Šperos.lt > Filosofija > Naujausiųjų amžių filosofija
Naujausiųjų amžių filosofija

(141 darbai)

Barkliškojo (G. Berkeley) idealizmo pagrindimas H. Robinsono percepcijos teorijojeĮvadas. Dėstymas. Barkliškojo (George Berkeley) idealizmo pagrindimas H. Robinsono (Arthur H. Robinson) percepcijos teorijoje. Analizės objektas yra H. Robinsono percepcijos teorijos. Barkliškojo idealizmo pagrindimas Robinsono filosofijoje. Drąsus Berkeley'io (Berkeley) užmojis. Berkeley'io (Berkeley) idealizmas. Robinsono argumentas. Šiuolaikinis sąmonės filosofijos diskursas. Išvados. Skaityti daugiau
Būties problema filosofijoje. Heideggeris. ŠliogerisĮvadas. Būties sampratos aiškinimas. M. Heideggerio būties sąvokos aiškinimas. A. Šliogerio būties sąvokos aiškinimas. M Heideggerio ir A. Šliogerio būtis. Išvados. Skaityti daugiau
Būties problema marksizmo filosofijojeĮvadas. Būties problema marksizmo filosofijoje. Marksizmo požiūris į žmogų. Išvados. Skaityti daugiau
Č. Kalenda "Ekologinė problema: turinys, esmė, ištakos"Česlovo Kalendos straipsnio "Ekologinė problema: turinys, esmė, ištakos" aptarimas. Skaityti daugiau
Darbo susvetimėjimas ir jo aspektaiĮvadas. Darbo susvetimėjimo problema ir jos sprendimo keliai K.Markso filosofijoje. K. Markso susvetimėjimo aiškinimas. Išvados. Skaityti daugiau
DekonstruktyvizmasDekonstrukcija. J. Derrida koncepcija. Metapozicija. Pliuralizmas. Konceptualus personažas. Žaidimas. Skaityti daugiau
Demonstracinis vartojimasReklamos. Vartojimas. Tapatumo paieškos. Demonstracinis vartojimas. Žmonių bendravimas. Prabangos kodai. Skaityti daugiau
Dievo samprata A. Maceinos filosofijojeĮvadas. Dievas ir laisvė. Susidūrimas su dievu. Dievas – kūrėjas ir meilė. Dievuje – gyvenimo pilnatvė. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
E. From "Turėti ar būti?"Filosofinė refleksija. Erich From "Turėti ar būti?". Skaityti daugiau
E. From "Turėti ar būti?" (2)Įvadas. Eriko Fromm "Turėti ar būti?". Pagrindinių minčių analizė. Turėjimo sąvoka šiandieninėje visuomenėje. Religija Fromm knygoje. Meilė. Tikėjimas. Buvimo problema Fromm knygoje. Knygos apibūdinimas. Skaityti daugiau
E. Fromas "Menas mylėti"Įvadas. Vokiečių ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) filosofas ir psichologas Erichas Fromas. Eric Fromm "Menas mylėti" kūrinio analizė. Skaityti daugiau
E. Fromas: meilė kaip produktyvumasĮvadas. Meilės samprata. Meilė tarp tėvų ir vaiko. Motinos meilė. Tėvo meilė. Broliška meilė. Erotinė meilė. Meilė sau. Meilė dievui. Išvados. Skaityti daugiau
E. Kasireris "Esė apie žmogų"Ernstas Kasireris "Menas". Filosofinė analizė. Įvadas. Išvados. Šioje analizėje nagrinėju antologijos "Esė apie žmogų" skyriaus "Menas" pirmąjį poskyrį. Skaityti daugiau
E. Munjė bendra asmenybės pasaulio idėjaEmanuelis Munjė. "Personalistinė ir bendruomeninė revoliucija". Personalizmo idėja. Trumpa asmenybės sąvokos ir asmenybės dalios istorija. Skaityti daugiau
EgzistencializmasĮvadas. Kas yra egzistencializmas? Kraštinės situacijos. Mąstymas kyla iš kančios. Baimės kylimas iš nebūties grėsmės. Kokia gali būti kasdienybė? Egzistencinis mąstymas. Egzistencijos kelias į transcendenciją. Rūpestis ir skundas kasdieniu savo gyvenimu. Kokia yra paguodos prasmė ir vertė? Buvimas-mirties-link. Egzistencijos pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Egzistencializmas (4)Egzistencializmo samprata. Istorija. Pagrindiniai principai. Svarbesnės egzistencializmo idėjos. Moralinis egzistencializmo reliatyvumas. Egzistencinė humanizmo samprata. Egzistencializmo kritika. Egzistencializmo įtaka. Skaityti daugiau
Egzistencializmas: pagrindinės problemos, požiūris ir atstovaiTikslas: Išsiaiškinti kas yra egzistencializmas, pagrindines problemas ir požiūrius. Apibūdinti egzistencializmo atstovus. Uždaviniai. Tezės. Atstovai. Išvados. Priedai (paveikslėliai). Skaityti daugiau
Egzistencializmo idėjos šiuolaikinėje visuomenėjeKas yra egzistencija, egzistencializmas? Egzistencializmas, laisvė ir individualizmas. Pagrindiniai egzistencinės filosofijos bruožai. Egzistencializmo priešybės ir įvairovė. Filosofinė egzistencijos plotmė. Jos atsiradimas. Žmogaus būtis ir egzistencija. Egzistencializmo santykis su visuomene. Išvados. Skaityti daugiau
Egzistencinė filosofijaĮvadas į egzistencinės filosofiją. Egzistencinės filosofijos istorija. Filosofai ir jų pagrindines idėjos. Pagrindinės egzistencialistų koncepcijos. Egzistencinio mąstymo prasmė. Egzistencinė filosofija. Egzistencinis mąstymas. Siorenas Kierkegoras. Karlas Jaspersas. Albertas Kamiu. Žanas - Polis Sartras. Išvados. Skaityti daugiau
Egzistencinė filosofija (2)Įvadas. Tikslas: Susipažinti su egzistencializmu, aptarti įvairių autorių keliamas problemas, idėjas, vertybes bei požiūrį į jas. Egzistencinės filosofijos istorija. Pagrindiniai principai. Egzistencialistai, keliamos problemos. Fydrichas Nyčė, Artūras Šopenhaueris. Karlas Teodoras Jaspersas. Alberas Kamiu. Žanas Polis Sartras. Gabrielis Marselis. Lietuvos egzistencialistai. Juozas Girnius. Antanas Maceina. Arvydas Šliogeris. Egzistencializmo įtaka. Išvados. Skaityti daugiau
...