Šperos.lt > Filosofija > Naujausiųjų amžių filosofija > Naujausiųjų amžių filosofijos referatai
Naujausiųjų amžių filosofijos referatai

(89 darbai)

Vytauto Kavolio kultūros filosofijos bruožaiĮvadas. Šiuolaikinė kultūros samprata. Kultūros sąvoka socialiniuose moksluose. Kultūros veikla. Kultūrų modernėjimai. Lietuvių kultūros modernizacijos laikotarpiai. Avangardinių kultūrų samprata. Išvados. Skaityti daugiau
XX amžiaus filosofijaĮvadas. Fizika. Biologija. Gyvenimo filosofija. Išvados. Skaityti daugiau
Ž. Ž. Ruso samprotavimai apie žmogaus nelygybės kilmęĮvadas. Žano Žako Ruso samprotavimai apie žmonių nelygybės kilmę. Pirmykštis žmonių gyvenimas ir jo tobulėjimas. Ž. Ž. Ruso samprotavimai apie žmogaus nelygybę. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus egzistencijos prasmė A. Maceinos "Jobo dramoje"Įvadas. Egzistencinė nuotaika. Egzistencija kaip pašaukimas. Egzistencijos praeinamumas. Egzistencijos pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus samprata Nyčės filosofijojeĮvadas. Žmogus – klausianti būtybė. Nepalankios sąlygos ne visuomet yra blogis. Tikintieji – silpni žmonės. Išvada. Skaityti daugiau
Žmogiškosios būties problema K. Jasperso filosofinėse pažiūroseĮvadas. Karlas Jaspersas. Jasperso filosofijos bruožai. Būties reiškiniškumas. Žmogaus egzistencijos ribinės situacijos. Aprėptis. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus - mašinaĮvadas. Antuano de Sent-Egziuperi ir Vinco Vyčino požiūriai į mašinas ir technikos pažangos santykį su žmogumi. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus kaip vertybė Ėricho Fromo filosofijojeĖ.Fromo gyvenimas bei veikalai, jo filosofinė kryptis. Asmenybė, visuomenė, religija, gamtos ir socialinės sąlygos, įtakojančios žmogų. Kūrybiškumas. Produktyvusis mąstymas. Meilė. Skaityti daugiau
Žmogus kaip vertybė Ėricho Fromo filosofijoje (2)Ė. Fromo biografija. Filosofinės Ė. Fromo idėjos. Žmogiškumo kriterijus. Produktyvumas. Individo ryšiai su kitais. Skaityti daugiau
...