Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika
Klasikinė mechanika

(624 darbai)

Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (6)Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (7)Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
InfragarsasPowerPoint pristatymas. Infragarsas. Infragarso poveikis žmogui. Infragarso savybės. Apsauga nuo infragarso. Kuo naudingas infragarsas. Audros nuojauta. Bermudų trikampis. Skaityti daugiau
Inžinerinė termodinamikaSlėgio matavimas. Adiabatės eksponentės nustatymas. Procesų drėgname ore tyrimas. Vandens garo entalpijos nustatymas. Oro specifinės šilumos nustatymas. Skaityti daugiau
Išcentrinio ventiliatoriaus charakteristikų nustatymasDarbo tikslas: Nustatyti ventiliatoriaus charakteristikas: P= f(VS), N= f(VS) ir = f(VS), esant pastoviam nurodytam sukimosi dažniui; Apskaičiuoti vamzdyno charakteristiką; Surasti ventiliatoriaus darbo tašką. Darbo eiga. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Išorinės trinties tyrimasDarbo tikslas. Išmokti eksperimentiškai nustatyti statinės (rimties) ir dinaminės (slydimo) trinties faktorius ir riedėjimo trinties koeficientą. Darbo užduotis. Eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Išorinės trinties tyrimas (2)Darbo tikslas. Išmokti eksperimentiškai nustatyti statinės (rimties) ir dinaminės (slydimo) trinties faktorius ir riedėjimo koeficientą. Darbo užduotis. Nustatyti statinės trinties faktorių skirtingų medžiagų paviršiams tribometru ir dinamometru. Ištirti kaip priklauso dinaminės trinties faktorius nuo kūno judėjimo greičio. Nustatyti riedėjimo trinties koeficientą skirtingų medžiagų kūnams. Skaityti daugiau
Jonizuojančios spinduliuotėsPowerPoint pristatymas. Spinduliuočių rūšys. Alfa spinduliuotė. Beta spinduliuotė. Gama spinduliuotė. Rentgeno spinduliuotė. Elektromagnetinių bangų skalė. Spinduliuočių skvarbumas. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Jonizuojančios spinduliuotės panaudojimas. Jonizacija vykstanti veikiant radioaktyviajai spinduliuotei. Uranas. Urano kasimas. Urano perdirbimas. Kuro gamyba. Branduolinis reaktorius. Panaudotas kuras. Panaudotų kuro atliekų perdirbimas. Atliekų saugojimas. Atliekų išmetimas į gamtą. Skaityti daugiau
JudėjimasĮvadas. Judėjimas. Mechaninis judėjimas. Slenkamasis judėjimas. Greitis ir pagreitis. Kreivaeigis judėjimas. Judėjimas apskritimu. Laisvasis kūnų kritimas. Vertikaliai aukštyn mesto kūno judėjimas. Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Judesio kiekio tvermės dėsnisDarbo tikslas: patikrinti judesio kiekio tvermės dėsnį ir nustatyti energijos atsistatymo koeficientą. Prietaisai ir priemonės. Tikslas. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Judesio kiekio tvermės dėsnis (2)Darbo priemonės. Tikslas: patikrinti judesio kiekio tvermės dėsnį ir nustatyti energijos atsistatymo koeficientą. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Judesių sinchroninė transformacijaAnotacija. Raktiniai žodžiai. Įvadas. Sistemos modelis. Nustatomos sistemos dinaminės charakteristikos. Analitinis tyrimas. Skaityti daugiau
Jungo modulio matavimas tempiant vieląDarbo užduotis: Išskaičiuoti, esant skirtingiems apkrovimams, tiriamos vielos pailgėjimus. Tempiant atitinkamiems svarsčiams, pagal formulę SI vienetų sistemoje išskaičiuoti Jungo modulį E1, E2, E3. Išskaičiuoti Jungo modulio aritmetinį vidurkį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Kalk geležį kol karšta. Kietųjų kūnų deformacijosPowerPoint pristatymas. Deformacija. Huko dėsnis ir absoliutinė deformacija. Santykinės deformacijos sąvoka. Deformacijos rūšys. Mechaninės kietųjų kūnų savybės. Skaityti daugiau
Kieto kūno homogeniškumo tyrimasDarbo tikslas: Nustatyti ritinio formos kūno tankį, ir iš gautų rezultatų padaryti išvadas apie jo homogeniškumą. Matavimo prietaisai. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Kieto kūno sukamojo judėjimo tyrimasDarbo užduotis. Patikrinti sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinį dėsnį ir nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Principinė schema. Išvados. Skaityti daugiau
Kietojo kūno deformacijaDarbo tikslas – susipažinti su kietųjų kūnų deformacija, dėl jos atsirandančiomis jėgomis, taip pat su Huko dėsnio taikymu. Atlikti homogenines vielos tempimą, naudojant skirtingas apkrovas bei nustatyti vielos pailgėjimus. Apskaičiuoti Jungo modulio vidutinę reikšmę. Teorinė dalis. Jungo modulio matavimas tempiant. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Kietojo kūno greitėjančio judėjimo tyrimasUžduotys: Nustatyti horizontalia plokštuma greitėjančiai judančio kūno, greičio ir kelio priklausomybę nuo laiko. Nustatyti pagreičio priklausomybę nuo kūną veikiančios jėgos. Kietojo kūno greitėjančio judėjimo tyrimas. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo schemos. Eksperimento planas. Matavimo priemonės, prietaisai ir medžiagos. Matavimų rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Kietojo kūno sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinio dėsnio tikrinimasDarbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Kietojo kūno sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinio dėsnio tikrinimas (2)Darbo tikslas. Nustatyti kampinio pagreičio priklausomybę nuo kūną veikiančios jėgos momento. Darbo metodika. Darbo rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
......