Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika > Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai
Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai

(561 darbai)

Skysčio paviršiaus įtempimo koeficiento matavimas (8)Laboratorinis darbas nr. 3. Darbo tikslas: išmokti matuoti skysčio paviršiaus įtempimo koeficientą, panaudojant lašų metodą. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Skysčio paviršiaus įtempimo koeficiento matavimas kapiliaruDarbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo schema. Darbo rezultatai. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Skysčių paviršiaus įtempimo matavimas žiedaisDarbo Užduotys: išmatuoti vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus. Palinginti vandens ir etanolio paviršiaus įtempimo koeficientus su pateiktais literatūroje. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo schema. Eksperimento planas. Matavimo priemonės, prietaisai ir medžiagos. Matavimų rezultatai. Pagrindiniai rezultatai ir jų aptarimas. Skaityti daugiau
Skystų tirpalų paviršiaus įtempimo koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas (2)Darbo užduotis. Ištirti kaip priklauso vandens paviršiaus įtempimo koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos. Teorinio pasirengimo klausimai. Molekulinės jėgos. Molekulės veikimo spindulys. Paviršinė energija. Paviršiaus įtempimo koeficientas. Laplaso formulė. Kapiliariniai reiškiniai. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Išvada. Skaityti daugiau
Skystų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimasDarbo užduotis: Ištirti, kaip priklauso vandens paviršinės įtempties koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos. Skaityti daugiau
Skystų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas (2)Darbo užduotis. Ištirti, kaip priklauso vandens paviršinės įtempties koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Skystų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas (3)Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Rezultatų lentelė. Išvados. Skaityti daugiau
Slydimo trinties koeficiento apskaičiavimasDarbo tikslas: apskaičiuoti medine liniuote slystančio medinio tašelio slydimo trinties koeficientą. Teorinis darbo pagrindimas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Skaityti daugiau
Slydimo trinties koeficiento nustatymasSlydimo trinties koeficiento nustatymas. Darbo tikslas: Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Klausimai. Uždavinys. Sprendimas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai. Skaityti daugiau
Slydimo trinties koeficiento nustatymas (2)Darbo tikslas: Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Klausimai. Uždavinys: Šunų kinkinys tempdamas roges sniegu gali išvystyti didžiausią 0,5 KN jėgą. Kokios masės roges su kroviniu gali patempti tolygiai važiuojantis šunų kinkinys, kai koeficientas = 0,1? Paaiškinimas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Atsakymai. Uždavinys. Sprendimas. Formulės. Skaičiavimai. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Slydimo trinties koeficiento nustatymas (3)Darbo tikslas. Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuot trinties koeficientą. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Sprendimas. Paaiškinimas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Slydimo trinties koeficiento nustatymas (4)Darbo tikslas. Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Darbo priemonės. Darbo eiga. Paklaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Slydimo trinties koeficiento nustatymas (5)Darbo tikslas: Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais. Išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Slydimo trinties koeficiento nustatymas (6)Darbo tikslas: Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Uždavinys. Paaiškinimas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai. Suformuluoti išvadas. Skaityti daugiau
Slopinamųjų ir priverstinių svyravimų tyrimas Polio (Pohl‘s) svyruokleDarbo tikslas: Nustatyti svyravimų periodą ir dažnį ωo, kai nėra slopinimo; nustatyti svyravimų periodą ir jį atitinkantį dažnį esant skirtingoms slopinimo koeficiento δ reikšmėms; Esant skirtingoms slopinimo srovės I reikšmėms, nubrėžti slopinamųjų svyravimų amplitudės priklausomybės nuo laiko grafikus ir apskaičiuoti slopinimo koeficiento δ, relaksacijos laiko τ ir logaritminio slopinimo dekremento λ reikšmes. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Skaičiavimų rezultatai. Darbos išvados. Skaityti daugiau
Slopinamųjų ir priverstinių svyravimų tyrimas Polio (Pohl‘s) svyruokle (2)Darbo tikslas. Nustatyti svyravimų periodą ir dažnį ωo, kai nėra slopinimo. Nustatyti svyravimų periodą ir jį atitinkantį dažnį esant skirtingoms slopinimo koeficiento δ reikšmėms. Esant skirtingoms slopinimo srovės I reikšmėms, nubrėžti slopinamųjų svyravimų amplitudės priklausomybės nuo laiko grafikus ir apskaičiuoti slopinimo koeficiento δ, relaksacijos laiko τ ir logaritminio slopinimo dekremento λ reikšmes. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Slopinamieji svyravimai. Priverstiniai svyravimai. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Slopinamųjų svyravimų tyrimasDarbo tikslas: nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą, apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą ir vandens pasipriešinimo koeficientą r, nubraižyti grafikus xmt = f(t) ir x = f(t). Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Slopinamųjų svyravimų tyrimas pasvirusiąja svyruokleTikslas: išmatuoti slopinamųjų svyravimų logaritminį dekrementą, slopinimo koeficientą savųjų svyravimų periodą T0 , ir svyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. Skaityti daugiau
Slopinamųjų svyravimų tyrimas pasvirusiąja svyruokle (2)Tikslas: išmatuoti slopinamųjų svyravimų logaritminį dekrementą, slopinimo koeficientą savųjų svyravimų periodą T0 , ir svyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. Pagrindinės formulės. Formulės paklaidoms skaičiuoti. Matavimų rezultatai. Paklaidų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Slopinamųjų svyravimų tyrimas pasvirusiąja svyruokle (3)Darbo tikslas: išmatuoti slopinamųjų svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą λ, slopinimo koeficientą β, savųjų svyravimų periodą T0 ir svyruoklės energijos nuostolius po N svyravimų. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų skaičiavimo formulės. Darbo eiga. Slopinamieji svyravimai. Išvados. Skaityti daugiau
......