Šperos.lt > Filosofija > Viduramžių filosofija
Viduramžių filosofija

(34 darbai)

Tomas Akvinietis (3)Įvadas. Būtis ir mąstymas. Būtis yra veikimas. Būtis yra Dievas. Gėris. Išvados. Skaityti daugiau
Tomas Akvinietis: apie protą ir tikėjimąĮvadas. Tomo Akviniečio biografija. Pagrindiniai mokymo principai. Naujam amžiui jis pasiūlė naują mąstymo būdą. Tikėjimas. Penki Dievo buvimo įrodymai. Pirmasis įrodymas. Antrasis įrodymas. Trečiasis įrodymas. Ketvirtasis įrodymas. Penktasis įrodymas. Išvados. Skaityti daugiau
Tomas Akvinietis: penki Dievo buvimo įrodymaiTomas Akvinietis: penki Dievo buvimo įrodymai. Pirmas įrodymas. Antrais įrodymas. Trečiasis įrodymas. Ketvirtasis įrodymas. Penktasis įrodymas. Skaityti daugiau
Tomas Akvinietis: penki Dievo buvimo įrodymai (2)Įvadas. Tomo Akviniečio biografija, filosofija. Penki Dievo buvimo įrodymai. Pirmasis įrodymas. Antrasis įrodymas. Trečiasis įrodymas. Ketvirtasis įrodymas. Penktasis įrodymas. Būvimo įrodymų nagrinėjimas. Išvados. Priedai (1 psl.). Skaityti daugiau
Tomas Akvinietis: penki Dievo buvimo įrodymai (3)Įvadas. Tomas Akvinietis ir jo filosofija. Ar Dievo buvimas yra savaime suprantamas? Ar tą faktą galima padaryti akivaizdų? Ar Dievas yra? Pirmasis įrodymas. Antrasis įrodymas. Trečiasis įrodymas. Ketvirtasis įrodymas. Penktasis įrodymas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Viduramžių filosofai ir jų idėjosĮvadas. Viduramžiai. Krikščionybė. Aurelijus Augustinas (354-430). Boetijus. Anzelmas Kenterberietis. Tomas Akvinietis. Išvados. Skaityti daugiau
Viduramžių filosofijaĮžanga. Viduramžių pasaulėjauta. Viduramžių filosofijos priešistorė. Ankstyvųjų viduramžių filosofija. Viduramžių filosofijos aukso amžius. Vėlyvųjų viduramžių filosofija. Filosofija Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Viduramžių filosofija (2)Įvadas. Viduramžių epochos metmenys. Senovės šaltiniai ir autoritetai. Krikščioniškieji šaltiniai ir autoritetai. Pirminis viduramžių filosofijos pavidalas. Ankstyvųjų viduramžių filosofijos suklestėjimas. Filosofijos paplitimas. Mokyklos. Filosofijos padėtis. Ankstyvųjų viduramžių filosofijos kryptys. Patristinė filosofija. Viduramžių filosofijos bruožai. Scholastinė filosofija vakarų Europoje. Universitetai ir filosofai viduramžiais. Skaityti daugiau
Viduramžių filosofija (3)Įvadas. Viduramžių filosofijos istorija. Pažinimo problema viduramžiais. Scholastika. Ankstyvoji scholastika. Brandžioji scholastika. Vėlyvoji scholastika. Universalijos. Nominalizmas. Konceptualizmas. Realizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Viduramžių filosofija pagal Aurelijų Augustiną, Joną Škotą ir Tomą AkvinietįViduramžių filosofija pagal Aurelijų Augustiną, Joną Škotą ir Tomą Akvinietį. Įvadas. Viduramžių filosofijos pradžia. Patristinė viduramžių filosofija (Aurelijus Augustinas). Scholastinė filosofija (Jonas Škotas ir Tomas Akvinietis). Išvados. Skaityti daugiau
Viduramžių filosofijos bruožaiĮvadas. Viduramžių dvasinis gyvenimas. Viduramžiai – mokslo, filosofijos ir teologijos sintezė. Tomas Akvinietis: žinojimas tikėjimui neprieštarauja. Išvados. Skaityti daugiau
Viduramžių filosofijos bruožai (2)Istorikai Europoje. Pirmasis viduramžių kultūros pakilimas Vakarų Europoje. Karolingų laikotarpis. Ankstyvųjų viduramžių filosofija. Bernardas Klervietis. Žydų filosofija. Talmudo laikotarpius. Mozė Maimonidas. Sigeras Brabantietis. Kova su radikaliuoju aristotelizmu. Aristotelizmo įteisinimas. Tomas Akvinietis. Dantė Alighieris. Viduramžiai Lietuvoje. Skaityti daugiau
Viduramžių filosofijos istorijaViduramžių filosofijos tekstai ir jų tyrimas. Krikščioniškoji šventoji literatūra. Krikščioniškojo mokslo sudedamosios dalys. Patristika, jos skirstymas ir sklaida. Gnostikai. Maniheizmas. Aleksandrijos Tėvai. Klemensas. Origenas. Graikiškoji apologetika. Lotyniškoji apologetika. Tertulianus. Arnobijus ir Laktancijus. Kapadokijos Tėvai. Grigalius Nisietis. Bažnyčios Tėvų pirmykštis komunitarizmas. Metafiziniai Dievo buvimo įrodymai. Keturi Vakarų Bažnyčios Daktarai. Aurelijaus Augustino gyvenimas ir raštai. Filosofijos ir mokslo koncepcijos. Tikėjimo fenomenas Aurelijaus Augustino filosofijoje. Dievo buvimo įrodymai. Augustino pažiūros į pažinimą. Dievas ir pasaulis Augustino filosofijoje. Laikas. Augustino dorovės mokslas. Augustino istoriosofija. Bažnyčia ir valstybė. Egzistencinis dramatizmas ir antropocentrizmas. Rytų patristikos pabaiga. Vakarų patristikos filosofija. Filosofinės problematikos formavimasis ankstyvaisiais Viduramžiais. Joano Skoto Eriugenos būties ir pasaulio doktrinos. Filosofijos būtinumo pagrindimas. Dialektikų ir antidialektikų polemika. Scholastikos metodas. Anzelmas Kenterberietis- scholastikos tėvas. Universalijų problemos genezė. Universalijų teorinės problemos ir šiuolaikinis jų vertinimas. Realizmo ir nominalizmo krypčių susidarymas. Jų polemikos sklaida XII amžiuje. Abelaro metodas, požiūris į universalijas. Šv. Bernardo mistika. Scholastikos ir mistikos sintezė. Skaityti daugiau
Viduramžių miestai, mokyklos ir universitetaiĮvadas. Viduramžių miestai. Miestų suklestėjimas. Miestiečiai. Viduramžių mokyklos ir universitetai. Mokyklų atsiradimas. Universitetų iškilimas. Išvados. Skaityti daugiau