Šperos.lt > Filosofija > Naujausiųjų amžių filosofija
Naujausiųjų amžių filosofija

(141 darbai)

Neomarksizmas: Frankfurto mokyklaFrankfurto mokyklos ir neomarksizmo istorija bei pagrindiniai principai. Ideologija pagal Frankfurto mokyklos principus. Neaomarksizmas ir Farnkfurto mokykla pagal M. Horkheimerio ir T. W. Adorno knygą "Apšvietos dialektika". Skaityti daugiau
Nikolajus Hartmanas (Nicolai Hartmann)Nikolajus Hartmanas (Nicolai Hartmann). N. Hartmano etinių vertybių samprata. Subjektyvumas ir reliatyvumas. Gėrybių reliatyvumas subjektui ir reliacinė. Vertybės materijos struktūra. Dorovinių vertybių absoliutinimas ir pridėtinių gėrybių vertybių reliatyvumas. Materialus dorovinių vertybių reliatyvumas. Asmenų, kaip objektų atžvilgiu. Materialus dorovinių vertybių reliatyvumas. Asmens, kaip subjekto atžvilgiu. Reliatyvumų susiliejimas ir jį lemiantis dorovinis vertybių absoliutinimas. Skaityti daugiau
Objekto realumo problemos genezė naujųjų amžių filosofijojeĮvadas. Dėstymas. Objekto realumo problematika naujųjų laikų empiristinėje bei racionalistinėje filosofijose. H. Robinsono ir J. Fosterio tiesioginis realizmas. Patobulintas Dekartiškasis realizmas. Dviejų pasaulių tikrovės teoriją pateikia Lokas. Loko pažinimo teorijos suponuotą nuostata. Išvados. Skaityti daugiau
Postmoderni pragmatinė edukologija: teorinės prielaidos ir modeliaiĮvadas. R. Rorty individuacijos samprata. Individuacija ir subjekto teorijos. Individuacijos strategijos ir modeliai. Kooperuotos studijos ir individuacijos paradigma. Išvados. Skaityti daugiau
Postmodernizmas ir konservatizmasM. Oakeshotto kūryba. Postmoderni filosofija. Radikalaus postmodernizmo filosofinės idėjos. Postmodernizmo terminas. Radikalizmas ir konservatizmas. Šiuolaikinių filosofinių radikalų pažiūros. Skaityti daugiau
Postmodernizmas ir reliatyvizmas. Žmogiškųjų vertybių samprataĮvadas. Postmodernizmas. Vertybės postmodernizme. Išvados. Skaityti daugiau
Postmodernus būvisĮvadas. Postmodernizmo bruožai. Kalba ir kalbiniai žaidimai. Žinojimo transformacija. Performatyvumas ir mokymas. Legitimacijos problema. Tyrinėjimų legitimacija. Postmodernizmo kritika individo ir kultūros atžvilgiu. Legitimacija remiantis paralogija. Išvados. Skaityti daugiau
Pragmatizmas (2)Įvadas. Kas yra pragmatizmas. Pragmatizmo tiesos samprata. Pragmatizmas ir humanizmas. Pragmatizmas ir religija. Išvados. Skaityti daugiau
Ralf‘o Dahrendorf‘o modernusis socialinis konfliktasĮvadas. Revoliucijos ir modernusis socialinis konfliktas. "Martinezo paradoksas". "Gyvenimo šansai". Valdžios vaidmuo. Pilietybė. Arono pasaulis. Moderniosios problemos. Išvados. Skaityti daugiau
S. Dali "Pilietinio karo nuojauta"Civilizacijos atspindžiai Salvadoro Dali paveiksle "Pilietinio karo nuojauta". Siurrealizmo atstovas. Paveikslo siužetas ir simboliai. Civilizacijos vystymosi rezultatas. Summary. Skaityti daugiau
S. Kierkegoras "Arba-arba"Siorenas Kirkegoras (Soren Kierkeggard). Įvadas. Estetiškumo ir etiškumo harmonija asmenybės vystymesi. Etinis pasirinkimas. Estetinis pasirinkimas. Pasirinkimo akimirka. Absoliutus pasirinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Sorenas KierkegardasĮvadas. Trys gyvenimo stadijos. Estetinė stadija. Individo subjektyvybė. Poetas – vaikas. Etinė stadija. Pakartojimas. Visuotinybė. Religinė stadija. Naujoji vidujybė. Tikėjimo paradoksas. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinė filosofijos samprataĮvadas. Karlas R. Poperis "Kaip aš įsivaizduoju filosofiją". Karlas Jaspersas "Filosofijos įvadas". Kas yra filosofija? Išvados. Skaityti daugiau
Teisė ir teisingumasLyginamoji analizė: patiekiamos autorių nuomonės apie tai, kas yra teisingumas, lyginami panašumai ir skirtumai. Tema: Teisė ir teisingumas. Baranova, J., Sodeika, T Aristotelio, T. Hobso, H. Kunčiaus, F. A. Hajeko, Dž. Rolso tekstų analizė. Dorovė ir įstatymas. Aristotelis. Įstatymo kilmė. Tomas Hobsas. Fobija: nusikalsti. Herkus Kunčius. Laisvė be socialinio teisingumo. Frydrichas Augustas fon Hajekas. Nešališkas teisingumas. Džonas Rolsas. Išvados. Skaityti daugiau
Televizija ir simuliakraiKnygos "Simuliakrai ir simuliacija" (Jean Baurillard) analizė, "Realybės riteris", Televizija ir simuliakrai, Tragedijos per televiziją, Holokaustas per televiziją. Skaityti daugiau
Th. Nagel "Ką visa tai reiškia". Dora ir nedoraTh. Nagel knygos "Ką visa tai reiškia" skyriaus "Dora ir nedora" analizė. Skaityti daugiau
Th. Nagel "Ką visa tai reiškia". Dora ir nedora (2)Th. Nagel knygos "Ką visa tai reiškia" skyriaus "Dora ir nedora" analizė. Skaityti daugiau
Th. Nagel "Ką visa tai reiškia". Dora ir nedora (3)Th. Nagel knygos "Ką visa tai reiškia" skyriaus "Dora ir nedora" analizė. Skaityti daugiau
Th. Nagel "Ką visa tai reiškia". Dora ir nedora (4)Th. Nagel knygos "Ką visa tai reiškia" skyriaus "Dora ir nedora" analizė. Skaityti daugiau
Th. Nagel "Ką visa tai reiškia". Dora ir nedora (5)Įvadas. Dora ir nedora. Išvados. Skaityti daugiau
...