Šperos.lt > Filosofija > Naujausiųjų amžių filosofija
Naujausiųjų amžių filosofija

(141 darbai)

Fromo meilės samprataĮvadas. Meilės poreikis ir klaidingi jos suvokimai. Meilės sudėtinės dalys. Ko reikia meilei patirti? Meilės rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Gyvenimo filosofija: F. Nyčė, A. Šopenhaueris, V. DiltėjusGyvenimo filosofija - viena moderniausių filosofijos krypčių. Žmogus, pagal gyvenimo filosofiją, yra iracionali, instinktų valdoma būtybė. Žymiausi šios krypties filosofijos atstovai: Frydrichas Nyčė (Friedrich Nietzsche), Artūras Šopenfaueris (Arthur Schopenhauer), Vilhelmas Diltėjus (Wilhelm Dilthey). Skaityti daugiau
Gyvenimo prasmė ir jos įgyvendinimas pagal FranklįLaisvė ir atsakomybė ieškant prasmės. Gyvenimo prasmę galima pasiekti trim būdais. Veikla. Išgyvenimai. Kančia. Logoterapija. Skaityti daugiau
Hajekas "Kelias į vergovę"Hajeko knygos "Kelias į vergovę" planas. Skaityti daugiau
Heideggerio būties samprataĮvadas. Būtis – kas tai? M. Heideggerio indėlis istoriniam būties aiškinimui. Būtis negali būti Dievas. Būtis būtybės, kaip būtybės anapus. Būtis ir nebūtis. Išvados. Skaityti daugiau
Istoricizmo doktrinosĮvadas. Antinatūralistinės istoricizmo doktrinos. Apibendrinimas. Eksperimentas. Naujumas. Sudėtingumas. Numatymo netikslumas. Objektyvumas ir vertinimas. Holizmas. Intuityvumas ir vertinimas. Kiekybiniai metodai. Esencializmas ir nominalizmas. Pronatūralistinės istorizmo doktrinos. Lyginimas su astronomija. Ilgalaikės ir plačios prognozės. Stebėjimų pamatas. Socialinė dinamika. Istorijos dėsniai. Istorinė pranašystė ir visuomeninė inžinerija. Istorinės raidos teorija. Visuomenės pokyčių interpretavimas ir planavimas. Skaityti daugiau
Istoricizmo skurdas K.R. Poperio filosofijojeĮvadas. Antinatūralistinės istoricizmo doktrinos. Apibendrinimas. Eksperimentas. Naujumas. Sudėtingumas. Numatymo netikslumas. Objektyvumas ir vertinimas. Holizmas. Intuityvus suvokimas. Kiekybiniai metodai. Esencializmas ir nominalizmas. Skaityti daugiau
J. Ortega y Gassetas "Masių sukilimas"Įvadas. Masių sukilimas. Grūsties faktorius. Istorijos lygio kilimas. Laikotarpių pilnatvė. Gyvenimo augimas. Statistikos faktorius. Masės žmogaus analizė. Gyvenimas kilnus ir gyvenimas banalus, arba energija ir inertiškumas. Kodėl masės visur braunasi ir kodėl tik jėga? Primityvizmas ir technika. Primityvizmas ir istorija. Pasitenkinimo savimi epocha. "Specializacijos" barbariškumas. Didžiausias pavojus – valstybė. Kas valdo pasaulį? Prieiname prie pačios problemos. Išvados. Skaityti daugiau
J.F. Lyotard "Postmodernus būvis"Jean-François Lyotard'o veikalo "Postmodernus būvis" analizė. Skaityti daugiau
Jean Baudrillard ir jo mintys iš knygos "Simuliakrai ir simuliacija"Kritinis Jean Baudrillard'o mąstymas. Hiperrealybė pagal Baudrillard’ą. Baudrillard'o ribos. Baudrillard'as ir postmodernybė: keletas parengtinių išvadų. Skaityti daugiau
Jobo drama: žmogiškosios būties apmąstymasĮvadas. Nemąstanti kasdienybė. Mąstymo kilimas iš kančios. Klausimas kaip mąstymas. Išvados. Analizuojami A. Maceinos raštai. Skaityti daugiau
Jose Ortegos y Gaseto modernistinė meno dehumanizavimo koncepcijaĮvadas. Mąstytojo biografija ir pirmtakai. Naujas požiūris. Pagrindinės "Masių sukilimo" idėjos. Pagrindinės "Meno dehumanizavimo" idėjos. Išvados. Skaityti daugiau
Juozas GirniusJ. Girniaus filosofijos ypatumai. J. Girniaus gnoseologinės pažiūros. Antropologinė pažinimo prasmė. Tiesa, kaip pažinimo tikslas. Tiesos pažinimo galingumas. Pažinimo šaltiniai. Išvados. Skaityti daugiau
K. Jaspersas ir egzistencializmo filosofijaĮvadas. Egzistencializmo filosofijos apžvalga. Egzistencialistų būties suvokimas. Karlas Jaspersas. Žmogiškoji būtis. Egzistencija. Ribinės situacijos unikalumas. Mirtis ir jos santykis su ribine situacija. Dviguba baimė. Mirtis ir atbaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
K. R. Poperio dalinės socialinės inžinerijos koncepcijaK. R. Poperio dalinės socialinės inžinerijos koncepcija. Skaityti daugiau
K.G. Jungas apie pasąmonęĮvadas. Sapnų svarba. Praeitis ir ateitis pasąmonėje. Sapnų funkcija ir analizė. Tipų problema. Sapnų simbolių archetipai. Simbolių vaidmuo. Išvados. Skaityti daugiau
Ką man padovanojo Luji Althusser?Filosofas Luji Althusser (Louis Althusser). Rašinys apie Luji Althusserio filosofiją (subjekto interpeliacija). Skaityti daugiau
Kaip būtį suvokia egzistencialistaiEgzistencijos filosofija, žmogiškoji egzistencija. Kaip būtį suvokia atskiri egzistencialistai. Siorenas Kierkegoras (Kierkegaard). Martinas Heidegeris (Haidegger). Žanas Polis Sartras (Jeanas Paulis Sartre). Karlas Jaspersas (Jaspers). Alberas Kamiu (Camus). Skaityti daugiau
Kaip būtį suvokia egzistencialistai (2)Įvadas. Egzistencijos filosofija, žmogiškoji egzistencija. Kaip būtį suvokia atskiri egzistencialistai. Siorenas Kierkegoras (Kierkegaard). Martinas Heidegeris (Haidegger). Žanas Polis Sartras (Jeanas Paulis Sartre). Karlas Jaspersas (Jaspers). Alberas Kamiu (Camus). Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos ir tikrovės santykis L. Vitgenšteino filosofijojeĮvadas. Pasaulis - faktų visuma. Atominis faktas. Ženklas. Loginės sintaksės. Sakinys. Formalios sąvokos. Logika. Skaityti daugiau
......