Šperos.lt > Filosofija > Naujausiųjų amžių filosofija
Naujausiųjų amžių filosofija

(141 darbai)

Tiesos kritika, kaip Antžmogio moralės teigimas1 Tezė: Nietzsche (F. Nyčė) postuluoja Dievo nebuvimą, kad galėtų pagrįsti savo moralę. Dievas F. Nietzsche`s (F. Nyčės) filosofijoje. 2 Tezė: Objektyvios tiesos paneigimas kartu ir Dievo bei moralės neigimas. Tiesos kritika Nietzsche`s (F. Nyčės) filosofijoje. Naujoji moralė ir Antžmogis. Išvados. Skaityti daugiau
Trys gyvenimo stadijos pagal Søreną KierkegaardąĮvadas. S. Kierkegaardas ir egzistencializmas. S. Kierkegaardo gyvenimo stadijos. Estetinė stadija. Etinė stadija. Religinė stadija. Išvados. Skaityti daugiau
Vydūnas apie asmens tobulėjimąĮvadas. Žmogaus asmenybės raiška. Asmenybės augimas. Veiksniai įtakojantys asmens tobulėjimą. Kultūra. Mokslas. Menas. Dora. Sveikata. Kūnas. Jausmai. Mintys ir protas. Žmogaus esmė – dvasia (siela). Tikėjimas. Išvados. Résumé. Skaityti daugiau
Vydūnas apie asmens tobulėjimą (2)Įvadas. Žmogaus asmenybės augimas. Kultūra. Mokslas. Menas. Dora. Sveikata. Tikėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vydūnas ir Rytų filosofijaVydūno biografijos faktai. Vydūno filosofija. Rytų filosofija pagrįstas gėrio siekimo kelias. Išvados. Skaityti daugiau
Vydūno sveikatos filosofijos bruožaiĮvadas. Sveikatos aprašymas. Sveikatos filosofijos bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Vydūno takais. Vydūnas - filosofas ir moralistasĮvadas. Dėstymas. Biografija. Vydūno kūrybinis palikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vilhelmas Frydrichas NyčėF.Nyčės biografijos faktai. Kūryba. Filosofinės pažiūros. "Tragedijos gimimas" analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus GaonasĮvadas. Vilniaus Gaono biografijos faktai. Vilniaus Gaono kūrybos kelias. Gaono pažiūrų apžvalga. Gaono pamokymai. Gaono reikšmė šiandieninėje pasaulėžiūroje. Išvados. Skaityti daugiau
Vytauto Kavolio kultūros filosofijos bruožaiĮvadas. Šiuolaikinė kultūros samprata. Kultūros sąvoka socialiniuose moksluose. Kultūros veikla. Kultūrų modernėjimai. Lietuvių kultūros modernizacijos laikotarpiai. Avangardinių kultūrų samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Volteras (3)Voltaire (Francois-Marie Arouet). Įvadas. Volteras (Voltaire) – Apšvietos epochos idėjinis vedlys. Volteras (Voltaire) – Kultūrologijos istorijos tyrinėtojas. Išvados. Skaityti daugiau
XX amžiaus filosofijaĮvadas. Fizika. Biologija. Gyvenimo filosofija. Išvados. Skaityti daugiau
XX amžiaus filosofijos kryptys ir srovėsĮvadas. Hermeneutika. Žodžio "hermeneutika" kilmė. Pragmatizmas. Marksizmas. Marksizmo atsiradimas. Klasikinis marksizmas. Marksizmas-leninizmas. Trockizmas. Maoizmas. Neomarksizmas ir Frankfurto mokykla. Feminizmas. Išvados. Skaityti daugiau
XX amžiaus filosofijos paradigmosPozityvizmas. Neopozityvizmas. Fenomenologija. E. Husserl. Egzistencializmas. M. Heidegger. Hermeneutika. Struktūralizmas. Levi-Strauss. Poststruktūralizmas. J. Derrida. Postmodernizmas. Postmodernios vartotojų visuomenės bruožai. Z. Bauman. Skaityti daugiau
Ž. Ž. Ruso samprotavimai apie žmogaus nelygybės kilmęĮvadas. Žano Žako Ruso samprotavimai apie žmonių nelygybės kilmę. Pirmykštis žmonių gyvenimas ir jo tobulėjimas. Ž. Ž. Ruso samprotavimai apie žmogaus nelygybę. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus egzistencijos prasmė A. Maceinos "Jobo dramoje"Įvadas. Egzistencinė nuotaika. Egzistencija kaip pašaukimas. Egzistencijos praeinamumas. Egzistencijos pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus samprata Nyčės filosofijojeĮvadas. Žmogus – klausianti būtybė. Nepalankios sąlygos ne visuomet yra blogis. Tikintieji – silpni žmonės. Išvada. Skaityti daugiau
Žmogiškosios būties problema K. Jasperso filosofinėse pažiūroseĮvadas. Karlas Jaspersas. Jasperso filosofijos bruožai. Būties reiškiniškumas. Žmogaus egzistencijos ribinės situacijos. Aprėptis. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus - mašinaĮvadas. Antuano de Sent-Egziuperi ir Vinco Vyčino požiūriai į mašinas ir technikos pažangos santykį su žmogumi. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus kaip vertybė Ėricho Fromo filosofijojeĖ.Fromo gyvenimas bei veikalai, jo filosofinė kryptis. Asmenybė, visuomenė, religija, gamtos ir socialinės sąlygos, įtakojančios žmogų. Kūrybiškumas. Produktyvusis mąstymas. Meilė. Skaityti daugiau
...