Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika > Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai
Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai

(561 darbai)

Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu (8)Darbo tikslas. Išmatuoti kūno (strypo su pasvaru) inercijos momentą. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Rezultatų lentelės. Išvada. Skaityti daugiau
Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu (9)Tikslas: išmatuoti kūno (strypo su pasvaru) inercijos momentą. Priemonės. Formulės. Paklaidų formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvada. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimasTikslas: Ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (10)Tikslas: Ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga ir matavimų duomenys. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (11)Tikslas: Ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymų rezultatai. Kampinis pagreitis. Jėgos momentas. Grafikas. Paklaidos. Išvada. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (12)Tikslas: Ištirti Oberbeko švytuoklės kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (13)Tikslas: ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvada. Kontroliniai klausimai. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (14)Tikslas: ištirti Oberteko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (15)Tikslas: Ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Priemonės. Paklaidų formulės. Išvados. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (16)Sukamojo judėjimo dėsnio tyrimas. Tikslas: ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (17)Tikslas: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (18)Darbo tikslas: Ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvada. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (19)Tikslas: Ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės: Paklaidų formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (2)Tikslas: Ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (20)Tikslas: ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumą. Priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Paklaidų vertinimas. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (23)Darbo tikslas: ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (24)Tikslas: ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo išvados. Kontroliniai klausimai. Sukamojo judėjimo kinematiniai dydžiai: kampinis greitis ir pagreitis, tangentinis ir normalinis pagreičiai. Pagrindinis sukamojo judėjimo dėsnis, jo susiejamų fizikinių dydžių apibrėžimai. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (25)Laboratorinis darbas Nr. 3. Tikslas: ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Darbo eiga. Išvada. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (26)Laboratorinis darbas nr. 3. Tikslas: Ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento bei trinties jėgos momento didumus. Priemonės: Oberbeko švytuoklė, kuri sudaryta iš keturių ritinių, užmautų ant įtvirtintų. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvada. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Skaityti daugiau
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (27)Laboratorinis darbas nr. 2. Darbo tikslas: Ištirti Oberbeko švytuoklės sukimosi kampinio pagreičio priklausomybės nuo jėgos momento pobūdį ir nustatyti švytuoklės inercijos momento, bei trinties jėgos momento didumus. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Rezultatų lentelės. Pakalaidų skaičiavimas. Grafikas. Išvada. Skaityti daugiau
......