Šperos.lt > Filosofija > Naujųjų amžių filosofija
Naujųjų amžių filosofija

(153 darbai)

Klasikinis racionalizmas. Renė DekartasĮvadas. Filosofija. Racionalizmas. Renė Dekartas. Išvados. Skaityti daugiau
Kritinis racionalizmasĮvadas. Racionalizmo pradmenys. Racionalistinės filosofijos atstovai. Kritinės diskusijos tradicija. Kritinis racionalizmas. Metodo idėja Renė Dekarto darbuose. Išvados. Skaityti daugiau
Kūno ir sielos santykis R. Dekarto filosofijojeĮvadas. Rene Descartes (1596 – 1650). Galimybė pažinti pasaulį. Kūno žūtis. Siela. Dvasios požymiai. Skaityti daugiau
Kuo I. Kanto etika skiriasi nuo D. Hume etikos?Kuo Imanuelio Kanto (Immanuel Kant) etika skiriasi nuo Deivido Hjumo (David Hume) etikos? Įvadas. Aprašymas. D. Hume apie idėjų atsiradimą. D. Hume žmogaus proto galimybės. D. Hume proto ignoravimas. I. Kantas apie daiktų ir pasaulio pažinimą. I. Kantas pažinimas grynuoju protu. Išvados. Skaityti daugiau
Leonardas da Vinči "Septyni gyvenimo principai"Įvadas. Leonardas da Vinčis – italų Renesanso filosofas. Vienas geriausių jo kūrinių yra "Septyni gyvenimo principai". Ieškoti tiesos (Curiosità). Prisiimti atsakomybę (Dimostrzione). Aštrinti suvokimą (Sensazione). Pasitelkti šešėlį (Sfumato). Išlaikyti pusiausvyrą (Arte/ Scienza). Puoselėti vienovę (Corporalita). Susisieti su meile (Connessione). Išvados. Skaityti daugiau
Leonardas da Vinči "Septyni gyvenimo principai" (2)PowerPoint pristatymas. Filosofijos refleksija: Leonardo da Vinčio 7 gyvenimo principai. Įvadas. Curiosità - ieškoti tiesos. Dimostrazione - prisiimti atsakomybę. Sensazione - aštrinti suvokimą. Sfumato - pasitelkti šešėlį. Arte/ Scienza - išlaikyti pusiausvyrą. Corporalita - puoselėti vienovę. Connessione - susisieti su meile. Išvados. Skaityti daugiau
M. Montaigne’is – išmintis kaip gyvenimo džiaugsmasĮvadas. Išmintis Antikoje. Sokratas. Platonas. Epikūras. Seneka. Išmintis Rytuose. Konfucijus. Lietuviai apie Išmintį. Jonas Sniadeckis. Juozas Girnius. Racionalistinės etikos atstovai. Immanuelis Kantas. Michelis Montaigne’is. Išvados. Skaityti daugiau
Menas ir istorijos pažanga Georgo Hėgelio filosofijojeGinčas dėl meno vertinimo kriterijų. Meno savitumas. Meno vaidmuo laisvės sąmonės raidoje. Meno ribotumas. Georgas Hėgelis (Georg Hegel). Skaityti daugiau
Meno objektas; Architektūra A. Schopenhauerio veikale "Pasaulis kaip valia ir vaizdinys"Įžanga. Idėja. Žmogus - vergas, vertintojas, genijus. Architektūra A. Schopenhauerio filosofijoje. Aptarimas, kritika, pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Meno sampratos transformacija: ankstyvoji versus brandžioji Hėgelio (Hegell) estetikaAnalitikos-Hermeneutikos Kontraversijos rašto darbas. Įvadas. Ankstyvoji Hegelio estetika. Jėnos romantikų meninė filosofija. Estetinio jausmo suabsoliutinimas ankstyvoje. Hegelio filosofijoje. Brandžioji G. Hėgelio (Hegell) estetika. Brandžiosios Hegelio estetikos moksliškumas. Meno mirties samprata brandžioje G. Hėgelio (Hegell) estetikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Metodo idėja Renė Dekarto raštuoseĮžanga. R. Dekarto gyvenimas. R. Dekarto metodologijos principai. Išvados. Skaityti daugiau
Moralė Vydūno filosofijojeĮvadas. Šiuolaikinės moralės principai. Moralė pagal Nyčę. Vydūno sveikatos filosofija. Moralė glūdi dvasinėje egzistencijoje. Žmonių santykiai. Reziumė. Skaityti daugiau
N. Makiavelis "Valdovas"Kūrinio priežastinės šaknys. Turinio analizė. Esminės valdovo vertybės. Valstybės tipai. Respublika ir kunigaikštystė. Paveldima ir mišri kunigaikštystė. Užkariavimų strategija. Valdovas privalo nuolat rūpintis karyba. Vadovas savo valdiniams turi būti ir geras ir blogas. Valdovas savo šalyje gali būti mylimas ir prisibijomas. Valdovo garbę kelia jo rūpinimasis talentais. Skaityti daugiau
N. Makiavelis "Valdovas" (4)Įvadas. Naujas politinis metodas. Moralė ir religija. Makiavelio valstybės valdymo forma. Makiavelio "Valdovas" – šiuolaikinis lyderis. Išvados. Skaityti daugiau
Pareiga ir gera valia I. Kanto filosofijojeĮvadas. Imanuelis Kantas. Geros valios teorija. Kaip suvokiama pareiga šiandieniame pasaulyje ir kaip ją suvokė garsusis filosofas, ar yra sąsaja tarp šiuolaikinio mąstymo ir kantizmo sąvokų? Dėstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Pažinimo šaltiniai: racionalizmas ir empirizmasTema. Tikslas. Uždaviniai. Tezės. Tiesos problema. Racionalizmas. Dekartas. Dievo idėja. Empirizmas. Dž. Lokas. D. Hiumas. Skaityti daugiau
Pažinimo šaltiniai: racionalizmas ir empirizmas (2)Tema. Tikslas: Empirizmo ir racionalizmo bei jų propaguotų metodų priešpriešų nagrinėjimas. Uždaviniai. Įžanga. Pažinimo šaltiniai. Empirizmo ir racionalizmo bei jų propaguotų metodų priešprieša. Išvados. Skaityti daugiau
Pažinimo teorijos nuo R. Dekarto iki D. HiumoĮvadas. Pažinimo teorijos nuo sokratikų iki Aristotelio. Pažinimo teorijos nuo R. Dekarto iki D. Hiumo. I. Kanto pažinimo teorija. Empirinis ir teorinis pažinimas. Pažinimo objektas ir subjektas. Išvados. Skaityti daugiau
Pozityvistinės filosofijos vingiai. O. Kontas – pozityvistinės filosofijos pradininkasScientistinė kryptis. Konto biografija. Konto filosofija. Pozityvi filosofija, pagal Kontą. Skaityti daugiau
Požiūris į laimę ir moralę pagal I. Kantą ir F. NyčęFilosofijos rašinys apie Imanuelio Kanto (Immanuel Kant) ir Frydricho Nyčės (Friedrich Nietzsche) požiūrį į laimę. Kas yra laimė? Kaip tapti laimingam? Koks laimės ir moralės santykis I. Kanto ir F. Nyčės etikoje? Pagal I. Kanto knygą "Dorovės metafizikos pagrindai" ir F. Nyčės knygą "Rinktiniai raštai // Štai taip Zaratustra kalbėjo". Skaityti daugiau
......