Šperos.lt > Geografija > Gamtinė geografija
Gamtinė geografija

(168 darbai)

Tundra - amžino įšalo žemėĮvadas. Amžino įšalo žemė. Dirvožemiai: ledžemiai. Augalija. Gyvūnai. Avijautis. Poliarinė lapė. Baltasis lokys. Briedis. Šiauriniai elniai. Rudasis lokys. Baltasis kiškis. Lemingas. Šermuonėlis. Kanadinė lūšis. Paukščiai. Išvados. Priedai (11). Skaityti daugiau
Tundra ir miškatundrėPowerPoint pristatymas. Švedija. Danija. Islandija. Norvegija. Suomija. Tundra. Tundros augalija. Tundros gyvūnija. Rudakaklis naras. Upinė žuvėdra. Šiaurinis elnias. Pušinė sniegena. Tetervinas. Miškatundrė. Augalija. Gyvūnija. Skaityti daugiau
Turano lygumaTurano lyguma. Klimatas. Turano dykuma. Žemėlapis. Skaityti daugiau
UgnikalniaiPowerPoint pristatymas. Atkreipkite dėmesį. Ugnikalnis. Ugnikalnio sandara. Ugnikalnių tipai. Havajiško tipo vulkanai. Stombolio tipo vulkanas. Plinijaus tipo vulkanas. Pelės tipo vulkanas. Veikiantys ir užgesę ugnikalniai. Vezuvijus. Karštosios versmės. Geizeris. Gyvenimas ugnikalnių papėdėse. Ugnikalnių paplitimas. Europos. Islandijos salos ugnikalniai. Italijos regiono vulkanai. Šiaurės Azija. Fudzijamos ugnikalnis. Kamčiatkos pusiasalio ugnikalniai. Pietų Azijos ugnikalniai. Afrikos ugnikalniai. Šiaurės Amerika. Pietų ir centrinės Amerikos. Antarktida. Australija. Lavos pėdsakai Žemės paviršiuje. Skaityti daugiau
Ugnikalniai (2)Įvadas. Ugnikalnis – kas tai? Ugnikalnių išsiveržimai. Vulkaninės uolienos. Žemės drebėjimai greta mūsų. Požeminių smūgių matavimas. Pražūtingos bangos. Nelaimių prognozavimas. Skaityti daugiau
Ugnikalniai (3)PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kas yra ugnikalnis? Vulkanizmas. Veikiantys ir užgesę ugnikalniai. Strombolio tipai išsiveržimai. Ugnikalnių išsiveržimo tipai. Plinijaus tipo išsiveržimai. Vulkaninės uolienos. Piroklastinių uolienų tipai. Ugnikalnių susidarymas. Ugnikalnių išsiveržimai. Stichinės nelaimės. Kur daugiausia ugnikalnių? Europos ugnikalniai. Etna. Vezuvijus. Ugnikalnis-pavojus ir nauda. Pompėja. Heklos vulkanas. Azijos vulkaninės sritys. Kliučio sopkos vulkanas. Kilimanžaro ugnikalnis. Amerikos vulkanai. Okeanija. Antarktida. Skaityti daugiau
Uolienų amžiaus nustatymasUolienų amžiaus nustatymo metodai. Paleontologinis metodas. Santykinis uolienų amžiaus nustatymas. Absoliutinis uolienų amžiaus nustatymas. Geochronologinė skalė. Uolienų amžiaus nustatymas radiometriniu metodu. Radioaktyvioji anglis. Radioaktyviosios anglies atsiradimas. Radiokarboninis datavimas. Įvadas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Upės ir ežeraiUpės. Požeminiai vandenys. Didžiausios upės. Ežerai. Pelkių ežeras. Seklieji ežerai. Gilieji (giliausi) ežerai. Skaityti daugiau
Upių ir kitų vandens telkinių hidrografijos ir hidrologijos samprataUpių ir vandens kitų vandens telkinių hidrografijos sąvoka. Hidrografinio tinklo sąvoka. Lietuvos upių ir kitų paviršinių vandens telkinių hidrografinio tinklo sandara. Upės ir upių hidrografinis tinklas. Lietuvos upių ir vandens telkinių hidrografinio tinklo sandara. Upių ir vandens telkinių hidrologijos samprata. Upių vagų susidarymas ir morfologija. Vandens srovių cirkuliacija vagose. Lietuvos upių ir kitų paviršinių vandens telkinių hidrografinio tinklo sandara. Upių vagų morfologija. Upių vagos ir jų ilgiai. Vandens srovių cirkuliacija vagose. Skaityti daugiau
Upių vystymasisUpių raidos etapai. Morfologinė jaunystė. Morfologinė branda. Meandros. Upes slėnys. Terasos ir jų tipai. Upių nuosėdų tipai. Deltos ir jų naudingos iškasenos. Estuarinis žiočių tipas. Skaityti daugiau
