Šperos.lt > Geografija > Gamtinė geografija
Gamtinė geografija

(168 darbai)

Australijos ir Okeanijos augalijos ir gyvūnijos įvairovė bei biologiniai ištekliaiĮvadas. Australijos ir Okeanijos geografiniai ypatumai. Australijos ir Okeanijos geografinė padėtis. Australijos ir Okeanijos paviršius. Australijos ir Okeanijos klimato ypatumai. Australijos ir Okeanijos geografinės zonos. Australijos ir Okeanijos dirvožemiai. Australijos ir Okeanijos gyventojai. Australijos ir Okeanijos augalijos įvairovė. Australijos ir Okeanijos gyvūnijos įvairovė. Australijos ir Okeanijos jūriniai gyvūnai. Australijos ir Okeanijos bioišteklių įvairovė. Išvados. Skaityti daugiau
Australijos ir Okeanijos augalijos ir gyvūnijos įvairovė bei biologiniai ištekliai (2)PowerPoint pristatymas. Uždaviniai. Australija ir Okeanija. Australijos ir Okeanijos augalijos įvairovė. Australijos ir Okeanijos gyvūnijos įvairovė. Australijos ir Okeanijos bioišteklių įvairovė. Skaityti daugiau
Baltijos jūraSvarbiausi duomenys apie Baltijos jūrą. Jūros formavimasis. Baltijos jūros įlankos. Tektoninė struktūra, klimatinės sąlygos. Krantų ypatumai. Fauna. Tarša. Skaityti daugiau
Baltijos jūra (2)Bendrai apie Baltijos jūrą. Kai kurie šalutiniai Baltijos jūros cheminiai elementai. Baltijos jūros pakrančių vandenų būklė. Botnijos įlanka. Suomijos įlanka. Rygos įlanka. Rytinė Atviroji Baltijos jūros dalis. Gdansko įlanka, vidurinė Lenkijos pakrantė, Pomeranijos įlanka. Arkonos baseinas. Baltijos jūra, Zundo ir Kategato sąsiauriai. Gyvųjų išteklių būklė Baltijos jūroje. Gamtiniai ištekliai, žuvys ir žvejyba. Ruoniai ir paukščiai. Žuvininkystė. Atviros Baltijos jūros būklė. Druskingumas ir deguonis. Biogeninės medžiagos. Maistmedžiagių patekimas į Baltijos jūrą. Baltijos jūros teršimas maisto medžiagomis per paskutinius dešimtmečius. Metalai ir patvarūs organiniai junginiai. Planktonas ir dugno fauna. Naftos teršalai. Baltijos jūros radioaktyvioji tarša. Eutrofikacija. Eutrofikacija Baltijos jūroje. Skaityti daugiau
Baltijos jūros geologiniai procesaiĮvadas. Baltijos jūros Klaipėdos – Šventosios ruožo dugno nuosėdų granulometrinė sudėtis. Granulometrinės sudėties statistinių rodiklių rezultatai. Granulometrinės sudėties duomenų analizė. Smulkiadispersinė medžiaga Kuršių marių ir Baltijos jūros ties Lietuva dugno nuosėdose. Dugno nuosėdų pasiskirstymas Klaipėdos uosto prieigose. Dugno nuosėdų granulometrinė sudėtis. Skaityti daugiau
Baltijos jūros gintarasKas yra gintaras? Susidarymas. Morfologija. Laiko spąstuose. Spalvos. Juvelyrų rankose. Tikras ar ne? Gintaro imitacijos. Giminaičiai visame pasaulyje. Testai tikram gintarui nustatyti. Skaityti daugiau
Bioprodukcinis ūkisBioprodukcinio ūkio svarba bei struktūra. Žemės ūkis įvairiose klimato juostose. Žemės ūkio ypatumai ir jo reikšmė. Svarbiausios šiltųjų kraštų kultūros. Kava – svarbiausia tonizuojanti kultūra. Kakava – svarbi eksporto prekė. Arbata. Medvilnė. Javų ūkis. Kviečiai. Ryžiai. Kukurūzai. Gyvulininkystė – pieno ir mėsos ūkio pagrindas. Galvijų auginimas – svarbiausia gyvulininkystės šaka. Žvejyba ir akvakultūra. Miškai – pasaulio turtas. Miškai ir jų ištekliai. Miškai pavojuje. Badas – žmonijos problema. Skaityti daugiau
Bioprodukcinis ūkis (2)PowerPoint pristatymas. Bioprodukcinio ūkio svarba bei struktūra. Žemės ūkis įvairiuose klimato juostose. Žemės ūkio ypatumai ir jo reikšmė. Svarbiausios šiltųjų kraštų kultūros. Kava. Kakava. Arbata. Medvilnė. Javų ūkis. Kviečiai. Ryžiai. Kukurūzai. Gyvulininkystė. Galvijų auginimas – svarbiausia gyvulininkystės šaka. Žvejyba ir akvakultūra. Miškai. Skaityti daugiau
Birštono kurortasBirštono kurorto įvertinimas ir tendencijos. Materialinės investicijos. Nedarbo lygis. Apgyvendinimas. Birštono rekreaciniai ištekliai. Aktyvus poilsis. Birštono kurorto SWOT analizė. Birštono kurorto plėtros vizija. Birštono kurorto vystymo uždaviniai ir priemonės. Skaityti daugiau
