atsitiktinį signalus. Atvaizduokite ir palyginkite pradinius ir filtruotus signalus bei jų spektrus. Darbo eiga. Naudodami funkciją fir1() suraskite K-tos eiles FIR filtro koeficientus nurodytos dažnio dedamosios filtravimui. Naudodami funkciją grpdelay() atvaizduokite filtro vėlinimo charakteristiką. Atvaizduokite filtro koeficientus naudodami funkciją, stem(). Apskaičiuokite filtro koeficientų N atskaitų Furje transformaciją naudodami funkciją fft(). Sugeneruokite N1 ilgio vienetinio impulso signalą. Sugeneruokite N atskaitų atsitiktinį signalą. Sudarytu filtru nufiltruokite atsitiktinį signalą naudodami funkciją filter(). Naudodami funkciją filtre() ir sudaryto filtro koeficientus nufiltruokite sinusinių sumos signalą. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Informacijos apsaugaKas atsako už informacijos apsaugą. Kokiai informacijai būtina apsauga. Kokia rizika dėl kompiuterių panaudojimo. Kokia apsauga reikalinga. Kitos informacijos apsaugos priemonės. Kieto disko šifravimo įrenginiai. Modemo šifravimo įrenginiai. SmartDisk technologija. Duomenų saugumas internete. Apsaugos būdai nuo ActiveX. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Informacijos apsauga (10)PowerPoint pristatymas. Informacijos apsauga. Kompiuterių virusai. Svarbu žinoti, naudojantis elektroniniu paštu. Kompiuterinių virusų kiekis pagal metus. Istorija. Kompiuterinių virusų veikimas. Pagal kenksmingumo lygį kompiuterių virusai skirstomi. Internetu plintančių virusų grupės. Antivirusinės programos. Antivirusinių programų top 10. Antivirusinių programų grupės. Antivirusinė programa Dr.Web. Bendrosios informacijos apsaugos priemonės. Skaityti daugiau
...