Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika
Klasikinė mechanika

(624 darbai)

Inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu (2)Darbo tikslas – susipažinti su pagrindine sukamojo judėjimo dinamikos lygtimi, Heigenso teorema, bei eksperimentiškai nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą. Darbo metodika. Darbo priemonės. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Skaityti daugiau
Inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu (3)Darbo tikslas – susipažinti su pagrindine sukamojo judėjimo dinamikos lygtimi, Heigenso teorema ir eksperimentiškai nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą. Teorinė dalis. Darbo metodika. Darbo priemonės. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Skaityti daugiau
Inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu (4)Darbo užduotis: susipažinti su sukamųjų svyravimų dėsniais ir ištirti jų savuosius bei slopinamuosius svyravimus, išmatuoti inercijos momentą. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymai iš kūno parametrųDarbo tikslai: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš kūno parametrų: masės, išorinio ir vidinio skersmenų, Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas Stjudento metodu bei žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymai iš kūno parametrų (2)Darbo tikslai: 1. Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš kūno parametrų: masės, išorinio ir vidinio skersmenų; 2. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas Stjudento metodu bei žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. 3. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento ašies, einančios per žiedo masės centrą statmenai jo plokštumai, atžvilgiu reikšmę su paklaida. Priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas bifiliariąja svyruokleDarbo užduotys: Nustatyti bifiliariosios svyruoklės dviejų ritinių inercijos momentą. Patikrinti Hiuigenso ir Šteinerio teoremą. Teorinės temos. Teorinė dalis. Darbo priemonės ir prietaisai. Darbo eiga. Darbo duomenys. Matavimų ir skaičiavimų duomenys. Rezultatai, jų aptarimas ir išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrųDarbo tikslas. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (2)Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės m , išorinio – D ir vidinio – d diametrų. Darbo priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Inercijos momento fizikinė prasmė. Heigenso-Šteinerio teorema. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (3)Darbo tikslas: apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų - išorinio ir vidinio skersmenų bei masės, apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas Stjudento metodu, apskaičiuoti žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (4)Darbo tikslas: apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų - masės m, išorinio diametro D ir vidinio diametro d. Darbe naudojamos priemonės. Eksperimento teorinė dalis. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (5)Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės m , išorinio – D ir vidinio – d diametrų. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas Stjudento metodu. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. Darbo priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Darbo rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (6)Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės, išorinio ir vidinio skersmenų. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas Stjudento metodu, o žiedo masės paklaidą – Gauso metodu. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. Priemonės. Teorinė eksperimento dalis. Inercijos momentas. Heigenso-Šteinerio teorema. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (7)Darbi tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės, išorinio ir vidinio skersmenų. Darbo priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Darbo rezultatai. Žiedo išorinio diametro radimas. Žiedo vidinio diametro matavimas. Randame žiedo masę. Randame žiedo inercijos momentą I01 atžvilgiu jo simetrijos ašies (einančios per žiedo masių centrą). Išvada. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (8)Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės m, išorinio – d ir vidinio – d skersmens. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas stjudento metodu. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento ne tiesioginio matavimo paklaidą. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai ir skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų (9)Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės - m, išorinio - D ir vidinio - d skersmenų. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas Stjudento metodu, o žiedo masės paklaidą – Gauso metodu. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. Darbo priemonės. Teorinis eksperimento dalis. Eksperimento formulė. Žiedo (tuščiavidurio ritinio) inercijos momento analitinė išraiška. Darbo rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokleDarbo užduotis. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (2)Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinio pasirengimo klausimai. Kūno inercijos momentas. Heigenso ir Šteinerio teorema. Laisvosios ašys. Pagrindiniai inercijos momentai. Sukamųjų harmoninių svyravimų periodas. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Matavimų ir skaičiavimo rezultatus patogu surašyti lentelėje. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (3)Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle iš ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (4)Darbo užduotis. Sukamąja svyruokle ištirti stačiakampio gretasienio kūno pagrindinius inercijos momentus. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle (5)Darbo tikslas: Susipažinti su sudėtingos formos kūno inercijos momento nustatymo metodu ir rasti stačiakampio gretasienio svarbiausius inercijos momentus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Skaityti daugiau
......