Šperos.lt > Filosofija > Senovės filosofija > Senovės filosofijos referatai
Senovės filosofijos referatai

(151 darbai)

Sokrato filosofija (3)Etinis Sokrato indėlis. Sofistai ir Sokratas. Dorovė. Sokrato kritika. Skaityti daugiau
Sokrato gyvenimo keliasSokrato gyvenimo kelias. Sokrato asmenybės bruožai. Sokrato filosofijos matmenys. Sokrato teismas ir jo etinė reikšmė. Pagrindinės Sokrato etikos idėjos ir sąvokos. Išvados. Skaityti daugiau
Sokrato ir Platono estetinės teorijosĮvadas. Sokratas ir sofistai. Platono estetinė teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Sokrato žmogaus esmės samprata: "Pažink pats save"Sokratas ir savęs pažinimo problema. Gėrio pažinimas, savęs pažinimas ir juo apibrėžimas. Refleksiškumas. Žinojimas, tiesa ir realybę. Dorovinio pažinimo sritis. Skaityti daugiau
Šventasis Augustinas: politinės ir socialinės idėjosĮvadas. Dėstymas. Politinės idėjos. Socialinės idėjos. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo ir lygybės samprata Aristotelio "Politikoje"Aristotelis. "Politika". Teisingumas. Kas valstybėje turėtų viešpatauti? Kam reikalingas teisingumas? Savybės, kurios būtinos einant svarbiausias pareigas. Nelygybė tarp valdančiųjų ir valdomųjų. Teisingumo supratimas lyginant Aristotelį ir kitus filosofus. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisingumo samprata pagal PlatonąĮvadas. Dėstymas. Teisingumo paieškos dialoge "Valstybė". Teisingumo ir neteisingumo priešprieša. Teisingumas paprastų žmonių nuomone. Teisingumo kryptys. Teisingumas ir valstybė. Teisingumas ir įstatymai. Teisingumas žmoguje. Teisingumas ir visuomenė. Valstybės ir žmogaus panašumas. Skaityti daugiau
TertulianasGyvenimas ir raštai. Priešiškumas mokslui ir protui. Neigiamas požiūris į žmogaus prigimtį. Materializmas. Krikščionybės sampratos esmė. Referatas lietuvių, rusų, prancūzų, danų kalbomis. Skaityti daugiau
Turto ir laimingo gyvenimo problema Senekos veikaluoseTurto ir laimingo gyvenimo problema Senekos veikaluose. Kaip "pasiekti" laimingą gyvenimą? Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus Platono filosofijojeApie Platono gyvenimą ir veiklą. Žmogus Platono filosofijoje. Žmogus – tai kūnas, protas ir siela. Trejybinė žmogaus sielos struktūra. Protingas žmogaus gyvenimo sutvarkymas. Žmonių grupės pagal sielos pradus. Valstybės įtaka žmogui. Laimė ir meilė žmogaus gyvenime. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus Platono filosofijoje (2)Įvadas. Platono filosofija – ugdyti žmogų. Etika - mokslas apie moralę. Klasikinė keturių dorybių teorija. Poezija - Platono dieviškoji aistra. Platonas – idealistinės teorijos Europoje pradininkas. Platono Dialogai, "Sokrato apologija". Sokratas ir Meletas. Gėris - žmogaus prigimtinių savybių priežastis ir tikslas. Teisingumas – atitikimas pasaulio tvarkai. Išvados. Skaityti daugiau
...