Šperos.lt > Filosofija > Naujųjų amžių filosofija > Naujųjų amžių filosofijos referatai
Naujųjų amžių filosofijos referatai

(93 darbai)

EmpirizmasEmpirizmo sąvoka. Patyrimas ir žmogus. Empirizmo filosofai. Džonas Lokas. Empiristinės Džono Loko filosofijos nuostatos ir idėjos. Skaityti daugiau
Empirizmas ir racionalizmas (2)Įvadas. F. Bacono empirinis kelias gamtai pažinti. D. Hume’o empiristinė pozicija. Locke’as – sisteminės pažinimo teorijos kūrėjas. Jėgos sąvoka pagal Locke. Idėjos ir dvasia – tiesioginiai sąmonės objektai. Sąvokos samprata. R.Descartes’as - racionalistas. Skaityti daugiau
Empirizmo idėjų raidaĮvadas. Empirizmo mokslo koncepcija. Empirinių teorijų struktūra. Šiuolaikinė empirizmo atmaina. Išvados. Skaityti daugiau
Empirizmo ir racionalizmo ginčasĮvadas. Apšvietos filosofijos bruožai. Empirizmas ir racionalizmas. Empirizmo ir racionalizmo ginčas R. Dekarto filosofijoje. Empirizmo ir racionalizmo sintezė I.Kanto veikaluose. Išvados. Skaityti daugiau
Empirizmo srovėsĮvadas. Patyrimas ir žmogus. Empirizmo filosofai. Skaityti daugiau
F. Nyčės "antžmogio" filosofijos pagrindiniai bruožaiF. Nyčės "antžmogio" filosofijos pagrindiniai bruožai. Ontologinė prasmė. Valia. Nyčės moralės traktavimas. Etikos teorija. Kančia. Nyčės mąstymo pagrindas. Ką reiškia Nyčei šis žmogaus šaukimas į "antžmogį"? Skaityti daugiau
G. Hegelis apie dialektinio mąstymo etapusĮvadas. Dėstymas. Didieji veikalai. Dialektikos dėsnis. Aukščiausios vystymosi pakopos. Meno istorija. Hegelizmas yra idealizmas. Hegelio Pasaulis. Hegelis apie dvasią. Apie Hegelio dialektiką. Išvados. Skaityti daugiau
G.W.F. Hėgelio požiūris į teisę ir teisingumąĮvadas. Georgo Vilhelmo Frydricho Hegelio (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) požiūris į teisę. Georgo Vilhelmo Frydricho Hegelio požiūris į teisingumą. Išvados. Skaityti daugiau
Hėgelio dvasios filosofijaHėgelio dvasios filosofija. 20 klausimų testas. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Humanizmo ir reformacijos idėjos renesanso epochojeĮvadas. Humanizmo idėjos. Reformacijos idėjos. Išvados. Skaityti daugiau
Humanizmo samprataHumanizmo sąvoka renesanso epochos kontekste. Įvadas. Humanizmo samprata. Humaniška asmenybė. Humanizmo raidos istoriniai faktai. Išvados. Skaityti daugiau
I. Kantas "Grynojo proto kritika"I. Kanto biografija. Ryšiai su Lietuva. Kantas ir Sokratas. Kanto etika. Moralė ir laimė. Moralinis gėris. Laisvės problema. Kitų filosofų pėdsakai I.Kanto darbuose. "Grynojo proto kritika". Tematika ir problematika. Tikslas. Pažinimo problema. Kriticizmas. Sprendimų samprata. Pažinimo lygmenys. Apriorinė sintezė. Transcendentalinė analitika. Filosofijos galimybės klausimas. "Transcendentaline metodo teorija". I. Kanto pažiūrų visuma. Pažinimo kategorijos. Pažinimo prieštaringumas. Išvados. Skaityti daugiau
I. Kantas "Grynojo proto kritika" (2)Imanuelis Kantas – "Grynojo proto kritika". Įvadas. Grynojo proto kritika. Skaityti daugiau
I. Kantas "Grynojo proto kritika" (3)Įvadas. I. Kanto filosofijos raida. I. Kanto veikalai. Grynojo proto kritika. Transcendentalinė estetika, erdvės ir laiko teorija. Transcendentalinė logika. Analitika. Transcendentalinė logika. Dialektika. Transcendentalinė metodų teorija. Išvados. Skaityti daugiau
I. Kantas ir Lietuva. Filosofinis požiūrisĮvadas. I. Kanto kilmė (trumpa biografija). Filosofas ir lietuviai. Aplinka, kurioje gyveno I. Kantas. Moralinių filosofo principų artumas lietuvio pasaulėjautai. Atgimsta susidomėjimas I. Kanto filosofija Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
I. Kantas. Kanto požiūris į teisę ir teisingumąĮvadas. Kantas - visų laikų mąstytojas. Kanto etika. Gėris ir blogis. Žmogus – ypatingas kūrinys. Teisingumas ir moralumas I. Kanto filosofijoje. Išvada. Skaityti daugiau
Imanuelio Kanto filosofijaŠviečiamoji ir kritinė filosofija. I. Kanto gyvenimas. Du filosofiniai Kanto vystymosi laikotarpiai. Kanto kriticizmo pradžia. "Grynojo proto kritika". Mano mintis. Skaityti daugiau
Imanuelio Kanto kritinė filosofija. Dorovės samprata. Kantas ir LietuvaImanuelio Kanto gyvenimo aprašymas. Kanto grynojo proto kritikos tikslai. Dorovės metafizikos pagrindai. Dorovės metafizika: teisės teorija. Dorovės metafizika: dorybių teorija. Kantas ir Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Imanuelis Kantas (4)Įvadas. Kantas-visų laikų mąstytojas. Kanto etika. Gėris ir blogis. Žmogus – ypatingas kūrinys. Išvada. Skaityti daugiau
Imanuelis Kantas (5)Įvadas. I.Kanto asmenybė. Proto savikritika. Sprendimo galios kritika. Išvados. Skaityti daugiau
...