Šperos.lt > Filosofija > Naujųjų amžių filosofija
Naujųjų amžių filosofija

(153 darbai)

Imanuelis Kantas (6)Įvadas. Imanuelio Kanto gyvenimo biografija. Imanuelio Kanto pagrindiniai etikos bruožai. Imanuelio Kanto laisvės problema. Imanuelio Kantas apie pažinimas. Išvados. Imanuelio Kanto mintys. Skaityti daugiau
Imanuelis Kantas (8)Įvadas. Apie Imanuelį Kantą (Immanuel Kant). Imanuelis Kantas. Filosofija ir ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Imanuelis Kantas ir jo filosofijaBiografija. Filosofijos studijavimas pagal Kantą. Raida. Kritinė filosofija. Kantiškoji dorovės samprata. Kantas ir Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Istoriniai faktai ir moralinės vertybės Š. Monteskjė filosofijojeIstoriniai faktai ir moralinės vertybės Charles de Montesquieu (Šarlis Lui de Monteskjė) filosofijoje. Istoriniai faktai. Moralinės vertybės. Vyro ir moters santykis. Rytų dorovės principas. Apie natūralų gėdos jausmą. Apie ligas. Moralinės vertybės per įstatymų prizmę. Teisinga visuomenė per istorijos prizmę. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
J.G. Fichtė "Žmogaus paskirtis"Johanno Gottliebo Fichtės veikalo "Žmogaus paskirtis" išplėstinis planas. Skaityti daugiau
J.S. Mill "Apie laisvę"John Stuart Mill "Apie laisvę". Įvadas. Apie minties ir diskusijos laisvę. Apie individualumą kaip vieną iš gerovės elementų. Apie visuomenės valdžios individui ribas. Principų taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Ką reiškia John Locke‘o pasakymas, kad "intelekte nėra įgimtų principų"Įžanga. Prigimtinių idėjų teorijos kilmė. Locke’o įgimtų principų teorijos kritika. Locke‘o prigimtinių idėjų kritikos reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Kaip R. Dekartas apibūdina pažinimą?Filosofijos esė. Kodėl galima suabejoti jutiminių dalykų teisingumu. Dvasią galime pažinti aiškiau negu kūną. Kodėl ne visi taip pažįsta. Nežinant dievo, negalima tikrai pažinti jokio kito dalyko. Skaityti daugiau
Kalbos ir tikrovės suvokimas L. Wittgenstein filosofijojeLudwig Wittgenstein filosofija. Įvadas. Analitinės filosofijos principai Vitgenšteino traktate. Tautologija ir kontradikcija. Kalba ir logika. Išvados. Skaityti daugiau
Kančia kaip gyvenimo esmė (A. Šopenhauerio filosofija)Įvadas. Arthuro Schopenhauerio biografija. A. Šopenhauerio filosofijos sistemos subjektas. Vienatvė A. Šopenhauerio filosofijoje. Skirtumas tarp Schopenhauerio ir Hegelio tipo idealistų. Valios supratimas. Rytų filosofijos idėjų įtaka Šopenhauerio filosofijai. Kančia A. Šopenhauerio filosofijoje. Meno filosofijos problematika. A. Šopenhauerio genijaus koncepcija. Išvada. Skaityti daugiau
Kančia kaip gyvenimo esmė: Arturas ŠopenhauerisArturas Šopenhaueris (Arthur Schopenhauer). Įvadas. Problemos formulavimas. Dėstymas. Problemos nagrinėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kanto estetikaKanto estetika. Estetikos vieta Kanto filosofinėje sistemoje. Skonio ir grožio samprata. Genijaus ir kūrybos koncepcija. Meno morfologija. Reziume. Skaityti daugiau
Kanto filosofijaĮžanga. Kanto filosofija. Kanto kūriniai. Dvasinė prieš kritinio periodo perspektyva. Koperniškasis perversmas naujųjų amžių filosofijoje. Transcendentalinė estetika (jausmingo pažinimo ir apriorinių formų teorija). Transcendentalinė analitika ir protinio pažinimo apriorinių formų teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Kanto moralės filosofijaĮvadas. Moralės filosofija pagal Imanuelį Kantą (Immanuel Kant). Perėjimas nuo kasdieniško dorovės pažinimo protui filosofinį. Perėjimas nuo populiariosios moralės filosofijos į dorovės metafiziką. Paskutinis žingsnis nuo dorovės metafizikos į grynojo praktinio proto kritiką. Išvados. Skaityti daugiau
Kanto moralės filosofija (2)Įvadas. Imanuelio Kanto kriticizmo samprata. Pažinimo medžiaga ir pažinimo forma kriticizmo teorijoje. I. Kanto etikos teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Kanto moralės filosofija (3)Įvadas. I. Kanto heteronominė ir autonominė moralės samprata ir valios laisvė. Valios laisvė ir sąžinės autonomijos problema. Kategorinio imperatyvo turinys ir jo loginė struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Kanto moralės filosofija (4)Įvadas. I. Kanto heteronominės ir autonominės moralės sampratos ir valios laisvė. Transcedentalinė perskyra kaip moralės filosofijos pertvarkymo prielaida. Kategorinio imperatyvo turinys ir jo loginė struktūra. Valios laisvės ir sąžinės autonomijos problema. I. Kanto moralės filosofijos refleksijos dabarties moralės filosofijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Kanto moralės filosofija (5)Įvadas. Moralės filosofija pagal Imanuelį Kantą (Immanuel Kant). Laisvės sąvoka – valios autonomijos aiškinimo pagrindas. Kategorinis imperatyvas. Kanto heteronominės ir autonominės moralės sampratos. Išvados. Skaityti daugiau
Karlas Marksas (7)Karlas Marksas ir jo pagalbininkai. Marksas ir ekonomika. Marksas ir "Kapitalas". Markso klaidos. Marksas ir religija. Išvados. Skaityti daugiau
Klasikinės vokiečių filosofijos koncepcijosImanuelis Kantas. Pirmtakai. Raida. Ikikritinė filosofija. Kritinė filosofija. Kanto pažiūros. Filosofijos problematika ir metodas. Skaityti daugiau
......