UraganaiĮvadas. Uraganai. Uraganų susidarymas. Uraganai senovėje. Uraganams ir vėtroms duodami vardai. Oficialus vardų suteikimas. Baisiųjų uraganų vardai. 2005 metų vardai. Lietuvos pajūrį siautę uraganai. Elgesys uragano metu. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis ir lentelėmis. Skaityti daugiau
VandenynaiPasaulinio vandenyno pažinimo istorija. Pasaulinio vandenyno vandens druskingumas, jo pasiskirstymas vandenyno paviršiuje. Baltijos jūra, jos duburio raida, dugno reljefas ir nuosėdos. Okeanografijos mokslo ir jūrinių ūkio šakų raida. Baltijos jūros krantai. Lietuvos pakrantės raida ir krantų tipai. Pasaulinis vandenynas ir jo sudėtinės dalys. Cheminių elementų apytaka vandenyne. Biogeniniai elementai. Deguonis ir gyvybiniai procesai. Skeletus sudarantys elementai. Mikroelementai vandenyje. Baltijos jūros charakteristika. Pasaulinio vandenyno geopolitinė, ekonominė ir rekreacinė reikšmė. Jūrinis ledas. Jo susidarymo sąlygos ir paplitimas. Ledai ir navigacija, gamta, gyvasis pasaulis. Gyventojų pasiskirstymas Baltijos jūros pakrantėse. Miestai - uostai. Gyventojai Lietuvos priekrantėje. Pasaulinis vandenynas ir Lietuva - kaip jūrų valstybė. Pasaulinio vandenyno vandens dinamika ir jos priežastys. Šiuolaikinė gamybos plėtra Pasaulinio vandenyno pakrantėse. Traukos prie jūros gamybinė tendencija ir mokslinis - techninis progresas. Pasaulinio vandenyno vandens kilmė. Bangavimas ir bangų rūšys. Bangų dydis. Okeanosferos vandens sudėtis, jos raida. Srovės ir jų klasifikacija pagal genezę, pastovumą, gylį, judėjimo pobūdį, fizinės - cheminės savybės. Pasaulinis vandenynas - susisiekimo priemonė. Jūrų transportas ir pasaulinė prekyba. Potvyniai - atoslūgiai, jų priežastys, dydžiai, pasireiškimo ypatumai ir praktinė reikšmė. Valstybių poreikiai jūriniams krovinių ir keleivių pervežimams. Šiuolaikinis lygis ir perspektyvos. Žemės plutos raidos hipotezės. Vandenynų pluta. Jūrų sąsiauriai ir kanalai: reikšmė jūriniuose pervežimuose. Svarbiausių iš jų apibūdinimas. Vandenynų raida, vandenynų plutos amžius. Šilumos apytaka grandinėje atmosfera - vandenynas - sausuma - dugnas. Jūrų transporto vystymosi perspektyvos, laivų specializacija. Lietuvos jūrų transportas. Litosferos plokščių teorija. Pasaulinis vandenynas — globalinių procesų reguliatorius (klimatas, šiluma, deguonis – CO2). Jūrų uostai, jų išsidėstymas, specializacija, apimtys. Klaipėdos jūrų uostas. Litosferos plokštės. Jūrinių organizmų formų įvairovė. Jų klasifikacija. Pasaulinio vandenyno vientisumas. Gylių pasiskirstymas. Aukščių ir gylių santykiai sausumoje ir jūroje. Pasaulinio vandenyno vandens fizinių-cheminių savybių įtaka gyvajam pasauliui. Fotosintezė ir trofiniai lygiai. Netradicinis jūrų transportas, jo perspektyvos. Vamzdynų sistemos okeane. Vandenynai, jūros ir kiti Pasaulinio vandenyno elementai, jų išskyrimas ir problemiškumas. Atlanto vandenyno duburio apibūdinimas (dugno reljefas, nuosėdinė danga). Tarptautinis teisinis jūrų akvatorijų režimas. Vidaus ir teritoriniai vandenys, jų nustatymo kriterijai, valstybių sienos jūroje. Vandenynų krantai, jų klasifikacija, klasifikavimo principai. Ramiojo vandenyno duburio apibūdinimas (dugno reljefas, nuosėdinė danga). Tarptautinis teisinis jūrų akvatorijų režimas. Kontinentinis šelfas ir 200 mylių ekonominė zona. "Atviros jūros" režimas. Vandenynų dubens geologinė sąranga. Pagrindiniai dugno reljefo elementai. Arkties vandenyno duburio apibūdinimas (dugno reljefas, nuosėdinė danga). Teisinis