Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika
Klasikinė mechanika

(624 darbai)

Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas universaliąja svyruokleDarbo užduotys. Nustatyti: laisvojo kritimo pagreitį matematine svyruokle; laisvojo kritimo pagreitį apverčiamąja svyruokle. Teorinė dalis: Darbo priemones ir prietaisai. Darbo eiga. Darbo duomenys. Matavimų ir skaičiavimų duomenys. Rezultatai, jų aptarimas ir išvados. Skaityti daugiau
Laisvojo kritimo pagreitisDarbo tikslas: Ištirti svyruoklės svyravimų periodų priklausomybę nuo jos ilgio ir masės, mokytis nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Įsitikinti, kad mūsų platumoje g=9,8 m/s². Klausimai. Uždavinys. Paaiškinimas. Darbo eiga. Atsakymai. Uždavinys. Formulės. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvųjų svyravimų tyrimasDarbo tikslas: Ištirti spyruoklės laisvųjų svyravimų periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės T0 = f(m). Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir vielos medžiagos šlyties modulį G. Skaityti daugiau
Laisvųjų svyravimų tyrimas (2)Darbo tikslai: Ištirti spyruoklės laisvųjų svyravimų periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės. Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir vielos medžiagos šlyties modulį G. Priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Spyruoklinės svyruoklės laisvieji harmoningi svyravimai. Harmoninių svyravimų greitis ir pagreitis. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvųjų svyravimų tyrimas (3)Darbo tikslas: Ištirti spyruoklinės svyruoklės harmoningus svyravimus ore: Nustatyti spyruoklės periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės t0=f(m); Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir vielos šlyties modulį g. Priemonės. Teorija. Spyruoklinės svyruoklės laisvieji harmoningi svyravimai. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (3)Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Bandymo eiga. Rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi (9)Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą. Priemonės. Darbo eiga. Lentelė. Grafikas. Išvados. Skaityti daugiau
Maksvelio svyruoklės inercijos momentasDarbo užduotis. Remiantis Maksvelio svyruoklės judėjimu, nustatyti jos inercijos momentą bei veikiančia trinties jėgą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Maksvelio svyruoklės inercijos momentas (2)Darbo užduotis. Remiantis Maksvelio svyruoklės judėjimu, nustatyti jos inercijos momentą, bei veikiančią trinties jėgą. Teorinė dalis. Aparatūra ir daro metodas. Darbo rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Maksvelio svyruoklės inercijos momentas (3)Darbo užduotis. Remiantis Maksvelio svyruoklės judėjimu, nustatyti jos inercijos momentą bei ją veikiančią trinties jėgą. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvada. Skaityti daugiau
Matematinė svyruoklėDarbo tikslas: Išmatuoti kūnų laisvojo kritimo pagreitį g. Skaityti daugiau
Matematinė svyruoklė (2)Prietaisai. Užduotis: išmatuoti kūnų laisvojo kritimo pagreitį g. Skaityti daugiau
Matematinė svyruoklė (3)Prietaisai. Užduotis: išmatuoti kūnų laisvojo kritimo pagreitį. Skaityti daugiau
Matematinė svyruoklė (4)Darbo užduotis. Išmatuoti kūno laisvojo kritimo pagreitį g. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Matematinės svyruoklės svyravimo periodo matavimasDarbo tikslas: Susipažinti su matavimo rezultatų statistinio apdorojimo metodika. Skaityti daugiau
Matematinės svyruoklės svyravimo periodo matavimas (2)Darbo užduotis. Išmatuoti matematinės svyruoklės svyravimo periodą ir įvertinti matavimo tikslumą. Darbo atlikimo užduotis. Išvada. Skaityti daugiau
Matematinės svyruoklės svyravimo periodo nustatymasDarbo tikslas: Bandymu nustatyti metalinio svarelio svyravimo periodą ir jo inercijos momentą. Gautus rezultatus apibendrinti. Darbo prietaisai. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Matematinės svyruoklės svyravimo periodo nustatymas (2)Darbo tikslas: Bandymu nustatyti metalinio svarelio svyravimo periodą ir jo inercijos momentą. Gautus rezultatus apibendrinti. Darbo prietaisai. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Matmenų matavimo priemonėsĮvadas.3 Masės matavimo priemonės. Ilgio matavimo priemonės. Laiko matavimo priemonės. Temperatūros matavimo priemonės. Elektrinių matmenų matavimo priemonės. Slėgio matavimo priemonės. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Mechanika (12)Ką vadiname atskaitos sistema? Kokias žinote koordinačių sistemas ? Nuodugniai išnagrinėkite Dekarto koordinačių sistemą. Ką vadiname poslinkio vektoriumi?Ar visada vektoriaus modulis lygus keliui? Ką vadiname greičiu, pagreičiu? Kaip nustatomos jų kryptis? Ką charakterizuoja tangentinis, normalinis pagreičiai? Kam lygūs jų moduliai? Sukamojo judėjimo kinematika. Ką vadiname kampiniu greičiu, pagreičiu? Kokios jų kryptys? Kokie egzistuoja sąryšiai tarp greičio, pagreičio ir kampinių greičio ir pagreičio? Kokia atskaitos sistema vadinama inercine? Kaip galima atskirti, kuri atskaitos sistema yra inercinė? Ar atskaitos sistema susieta su Žeme yra inercinė? Ką tvirtina I Niutono dėsnis? Ką vadiname kūno impulsu, jėgos impulsu? Nuodugniai išnagrinėkite II Niutono dėsnį. Raskite pastovios masės m kūno judėjimo lygtį, kai veikia F=Kt jėga, čia k – pastovus dydis, t – laikas. Paaiškinkite, ką tvirtina trečias Niutono dėsnis. Nuodugniai išnagrinėkite impulso tvermės dėsnį? Kokiose atskaitos sistemose jis galioja. Koks skirtumas tarp energijos ir darbo sąvokų. Išveskite kintamosios jėgos formulę. Ką vadiname galia? Kaip išreiškiama galia per jėgą ir greitį? Kokie kūnai turi kinetinės energijos? Išveskite kinetinės jėgos darbo formulę. Potencinė energija. Jos išraiška. Kokį lauką vadiname gravitaciniu? Kokias dydžiais jis yra charakterizuojamas? Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Kokios reikalingos sąlygos, kad galiotų mechaninės energijos dėsnis? Kuo skiriasi slenkamasis ir sukamasis judėjimas. Kaip juos atskirti? Kietojo kūno sukamasis judėjimas. Koks dydis vadiname kūno inercijos momentu? Pateikite pavyzdžių. Sukamojo judėjimo kinetinė energija. Ką vadiname jėgos momentu? Kaip nustatoma jo kryptis? Kuo jis skiriasi nuo jėgos? Išveskite sukamajam judėjimui dinamikos lygtį. Nuodugniai išnagrinėkite impulso momento tvermės dėsnį. Pateikite pavyzdžių. Koks įrenginys vadinamas giroskopu? Kokiems tikslams jis naudojamas? Ką tvirtina mechaninis reliatyvumo principas? Galilėjaus koordinačių transformacijos. Kokios priežastys lėmė specialios reliatyvumo teorijos sukūrimą? Specialios reliatyvumo teorijos postulatai. Lorenco koordinačių transformacija. Kokie įvykiai specialioje reliatyvumo teorijoje yra vienalaikiai? Skaityti daugiau
......