Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika
Klasikinė mechanika

(624 darbai)

Garso greičio ore nustatymas stovinčių bangų metoduDarbo tikslas: Nustatyti garso greitį ore stovinčių bangų metodu. Teorinės temos. Teorinė dalis. Darbo priemonės ir prietaisai. Darbo eiga. Darbo duomenys. Matavimų ir skaičiavimų duomenys. Rezultatai, jų aptarimas ir išvados. Skaityti daugiau
Garso greičio strypuose matavimas (2)Darbo užduotis. Išmatuoti metalų strypais sklindančio garso greitį ir apskaičiuoti tirtų metalų Jungo modulius. Naudojantis gautaisiais rezultatais užpildyti lentelę. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Garso greičio strypuose matavimas (3)Darbo užduotis: Išmatuoti metalų strypais sklindančio garso greitį ir apskaičiuoti tirtų metalų Jungo modulius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Garso greičio strypuose matavimas (4)Darbo užduotis: Išmatuoti metalų strypais sklindančio garso greitį ir apskaičiuoti tirtų metalų Jungo modulius. Teorinio pasirengimo klausimai. Vienamatės bangos lygtis. Stovinčiųjų bangų susidarymas ribotų matmenų kūne. Išilginių bangų sklidimo greitis kietajame kūne. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Naudojamas duomenų apdorojimo blokas CASSY Lab. Išvados. Skaityti daugiau
Garso greičio strypuose matavimas (6)Darbo užduotis. Išmatuoti metalų strypais sklindančio garso greitį ir apskaičiuoti tirtų metalų Jungo modulius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga ir rezultatai. Jungo modulis. Skaičiavimų duomenis surašome į lentelę. Išvados. Skaityti daugiau
Garso greičio strypuose matavimas (7)Darbo užduotis: Išmatuoti metalų strypais sklindančio garso greitį ir apskaičiuoti tirtų metalų Jungo modulius. Teorija. Darbo aparatūra ir metodai. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Garso greičio strypuose matavimas (8)Darbo užduotis. Išmatuoti metalų strypais sklindančio garso greitį ir apskaičiuoti tirtų metalų. Jungo modulius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Garų savybėsPowerPoint pristatymas. Sotieji garai ir jų savybės. Oro drėgmė. Prietaisai oro drėgmei matuoti. Testas. Skaityti daugiau
Giroskopo precesijos tyrimas (7)Darbo tikslas: išmatuoti giroskopo precesijos kampinį greitį, nustatyti jo priklausomybę nuo išorinės jėgos momento didumo ir apskaičiuoti giroskopo inercijos momentą. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Harmoniniai svyravimaiDarbo užduotis. Nustatyti keturių svyravimų sistemų eksperimentinius ir teorinius tamprumo koeficientus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Harmoniniai svyravimai (2)Darbo užduotis. Nustatyti keturių svyravimo sistemų eksperimentinius ir teorinius tamprumo koeficientus. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Harmoniniai svyravimai (3)Darbo tikslas. Nustatyti keturių svyravimo sistemų eksperimentinius ir teorinius tamprumo koeficientus. Teorinio pasirengimo klausimai. Metodika. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Huko dėsnisDarbo užduotis. Remiantis Huko dėsniu nustatyti tamprumo koeficientus bei ištirti guminės juostelės tamprumo savybes. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Huko dėsnis (2)Darbo užduotis. Remiantis Huko dėsniu nustatyti spyruoklių tamprumo koeficientus bei ištirti guminės juostelės tamprumo savybes. Teorinė dalis. Huko dėsnis. Tamprumo jėga. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Huko dėsnis (3)Laboratorinis darbas 2. Darbo užduotis: Remiantis Huko dėsniu nustatyti spyruoklių tamprumo koeficientus bei ištirti guminės juostelės tamprumo savybes. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Idealių dujų molinių šilumų santykio CP/CV nustatymasDarbo tikslas: Nustatyti oro molinių šilumų santykį CP/CV ir palyginti su teorine verte. Teorinė eksperimento dalis. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Idealiųjų dujų kilomolinių šilumų santykio nustatymasDarbo tikslas: Nustatyti oro kilomolinių šilumų santykį. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Idealiųjų dujų šiluminio santykio nustatymasDarbo tikslas: Nustatyti oro molinių šilumų santykį ir laisvės laipsnių skaičių oro molekulėse. Teorijos darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento matavimas dinaminiu būduDarbo tikslas. Teorinė dalis. Formulės. Brėžinys. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metoduDarbo tikslas. Teorinė dalis. Darbo priemonės. Formulės. Brėžinys. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
......