Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika
Klasikinė mechanika

(624 darbai)

Oro molinių šilumų santykio nustatymasDarbo užduotis. Išmatuoti dujų molinių šilumų santykį Cp/Cv ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Bandymas. Skaityti daugiau
Pagreitis. Niutono dėsniaiGreitis. Pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Normalinis pagreitis. Kreivumo spindulys. Pilnutinis pagreitis. Niutono dėsniai. Inercinės atskaitos sistemos. Mechaninis darbas. Energijos sąvoka. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Masių centras ir jo judėjimo dėsnis. Vidinės ir išorinės jėgos. Kieto kūno slenkamasis judėjimas. Centrinių jėgų laukas. Lauko stiprumas. Potencialinės jėgos. Smūgis. Energijos tvermės ir virsmų dėsnis. Sukamasis judėjimas. Kinetinė energija. Potencinė energija. Kampinis pagreitis. Kampinis greitis. Kintamos jėgos darbas. Judesio kiekis. Jėgos momentas. Linijinio greičio ryšys su kampiniu greičiu. Inercijos momentas. Heigenso ir Šteinerio teorema. Judesio kiekio momentas. Skaityti daugiau
Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimasDarbo tikslas. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (2)Darbo tikslas. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (3)Darbo tikslas: suvokti pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio fizikinę prasmę ir gebėti jį įrodyti. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (4)Darbo tikslas: Suvokti pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio fizikine prasme ir gebėti ji įrodyti. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada. Kontroliniai klausimai. Skaityti daugiau
Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (5)Darbo tikslas: Suvokti pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio fizikinę prasmę ir gebėti jį įrodyti. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (5)Laboratorinis darbas nr. 1. Darbo tikslas: suvokti pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio fizikinę prasmę ir gebėti jį įrodyti. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiuiDarbo tikslai: Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo veikiančio jėgos momento M. Mažiausių kvadratų metodu surasti tiesės parametrus ir nubrėžti jos grafiką. Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo jo inercijos momento I. Nubrėžti grafiką. Skaityti daugiau
Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui (2)Darbo tikslas. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui (3)Darbo tikslas: ištirti besisukančio kūno kampinio pagreičio priklausomybę nuo veikiančio jėgos momento M. mažiausių kvadratų metodu surasti tiesės parametrus ir nubrėžti grafiką. Ištirti besisukančios Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio priklausomybę nuo jo inercijos momento I. Nubrėžti grafiką. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui (4)Darbo tikslas: Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio priklausomybę nuo veikiančios jėgos momento M. Mažiausių kvadratų metodu surasti tiesės = f(M) parametrus ir nubrėžti jos grafiką. Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio priklausomybę nuo jo inercijos momento I. Nubrėžti = f(I) grafiką. Darbo priemonės. Teorija. Jėga ir jėgos momentas. Kūno masė ir inercijos momentas ašies atžvilgiu. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui (5)Darbo tikslas. Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo veikiančio jėgos momento M, mažiausių kvadratų metodu surasti tiesės parametrus, nubraižyti šios priklausomybės grafiką, ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo jo inercijos momento I, nubraižyti priklausomybės grafiką. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinių mechanikos dėsnių tikrinimas Oberbeko įrenginiuDarbo tikslas. Priemonės. Teorija. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Paprastieji mechanizmai (2)PowerPoint pristatymas. Paprastieji mechanizmai. Svertas. Sverto pusiausvyros taisyklė. Sverto panaudojimo pavyzdys. Skridiniai. Nekilnojamasis skridinys. Kilnojamasis skridinys. Nuožulnioji plokštuma. Auksinė mechanikos taisyklė. Naudingumo koeficientas. Skaityti daugiau
Paprastieji mechanizmai (3)PowerPoint pristatymas. Paprastųjų mechanizmų istorija. Svertas. Sverto taikymas. Pavyzdžiai. Kilnojamasis ir nekilnojamasis skridiniai. Skrysčiai. Nuožulnioji plokštuma. Sraigtai. Naudingumo koeficientas. Tai įdomu. Skaityti daugiau
Paprastųjų mechanizmų praktinis pritaikymasDarbo tikslai ir uždaviniai: Išspręsti uždavinį ir įrodyti, jog su mažesne jėga galima atsverti didesnę. Skaityti daugiau
Paviršiaus nelygumų matavimas Liniko mikrointerferometruDarbo tikslas: Susipažinti su Liniko mikrointerferometro sandara ir veikimo principu bei įvertinti paviršiaus apdirbimo kokybę. Darbo užduotis. Darbo atlikimo tvarka. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Skaityti daugiau
Pereinamieji procesai asinchroninėje pavaroje (2)Darbo tikslas: susipažinti su srovės ir greičio pereinamaisiais procesais paleidžiant asinchroninį variklį. Užduotis: Gauti statoriaus fazinės srovės pereinamojo proceso kreivę, paleidžiant neapkrautą pavarą. Gauti greičio pereinamojo proceso kreivę, paleidžiant neapkrautą pavarą. Išvados. Skaityti daugiau
Planko konstantos nustatymasDarbo tikslas. Nustatyti absorbcijos ribą kalio bichromato tirpalui ir apskaičiuoti Planko konstantos reikšmę. Prietaisai. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
......