Šperos.lt > Filosofija > Naujųjų amžių filosofija
Naujųjų amžių filosofija

(153 darbai)

Descartes ir dabartisPasaulis materialybės ir idealybės sąveika. Pamąstymai ir samprotavimai. Decartes ir dabartis. Išvados. Skaityti daugiau
Dialogo samprata M. Buberio filosofijojeĮvadas. Darbo tikslas yra ištirti M. Buberio dialogo sampratą. Didžiausias dėmesys bus skiriamas atkreipti dėmesį su kuo galimas dialogas filosofo manymu ir kaip dialogas, kaip tam tikras vyksmas, gali būti išreiškiamas vienoje ar kitoje situacijoje. Dialogiškumo samprata. M. Buberis dialogo filosofijos kontekste. Dialogas kaip įsiskverbimas. Dialogiškumo galimybės M. Buberio filosofijoje. Dialogas tarp žmonių. Santykis tarp dievo ir žmogaus. Gamta kaip dialogo dalyvis. Dialogo galimybė su pačiu savimi. Išvados. Skaityti daugiau
Dorybės ir laimės sąlytis Kanto "Praktinio proto kritikoje"Įvadas. Imanuelis Kantas. Etikos apibrėžimas. Dorybė. Laimė. Išvados. Skaityti daugiau
Džonas LokasDžonas Lokas (John Locke). Filosofo gyvenimas ir teorijos. Skaityti daugiau
Džonas Lokas (2)Pranešimas parengtas pagal D. Loko (John Locke) "Esė apie žmogaus intelektą". Skaityti daugiau
Džonas Lokas apie valstybę ir teisęĮvadas. Valstybės kilmė: prigimtinė būklė ir visuomenės sutartis. Valdžia... ir visuomenė. Teisė: prigimtinė teisė į nuosavybę. Kitos teisės. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Džordžo Berklio subjektyvaus idealizmo filosofinė sistemaĮvadas. D. Berklio subjektyvaus idealizmo filosofinė sistema. Materializmo kritika. Išvados. Skaityti daugiau
E. Fromas "Menas mylėti" (2)Eric Fromm knygos "Menas mylėti" analizė. Skaityti daugiau
E. Fromas "Menas mylėti" (3)PowerPoint pristatymas — knygos pristatymas. Ši knyga. Meilė tarp tėvų ir vaiko. Broliška meilė. Erotinė meilė. Meilė sau. Skaityti daugiau
E. Nekrašas "Filosofija ir XVII amžiaus mokslo revoliucija"E. Nekrašo straipsnio "Filosofija ir XVII amžiaus mokslo revoliucija" nagrinėjimas. Newtonas. Francis Baconas. Kuo skiriasi mokslo ir filosofijos metodai? Pozityvizmo atsiradimas. Išvados. Skaityti daugiau
Egzistencializmas (6)Įvadas. Žmogaus egzistencija "Jobo dramoje". Egzistencijos ryšys su transcendencija. Kraštinės situacijos žmogaus egzistencijoje. Žmogaus egzistencijos vertė. Išvados. Skaityti daugiau
EmpirizmasEmpirizmo sąvoka. Patyrimas ir žmogus. Empirizmo filosofai. Džonas Lokas. Empiristinės Džono Loko filosofijos nuostatos ir idėjos. Skaityti daugiau
Empirizmas ir racionalizmas (2)Įvadas. F. Bacono empirinis kelias gamtai pažinti. D. Hume’o empiristinė pozicija. Locke’as – sisteminės pažinimo teorijos kūrėjas. Jėgos sąvoka pagal Locke. Idėjos ir dvasia – tiesioginiai sąmonės objektai. Sąvokos samprata. R.Descartes’as - racionalistas. Skaityti daugiau
Empirizmo idėjų raidaĮvadas. Empirizmo mokslo koncepcija. Empirinių teorijų struktūra. Šiuolaikinė empirizmo atmaina. Išvados. Skaityti daugiau
Empirizmo ir racionalizmo ginčasĮvadas. Apšvietos filosofijos bruožai. Empirizmas ir racionalizmas. Empirizmo ir racionalizmo ginčas R. Dekarto filosofijoje. Empirizmo ir racionalizmo sintezė I.Kanto veikaluose. Išvados. Skaityti daugiau
Empirizmo srovėsĮvadas. Patyrimas ir žmogus. Empirizmo filosofai. Skaityti daugiau
F. Nyčės "antžmogio" filosofijos pagrindiniai bruožaiF. Nyčės "antžmogio" filosofijos pagrindiniai bruožai. Ontologinė prasmė. Valia. Nyčės moralės traktavimas. Etikos teorija. Kančia. Nyčės mąstymo pagrindas. Ką reiškia Nyčei šis žmogaus šaukimas į "antžmogį"? Skaityti daugiau
F.V.J Šelingas. Žmogaus laisvės filosofijaJ. Šeligas (Friedrich Wilhelm Joseph Schelling) Įvadas. Žmogaus laisvės filosofija. Gamtos filosofija. Išvados. Skaityti daugiau
G. Blandrata "Netikrojo Kristaus ir tikrojo, gimusio iš Marijos, priešpriešinimas"Esė, kurioje analizuojama Georgo Blandratos darbas "Netikro Kristaus ir tikrojo, gimusio iš Mergelės, priešpastatymas". Sąvokos ir terminai. Teologiniai argumentai, remiantis Biblija. Pritaikymas šiandienai. Skaityti daugiau
G. Hegelis apie dialektinio mąstymo etapusĮvadas. Dėstymas. Didieji veikalai. Dialektikos dėsnis. Aukščiausios vystymosi pakopos. Meno istorija. Hegelizmas yra idealizmas. Hegelio Pasaulis. Hegelis apie dvasią. Apie Hegelio dialektiką. Išvados. Skaityti daugiau
...