salynų, sąsiaurių, kanalų režimas. Teisinis Arkties ir Antarkties režimas. Povandeninis žemyno kraštas. Indijos vandenyno duburio apibūdinimas (dugno reljefas, nuosėdinė danga). Pasaulinis vandenynas: gamtinis lygis ir bendras užterštumo įvertinimas. Geocheminės anomalijos vandenyje ir dugne. Pereinamoji zona. Atlanto vandenyno vandens storymės apibūdinimas (vandens temperatūros, druskingumo vertikalus ir horizontalus pasiskirstymas, hidrodinaminiai procesai). Vandenyno teršalai ir jų patekimo keliai. Atskirų akvatorijų užterštumas (lygis) ir apsauga. Vandenyno guolis. Ramiojo vandenyno vandens storymės apibūdinimas (vandens temperatūros, druskingumo vertikalus ir horizontalus pasiskirstymas, hidrodinaminiai procesai). Baltijos jūros gamtiniai - antropogeniniai komponentai, užterštumas ir apsauga. Lietuvos priekrantės problemos. Vidurokeaniniai kalnagūbriai. Indijos vandenyno vandens storymės apibūdinimas (vandens temperatūros, druskingumo vertikalus ir horizontalus pasiskirstymas, hidrodinaminiai procesai). Tarptautinės - teisinės problemos jūrinės aplinkos apsaugos klausimais. Technikos ir mokslinių tyrimų vaidmuo šių klausimų sprendime. Vandenyno dugno nuosėdų pagrindinės klasifikacijos. Arkties vandenyno vandens storymės apibūdinimas (vandens temperatūros, druskingumo vertikalus ir horizontalus pasiskirstymas, hidrodinaminiai procesai). Istorinė vandenyno tyrimų apžvalga. Technikos progresas vandenyno pažinime. Tyrimų reikšmė ir ateitis. Jūriniai tyrimai Lietuvoje. Svarbiausi vandenyno nuosėdų tipai. Pasaulinio vandenyno resursai. Jų charakteristika ir atsinaujinimas. Nuosėdinės medžiagos akumuliacija Pasauliniame vandenyne, pagrindiniai šaltiniai. Nuosėdas sudarantys organizmai (foraminiferai, kokolitai, radioliarijos, diatomėjos). Dujinis Pasaulinio vandenyno režimas (O2, CO2, NH3, CH4, N, P ir kt.). Vandens -atmosferos sąveika. Terigeninės nuosėdos, jų paplitimas Pasauliniame vandenyne. Koralų paplitimas Pasauliniame vandenyne, jų sukurtos reljefo formos (rifai, atolai). Atmosferos, okeanosferos, litosferos ir žmogaus veiklos sąveika. Gamtiniai ir antropogeniniai aspektai. Biogeninės karbonatinės nuosėdos, jų paplitimas Pasauliniame vandenyne. Fizinė geografinė ir praktinė srovių reikšmė. Planetos šilumos apytaka, vandenynas ir Žemės klimatas. Garavimas ir šilumos pokyčiai įvairiose platumose. Biogeninės silicinės (titnaginės) nuosėdos, jų paplitimas Pasauliniame vandenyne. Pasaulinio vandenyno bioproduktyvumas erdviniai ir giluminiai paplitimo dėsningumai. Sezoninė bioproduktyvumo kaita. Šiltėjimo ir šaltėjimo epochos bei garavimo ir kritulių santykis geologinėje istorijoje. Globalinė vandens apytaka fanerozojuje. Vulkanogeninės nuosėdos, jų paplitimas Pasauliniame vandenyne. Angliarūgštis, deguonis, azotas: vandenyne, ore, žmogaus veikloje. Jų įtaka klimato pokyčiams. Chemogeninės nuosėdos, jų paplitimas Pasauliniame vandenyne. Gamtinės okeanų zonos, jų išskyrimo problema ir charakteristika. Žmogaus ūkinė veikla ir galimi vandenyno pokyčiai. Avarijos ir jų pasekmės. Poligeninės nuosėdos, jų paplitimas Pasauliniame vandenyne. Ozono problema dabar ir praeityje. Karinių kompleksų vaidmuo jo mažėjime. Kosminis spinduliavimas ir gyvybės pokyčiai Sedimentacijos ir akumuliacijos greičiai Pasauliniame vandenyne. Šiuolaikinės Pasaulinio vandenyno problemos, jų tyrimai ir sprendimai. Kompleksinė Atlanto vandenyno charakteristika. Sunkiųjų metalų sąnašynų pasiskirstymo dėsningumai Pasaulinio vandenyno dugne. Vandenyno gyvūnų ir augalijos ištekliai, jų reikšmė, panaudojimas