Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika
Klasikinė mechanika

(624 darbai)

Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (24)Tikslas: Nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Pagrindinės darbo formulės. Stačiakampis gretasienis. Bandymo eiga. Bandymų rezultatai. Skaičiavimai. Išvada. Skaityti daugiau
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (25)Darbo tikslas: Nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Paklaidų formulės. Darbo rezultatai. Paklaidų įvertinimas. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (26)Darbo priemonės. Darbo tikslas: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (27)Tikslas: nustatyti pateikto stačiakampio gretasienio formos kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Lentelės. Atliekami skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (28)Darbo tikslas: Nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Bandymo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (29)Tikslas: nustatyti žinomos geometrinės figūros kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (3)Tikslas: Nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Skaityti daugiau
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (30)Tikslas: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Pagrindinės darbo formulės. Bandymo eiga. Bandymų rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (31)Tikslas: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga. Išvada. Kontroliniai klausimai. Skaityti daugiau
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (32)Tikslas: nustatyti žinomos geometrines formos (stačiakampio gretasienio) kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės: tiriamos medžiagos kietasis kūnas, slankmatis, mikrometras, svarstyklės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Paklaidų įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (33)Laboratorinis darbas Nr. 1. Darbo tikslas: Nustatyti cilindro formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Darbo priemonės. Pagrindinės Formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Paklaidų įvertinimas. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (4)Darbo tikslas: Nustatyti žinomos geometrinės formos (stačiakampis gretasienis) kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Skaityti daugiau
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (5)Tikslas: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės. Bandymo eiga. Skaityti daugiau
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas (6)Tikslas. Priemonės. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Medžiagų atsparumas (3)Konstrukcijos skaičiuojamoji schema. Konstrukcijų geometrinė forma. Izotropinė medžiaga. Deformacijos rūšys. Tūrinės apkrovos. Paviršinės apkrovos. Linijinės apkrovos. Taškinės apkrovos. Įrąža. Proporcingumo prielaida (Huko dėsnis). Poslinkių mažumo prielaida. Sen-Venano principas. Plokščiųjų pjūvių hipotezė. Superpozicijos principas. Relaksacija. Valkšnumo teorija. Centrinis tempimas (gniuždymas). Statiškai išsprendžiamos sistemos. Statiškai neišsprendžiamos sistemos. Statinio neišsprendžiamumo laipsnis. Standis (standumo modulis). Skersinės deformacijos koeficientas. Santykinės potencinės energijos sąvoka. Laisvumo laipsnis. Statinės pusiausvyros lygtys. Plokščiosios figūros (skerspjūvio) ploto statinis momentas. Ploto ašinis inercijos momentas. Polinis inercijos momentas. Ploto išcentrinis inercijos momentas. Svarbiausios inercijos ašys. Svarbiausi ploto inercijos momentai. Ašinis atsparumo momentas. Inercijos spindulys. Skaityti daugiau
