Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika > Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai
Klasikinės mechanikos laboratoriniai darbai

(561 darbai)

Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (6)Tikslas. Priemonės. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Medžiagų gniuždymo bandymasDarbo tikslas. Susipažinti su gniuždomų plastiškų, trapių ir anizotropiškų medžiagų deformavimo procesu, irimo ypatybėmis ir nustatyti jų mechaninių savybių rodiklius. Darbo priemonės. Darbo užduotis. Darbo rezultatai. Pagrindiniai bandinių matavimai. Eksperimentiniai ir skaičiavimo rezultatai. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Metalo šlities modulio nustatymas iš sukamųjų svyravimųDarbo tikslas: 1. Nustatyti tiriamos vielos metalo šlyties modulį. 2. įvertinti eksperimento tikslumą, apskaičiuoti šlyties modulio paklaidą (pasikliautinąjį intervalą). Priemonės. Teorijos darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Netaisyklingos formos kūno skysčio tankio nustatymas hidrostatiniu svėrimo būdu. Archimedo dėsnio taikymasDarbo tikslas. Išmokti tiksliai sverti su laboratorinėmis (analizinėmis) svarstyklėmis. Susipažinti su kieto kūno ir skysčių tankio nustatymu hidrostatinio svėrimo būdu, pritaikius Archimedo dėsnį. Darbo užduotis. Išmatuoti netaisyklingos formos kūno masę ir įvertinti matavimo paklaidas. Nustatyti tiriamojo kūno tankį. Nustatyti duoto tiriamojo skysčio tankį. Skaityti daugiau
Nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficiento apskaičiavimasLaboratorinio darbo atlikimo priemonės. Užduotis. Darbo eiga. Laboratorinio darbo atlikimas. Skaityti daugiau
Nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficiento priklausomybė nuo plokštumos pasvirimo kampoDarbo tikslas: Ištirti nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficiento kitimo dėsningumus priklausomai nuo nuožulniosios plokštumos pasvirimo kampo. Skaityti daugiau
Oro klampos koeficiento matavimas tiriant dujų tekėjimą kapiliaru (2)Darbo užduotis. Susipažinti su dujų tekėjimo vamzdynuose dėsningumais. Išmatuoti oro dinaminės klampos koeficientą. Teorinė dalis. Laminarinį stacionarųjį (nekintantį laike). Aparatūra ir darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Oro klampumo koeficientas ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymasTikslas: oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Oro klampumo koeficiento ir molekulių laisvojo lėkio nustatymasLaboratorinis darbas Nr.18. Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių laisvąjį lėkį. Priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Išvados. Kontroliniai klausimai. Skaityti daugiau
Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (11)Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Paklaidų skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (13)Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės priemonės. Paklaidų skaičiavimo formulės. Bandymo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (14)Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Matavimų rezultatai. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (15)Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados. Kontroliniai klausimai. Apibūdinkite klampos reiškinius skysčiuose ir dujose. Dinaminio klampumo koeficiento ir greičių gradiento apibrėžimai ir fizikinės prasmės. Skysčių ir dujų tekėjimo kapiliarais Puazelio dėsnis. Dujų ir skysčių klampumo koeficiento priklausomybė nuo temperatūros. Skaityti daugiau
Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (16)Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas. Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (17)Laboratorinis darbas Nr. 18. Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Darbo eiga. Išvada. Skaityti daugiau
Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (7)Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės priemonės. Bandymo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (8)Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės priemonės. Bandymo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (9)Darbo tikslas: Išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Išvada. Skaityti daugiau
Oro molinių šilumų santykio cp/cv nustatymas (3)Darbo užduotis. Klemano ir Dezormo būdu nustatyti oro molinių šilumų Cp santykį su CV ir apskaičiuoti jo molekulės laisvės laipsnių skaičių. Teorinė dalis. Darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Oro molinių šilumų santykio cp/cv nustatymas (5)Darbo užduotis. Klemano ir Dezormo būdu nustatyti oro molinių šilumų CP santykį su CV ir apskaičiuoti jo molekulės laisvės laipsnių skaičių. Teorinė dali. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
......