Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika > Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai
Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai

(561 darbai)

Kietojo kūno sukamojo judėjimo tyrimas (4)Darbo užduotis. Patikrinti sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinį dėsnį ir nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Kietojo kūno sukamojo judėjimo tyrimas (5)Darbo tikslas. Nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą ir patikrinti sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinį dėsnį. Teorinė dalis. Įranga ir darbo metodas. Išvados. Kontroliniai klausimai: Nuo ko priklauso besisukančio kūno inertiškumas? Apibūdinti (1) formule aprašytą dėsnį? Kodėl kūnelio kritimo laiką matuojame kelis kartus ir apskaičiuojame aritmetinį vidurkį, o kitus dydžius matuojame vieną kartą? Ką vadiname inercijos momentu? Atsakymai. Skaityti daugiau
Kietojo kūno sukamojo judėjimo tyrimas (6)Darbo tikslas: Nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą ir patikrinti sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinį dėsnį. Teorinė dalis. Įranga ir darbo metodas. Rezultatai: Atsakymai į kontrolinius klausimus. Nuo ko priklauso besisukančio kūno inertiškumas? Apibūdinti (1) formule aprašytą dėsnį? Kodėl kūnelio kritimo laiką matuojame kelis kartus ir apskaičiuojame aritmetinį vidurkį, o kitus dydžius matuojame vieną kartą? Ką vadiname inercijos momentu? Išvados. Skaityti daugiau
Kietojo kūno sukamojo judėjimo tyrimas (7)Darbo tikslas. Patikrinti sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinį dėsnį ir nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Kietojo kūno sukamojo judėjimo tyrimas (8)Darbo tikslas. Nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą ir patikrinti sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinį dėsnį. Teorinė dalis. Kontroliniai klausimai. Sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kietojo kūno sukamojo judėjimo tyrimas (9)Darbo tikslas: Nustatyti kūnų sistemos momentą ir patikrinti sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinį dėsnį. Nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą ir patikrinti sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinį dėsnį. Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinis dėsnis: kai visi kūno taškai juda apskritimais, kurių centrai yra vienoje tiesėje-sukimosi ašyje, o šių apskritimų plokštumos yra lygiagrečios arba sutampa. Kūno inercijos momentas: taškinio elemento masės ir nuotolio iki sukimosi ašies kvadrato sandauga (mr2) vadiname jo inercijos momentu nagrinėjamos sukimosi ašies atžvilgiu. Šteinerio ir Hiheno teorema: J=Jc+md2 ; Jc-pradinis inercijos momentas (mr2); m-kūno masė; d2-atstumas nuo centro iki nagrinėjamo sukimosi taško kvadratu. Naudojamos priemonės. Darbo eiga. Skaityti daugiau
Kietojo kūno tankio nustatymasDarbo užduotis. Išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru, sverti TLS tipo svarstyklėmis, nustatyti tiesioginių bei netiesioginių matavimų paklaidas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Gautų rezultatų lentelė. Išvados. Skaityti daugiau
Kietųjų kūnų tamprumo modulio nustatymasDarbo užduotis. Tempiant plieninę vielą, nustatyti Jungo modulį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Skaityti daugiau
Kokybinė spektrinė analizė (5)Darbo tikslas: Atlikti kokybinę spektrinę analizę monochromatoriumi UM-2. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Skaityti daugiau
Konvekcinių šilumos mainų skaičiavimasDarbas nr. 3/20. Užduotis 3b. Rasti šilumos srautą Q, kurį vertikalus (V) arba horizontalus (H) vamzdis atiduoda fluidui. Vamzdžio išorinis skersmuo d, ilgis L; išorinio paviršiaus temperatūra tw, fluido temperatūra tf. Sprendimas. Atsakymas. Skaityti daugiau
Krijelio inercijos momento matavimas dinaminiu būduDarbo tikslas - susipažinti su pagrindine sukamojo judėjimo dinamikos lygtimi, Heigenso teorema ir eksperimentiškai nustatyti Krijelio inercijos momentą. Teorinė dalis. Darbo metodika. Darbo priemonės. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokleTikslas: išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Matavimo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvada. Skaityti daugiau
Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (2)Tikslas: išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Matavimo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvada. Skaityti daugiau
Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (3)Tikslas: išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (4)Tikslas: išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (5)Tikslas: Išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (6)Darbo tikslas: Išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Paklaidų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (7)Laboratorinis darbas Nr. 12. Tikslas: išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Kulkos greičio nustatymas balistine svyruokleDarbo tikslas: susipažinti su kietojo kūno sukamojo judesio dinamika, Huko dėsniu, taikomu sąsūkos deformacijai ir nustatyti kulkos greitį balistine švytuokle. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Kulkos pradinio greičio nustatymasEksperimento uždavinys: Nustatyti balistinio pistoleto kulkos pradinį greitį. Eksperimento priemonės. Eksperimento teorinis pagrindimas. Darbo eiga. Analizė. Sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
......