Medžiagų atsparumas (4)Kas laikytina apibendrintąja lenkiamo strypo (sijos) deformacija? Ką vadiname įlinkiu? Ką vadiname skerspjūvio posūkiu (deviacija)? Ką vadiname įlinkių kreive? Kokia priklausomybė sieja skerspjūvio posūkį su įlinkiu? Kokia priklausomybė sieja sijos kreivį su įlinkiu? Kokie ryšiai yra tarp įlinkio, skerspjūvio posūkio, lenkimo momento, skersinės jėgos ir apkrovos intensyvumo? Kaip parašoma diferencialinė įlinkių kreivės lygtis? Kraštinės sąlygos įlinkių kreivės lygties integravimo konstantoms rasti? Kaip išreiškiama sijos lenkimo potencinė energija? Kaip išreiškiama skersinės jėgos įtakojama potencinė energija? Kaip nustatoma sijos pilnutinė potencinė energija? Kokie yra būdai sijos poslinkiams skaičiuoti? Kaip parašomas Moro integralas? Kaip jis taikomas poslinkiams skaičiuoti? Ką reiškia vienetinis lenkimo momentas? Kaip nustatomi vienetiniai lenkimo momentai, kai ieškomas kampinis poslinkis (skerspjūvio posūkis)? Kaip formuluojama grafinio-analitinio būdo taisyklė? Kokios yra diagramų skaidymo taisyklės, kai taikomas grafinis-analitinis būdas? Kaip išreiškiamos sijų standumo sąlygos? Kaip išreiškiamos sijų standumo sąlygos? Kokia kūno pusiausvyros forma vadinama stabilia, kokia – nestabilia, kokia – neutralia? Nuo ko priklauso deformuojamo elemento pusiausvyros stabilumas? ką vadiname kritine apkrova, kritine jėga, kritiniu įtempiu? Ką vadiname klupdymu? Ką vadiname kritine apkrova, kritine jėga, kritiniu įtempiu? Kuriais atvejais ir kodėl Oilerio formulė negalioja? Kas yra strypo liaunumas ir liaunis? nuo ko priklauso tampraus strypo kritinis įtempis? kas yra įtempimų koncentracija, kokios yra jos priežastys? ką vadiname nominaliniu įtempimu? kas yra koncentracijos koeficientas? kokia yra medžiagos plastiškumo įtaka įtempimų koncentracijai? kokią įtaką įtempimų koncentracijai turi koncentratoriaus – skylės, plyšio – forma? kas yra medžiagos irimas? kokia yra pagrindinė Grifitso irimo teorijos prielaida? kas yra kritinis plyšio ilgis? Kiek energijos reikia naujam paviršiui sudaryti trapioje medžiagoje? Kiek maždaug jos reikia plastinėje medžiagoje? Koks yra trapusis ir kvazitrapusis irimas? Ką vadiname sąlyčio įtempiais? Koks įtempių būvis būna ties elementų sąlyčiu? Ką vadiname medžiagų nuovargiu, nuovarginiu irimu? Ką vadiname įtempimo ciklu? Kas yra vidutinis ciklo įtempimas? Kas yra konstrukcinio elemento patvarumas, patvarumo riba, kaip ji žymima? Kaip praktiškai nustatoma patvarumo riba? Skaityti daugiau
Medžiagų gniuždymo bandymasDarbo tikslas. Susipažinti su gniuždomų plastiškų, trapių ir anizotropiškų medžiagų deformavimo procesu, irimo ypatybėmis ir nustatyti jų mechaninių savybių rodiklius. Darbo priemonės. Darbo užduotis. Darbo rezultatai. Pagrindiniai bandinių matavimai. Eksperimentiniai ir skaičiavimo rezultatai. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Metalo šlities modulio nustatymas iš sukamųjų svyravimųDarbo tikslas: 1. Nustatyti tiriamos vielos metalo šlyties modulį. 2. įvertinti eksperimento tikslumą, apskaičiuoti šlyties modulio paklaidą (pasikliautinąjį intervalą). Priemonės. Teorijos darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokomoji praktika: matavimaiPowerPoint pristatymas. Nuolatinė srovė, įtampa, galingumas. Nulio sąvoka. Grandinės skaičiavimas. Kintama srovė, įtampa, galingumas. Nulio ir nuolatinės dedamosios sąvoka. Matavimas. Matavimai. Matavimo paklaidos. Oscilografas. Įėjimo varža. Skaityti daugiau
Netaisyklingos formos kūno skysčio tankio nustatymas hidrostatiniu svėrimo būdu. Archimedo dėsnio taikymasDarbo tikslas. Išmokti tiksliai sverti su laboratorinėmis (analizinėmis) svarstyklėmis. Susipažinti su kieto kūno ir skysčių tankio nustatymu hidrostatinio svėrimo būdu, pritaikius Archimedo dėsnį. Darbo užduotis. Išmatuoti netaisyklingos formos kūno masę ir įvertinti matavimo paklaidas. Nustatyti tiriamojo kūno tankį. Nustatyti duoto tiriamojo skysčio tankį. Skaityti daugiau
......