Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika
Klasikinė mechanika

(624 darbai)

Dujinio fotoelemento tyrimasFotoelektrinis efektas. Šio darbo tikslas yra ištirti fotosrovės priklausomybę nuo įtampos ir nuo apšvietimo. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvada. Skaityti daugiau
Dujų dėsniaiPowerPoint pristatymas. Makroskopiniai dujų parametrai. Boilio ir Marioto dėsnis. Gei - Liusako dėsnis. Šarlio dėsnis. Termodinaminė temperatūros skalė. Naujos dujų dėsnių formulės. Klapeirono lygtis. Dujų temperatūros ryšys su molekulių kinetine energija. Dujinis termometras. Skaityti daugiau
Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas (7)Tikslas: išmatuoti dujų molinių šilumų santykį Cp/Cv ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvada. Skaityti daugiau
Elastingumo modulisDarbo užduotis: išmokti išmatuoti strypo tamprumo modulį E. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Elastingumo modulis (2)Darbo užduotis. Išmatuoti strypo tamprumo modulį E. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Lentelės. Skaityti daugiau
Elektronų judėjimo magnetrone tyrimas (2)Darbo tikslas: krūvininkų judėjimo tarpusavyje statmenuose elektriniame ir magnetiniame laukuose tyrimas ir elektrono specifinio krūvio nustatymas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Energijos tvermės ir virsmų dėsnio tikrinimasDarbo tikslas. Eksperimento Teorinis pagrindas. Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Energijos tvermės ir virsmų dėsnis. Eksperimento formulės. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Energijos tvermės ir virsmų dėsnio tikrinimas (2)Darbo tikslas: patikrinti energijos tvermės ir virsmų dėsnį, apskaičiuojant energijos balansą Oberbeko įrenginiui. Darbo priemonės. Eksperimento teorinis pagrindas. Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Darbo rezultatai. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Energijos tvermės ir virsmų dėsnio tikrinimas (4)Darbo tikslas: Patikrinti energijos tvermės ir virsmų dėsnį, apskaičiuojant energijos balansą Oberbeko įrenginiui. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Energijos tvermės virsmų dėsnio tikrinimasDarbo tikslas: Patikrinti energijos tvermės ir virsmų dėsnį, apskaičiuojant energijos balansą Oberbeko įrenginiui. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Entropijos pokyčio nustatymas kaitinant ir išlydant kristalinį kūną (2)Darbo užduotis. Nubrėžti metalo temperatūros priklausomybės nuo šildymo laiko grafiką, nustatyti lydymosi temperatūrą ir apskaičiuoti atitinkamus entropijos pokyčius. Teorinio pasirengimo klausimai. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Išvada. Skaityti daugiau
Feromagnetiko histerezės kilpos tyrimas (2)Darbo tikslas: gauti oscilografo ekrane toroido formos feromagnetiko histerezės kilpą ir apskaičiuoti permagnetėjimo nuostolius. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo rezultatai. Duoti dydžiai. Darbo rezultatai. Tyrimo stendas (jo schema). Išvados. Skaityti daugiau
Fizikinės svyruoklės svyravimų tyrimasDarbo tikslas. Darbo metodika. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Fizinės svyruoklės svyravimų tyrimasDarbo užduotis: Susipažinti su fizinės ir matematinės svyruoklės svyravimo dėsningumais ir nustatyti kūnų laisvojo kritimo pagreitį. Skaityti daugiau
Fizinės svyruoklės svyravimų tyrimas (2)Darbo užduotis. Susipažinti su fizinės ir matematinės svyruoklės svyravimo dėsningumais ir nustatyti kūnų laisvojo kritimo pagreitį. Teorinio pasirengimo klausimai. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Fizinės svyruoklės svyravimų tyrimas (3)Darbo užduotis: susipažinti su fizinės svyruoklės svyravimo dėsniais ir ištirti jos savuosius bei slopinamuosius svyravimus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodika. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Fizinės svyruoklės svyravimų tyrimas (4)Darbo tikslas – susipažinti su fizinės svyruoklės svyravimo dėsniais ir ištirti jos savuosius bei slopinamuosius svyravimus. Teorinė dalis. Ką vadiname fizine svyruokle? Nuo ko priklauso fizinės svyruoklės savųjų svyravimų periodas? Paaiškinkite fizinės svyruoklės slopinamųjų svyravimų diferencialinę lygtį ir jos sprendinį Kaip kinta slopinamųjų svyravimų amplitudė? Ką vadiname slopinimo dekrementu? Paaiškinkite logaritminio slopinimo dekremento fizikinę prasmę. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Garso bangų mūšaDarbo užduotis. Stebėti ir ištirti dviejų vienos krypties artimų dažnių harmoninių svyravimų sudėtį. Išmatuoti mūšos dažnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Garso greičio matavimas interferenciniu metoduTikslas: Stovinčiosios bangos metodu išmatuoti garso bangos greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir nustatyti oro molekulių laisvės laipsnių skaičių. Skaityti daugiau
Garso greičio matavimas interferenciniu metodu (12)Laboratorinis darbas NR. 14. Tikslas: Stovinčiosios bangos metodu išmatuoti garso bangos greitį ore, apskaičiuoti oro molinių šilumų santykį ir nustatyti oro molekulių laisvės laipsnių skaičių. Priemonės. Bandymo eiga. Formulės. Sprendimas. Paklaidų skaičiavimas. Darbo išvados. Skaityti daugiau
...