Šperos.lt > Filosofija > Naujųjų amžių filosofija > Naujųjų amžių filosofijos referatai
Naujųjų amžių filosofijos referatai

(93 darbai)

Imanuelis Kantas (6)Įvadas. Imanuelio Kanto gyvenimo biografija. Imanuelio Kanto pagrindiniai etikos bruožai. Imanuelio Kanto laisvės problema. Imanuelio Kantas apie pažinimas. Išvados. Imanuelio Kanto mintys. Skaityti daugiau
Imanuelis Kantas (8)Įvadas. Apie Imanuelį Kantą (Immanuel Kant). Imanuelis Kantas. Filosofija ir ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Imanuelis Kantas ir jo filosofijaBiografija. Filosofijos studijavimas pagal Kantą. Raida. Kritinė filosofija. Kantiškoji dorovės samprata. Kantas ir Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Ką reiškia John Locke‘o pasakymas, kad "intelekte nėra įgimtų principų"Įžanga. Prigimtinių idėjų teorijos kilmė. Locke’o įgimtų principų teorijos kritika. Locke‘o prigimtinių idėjų kritikos reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos ir tikrovės suvokimas L. Wittgenstein filosofijojeLudwig Wittgenstein filosofija. Įvadas. Analitinės filosofijos principai Vitgenšteino traktate. Tautologija ir kontradikcija. Kalba ir logika. Išvados. Skaityti daugiau
Kančia kaip gyvenimo esmė (A. Šopenhauerio filosofija)Įvadas. Arthuro Schopenhauerio biografija. A. Šopenhauerio filosofijos sistemos subjektas. Vienatvė A. Šopenhauerio filosofijoje. Skirtumas tarp Schopenhauerio ir Hegelio tipo idealistų. Valios supratimas. Rytų filosofijos idėjų įtaka Šopenhauerio filosofijai. Kančia A. Šopenhauerio filosofijoje. Meno filosofijos problematika. A. Šopenhauerio genijaus koncepcija. Išvada. Skaityti daugiau
Kanto filosofijaĮžanga. Kanto filosofija. Kanto kūriniai. Dvasinė prieš kritinio periodo perspektyva. Koperniškasis perversmas naujųjų amžių filosofijoje. Transcendentalinė estetika (jausmingo pažinimo ir apriorinių formų teorija). Transcendentalinė analitika ir protinio pažinimo apriorinių formų teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Kanto moralės filosofijaĮvadas. Moralės filosofija pagal Imanuelį Kantą (Immanuel Kant). Perėjimas nuo kasdieniško dorovės pažinimo protui filosofinį. Perėjimas nuo populiariosios moralės filosofijos į dorovės metafiziką. Paskutinis žingsnis nuo dorovės metafizikos į grynojo praktinio proto kritiką. Išvados. Skaityti daugiau
Kanto moralės filosofija (2)Įvadas. Imanuelio Kanto kriticizmo samprata. Pažinimo medžiaga ir pažinimo forma kriticizmo teorijoje. I. Kanto etikos teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Kanto moralės filosofija (3)Įvadas. I. Kanto heteronominė ir autonominė moralės samprata ir valios laisvė. Valios laisvė ir sąžinės autonomijos problema. Kategorinio imperatyvo turinys ir jo loginė struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Kanto moralės filosofija (4)Įvadas. I. Kanto heteronominės ir autonominės moralės sampratos ir valios laisvė. Transcedentalinė perskyra kaip moralės filosofijos pertvarkymo prielaida. Kategorinio imperatyvo turinys ir jo loginė struktūra. Valios laisvės ir sąžinės autonomijos problema. I. Kanto moralės filosofijos refleksijos dabarties moralės filosofijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Kanto moralės filosofija (5)Įvadas. Moralės filosofija pagal Imanuelį Kantą (Immanuel Kant). Laisvės sąvoka – valios autonomijos aiškinimo pagrindas. Kategorinis imperatyvas. Kanto heteronominės ir autonominės moralės sampratos. Išvados. Skaityti daugiau
Karlas Marksas (7)Karlas Marksas ir jo pagalbininkai. Marksas ir ekonomika. Marksas ir "Kapitalas". Markso klaidos. Marksas ir religija. Išvados. Skaityti daugiau
Klasikinis racionalizmas. Renė DekartasĮvadas. Filosofija. Racionalizmas. Renė Dekartas. Išvados. Skaityti daugiau
Kritinis racionalizmasĮvadas. Racionalizmo pradmenys. Racionalistinės filosofijos atstovai. Kritinės diskusijos tradicija. Kritinis racionalizmas. Metodo idėja Renė Dekarto darbuose. Išvados. Skaityti daugiau
Kuo I. Kanto etika skiriasi nuo D. Hume etikos?Kuo Imanuelio Kanto (Immanuel Kant) etika skiriasi nuo Deivido Hjumo (David Hume) etikos? Įvadas. Aprašymas. D. Hume apie idėjų atsiradimą. D. Hume žmogaus proto galimybės. D. Hume proto ignoravimas. I. Kantas apie daiktų ir pasaulio pažinimą. I. Kantas pažinimas grynuoju protu. Išvados. Skaityti daugiau
Leonardas da Vinči "Septyni gyvenimo principai"Įvadas. Leonardas da Vinčis – italų Renesanso filosofas. Vienas geriausių jo kūrinių yra "Septyni gyvenimo principai". Ieškoti tiesos (Curiosità). Prisiimti atsakomybę (Dimostrzione). Aštrinti suvokimą (Sensazione). Pasitelkti šešėlį (Sfumato). Išlaikyti pusiausvyrą (Arte/ Scienza). Puoselėti vienovę (Corporalita). Susisieti su meile (Connessione). Išvados. Skaityti daugiau
M. Montaigne’is – išmintis kaip gyvenimo džiaugsmasĮvadas. Išmintis Antikoje. Sokratas. Platonas. Epikūras. Seneka. Išmintis Rytuose. Konfucijus. Lietuviai apie Išmintį. Jonas Sniadeckis. Juozas Girnius. Racionalistinės etikos atstovai. Immanuelis Kantas. Michelis Montaigne’is. Išvados. Skaityti daugiau
Meno objektas; Architektūra A. Schopenhauerio veikale "Pasaulis kaip valia ir vaizdinys"Įžanga. Idėja. Žmogus - vergas, vertintojas, genijus. Architektūra A. Schopenhauerio filosofijoje. Aptarimas, kritika, pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Meno sampratos transformacija: ankstyvoji versus brandžioji Hėgelio (Hegell) estetikaAnalitikos-Hermeneutikos Kontraversijos rašto darbas. Įvadas. Ankstyvoji Hegelio estetika. Jėnos romantikų meninė filosofija. Estetinio jausmo suabsoliutinimas ankstyvoje. Hegelio filosofijoje. Brandžioji G. Hėgelio (Hegell) estetika. Brandžiosios Hegelio estetikos moksliškumas. Meno mirties samprata brandžioje G. Hėgelio (Hegell) estetikoje. Išvados. Skaityti daugiau