Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika
Klasikinė mechanika

(624 darbai)

Planko konstantos nustatymas (2)Darbo užduotis: Išmatuoti, apšvietus fotokatodą įvairų bangų ilgių monochromatine šviesa, uždarymo potencialą ir apskaičiuoti Planko konstanta. Darbo atlikimo tvarka. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Skaityti daugiau
Plokščioji bet kaip išdėstytų jėgų sistemaUžduotis: Paveiksle pavaizduotą konstrukciją sudaro du elementai. Jie sujungti šarnyru C. Apskaičiuokite atramų reakcijas RA ir RB. Schema. Duomenys. Sprendimas. Skaityti daugiau
Plokščioji bet kaip išdėstytų jėgų sistema (2)Paveiksluose pavaizduotas konstrukcijas sudaro du elementai. Jie sujungti šarnyru C. Apskaičiuokite atramų reakcijas RA ir RA. Brėžinys Nr. 4. Antrasis elementas. Skaityti daugiau
Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas (2)Darbo tikslas: Eksperimentiškai ištirti poliarizacijos plokštumos sukimo kampo priklausomybę, nuo optiškai aktyvaus tirpalo koncentracijos. 2. Nustatyti: a) žinomos koncentracijos tirpalo specifinį sukimą; b) nežinomo tirpalo koncentraciją. Teorinė dalis. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Priverstinių svyravimų amplitudėsPriverstinių svyravimų amplitudės priklausomybė nuo priverčiamosios jėgos dažnio, svyruoklės savųjų svyravimų dažnis, priverstinių svyravimų rezonansinis dažnis ir slopinimo koeficientas. Skaityti daugiau
Priverstinių svyravimų tyrimasTikslas: išmatuoti priverstinių svyravimų amplitudės priklausomybę nuo priverčiamosios jėgos dažnio, nustatyti svyruoklės savųjų svyravimų dažnį, priverstinių svyravimų rezonansinį dažnį ir apskaičiuoti slopinimo koeficientą. Skaityti daugiau
Priverstinių svyravimų tyrimas (2)Tikslas: išmatuoti priverstinių svyravimų amplitudės priklausomybę nuo priverčiamosios jėgos dažnio, nustatyti svyruoklės savųjų svyravimų dažnį, priverstinių svyravimų rezonansinį dažnį ir apskaičiuoti slopinimo koeficientą. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Priverstinių svyravimų tyrimas (3)Laboratorinio darbo tikslas. Darbo priemonės. Matavimo įrenginys. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga ir rezultatai. Skaityti daugiau
Priverstinių svyravimų tyrimas (4)Darbo užduotis. Keičiant priverstinės jėgos dažnį, ištirti sukamosios svyruoklės svyravimo amplitudę, nubrėžti rezonansinę kreivę ir nustatyti dažnį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Grafikai ir lentelės. Skaityti daugiau
Priverstinių svyravimų tyrimas (5)Darbo tikslas: Keičiant priverstinės jėgos dažnį, ištirti sukamosios svyruoklės svyravimo amplitudę, nubrėžti rezonansinę kreivę ir nustatyti dažnį. Teorinė dalis. Darbo metodas ir prietaisai. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Priverstinių svyravimų tyrimas (6)Darbo tikslas: išmatuoti priverstinių svyravimų amplitudės priklausomybę nuo priverčiamosios jėgos dažnio, nustatyti svyruoklės savųjų svyravimų dažnį, priverstinių svyravimų rezonansinį dažnį ir apskaičiuoti slopinimo koeficientą. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Rezultatų lentelės. Paklaidų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Priverstinių svyravimų tyrimas (7)Darbo tikslas: išmatuoti priverstinių svyravimų amplitudės priklausomybę nuo priverčiamosios jėgos dažnio, nustatyti svyruoklės savųjų svyravimų dažnį, priverstinių svyravimų rezonansinį dažnį ir apskaičiuoti slopinimo koeficientą. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Rezultatų lentelės. Paklaidų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Priverstinių svyravimų tyrimas (8)Tikslas: išmatuoti priverstinių svyravimų amplitudės priklausomybę nuo priverčiamosios jėgos dažnio, nustatyti svyruoklės savųjų svyravimų dažnį, priverstinių svyravimų rezonansinį dažnį ir apskaičiuoti slopinimo koeficientą. Priemonės. Pagrindinės formulės. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimasTikslas. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga ir rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
RadioaktyvumasPowerPoint pristatymas. Radioaktyvumas. Radioaktyvumas ir atomo sandara. Radioaktyvumas ir branduolių virsmai. Spindulių stebėjimo prietaisai. Radioaktyvumo poveikis gyvajam organizme. Alfa spindulių poveikis. Beta spindulių poveikis. Gama spindulių poveikis. Skaityti daugiau
Radioaktyvumas (2)Radioaktyvumas. Pagrindinės radioaktyvaus spinduliavimo rūšys. Radioaktyvumo poveikis gyvajam organizmui. Radiacinė sauga: senos ir naujos problemos. Marija Kiuri (Marie Curie). Skaityti daugiau
Radioaktyvumas (4)PowerPoint pristatymas. Kas yra radioaktyvumas? Spinduliuotės α, β ir gama. Alfa spindulių poveikis. Beta spindulių poveikis. Gama spindulių poveikis. Tai įdomu. Skaityti daugiau
Rato inercijos momento nustatymasDarbo tikslas: Susipažinti su sukamojo judėjimo dėsniais ir nustatyti rato inercijos momentą svyravimų ir sukimo metodais. Skaityti daugiau
Rato inercijos momento nustatymas (2)Teorinė dalis. Darbo užduotis. Nustatymas svyravimo metodu. Nustatymas sukimo metodu. Išvada. Skaityti daugiau
Rato inercijos momento nustatymas (3)Darbo užduotis. Nustatyti rato inercijos momentą sukimosi ir svyravimo metodais. Darbo atlikimo užduotis. Rato inercijos momento nustatymas sukimo būdu. Darbo atlikimo užduotis. Išvada. Skaityti daugiau
......