ir atnaujinimas. Kompleksinė Indijos vandenyno charakteristika. Fizinės - cheminės vandenyno vandens savybės. Temperatūrinis, druskingumo ir tankio pasiskirstymas vandens storymėje. Jūrinės žvejybos geografija, šiuolaikinis lygis ir vystymo tendencijos. Žuvies perdirbimo pramonė. Kompleksinė Arkties vandenyno charakteristika. Pasaulinio vandenyno vandens temperatūra, jos pasiskirstymas vandenyno paviršiuje. Kompleksinė Ramiojo vandenyno charakteristika. Vertikalus vandens temperatūros pasiskirstymas vandenyno vandens storymėje. Žvejybos reguliavimas. Jūrinių fermų ir plantacijų kūrimas (akvakultūra, marikultūra). Okeaninio vandens sudėtis ir druskingumas, druskų balansas. Klaipėdos uostas. Jo reikšmė Lietuvai ir vieta kitų Baltijos uostų tarpe. Skaityti daugiau
Vandenynų geografijaVandenynų geografijos mokslo raida, objektas ir tikslai. Kada gautos pirmosios žinios apie jūras ir vandenynus? Pasaulinis vandenynas ir jo dalys. Okeanologija. Vandens apytaka gamtoje. Evapotranspiracija. Terminis rėžimas. Paviršiniai vandenys. Vertikalus temperatūros pasiskirstymas. 3 pasaulinio vandenyno terminės stratifikacijos. Skaityti daugiau
Vandenynų geografija (2)Ledas. Druskingumas. Deguonis. Vandens masės ypatumai. Bendros tendencijos apie vandens masių ypatumus. Paviršinė struktūrinė zona. Tarpinė struktūrinė zona. Giluminės vandens masės zona. Priedugninė struktūrinė zona. Vandens savybių reikšmė gyviesiems organizmams. Vandens dinamika vandenyje. Srovės. Gradientinės vėjo sukeltos potvynių ir atoslūgių srovės. Skaityti daugiau
Vandenynų vidurio kalnagūbriaiPowerPoint pristatymas. Vandenynų vidurio kalnagūbrių žemėlapis. Pagrindiniai kalnagūbriai. Atlanto vandenyno skerspjūvis su vidurio kalnagūbriu. Tektoninių plokščių judėjimas. Plokščių judėjimą įrodo. Uolienų amžiaus palyginimas. Uolienų magnetinės anomalijos. Žemynų dreifas. Plokščių judėjimo greitis. Greitai judančios plokštės. Lėtai judančios plokštės. Skaityti daugiau
Vandenys10 klausimų geografijos testas. Vandenys. Skaityti daugiau
Vandens būklėPowerPoint pristatymas. Gamtinių vandenų charakteristika. Vanduo skirstomas. Pagal kilmę. Pagal priemaišų pobūdį ir kiekį. Pagal naudojimą. Paviršinis vanduo. Požeminis vanduo. Nuotekos. Gruntinis vanduo. Aeracijos zona. Klimato įtaka. Infiltracijos dydis. Tarpsluoksninis vanduo. Gėlo vandens ištekliai. Normatyviniai dokumentai. Skaityti daugiau
Vėjo nustatymas laisvojoje atmosferoje ir virš jūrosJūrinio vėjo stebėjimų reikšmė. Meteorologiniai stebėjimai. Jūrinio vėjo stebėjimų pritaikymas. Jūrinio vėjo nustatymas. Skaterometrai. Sar. Debesų dreifo vėjai. Automatizuotas vėjo nustatymas. Skaityti daugiau
Vokietijos klimatas, klimato juostos, klimato rodikliai, augalai, gyvūnai, gamtinės zonos ir saugomos teritorijosĮvadas. Klimatas. Klimato juostos. Gamtinės zonos. Mišrieji miškai. Plačialapiai miškai. Klimatą lemiantys veiksniai. Saulės radiacija. Atmosferos cirkuliacija. Vandenynai ir kontinentai. Šiltosios ir šaltosios srovės. Klimato rodikliai. Vėjas. Oro masės. Atmosferos frontas. Temperatūra ir krituliai. Vidutinės temperatūros sostinėje, Berlyne. Augalija. Gyvūnai. Vokietijos saugomos teritorijos. Dirvožemis. Išvados. Skaityti daugiau
Žaliasis Žemės potencialasĮvadas. Geografinės (gamtinės) zonos. Geografinės zonos plačiau. Pasaulio žemynų geografinės zonos. Afrikos geografinės zonos. Australijos geografinės zonos. Antarktida. Šiaurės ir Pietų Amerikos geografinės zonos. Azijos geografinės zonos. Europos geografinės zonos. Išvados. Skaityti daugiau
...