Šperos.lt > Filosofija > Naujausiųjų amžių filosofija > Naujausiųjų amžių filosofijos referatai
Naujausiųjų amžių filosofijos referatai

(89 darbai)

EgzistencializmasĮvadas. Kas yra egzistencializmas? Kraštinės situacijos. Mąstymas kyla iš kančios. Baimės kylimas iš nebūties grėsmės. Kokia gali būti kasdienybė? Egzistencinis mąstymas. Egzistencijos kelias į transcendenciją. Rūpestis ir skundas kasdieniu savo gyvenimu. Kokia yra paguodos prasmė ir vertė? Buvimas-mirties-link. Egzistencijos pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Egzistencializmas (4)Egzistencializmo samprata. Istorija. Pagrindiniai principai. Svarbesnės egzistencializmo idėjos. Moralinis egzistencializmo reliatyvumas. Egzistencinė humanizmo samprata. Egzistencializmo kritika. Egzistencializmo įtaka. Skaityti daugiau
Egzistencializmas: pagrindinės problemos, požiūris ir atstovaiTikslas: Išsiaiškinti kas yra egzistencializmas, pagrindines problemas ir požiūrius. Apibūdinti egzistencializmo atstovus. Uždaviniai. Tezės. Atstovai. Išvados. Priedai (paveikslėliai). Skaityti daugiau
Egzistencializmo idėjos šiuolaikinėje visuomenėjeKas yra egzistencija, egzistencializmas? Egzistencializmas, laisvė ir individualizmas. Pagrindiniai egzistencinės filosofijos bruožai. Egzistencializmo priešybės ir įvairovė. Filosofinė egzistencijos plotmė. Jos atsiradimas. Žmogaus būtis ir egzistencija. Egzistencializmo santykis su visuomene. Išvados. Skaityti daugiau
Egzistencinė filosofijaĮvadas į egzistencinės filosofiją. Egzistencinės filosofijos istorija. Filosofai ir jų pagrindines idėjos. Pagrindinės egzistencialistų koncepcijos. Egzistencinio mąstymo prasmė. Egzistencinė filosofija. Egzistencinis mąstymas. Siorenas Kierkegoras. Karlas Jaspersas. Albertas Kamiu. Žanas - Polis Sartras. Išvados. Skaityti daugiau
Egzistencinė filosofija (2)Įvadas. Tikslas: Susipažinti su egzistencializmu, aptarti įvairių autorių keliamas problemas, idėjas, vertybes bei požiūrį į jas. Egzistencinės filosofijos istorija. Pagrindiniai principai. Egzistencialistai, keliamos problemos. Fydrichas Nyčė, Artūras Šopenhaueris. Karlas Teodoras Jaspersas. Alberas Kamiu. Žanas Polis Sartras. Gabrielis Marselis. Lietuvos egzistencialistai. Juozas Girnius. Antanas Maceina. Arvydas Šliogeris. Egzistencializmo įtaka. Išvados. Skaityti daugiau
Egzistencinė filosofija ir jos raidaĮvadas. Egzistencinė filosofija ir jos raida. Egzistencijos filosofijos ištakos. S. Kierkegoras — egzistencinio mąstymo pradininkas. E. Huserlio fenomenologija. Išvada. Skaityti daugiau
Empirizmo srovė Vakarų filosofijoje: David HumeĮvadas. David Hume pažiūros. Įspūdžiai ir idėjos. Faktai ir idėjų santykiai. Priežastingumo sąvokos kritika. Jėgos sąvokos kritika. Substancijos sąvokos kritika. Religijos kritika. Dorovės filosofija. Išvados. Skaityti daugiau
F. Nyčė "Moralės genealogija"Friedrich Nietzsche "Moralės genealogija". Friedrich'o Nietzsche's gyvenimas ir veikalai. Friedrich Nietzsche pažiūros. Pirmtakai. Įtaka. Friedrich'o Nietzsche's "Moralės genealogija". "Gėris ir blogis", "Gera ir prasta". "Kaltė", "Nešvari sąžinė" ir panašūs dalykai. Ką reiškia asketiškieji idealai? Išvados. Skaityti daugiau
F. Nyčė "Štai taip kalbėjo Zaratustra "F. Nyčė (Friedrich Nietzsche) knyga "Štai taip kalbėjo Zaratustra". Įvadas. Apie meilę ir santuoką. Apie karą ir karius. Apie dievo tarnus. Apie tris virsmus. Apie antžmogį. Išvados. Skaityti daugiau
F. Nyčė "Tragedijos gimimas" (2)Fridrichas Nyčė - XIX amžiaus mąstytojas. Filosofinė pasaulėžiūra. F. Nyčės knygos "Tragedijos gimimas" analizė. Skaityti daugiau
F. Nyčė "Tragedijos gimimas" (3)Vakarų filosofija. F. Nyčės veikalo "Tragedijos gimimas" analizė. Įtakos. Muzika ir tragedija. Estetika. Poezijos ir muzikos santykis. Skaityti daugiau
F. Nyčė. Antžmogio teorijaF. Nyčės gyvenimas . F. Nyčės antžmogio teorija. "Eunuchų karta". F. Nyčės požiūris į istoriją. Gyvenimo esmė. Skaityti daugiau
F. Nyčės filosofijaĮvadas. F. Nyčės biografija. F. Nyčės antifilosofija. Dievo mirtis. Gyventi+valia viešpatauti - tapti antžmogiu. Išvados. Skaityti daugiau
F.M. Dostojevskio "Didžiojo Inkvizitoriaus" legendos prasmėDostojevskio Didžiojo Inkvizitoriaus legendos prasmė. Psichologinė legendos prasmė. Moralinė legendos prasmė. Metafizinė legendos prasmė. A. Maceinos komentaras "Tylintis Kristus". Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Filosofija ir poezijaHansas Georgas Gadameris. Filosofija ir poezija. Filosofija ir hermeneutika. Filosofija ir literatūra. Skaityti daugiau
Filosofija LietuvojeTautinio sąjūdžio filosofija. Vydūnas. Modernioji filosofija (XX amžiaus pirmoji pusė). Stasys Šalkauskis. Antanas Maceina. Skaityti daugiau
Filosofiniai ieškojimai Hermano Hesės kūrybojeĮžanga. Amžinasis būties dualizmas H. Hesės kūryboje. Mirties problema H. Hesės kūryboje. Santrauka. Skaityti daugiau
Filosofinis antropologijos ir pedagogikos santykis. Jaunimo ugdymo probelma: nusikalstamumasFilosofijos samprata ir tipai. Antropologijos ir pedagogikos santykis. Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti filosofijos sampratos, bei antropologijos ir pedagogikos santykio teorinę medžiagą, bei šios teorijos pagrindu taikant problemų sprendimu pagrįstą mokymosi metodą išanalizuoti šiuo metu aktualią su ugdymu susijusią problemą. Jaunimo nusikalstamumo didėjimas – šių dienų problema, nereikalaujanti didelių komentarų pagrįsti jos aktualumą. Filosofijos samprata ir tipai. Antropologijos ir pedagogikos santykis. Jaunimo nusikalstamumas — priežastys ir pasekmės. Probleminis medis. Problemos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Frydricho Nyčės estetikaIrracionalistinė Nyčės filosofija. Estetinės koncepcijos ir filosofinių idėjų įtaka nūdienos mąstymui. Apoloniškasis ir dionisiškasis meno pradai. Antikinė tragedija, kaip "muzikos dvasios" išraiška. Skaityti daugiau
...