Šperos.lt > Filosofija > Senovės filosofija > Senovės filosofijos referatai
Senovės filosofijos referatai

(151 darbai)

Ribos samprata Aristotelio "Metafizikoje"Įvadas: pasaulio dualizmas ir jo pažinimo galimybės. Ribos samprata Aristotelio "Metafizikoje": Riba, kaip graikiškumo bruožas; Riba ir absoliutus beribiškumas (Rytų ir Vakarų filosofija); Du pamatiniai metafiziniai judesiai; Riba ir kalba; Tikėjimas – koncentracijos telkimo aktas; Tiesos ir ribos sampratų sąsaja; Žmogiškoji ribos pajauta; Pirmųjų pradų (materijos ir formos) apibrėžtumas; Riba kaip judėjimo tikslas. Išvados: Riba – pamatinis Aristotelio "Metafizikos" orientyras. Išnašos. Skaityti daugiau
Rytų išminčių takaisĮvadas. Kinija. Konfucianizmas. Daosizmas. Moizmas. Legizmas. Indija. Budizmas. Arabų – persų kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Rytų šalių filosofijaIndijos, Kinijos pažiūros ir filosofija. Senovės Rytų kultūros centrai. Skaityti daugiau
Romos imperijos stoikų etinė teorijaĮvadas. Gėris ir blogis stoikų etikoje. Stoikų logika. Kalbos koncepcija. Gnoseologijos koncepcijos. Stoikų fizika. Stoikų etika. Stoikų požiūris į moralę, žmogaus gyvenimo prasmę ir kt. Apie likimą. Apie vienatvę. Apie gyvenimą. Apie dorybę ir išmintį. Apie būtį. Apie protą. Išvados. Skaityti daugiau
Seneka apie blogį, ydas ir dorybesDorybės. Dorybės ir malonumai. Dorybės ir laimė. Dorybes ugdo išmintis. Ydos. Verkti ar juoktis iš ydų. Skaityti daugiau
Seneka apie gyvenimą ir mirtįĮvadas. Seneka apie gyvenimą. Seneka apie mirtį. Išvados. Skaityti daugiau
Senekos laimės samprataĮvadas. Kaip Seneka supranta draugystę. Yra riba, kurią žmogus peržengęs tampa gobšus. Mano ir Senekos laimės sampratos neatitikimai. Kodėl jausdamas malonumą žmogus nėra laimingas? Kas trukdo nepilno proto žmonėms būti laimingiems? Išvados. Skaityti daugiau
Senekos moralinės filosofijos bruožaiSenekos autobiografija. Senekos pažiūros į įvairius dalykus. "Laiškai Lucilijui". "Apie laimingą gyvenimą". "Apie gyvenimo ilgumą", "Apie pyktį". Gražūs Senekos žodžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Senovės filosofija (2)Įvadas. Poaristotelinės mokyklos. Antikinės filosofijos minties įtaka tolimesnei filosofijos raidai. Skaityti daugiau
Senovės graikų filosofijaGamtos filosofai. Anaksagoras. Sokratas. Platonas. Aristotelis. Etika (praktinė filosofija). Teorinė filosofija. Stoikai. Skaityti daugiau
Senovės graikų mąstytojai apie pasaulio pradąĮvadas. Senovės graikų mąstytojai apie pasaulio pradą. Mileto mokykla. Išvados. Skaityti daugiau
Senovės graikų mąstytojai apie pasaulio pradąĮvadas. Pasaulio pradas yra stichija. Pasaulio pradas – vanduo. Pasaulio pradas – oras. Pasaulio pradas – ugnis. Pasaulio pradas – žemė, oras, vanduo, ugnis. Pasaulio pradas yra protas. Pasaulio pradas - mąstymas, protas, amžinybė. Pasaulio pradas – protas. Pasaulio pradas yra apeironas, nekintanti substancija. Pasaulio pradas – apeironas. Pasaulio pradas - nekintanti substancija. Pasaulio pradas – skaičius. Pasaulio pradas – atomai. Išvados Skaityti daugiau
Senovės Romos filosofaiLucijus Anėjus Seneka. Epiktetas. Markas Tulijus Ciceronas. Lukrecijus Karas. Įvadas. Išvados. Testas. Atsakymai. Skaityti daugiau
SokratasSokrato gyvenimo kelias. Sokrato asmenybės bruožai. Antikinės filosofijos posūkis į žmogaus savimonės, jo laisvo ir atsakingo, doro ir teisingo gyvenimo pagrindų paiešką. Išvados. Skaityti daugiau
Sokratas (2)Sokratas. Sokrato filosofinės idėjos. Gyvenimas. Sokrato pažiūros. Sokrato logika. Sokratizmas. Mokiniai. Skaityti daugiau
Sokratas (3)Įvadas. Etinės Sokrato pažiūros. Sokrato mirtis. Sokrato įsitikinimai ir jų pritaikymas realiame gyvenime. Išvados. Skaityti daugiau
Sokratas (4)Įvadas. Sokratas. Sokrato etika. Sokrato logika. Sokratizmas. Sokrato pokalbių vedimo metodas. Sokrato idėjos. Sokrato mirtis. Sokrato problema. Pamąstymai. Išvados. Skaityti daugiau
Sokratas ir dorovės samprataĮžanga. Sokrato epocha. Dorovės samprata. Dorovės samprata apskritai. Sokrato dorovės samprata. Sokrato darbai ir idėjos. Išvados. Skaityti daugiau
Sokrato filosofijaSokratas. Sokrato filosofija. Sokrato gyvenimo būdas ir požiūris į gyvenimą. Sokrato filosofinės idėjos. Skaityti daugiau
Sokrato filosofija (2)Sokrato gyvenimas. Sokrato mokymas. Etika. Teologija. Dorovinis Sokrato gyvenimas. Sokrato individualizmas. Sokrato mokiniai. Aristofanas. Aristotelis. Platonas. Skaityti daugiau
...