Šperos.lt > Filosofija > Senovės filosofija
Senovės filosofija

(256 darbai)

Aristotelio teorinė filosofija: pirmoji filosofijaAristotelis: gyvenimas ir veikla. Pirmoji filosofija. Substancijos samprata. Forma ir materija. Potencija ir aktualybė. Dievo ir sielos samprata. Pažinimo teorija. Išvados. Cum grano salis. Santrauka. Skaityti daugiau
Aristotelio valstybės samprataAristotelis. Platonas. Traktatas "Politika". Monarchija ir aristokratija. Politėja. Ideali valstybė. Skaityti daugiau
AristotelisAristotelis: gyvenimas ir veikla. Metafizika. Logika. Etika. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelis – gamtotyrininkas ir filosofasĮžanga. Evoliucija. Logika. Gamtos filosofija. Aristotelis ir jo filosofinės idėjos. Materija ir forma. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelis "Apie sielą"Traktato "Apie sielą" reikšmė ir vieta. Aristotelio filosofinėje sistemoje. Istorinė apžvalga. Sielos apibrėžimas. Maitinančioji siela. Juntančioji siela. Mąstančioji siela. Pasyvusis ir aktyvusis protas. Proto funkcijos. Protinio pažinimo ryšys su jutiminiu pažinimu. Sielos siekimas - gyvų būtybių judėjimo priežastis. Skaityti daugiau
Aristotelis "Apie sielą" (2)Įvadas. Knygos aprašymas. Maitinančioji arba gimdančioji siela. Aktyvusis protas. Pasyvusis protas. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelis "Apie sielą" (3)Aristotelio knygos "Apie sielą" konspektas. I skyrius. Psichologijos reikšmė. Pagrindinės psichologijos problemos ir jų nagrinėjimo sunkumai. II skyrius. Istorinė apžvalga. Aristotelio pirmtakų pažiūros į sielą. III skyrius. Demokrito, Platono ir kt. Senovės filosofų pažiūrų kritika: siela nėra pats save judinąs pradas. IV skyrius. Pitagoriečių ir kai kurių platonizmo teorijų kritika: siela nėra nei harmonija, nei pats save judinąs skaičius. Aristotelis kritikuoja Empedoklio ir Demokrito teorijas. V skyrius. Juntančioji siela. VI skyrius. Juslių objektai: daiktų savybinės ypatybės, atsitiktinės ir bendrosios juntamosios savybės. VII skyrius. Regėjimas ir jo objektai. VIII skyrius. Klausa ir jos objektai. Balsas. IX skyrius. Uoslė ir jos objektai. X skyrius. Skonis ir jo objektai. XI skyrius. Lytėjimas ir jo objektai. XII skyrius. Jutiminio suvokimo esmė. Trečioji knyga. I skyrius. Kodėl yra tik penkios juslių rūšys? Bendrosios juslės sąryšis su kitomis juslėmis ir jos pirminė funkcija. Atskirų juslių skirtumai ir reikšmė daiktų pažinimui. II skyrius. Kitos bendrosios juslės funkcijos, aktualaus pojūčio ir juntamojo objekto formos sutapimas. Kuria prasme jutimams yra būdingas tam tikras proporcingumas? III skyrius. Kuo skiriasi mąstymas nuo jutiminio suvokimo? Vaizduotė, jos funkcijos ir skirtumas nuo jutiminio suvokimo ir nuo mąstymo. Tommi komentaras. VIII balsas. X skonis. Skaityti daugiau
Aristotelis "Poetika"Įvadas. "Poetikos" analizė. Epo kūrinių ir tragedijų nagrinėjimas. Fabula. Charakteriai. Atpažinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelis "Politika"Įvadas. Išplėstinis planas. Aristotelis. Pirma knyga. Antra knyga. Trečia knyga. Ketvirta, penkta, šešta, septinta knygos. Aštunta knyga. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelis "Politika" (3)PowerPoint pristatymas. Arsitotelio knygos "Politika" pristatymas. Pagrindiniai Aristotelio knygos bruožai, svarbiausi teiginiai, mintys. Pirma knyga. Antra knyga. Apie Lakedaimono ir Kretos santvarkas. Santvarka Kartaginoje. Trečia knyga. Ketvirta knyga. Aristotelio polemika su Sokratu dėl visuomenės dalių. Penkta knyga. Kokiais būdais išsaugomos santvarkos? Šešta knyga. Demokratijos nuostatai. Yra keturios skirtingos demokratijos. Svarbiausia ne įkurti santvarką, o ją išsaugoti! Oligarchijas reikia saugoti priešingai. Mažose valstybėse – mažai pareigų, didelėse – daugiau. Septinta knyga. Valstybės atsiradimas. Teritorija. Valstybėje turi būti. Valstybės žemė. Ko dar reikia valstybei? Kam reikalingos karinės pratybos? Valstybė – nuosaiki, narsi, ištverminga. Santuokos. Aštunta knyga. Gimnastika. Muzikos teikiama nauda. Ko dar reikia muzikoje? Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelis (2)Aristotelis ir jo filosofinės idėjos. Jusliškas pažinimas. Aristotelio tikrovė. Būtis. Gamta. Kategorijos. Materija ir forma. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelis (3)Trumpa Aristotelio biografija. Aristotelio mokymas apie valstybę. "Politika". Skaityti daugiau
Aristotelis (4)Įvadas. Apie Aristotelį. Aristotelio filosofinės minties raida. Aristotelio filosofinė sistema. Metafizika. Logika. Teorija apie materiją ir formą. Etika. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelis (5)Įvadas. Siela. Evoliucija. Logika. Gamtos filosofija. Aristotelis ir jo filosofinės idėjos. Kategorijos. Materija ir forma. Valstybė. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelis (6)Įžanga. Aristotelio filosofinės idėjos. Jusliškas pažinimas. Aristotelio tikrovė. Būtis. Kategorijos. Materija ir forma. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelis (7)Aristotelio pažiūros. Aristotelio logika. Aristotelio etika. Aristotelio politika. Skaityti daugiau
Aristotelis (8)PowerPoint pristatymas. Biografija. Aristotelio raštai. Aristotelio logika. Visatos samprata. Aristotelio fizikinis dėsnis. Aristotelio filosofijos esmė. Aristotelio mokslo reikšmė pasauliui. Skaityti daugiau
Aristotelis (9)Įvadas. Aristotelis ir jo filosofinės idėjos. Aristotelio tikrovė. Būties samprata. Būties teorija. Kategorijos. Materija ir forma. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelis apie visuomenę ir valstybęĮvadas. Dėstymas. Valstybės prigimties samprata. Teisingumo apibrėžimas bei tikslas. Visuotinio gėrio (laimės) samprata. Teisingo Auklėjimo būdas. Idealios valstybės projektas. Išvados. Skaityti daugiau
Aristotelis ir jo darbaiĮvadas. Gyvenimas. Aristotelio veikalai. Aristotelio logika. Aristotelio metafizika. Išvados. Skaityti daugiau
...