DebesysĮvadas, darbo eiga, darbo atlikimo etapai, tikslas. Teorinė dalis. Praktinis darbas. Išvados, rekomendacijos. Skaityti daugiau
Defliacijos problema Baltijos jūros regioneProblema. Problemos ištirtumas. Tikslas. Metodika. Uždaviniai. Metodika. Uždavinių literatūra. Duomenų šaltiniai. Tyrimų analitinė dalis ir rezultatai. Ištirtumas pagal tyrimų laikotarpius. Ištirtamas Baltijos jūros regiono valstybėse. Ištirtamas pagal mokslinių darbų autorius. Ištirtamas mokslinėse institucijose. Išvados. Skaityti daugiau
Deimantas ir jo panaudojimasDeimantai, jų istorija, apdirbimas, kur randama deimantų, jų panaudojimas juvelyriniuose papuošaluose. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Didieji pasaulio stebuklaiGamtos stebuklai. Įvadas. Griaučių krantas. Ledo karalystė – Eisriesnwelt. Negyvoji jūra. Gos Blafas. Velnio bokštas. Skaityti daugiau
DykumaPowerPoint pristatymas. Dykumos biomai. Dykumų išsidėstymas. Dykumų augalai. Juka. Kaktusas. Velvičija. Dykumų žinduoliai. Adaksas. Dykumų vėžliai. Ištvermingieji kupranugariai. Katės. Graužikai. Manulas. Dykumų paukščiai. Dykumų vabzdžiai. Ropliai. Juostuotas gekonas ir vaistinis scinkas. Raguotoji barškuolė. Darbas iliustruotas paveikslėliais (14). Skaityti daugiau
Dykuma: kraštovaizdis, paplitimas, kovos būdaiPowerPoint pristatymas. Dykumos. Dykumos būna. Kraštovaizdis. Eoliniai (vėjo sukeliami) procesai. Vandens padariniai dykumų kraštovaizdžiui. Dykumų augalija. Dykumų paplitimas. Skaityti daugiau
Dykumų kraštovaizdžiaiPowerPoint pristatymas. Dykuma. Didžiausios pasaulio dykumos. Kerpės. Alavijas. Smiltpelės. Skaityti daugiau
DirvožemiaiDirvožemio spalva, Dirvožemio struktūra, Karbonatų putojimo pradžios nustatymas, svarba ir reikšmė, tiriant dirvožemius, Poliarinio ir subpoliarinio sričių dirvožemiai, Jauriniai pelkiniai, Augalija, kaip dirvožemį formuojantis faktorius (Lietuvoje), Uolienos, Klimatas, Amžius, Reljefas, Augalija ir gyvūnija, Vietiniai faktoriai, Taigos miškų zonos dirvožemio naudojimas žemės ūkyje, Tundros, Glėjiniai dirvožemiai, A2 horizontas, Velėniniai jaurinai apskritai, oro apykaita. Skaityti daugiau
Dirvožemiai (2)Dirvožemių nomenklatūra. Dirvožemių sistematika ir klasifikavimas. Pagrindiniai dirvožemių geografijos dėsningumai. Įvairių žemynų dirvožemio dangos ypatumai. Dirvožemių bonitavimas ir žemių vertinimas. Racionalus dirvožemio dangos naudojimas. Skaityti daugiau
Dirvožemio geografijaLietuvos dirvožemio dangos ypatumai. Klimatas. Žiemos laikotarpis. Reljefas. Augalijos dangos pokyčiai poledynmetyje ir įtaka dirvožemių dangos formavimuisi. Supratimas apie skirstymą į tipus, potipius, rūšis, atmainas. Lietuvos dirvožemio rajonai. Ankstesnieji dirvožemio dangos rajonavimai (pagal J. Garmų ir J. Vaitiekūną, J. Juodeikį). Dabartinis rajonavimas (2001 metais). Vakarų zona (6 rajonai). Vidurio Lietuvos žemumos zona (5 rajonai). Baltijos aukštumų zona (8 rajonai). Dirvožemių klasifikacijos. Lietuvos dirvožemiai (tipai, potipiai, rūšys ir skirtumai tarp jų). Skaityti daugiau
Dirvožemio tarša ir neigiamos pasekmės gamtinei aplinkaiĮvadas. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio tarša. Dirvožemio užterštumas sunkiaisiais metalais. Išmetamieji teršalai. Sunkiųjų metalų poveikis dirvožemiui. Sunkiųjų metalų poveikis organizmui. Sunkiųjų metalų neutralizacija. Dirvožemio užterštumas pesticidais. Suvartojamų herbicidų kiekis Lietuvoje. Pavojingas pesticidų poveikis. Pesticidų keitimas. Dirvožemio užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis. Dirvožemio užterštumas organinėmis medžiagomis ir patogeniškais mikroorganizmais. Dirvožemio užterštumas atliekomis. Rūgštieji lietūs. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio apsaugos būdai. Veiklos prioritetai mažinant dirvožemio užterštumą. Dirvožemio biota. Tiesioginis dirvožemio sunaikinimas. Išvados. Skaityti daugiau
...