Šperos.lt > Filosofija > Naujausiųjų amžių filosofija > Naujausiųjų amžių filosofijos referatai
Naujausiųjų amžių filosofijos referatai

(89 darbai)

Karlas Marksas ir marksizmasĮvadas. K. Markso visuomenės analizė. Marksizmo atsiradimas. Filosofiniai K. Markso veikalai. "Demokrito natūrfilosofijos ir Epikūro natūrfilosofijos skirtumas". "Dėl Hėgelio teisės filosofijos kritikos". "Žydų klausimu". "Ekonominiai ir filosofiniai 1844 metų rankraščiai". Išvados. Skaityti daugiau
M. Heidegerio būties supratimasM. Heidegerio būties supratimas. Būties prasmės paieškos. Būties charakteristika. Kasdienė žmogaus būtis. Žmogaus būtis baigtinė. Išvados. Skaityti daugiau
M. Heideggerio klasikinė filosofija kaip būties užmaršties kritikaMartinas Haidegeris (Martin Heidegger). Įvadas. Vakarų tradicijos kaip būties užmaršties kritika. Būties sąvoka. Dasein. Kalba. Būtis ir žmogus. Heideggeriška pasaulio samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Marksizmas, modernioji ideokratijaĮvadas. Ideokratija ar alternatyvi modernybė? Marksizmo vertinimai. Marxo pažiūros. Deterministinė laisvės koncepcija. Marxo panieka pilietinei visuomenei. Marksistų Umma, arba transnacionalinė tikratikių bendruomenė. Marksizmo simbolinė organizacija: nuo integralaus reliatyvizmo iki istorinio dogmatizmo. Marksizmo dvilypumas. Tragiškas marksizmo paradoksas. Marxo socialinė filosofija. Monistinė ir doktrininė marksizmo esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Martinas HeidegerisM. Heidegerio gyvenimas ir kūryba. Būtis ir laikas. Žmogus – būties piemuo. Mirties problemos traktavimas M.Heideggerio filosofijoje. Kalba kaip žmogaus egzistencijos formavimo veiksnys. Išvados. Skaityti daugiau
Menas ir istorijos pažanga G. Hėgelio filosofijojeGinčas dėl meno vertinimo kriterijų. Meno savitumas. Meno vaidmuo laisvės sąmonės raidoje. Meno ribotumas. Skaityti daugiau
Modernios neotomistinės istorijos filosofijos bruožaiApibūdintos šios filosofinės krypties dalys – ontologija, pažinimo teorija, gamtos filosofija, žmogaus filosofija, socialinė filosofija, taip atskleidžiant bei įvertinant neotomistinės filosofijos bruožus. Įžanga. Bendroji metafizika. Pažinimo teorija. Žmogaus samprata. Socialinė doktrina. Išvados. Skaityti daugiau
Ralf‘o Dahrendorf‘o modernusis socialinis konfliktasĮvadas. Revoliucijos ir modernusis socialinis konfliktas. "Martinezo paradoksas". "Gyvenimo šansai". Valdžios vaidmuo. Pilietybė. Arono pasaulis. Moderniosios problemos. Išvados. Skaityti daugiau
S. Dali "Pilietinio karo nuojauta"Civilizacijos atspindžiai Salvadoro Dali paveiksle "Pilietinio karo nuojauta". Siurrealizmo atstovas. Paveikslo siužetas ir simboliai. Civilizacijos vystymosi rezultatas. Summary. Skaityti daugiau
Sorenas KierkegardasĮvadas. Trys gyvenimo stadijos. Estetinė stadija. Individo subjektyvybė. Poetas – vaikas. Etinė stadija. Pakartojimas. Visuotinybė. Religinė stadija. Naujoji vidujybė. Tikėjimo paradoksas. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinė filosofijos samprataĮvadas. Karlas R. Poperis "Kaip aš įsivaizduoju filosofiją". Karlas Jaspersas "Filosofijos įvadas". Kas yra filosofija? Išvados. Skaityti daugiau
Televizija ir simuliakraiKnygos "Simuliakrai ir simuliacija" (Jean Baurillard) analizė, "Realybės riteris", Televizija ir simuliakrai, Tragedijos per televiziją, Holokaustas per televiziją. Skaityti daugiau
Trys gyvenimo stadijos pagal Søreną KierkegaardąĮvadas. S. Kierkegaardas ir egzistencializmas. S. Kierkegaardo gyvenimo stadijos. Estetinė stadija. Etinė stadija. Religinė stadija. Išvados. Skaityti daugiau
Vydūnas apie asmens tobulėjimąĮvadas. Žmogaus asmenybės raiška. Asmenybės augimas. Veiksniai įtakojantys asmens tobulėjimą. Kultūra. Mokslas. Menas. Dora. Sveikata. Kūnas. Jausmai. Mintys ir protas. Žmogaus esmė – dvasia (siela). Tikėjimas. Išvados. Résumé. Skaityti daugiau
Vydūnas apie asmens tobulėjimą (2)Įvadas. Žmogaus asmenybės augimas. Kultūra. Mokslas. Menas. Dora. Sveikata. Tikėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vydūnas ir Rytų filosofijaVydūno biografijos faktai. Vydūno filosofija. Rytų filosofija pagrįstas gėrio siekimo kelias. Išvados. Skaityti daugiau
Vydūno sveikatos filosofijos bruožaiĮvadas. Sveikatos aprašymas. Sveikatos filosofijos bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Vydūno takais. Vydūnas - filosofas ir moralistasĮvadas. Dėstymas. Biografija. Vydūno kūrybinis palikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vilhelmas Frydrichas NyčėF.Nyčės biografijos faktai. Kūryba. Filosofinės pažiūros. "Tragedijos gimimas" analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus GaonasĮvadas. Vilniaus Gaono biografijos faktai. Vilniaus Gaono kūrybos kelias. Gaono pažiūrų apžvalga. Gaono pamokymai. Gaono reikšmė šiandieninėje pasaulėžiūroje. Išvados. Skaityti daugiau
...