Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika > Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai
Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai

(561 darbai)

Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrųDarbo tikslas. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (2)Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės m , išorinio – D ir vidinio – d diametrų. Darbo priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Inercijos momento fizikinė prasmė. Heigenso-Šteinerio teorema. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (3)Darbo tikslas: apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų - išorinio ir vidinio skersmenų bei masės, apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas Stjudento metodu, apskaičiuoti žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (4)Darbo tikslas: apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų - masės m, išorinio diametro D ir vidinio diametro d. Darbe naudojamos priemonės. Eksperimento teorinė dalis. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (5)Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės m , išorinio – D ir vidinio – d diametrų. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas Stjudento metodu. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. Darbo priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Darbo rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (6)Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės, išorinio ir vidinio skersmenų. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas Stjudento metodu, o žiedo masės paklaidą – Gauso metodu. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. Priemonės. Teorinė eksperimento dalis. Inercijos momentas. Heigenso-Šteinerio teorema. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (7)Darbi tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės, išorinio ir vidinio skersmenų. Darbo priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Darbo rezultatai. Žiedo išorinio diametro radimas. Žiedo vidinio diametro matavimas. Randame žiedo masę. Randame žiedo inercijos momentą I01 atžvilgiu jo simetrijos ašies (einančios per žiedo masių centrą). Išvada. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (8)Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės m, išorinio – d ir vidinio – d skersmens. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas stjudento metodu. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento ne tiesioginio matavimo paklaidą. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai ir skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (9)Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės - m, išorinio - D ir vidinio - d skersmenų. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas Stjudento metodu, o žiedo masės paklaidą – Gauso metodu. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. Darbo priemonės. Teorinis eksperimento dalis. Eksperimento formulė. Žiedo (tuščiavidurio ritinio) inercijos momento analitinė išraiška. Darbo rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokleDarbo užduotis. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (2)Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinio pasirengimo klausimai. Kūno inercijos momentas. Heigenso ir Šteinerio teorema. Laisvosios ašys. Pagrindiniai inercijos momentai. Sukamųjų harmoninių svyravimų periodas. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Matavimų ir skaičiavimo rezultatus patogu surašyti lentelėje. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (3)Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle iš ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (4)Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (5)Darbo tikslas: Susipažinti su sudėtingos formos kūno inercijos momento nustatymo metodu ir rasti stačiakampio gretasienio svarbiausius inercijos momentus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (6)Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (7)Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inžinerinė termodinamikaSlėgio matavimas. Adiabatės eksponentės nustatymas. Procesų drėgname ore tyrimas. Vandens garo entalpijos nustatymas. Oro specifinės šilumos nustatymas. Skaityti daugiau
Išcentrinio ventiliatoriaus charakteristikų nustatymasDarbo tikslas: Nustatyti ventiliatoriaus charakteristikas: P= f(VS), N= f(VS) ir = f(VS), esant pastoviam nurodytam sukimosi dažniui; Apskaičiuoti vamzdyno charakteristiką; Surasti ventiliatoriaus darbo tašką. Darbo eiga. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Išorinės trinties tyrimasDarbo tikslas. Išmokti eksperimentiškai nustatyti statinės (rimties) ir dinaminės (slydimo) trinties faktorius ir riedėjimo trinties koeficientą. Darbo užduotis. Eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Išorinės trinties tyrimas (2)Darbo tikslas. Išmokti eksperimentiškai nustatyti statinės (rimties) ir dinaminės (slydimo) trinties faktorius ir riedėjimo koeficientą. Darbo užduotis. Nustatyti statinės trinties faktorių skirtingų medžiagų paviršiams tribometru ir dinamometru. Ištirti kaip priklauso dinaminės trinties faktorius nuo kūno judėjimo greičio. Nustatyti riedėjimo trinties koeficientą skirtingų medžiagų kūnams. Skaityti daugiau
......