Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika > Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai
Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai

(561 darbai)

Oro molinių šilumų santykio nustatymasDarbo užduotis. Išmatuoti dujų molinių šilumų santykį Cp/Cv ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Bandymas. Skaityti daugiau
Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimasDarbo tikslas. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (2)Darbo tikslas. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (3)Darbo tikslas: suvokti pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio fizikinę prasmę ir gebėti jį įrodyti. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (4)Darbo tikslas: Suvokti pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio fizikine prasme ir gebėti ji įrodyti. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada. Kontroliniai klausimai. Skaityti daugiau
Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (5)Darbo tikslas: Suvokti pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio fizikinę prasmę ir gebėti jį įrodyti. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (5)Laboratorinis darbas nr. 1. Darbo tikslas: suvokti pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio fizikinę prasmę ir gebėti jį įrodyti. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiuiDarbo tikslai: Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo veikiančio jėgos momento M. Mažiausių kvadratų metodu surasti tiesės parametrus ir nubrėžti jos grafiką. Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo jo inercijos momento I. Nubrėžti grafiką. Skaityti daugiau
Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui (2)Darbo tikslas. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui (3)Darbo tikslas: ištirti besisukančio kūno kampinio pagreičio priklausomybę nuo veikiančio jėgos momento M. mažiausių kvadratų metodu surasti tiesės parametrus ir nubrėžti grafiką. Ištirti besisukančios Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio priklausomybę nuo jo inercijos momento I. Nubrėžti grafiką. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui (4)Darbo tikslas: Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio priklausomybę nuo veikiančios jėgos momento M. Mažiausių kvadratų metodu surasti tiesės = f(M) parametrus ir nubrėžti jos grafiką. Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio priklausomybę nuo jo inercijos momento I. Nubrėžti = f(I) grafiką. Darbo priemonės. Teorija. Jėga ir jėgos momentas. Kūno masė ir inercijos momentas ašies atžvilgiu. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui (5)Darbo tikslas. Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo veikiančio jėgos momento M, mažiausių kvadratų metodu surasti tiesės parametrus, nubraižyti šios priklausomybės grafiką, ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo jo inercijos momento I, nubraižyti priklausomybės grafiką. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinių mechanikos dėsnių tikrinimas Oberbeko įrenginiuDarbo tikslas. Priemonės. Teorija. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Paprastųjų mechanizmų praktinis pritaikymasDarbo tikslai ir uždaviniai: Išspręsti uždavinį ir įrodyti, jog su mažesne jėga galima atsverti didesnę. Skaityti daugiau
Paviršiaus nelygumų matavimas Liniko mikrointerferometruDarbo tikslas: Susipažinti su Liniko mikrointerferometro sandara ir veikimo principu bei įvertinti paviršiaus apdirbimo kokybę. Darbo užduotis. Darbo atlikimo tvarka. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Skaityti daugiau
Pereinamieji procesai asinchroninėje pavaroje (2)Darbo tikslas: susipažinti su srovės ir greičio pereinamaisiais procesais paleidžiant asinchroninį variklį. Užduotis: Gauti statoriaus fazinės srovės pereinamojo proceso kreivę, paleidžiant neapkrautą pavarą. Gauti greičio pereinamojo proceso kreivę, paleidžiant neapkrautą pavarą. Išvados. Skaityti daugiau
Planko konstantos nustatymasDarbo tikslas. Nustatyti absorbcijos ribą kalio bichromato tirpalui ir apskaičiuoti Planko konstantos reikšmę. Prietaisai. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Planko konstantos nustatymas (2)Darbo užduotis: Išmatuoti, apšvietus fotokatodą įvairų bangų ilgių monochromatine šviesa, uždarymo potencialą ir apskaičiuoti Planko konstanta. Darbo atlikimo tvarka. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Skaityti daugiau
Plokščioji bet kaip išdėstytų jėgų sistemaUžduotis: Paveiksle pavaizduotą konstrukciją sudaro du elementai. Jie sujungti šarnyru C. Apskaičiuokite atramų reakcijas RA ir RB. Schema. Duomenys. Sprendimas. Skaityti daugiau
Plokščioji bet kaip išdėstytų jėgų sistema (2)Paveiksluose pavaizduotas konstrukcijas sudaro du elementai. Jie sujungti šarnyru C. Apskaičiuokite atramų reakcijas RA ir RA. Brėžinys Nr. 4. Antrasis elementas. Skaityti daugiau
......