Šperos.lt > Filosofija > Senovės filosofija
Senovės filosofija

(256 darbai)

Sokrato ir Platono estetinės teorijosĮvadas. Sokratas ir sofistai. Platono estetinė teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Sokrato posakio "Aš žinau, kad nieko nežinau" esmėTema. Tikslas. Uždaviniai. Pagrindinės sąvokos. Sokrato filosofija. Skaityti daugiau
Sokrato žmogaus esmės samprata: "Pažink pats save"Sokratas ir savęs pažinimo problema. Gėrio pažinimas, savęs pažinimas ir juo apibrėžimas. Refleksiškumas. Žinojimas, tiesa ir realybę. Dorovinio pažinimo sritis. Skaityti daugiau
StoicizmasĮvadas. Stoikų mokyklos pirmtakai. Stoikų mokyklos kūrėjai. Stoikų mokyklos raida. Stoikų pažiūros. Logika. Fizika. Etika. Išvados. Skaityti daugiau
Šventasis Augustinas: politinės ir socialinės idėjosĮvadas. Dėstymas. Politinės idėjos. Socialinės idėjos. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumo ir lygybės samprata Aristotelio "Politikoje"Aristotelis. "Politika". Teisingumas. Kas valstybėje turėtų viešpatauti? Kam reikalingas teisingumas? Savybės, kurios būtinos einant svarbiausias pareigas. Nelygybė tarp valdančiųjų ir valdomųjų. Teisingumo supratimas lyginant Aristotelį ir kitus filosofus. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisingumo samprata pagal PlatonąĮvadas. Dėstymas. Teisingumo paieškos dialoge "Valstybė". Teisingumo ir neteisingumo priešprieša. Teisingumas paprastų žmonių nuomone. Teisingumo kryptys. Teisingumas ir valstybė. Teisingumas ir įstatymai. Teisingumas žmoguje. Teisingumas ir visuomenė. Valstybės ir žmogaus panašumas. Skaityti daugiau
TertulianasGyvenimas ir raštai. Priešiškumas mokslui ir protui. Neigiamas požiūris į žmogaus prigimtį. Materializmas. Krikščionybės sampratos esmė. Referatas lietuvių, rusų, prancūzų, danų kalbomis. Skaityti daugiau
Turto ir laimingo gyvenimo problema Senekos veikaluoseTurto ir laimingo gyvenimo problema Senekos veikaluose. Kaip "pasiekti" laimingą gyvenimą? Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko auklėjimas. Koks jis?Vaiko auklėjimas, remiantis Platono teorija. Įvadinis auklėjimo apibūdinimas. Svarbiausias auklėjimo bruožas. Tobulas auklėjimas. Tėvų pareigos siekiant tobulo auklėjimo. Skaityti daugiau
Valdymas Aristotelio "Politėjoje"Įvadas. Aptariamosios problemos pagrindimas. Tyrimas. Darbo tikslai. Politėjos tikslai. Politėja kaip vertybių- laisvės, turtingumo, išsilavinimo, doros- įgyvendintoja. Politėja kaip mišri santvarka. Valdymas Politėjoje. Piliečiai. Konstitucinio valdymo elementai. Valdymas bendrųjų interesų labui. Valdymo teisėtumas. Piliečių savanoriškas paklusimas bei lojalumas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės ir individo harmonija Aristotelio idėjoseĮvadas. Istoriografija. Aristotelio pirmtakai. Aristotelis ir Aleksandras Makedonietis. Valstybė ir žmogus. Pilietybė ir santvarka. Įstatymų viršenybė. Žmogaus auklėjimo teorijos. Opozicija prieš Platoną. Aristotelio atitrūkimas nuo Platono. Aristotelio sekėjai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės samprata Platono ir Aristotelio veikaluoseĮvadas. Dėstymas. Platonas. Platono samprata apie miestą-valstybę. Aristotelis. Aristotelio samprata apie miestą-valstybę. Platono ir Aristotelio miestas-valstybė. Išvados. Skaityti daugiau
Žymiausi Romos mąstytojaiPowerPoint pristatymas. Cicerono gyvenimas. Cicerono kalbos. Cicerono veikalai. Cicerono kūrybinis palikimas. Seneka. Epiktetas. Markas Aurelijus. Skaityti daugiau
Žmogus Platono filosofijojeApie Platono gyvenimą ir veiklą. Žmogus Platono filosofijoje. Žmogus – tai kūnas, protas ir siela. Trejybinė žmogaus sielos struktūra. Protingas žmogaus gyvenimo sutvarkymas. Žmonių grupės pagal sielos pradus. Valstybės įtaka žmogui. Laimė ir meilė žmogaus gyvenime. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus Platono filosofijoje (2)Įvadas. Platono filosofija – ugdyti žmogų. Etika - mokslas apie moralę. Klasikinė keturių dorybių teorija. Poezija - Platono dieviškoji aistra. Platonas – idealistinės teorijos Europoje pradininkas. Platono Dialogai, "Sokrato apologija". Sokratas ir Meletas. Gėris - žmogaus prigimtinių savybių priežastis ir tikslas. Teisingumas – atitikimas pasaulio tvarkai. Išvados. Skaityti daugiau
...